5. ARMAS ÄMM, ANNA PATA (San)

Pajamäng

Sangaste

x

„ARMAS ÄMM, ANNA PATA
meile kiiski kiitä,
ahunide avvutada –
meil tuļ võõra Võnnusta,
taade õimu Tarvastusta.
Meil om muna keetmata,
aniliha audemata,
partsi liha paistemata,
erne ellistamata.
ange meile pataa!”

“Kos sa tu paa pannid,
mis ma sulle eila anni?”

„Panni paa ma tulele,
veeri veta veere tasa,
vali veta vangu tasa.
Kes sääl sõita teeda mööda?
Meessi sõita teeda mööda,
raha helki ratta alla.
Kargsi meest ma kaema.
Pada lahki paugati,
vits mõtsa vimati,
üle Koiva komati.”

„Mis es kanna kamberide,
viia viina kelderita?”
„Sinna külm ära külmaţ:
pada lahki paugati,
vasta müüri mürati!”
„Võtta, võtta pataa!”

„Aituma, ämmakene,
kes and paa pangilise,
kate-kolme kannilise;
sisest tsiiru-viirulinse,
päält kullakarvalise!”

Kiib pada, kille pada,
hää pada, helle pada,
kiib palja palu pääl,
lage laua teie (1) pääl –
ilma hüvita lasteta,
ilma puita tõrvasida.

(1) – teiba

H II 51, 330/1 (5) < Riia l. < Sangaste khk. – A. Luksepp (1894)

Sildid
Postitatud Laulumängu