4. KII PADA, KILE PADA (San)

Pajamäng

Sangaste

x

„KII PADA, KILE PADA,
kii pada, helle pada,
kii paljla palu päällä,
kii lake laane päällä,
ilma puide, tõrrvassiida,
ilma üdsite, tulete!”

„Tere ämm, jakka-leeme!
Anna mulle patta,
mul om võõra Virusta,
esä hõimu Helmeesta,
taade hõimu Tarvastusta,
kaits naist Kambjasta –
tahtse kiissu kiitäde,
kuiva kala kupatede,
ahunide havvutede!”

„Kohes sa tu paa pannid,
mis ma sulle heilä anni,
heilä anndse, toona kinkse?”
„Tu küllm ärä külmät’.
tu hall ärä hallat –
veeri vetta veere tasa,
vali vetta vangu tasa,
pada lahki pardsatti,
vits mõtsa vinati,
üle müürü muräti!”

„Võta kuast koogu otst,
võta aidast angu otst,
võta peräkamberista!”

„Aituma, hää emä,
annid paa pangilidse,
sisest siiru-viirulidse,
päält kullakarvalidse!”

H II 31, 765/6 (1) < Sangaste, Laatre – Kristjan Gross (1888).

Sildid
Postitatud Laulumängu