5. LIIRI LÕÕRI LÕOKE (Pai)

Paistu

Liiri-lõõri

*

LIIRI LÕÕRI LÕOKE,
piiri pääri pääsuke,
kus su kulla pesäke?
Mõisan kuiva kuuse otsan.
Kus sii kuju kuus?
Vanamiis rais kuiva kuuse.
Kus sii vana miis?
Vanamiis kooli ärä.
Kus temä mateti?
Pikä põllu piindre ala.
Kus sii pikä põllu peenär?
Kana sabits pikä põllu piindre.
Kunes sii kanake?
Kull kisk kanakse.
Kus sii kullike?
Kull lennäs ruugu,
Kunes sii ruuke,
Vikät niit ruukse.
Kunes sii vikätike?
Vikät karas kandu.
Kunes sii kannuke?
Karu kisk kannukse.
Kunes sii karuke?
Karu üpäs üle mere.
Kunes sii mereke?
Must ärg jõi merekse.
Kunes sii must ärg?
Must ärg läits lauta.
Kunes sii laudake?
Tuli palut laudakse.
Kunes sii tuleke?
Tuli lennäs taeva.
Mikege sinna perrä minnas?
Õlgege õbedege,
vaskege varrastege,
padadege pangege,
lusikige liudege.

Tekst: ERA II 40, 95 < Paistu khk, Holstre v – Johan Loorits (1926).

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid