5. KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!” (Vai) (Vai 69)

Suude sulg
Vaivara

x
KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”,
Külalapsed: „Laula, laula!”

Mis ma kukkun, kurba lindu,
või mis laulan, halba lapsi –
mul jäänd kodo suude sulgi,
laua pääle laulu-lehti,
parsile pajates-vaipa,
kirstu-kappi keele-kõlksu.

Noored mehed, hellad vennad,
pange raudjad rakkeessa,
hallid hõbe-helmedessa,
kõrvid karu-nahkadessa –
sõitke ratsul koduje,
tooge mulle suude sulgi,
laua päälta laulu-lehti,
parsilta pajates-vaipa,
kirstu-kappist keele-kõlksu.
Siis ma laulan linnu keelel,
teen mina häälta tedre moodi,
healitsen hanede viisi,
pajatelen pardi moodi.

H III 1, 12 (5) < Vaivara khk., Väike-Soldina v. – Helene Kasikow (1888)

Tagged with:
Posted in Lüürilised laulud maast ja ilmast