Blogi arhiiv

2. JUBA LEHIB LEHTI PUUSSA (Lüg)

Kevad. Tore sõit Lüganuse JUBA LEHIB LEHTI PUUSSA, lehti puussa, rohtu maassa, aljendab oras arula, rukkioras ruugendelleb, kauraoras katab maada, ernes lehib lesteessa, uba uude riideeie. Ju sõidab Sämista sälgu, Pada mõisa paati ruuna, Kiikla mõisa kirju täkku, Varandi vanaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. OMA VEND MUL VELLEKENE (Lüg)

Ehted varastatud Lüganuse OMA VEND MUL VELLEKENE, külapoiss mul kaunikene, tegi mul’ kullasta kurika, hõbedase lõksulaua. Läksin jõele virutama, järve ääre loputama. Tuli vastu siidi-saksa, siidi-saksa, sammet-särki. Pani mind peada otsimaie – sõrmus kukkus sõrmestagi, teine teisesta sõrmesta, kolmas kuldaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. LÄHME, LÄHME, KÄIME, KÄIME (Lüg)

Teekäigulaul Lüganuse LÄHME, LÄHME, KÄIME, KÄIME, käime teeda tipulista lipulista, lapulista maada maksakarvalista rohelista roosilista. Millal saame sinna maale, kus meid ammu oodetakse, vara ammu vaadetakse, kuhu tuul on toa teinud, vesi palgid veeretanud, sadu seinad sammeldanud, udu uued uksedContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__T e e k ä i g u l a u l u d__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. RISTITANTSI TANTSIGEME (Lüg)

Pillipuhujale Lüganuse RISTITANTSI TANTSIGEME, ristilaulu laulageme! Tants ei tunne tantsitusta, kui sai hästi mängitusta, laul ei tunne lauletusta, kui sai hästi lauletusta. Pillipuhja poisikene, kannel-lööja kaunikene, sarve-sõitija saleda – kui ei viitsi pillitelle, pillitelle, trallitelle, elimikka hellitelle, puru´ mina peksanContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L u s t i l a u l u d__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. MAGADA MINA TAHAKSIN (Lüg)

Öösel üksi. Hool ja mure Lüganuse MAGADA MINA TAHAKSIN, ei ole juure võttijada, käe pääle käänijada, sulal suu andijada. Eidaksin mina magama, ei lasnud mured mind maata, uoled suured uogaella, leinad laiad tukastella. Eidan õhtunna magama, viskan uole õrre päälle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. ENNE MINA SIIT EI LIIGU (Lüg)

Hobune Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 61:11 (2) < Lüganuse k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Maali Kirikmar (1961).

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L a u l u d__l o o m a d e s t__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. VARES, VAGA LINNUKENE (Lüg)

Lüganuse Viis ja tekst: KKI, RLH 61:25 (22) < Lüganuse khk, Rebu k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Miina Männi (1961).

Sildid
Postitatud Ilmast Ilma, Laulud loomadest ja lindudest

1.VARES VAGA LINNUKENE (Lüg)

Vares, vaga linnukene Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 78:1 (8) < Lüganuse khk, Maidla k < Vilhelmine Lust (1978). VARES VAGA LINNUKENE lendis linna uulitsalle, säält ta lendis katuselle, kõrtsimamma matuselle. Linad lakkas, villad vakkas, koti kangas kuke nokas.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilmast Ilma, Laulud loomadest ja lindudest

__V a r e s,_v a g a_ l i n n u k e__

Postitatud Ilmast Ilma, Laulud loomadest ja lindudest

1. KUKEKENE, KANAKENE (Lüg)

Kukk ja kana Lüganuse   RKM_Mgn_II_743_f_

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__K u k e k e n e__k a n a k e n e__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

4. MARIA VENETA VESTI (Jh)

Laeva tegemine. Kannel Jõhvi Kiigelaul MARIA VENETA VESTI, Iiessu kaapi laiva kanti; sai sie vene vessetusta, laiva kaas sai kaabitusta, viedi nied vened vesije, lükkas laevad lüüdingeie. Tuodi vanad, tuodi nuored, pandi vanad sõudamaie, noored päälta vaatamaie. Vanad sõudsid, vanadContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. MARIA VENETA VESTI (Jh)

Laevasõit, Kannel Jõhvi Kiigelaul MARIA VENETA VESTI, Iiessu kaapi laiva kanti. Sai sie vene vessetusta, laiva kaas sai kaabitusta, viedi nied vened vesije, lükkas laevad lüüdingeie. Tuodi vanad, tuodi nuored, pandi vanad sõudamaie, noored päälta vaatamaie. Vanad sõudsid, ei nadContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.x

Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. EIVAD TEÄ MEIE NAISED (Lüg)

Laevasõit. Kalaluust kannel Lüganuse   EIVAD TEÄ MEIE NAISED, mida tegid meie mehed Viru kuuskede vilussa, Arju tammede tagana. Vened säälla vessetije, laiva kaata kaabitije. Viis õli meesta vestamassa, kuus õli kumma külle päälla, seitse vene servä päälla, kaheksa kabudeContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__K a n n e l__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

2.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA (Vai)

Suur härg Vaivara UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA, toodi härga Türgimaalta, tuhat süli (sülda) turja laia, sada süli sarved pikad. Mina jäin meesi mõtlemaie: kust saan härja tapjajuida, sini-sorka surmajuida? Kui läin hella heinamaale, leidsin mehe pisukese, piitsavarre pitkukese, olekorre oigukese. KämmeliltaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__S u u r__h ä r g__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1.EITÄKSIN MINA MAGAMA (Lüg)

Hool ja mure Lüganuse EITÄKSIN MINA MAGAMA – ei lassud mured ma’ata, ooled suured oogaella, lehed laiad lendajalla. Viskan oole õrre pääle, mure mina musta parre pääle, leina laia liepajale, kahju karja-aia pääle. Tuisen ommiku ülessa, võtan oole õrre päälta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__H o o l__j a__m u r e__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. LÄKSIN MA KÄSI PESEMA (Jh)

Ehted varastatud Jõhvi LÄKSIN MA KÄSI PESEMA isa uvvele jõele, veike velje allikalle. Painin lindi liiva peäle, sõrmuse sõmera peäle, sõle kahe kannu õtsa. tuli varas varvikusta, mädapea tuli männikusta, vei minu lindi liiva peältä, sõrmuse sõmera peältä, sõle kaheContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

__E h t e d__v a r a s t a t u d__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

3.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

1. MINA OIAN EIDE UTTE (Vai 102)

Lambamäng Vaivara x Mäng. Karjane, hunt ja lambad. Lapsed istuvad ridasse põõsaste vahele maha, üks seisab rida ees, pulk kääs; viibutab ridas istujate ees kätt ja kääs õlevat pulika, ja ise laulab: MINA OIAN EIDE UTTE, kaitsen taadi suure karja,Continue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

__L a m b a m ä n g__

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

1. NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE (Vai) (vai 85)

Nõelamäng Vaivara x NÕTKU, NÕTKU, NIULAKENE, nõtku, niula silmakene! Niula nõmmeje kadossi, kanermuie krakssasteli. Ei kadond magadessanna, õitssessanna õllessanna, peent lina piludessanna, suurde raami rakkendessa. Lähme niula nõudemaie, tütrik teilta, tõine meilda, seppalt seitse ja kaheksa, kubijalta viisi-kuusi, pappilta parasContinue Reading

Sildid
Postitatud Lauludega mängud

__N õ e l a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

3. OLGE HEAD, LAEVAMEHED (Lüg)

Lunastatav neiu Lüganuse OLGE HEAD, LAEVAMEHED, pikel purjepaela poisid, laske laeva liikumaie, nii kui kätki kiikuma. Mull on kodu vana isa, sell on kolmi musta ruuna – ühe tema annab minu eest, lunastab mind laeva seest. Nägin isat hulkumaie, pikkiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. NÄGIN RAIJUJA TULEVA (Lüg)

Lunastatav neiu Lüganuse NÄGIN RAIUJA TULEMA, vie kätkid vierevaie, süüli jooksin laivadella, käisin vete kätkieie, luulin ma oma isani, luulin ma oma emani, luulin väike vennakese – sie oli veereva vennaku, puhas purju ruotsilane! Uota, hüva vennaku, seisa, armas arjuContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. OH MA VAENE MADRUS NÜÜD (Jh/Vai)

Lunastatav vend Jõhvi/Vaivara OH MA VAENE MADRUS NÜÜD, pisikese pürje paadi-pois! Laseme laivad liikumaie, nii kui kätkid kiikumaie! Vene ju akas veeremaie, Karjala karisema, Rootsi laiva laskemaie, Pohlakas põletamaie. Mina laiva palveella: „Kuule, kulla laivuke, oota, üva vennaku, las minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L u n a s t a t a v__vend/õde__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

18. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Laulud pulmades õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulemaie, külakund jäeb kuulamaie, vallarahvas vaatamaie. Panin aga väljad värisema, põllupeenrad põrisema. – Laulik oli minu isada, laulik oli minu emada, kust tulid luod minule, laulud lastele ladusad, sõnadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. TEE KAKU, KASTA SAIA (Jh) (vai 81)

Tee kakku Jõhvi x Last mängitakse põlvede peal hoides, ja teda kaku tegema õpetates: TEE KAKU, KASTA SAIA, sili sihalihada, kaalu kanamunada pane palju võida pääle, kuku! H III l, 378 < Jõhvi khk., Kohtla v. (Ereda v.), Võrnu k.Continue Reading

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid

__T e e__k a k k u__

Postitatud Mängud-dialoogid

.

Postitatud Mängud-dialoogid

17. ÜKS MUL ÜTLEB: „LAALA, LAALA!” (Lüg)

Laulu võim. Lust laulud õpitud Lüganuse ÜKS MUL ÜTLEB: „LAALA, LAALA,” teine jälle: „Luule, luule.” Ma pole loodud laulijaksi, ma olen loodud kündijaksi, kündijaksi, külvajaksi, musta mulla pöörajaksi. Kui mina hakkan luulamaie, luulamaie, laalamaie, tuleb küla kuulamaie, valda viis tulebContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

16. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Kust laulud õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulemaie, külakond jäeb kuulamaie, vallakond jäeb vaatamaie, teu aga selts jäeb seisamaie, mõni mees jäeb mõtlemaie, mõni naene nõudemaie: „Kost see laps on laulud võtnud, iljuke sõnad osanud?” Mina mõistsin, vastaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

15. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laalemaie, siis jäeb küla kuulamaie, vallakond jäeb vaatamaie, tütred teele seisamaie, kuulama minu lugusid. Kui mina akkan laulemaie, laulemaie, luulemaie, kihelkond jääb kuulamaie, vallakond jääb valatamaie, mõnd mies jäebContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

14. LAULA, LAULA, SUUKENE (Lüg)

Laula, suukene Lüganuse   LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnukeelekene – laula, laula, kui sind lassa, kuku, kuku, kui sind kässa! Küllalt tean seegi paiga, arvan senegi aseme, kus saab sõissa keele kinni, keele kinni, meele kinni, suu kinni, südame kinni,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

13. KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN (Lüg)

Arg laulik. Kust laulud saadud Lüganuse    KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN, en tõhi tõesti laulda, kubjas kuuleneb külana, saksa mõistab mõisaaie – tullakse minulta küsima: “Et õle tehtud tütar tüöda, kui oled säädanud sõnuja, pannud kokku palveeida, lahutanud luuleeida.” MinaContinue Reading

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

1. LEINA, LEINA, NEITSIKENE (Vai) (Vai 75)

Leinamäng Vaivara x LEINA, LEINA, NEITSIKENE, votta kätte leinarätti, kätte leinaksed käiksed, vööle leinavöökene, ümber leinaümberiko. Linnast lensi linnukene, agulista akkikene, poesasta punane lindu, Narva linnast nagikene, se toi toed sonumed: jo sinu isä suressa. Isä hauda kaivetie, isä haudaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lauludega mängud

__L e i n a m ä n g__

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lauludega mängud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. TULI MULLE LAULUKÕRDA (Lüg) (viis 783)

Põll põrmune Lüganuse 1)   2) TULI MULLE LAULUKÕRDA kui küläle karjakõrda, külälaste lammaskõrda orgoje ouste kõrda, varsa kõrda vainijule. Läksin kõrda päästemaie. panin ette uue põlle, selgäje suure sõrike, jalga uued ummiskengad. Külä täis oli poisikeisi, vald õli täisiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ (Vai)

Põll põrmune Vaivara ÜKS OLIN MINÄ ISÄLLÄ, üks olin minä emällä kui minu emä ehiti, sinisie siiditeie, punasie poorditeie, keldasie kalevideie, roholisi lintiteie. Läksin ovve hulkumaie, karjamaale katsumaie. Külä täis oli poisikesi, valda täis oli vallatumi, lõiväd kuli (kurni) koppelisse,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

__P õ l l__p õ r m u n e__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

.

Postitatud Lüro-eepilised laulud

12. KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE (Lüg)

Laulikute hooplemine Lüganuse   KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE, laalamaie, laskemaie: ma laulan mere muruksa, mere ääred äädikaksa, mere kaldad kalaksa, mere põhjad põllumaaksa, mere liivad linnastesta. Kes tahab tulla meie vasta, ehk siis meie meeste vasta, poole riigi poiste vasta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

11. LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI (Lüg)

Arg laulik. Lauliku sõim. Laulu võim. Laulikute kiitlemine Lüganuse   Esimene neiu: LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI, kardan koju kuulevada, ukse ette helkivada, paku peale paukuvada. Teine neiu: SUL POLLE LAULU, MIS SA LAULAD, sul pole viisi, mis veeredad, sull poleContinue Reading

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. KITS OLI KENA NEITSIKENE (Vai)

Kitse ähvardus Vaivara KITS OLI KENA NEITSIKENE, tuli karjasta kojuje, lei küüned künniks(ele), sarved sauna katuse: „Peremies, peremehike, perenaine, naisuke, anna mulle eini süüa, einu süüa, kaeru süüa, jahurokka, joomaaega. Kui et anna eini süüa, eini süüa, kaeru süüa, jahurokkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L o o m a d__k õ n e l e v a d__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

2. TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA (Lüg)

Laevapuu otsimine. Laevasõit Lüganuse TÜKI SÕIDIN TÜRGI TEEDA, natukese Narva maada, viis versta Vene rajada. rohelista Rootsimaada. Sääl tuli vasta männimetsa. Mina vaid männilta küsima: „Kas sinust saab ka purja-puida, purja-puida, laiva laida, ligi linna seisijaida, vee kui vasta veerijaida?”Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. KUI TULI KARI KODUJE (Jh)

Laevapuu otsimine Jõhvi KUI TULI KARI KODUJE, siis õli krappide krabina, siis õli lokkude logina; kui tuli ovoste ulka, siis õli kellide kelina, õhelikude elina; kui tuli ulka neidusida, siis õli kiedide kelina, siis õli elmide elina, rootsi räätsiku rädina.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud

__L a e v a p u u__o t s i m i n e__

Postitatud Lüro-eepilised laulud

1. ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA (Vai)

Mere pühkimine Vaivara Laevad ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA, toine neidu toisilasta, kolmas oli kõrk külästa, neljas neidu nerme päälta, viis oli viiviku sulane, kuues se kubu emända, seitsemas sepä emända, kaheksas karile vaimu, üheksas üle kalade, küla neidu kümmenesta. Kogokamme,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__M e r e__p ü h k i m i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

10. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Laul laulust Lüganuse   KUI MINA AKKAN LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie. siis jääb valda vaatamaie, kihelkund jääb kuulamaie, vallakund valatamaie: “Kust sie laps on laulud saanud, ulluke sõnad omale?” Mina laulan ullutani, loetan rumalutani, peksan kielta pienutani. Ei õleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

9. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg)

  Laulu võim. Laulud laulust Lüganuse   KUI MINA AKKAN LAULEMAIE, laulemaie, luulemaie, kihelkond jääb kuulamaie, vallakond jääb valatamaie, mõnd mies jäeb mõtlemaie, mõni naine nuttemaie, tütar tööle seisamaie, kabu tööle katsumaie, luulema minu sõnuja, lapse alva laulueida. – LapsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

8. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Lüg) (viis 209)

  Laulu võim Lüganuse   KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, siis jääb valda vaatamaie, kihelkond jääb kuulamaie, tütred tüöle seisamaie, kuulama minu sõnuda, lapse ullu laulusida. “Kust see laps neid laulud võtnud, ulluke sõnad õsanud?” “Luud mina võtsin lutsu suusta, lauludContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

7. HELLAD VENNAD, NOORED MEHED (Vai)

Suude sulg Vaivara HELLAD VENNAD, NOORED MEHED – pange ratsut rakedeie, ruunad rubla tükideie, korvid karu nahkadeie: soidke meie alle oue, tooge mulle suude sulge, laua päälta laulu lehte, kirstu kapist keele kloksu. Siis mina laulan linnu viisi, teen häältaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

6. LAULA, LAULA, SUUKENE (Vai)

Kurb laulik (?) Vaivara LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnu keelekene, margu (?), marja meelekene, ilutse, südamekene! Kül saab siiski vaida olla, kui saab alla musta mulla, kena kirstu keskeella. Muru kasvab päälle mulla, aro-heinad päälle hauva. Söödä muru mullikalle, aro-heinadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. KÜLA MULL ÜTEL: „KUKKU, KUKKU!” (Vai)

Suude sulg Vaivara KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”, külalapsed: „Laula, laula!” Mis ma kukkun, kurba lindu, või mis laulan, halba lapsi – mul jäänd kodo suude sulgi, laua pääle laulu-lehti, parsile pajates-vaipa, kirstu-kappi keele-kõlksu. Noored mehed, hellad vennad, pange raudjadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai)

Laulu võim. Lauliku soost Vaivara KUI MINA HAKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulamaie, moni mies jääb motlemaie, moni naine nauramaie, tütred tiele seisamaie, naised ajale asusivad, poisid puu riitadelle, kuulema minu sonäje. „Kust sie laps on laulud votand, ulluke sonad osanud?” MinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. LAULAKSIN LUGUDA KAKSI (Vai)

Arg laulik Vaivara Laulaksin. LAULAKSIN LUGUDA KAKSI, veeretaksin viisi, kuusi, en tohi tõesta laulda, hästi häälta kuulutada, ehk on kuulajad kurussa, hääle võtijad vsussa. Toomas kuulas toomingassa, Madi Matsu haavikussa, Peeter pikkassa pajussa. Ei tohi tõesta laulda, hästi häälta kuulutadaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. MULL ÕLI KOLMI VENNAKESTA (Lüg)

Viru sepp. Sepa lapsed. Kuldnaine Lüganuse   MULL ÕLI KOLMI VENNAKESTA, kui kolmi oa ivada, kaksi kaura seeme´eida. Üks läks aiasta jõele, tõine palgista pajoje, kolmas sepästä Viruje. Mi läks aiasta jõgeje, see sööneb jõe kaluja, sügavava ahvenida, jõe laijuContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. OLI MULLE KOLMI VELJÄ (Vai)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara OLI MULLE KOLMI VELJÄ, kolmi kui uva-üvädä (ivada), kaksa kaura-siemenidä. Üksi oli putkina pajussa, toine ruogona meresse, kolmas sepänä virussa. Mis oli putkina pajussa, sie sõi putkija pajussa, vesi naatija viessä; sie oli putkista punane, vesiContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE (Vai)

Kuldnaine Vaivara Võtaks – kardan KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE – kardan karva veeremaje, paneks vööle pika mõega – kardan kanda puutumaje, küll mina võtaks noore naise – kardan noore nutamaje, ilusa igatsema, kätki tupa toodemaje, vibu parde painemaje. KüllContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. OLI MULLA KOLME VELJÄ (Vai)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara OLI MULLA KOLME VELJÄ, kolme kui uva-ivada kaksi kaura seemeneda, üheksa nisu hüvädä. Üks oli palkina pajossa, toine oli roogona meressa, kolmas seppanna Virussa. Mii oli palkina pajossa, see sõi putkija pajosta, vesi naatija veesta, seeContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. MEID OLI KOLMI VENNAKSEIDA (Lüg)

Kolm venda. Kuldnaine          Lüganuse MEID OLI KOLMI VENNAKSEIDA, kui kolmi ua-ivada, kaks oli kaura-seemekesta. Üks läks heinasta jõgeje, tõine pardista pajuje, kolmas sepasta Viruje. Mis läks heinasta jõgeje, see sööneb jõe kalada, jõe ausi augisida, jõe laia latikuida. MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__K u l d n a i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

7. KUI SALME SALUSSA KASVI (Lüg)

     Salme laul Lüganuse            KUI SALME SALUSSA KASVI, imme iiessa üleni! Salmel tulid kolmed kosjalased: tuli Kuu kuuvel ratsul, Päivikene viiel ratsul. Ei mina Kuule mennud, Pärg ei Päivile lubanud – Kuul paljo kombeeida: vahel kasvab, vahel kaheneb,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

6. OLI ENNE NOORI NAINE (Vai)

Salme laul Vaivara OLI ENNE NOORI NAINE, läksi karja saatamaie, leisi kana karja teelta, viis se kana koduje. Kanast kasvis inime, sula Salme neitsikene. Siis sell tulid kolmed kosjad: üks oli kuu, teine pääva, kolmas tähti poisikene. Tuli kuu, poisikene,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. KUKUS KOLMIDA KÄGUDA (Jh)

Kolm kägu. Salme laul Jõhvi KUKUS KOLMIDA KÄGUDA, üks kukus: oole, oole! Teine kukus: leina, leina! Kolmas kukus kulla kieli. Mis sie kukus: oole, oole, sene oolele ulatin; mis sie kukus: leina, leina, sene leinale lehitin, mis sie kukus kullaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. PALJO ILMALIST IMETA (Lüg)

Salme laul Lüganuse PALJO ILMALIST IMETA, ilmalist imeteguda, kui Salme salussa kasvi, imme iessa üleni: kasvi vüöta, kasvi tüöta, sie kasvi kahe käsita, ilma piimata ülenes, tõussi tuoja kummelita. Seda toiti mahlakaske, marjapõõsad elatid, Sai sie Salme kasvanessa, sai immeContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. KUI SALME SALUSSA KASVIS (Lüg)

Salme laul Lüganuse KUI SALME SALUSSA KASVIS, imme iiessa ülene, tulid salmel kõsjalased: Tuli kuu, tuli päiva, tuli tähti poisikene. Salme varsti vastatelle: “Ei mina kuule tule – kuul on kuusi ammetida, vahest kaob, vahest kasvab, vahest kaob kannikalle, vahestContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__S a l m e__l a u l__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

6. ÜLE LENDSI LINNUKENE (Jh)

Loomine Jõhvi ÜLE LENDSI LINNUKENE, üle lendsi ilma kõige, üle ilma, suure järve, üle ilmatse keriku. Õtsis maad munetessanna, aset autellessanna, ei saand maad munetessanna, aset autellessanna. Üle lendsi linnukene, üle lendsi ilma kõige, üle ilma, suure järve, üle ilmatseContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. KII-KIIKE, LAA-LAIKE! (Jh)

Loomine. Salme laul Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAIKE! Lenda’eli, linnukeine, lendas üle ilma kõige, üle ilma, suure järvä, üle ilmatse keriku. Lendas meie koppelije, otsis maad munetessanna, aset autelessanna – leidas põõsamaa punase. Põlga’eli, linnukeine, põlgas põõsamaa punase. Kii-kiike, laa-laike! Lenda’eli, linnukeine,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE (Vai)

Loomine. Meie ja teie küla poisid Vaivara PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE, püha pürje, sine särge, lenda-eli linnukene, lenda-eli, liuge-eli. Lendab meie koppelie, otsis maad munedessa, aset poigi aududessa. Leidas pesa kulla-karva: „Sie pean pesa tegema, sie pean munad munema, sie pojadContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. KES NIED SELLE KIIGU TEINED?

Loomine. Kiigelaul Lüganuse   KES NIED SELLE KIIGU TEINED? Teopoisid kiige teinud, abivaimud raiund aisad, teinud kiige kitsaaksi, kiige lauvad laiemaksi – alt ei piast ani ujuma, pialt ei pääsuke pugema, siest ei siidilinnukene, vahelt ei rootsi värvälane. Tuli metsastContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. PERETÜTAR LUOME LAISKA (Lüg)

Kass kaevus Lüganuse PERETÜTAR LUOME LAISKA, ei sie viitsind vetta tuua: sie ai kassi vetta tuoma. Kass läks kaivuje paguje, saba pitte sai vedeje – kahju oli kassist, kahju oli kaivust, kahju oli küla külmast viest. Küla itke kaivutasa, pereContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. MULL OLI RIKKAS RISTI-ISA (Vai) (V-Vai 7)

Kits, krapp Vaivara x MULL OLI RIKKAS RISTI-ISA, kinkis mulle kitsekese. kits oli kerge kargamaie, kell oli kange plaksumaile. Hunt sõi kalli kitsekese, jättis järel kellukese, ma panin kella koera kaela, koer oli kärme jooksemaie, kell oli kange plaksumaie. HuntContinue Reading

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. LÄHME NOODAL, NOORED MEHED (Vai)

Kalapüük. Kass kaevus Vaivara LÄHME NOODAL, NOORED MEHED, võrgul, Võnnu poisikesed, lähme kiisku kiskumaie, vähki välja võttamaie, lähme järvele kalala, aru suure allikale. Sealt sain sada angerista, tuhat turja lutsukesta. Siis tulin kalalta koduje, panin aga kalad kuivamaie. Kes tuliContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE (Vai)

Seatapp. Kass kaevus Vaivara ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE, tuhni kivid, tuhni kannud, tuhni kolmat natukene. Küll oli seljasta sileda, küll oli kasnud kaelastagi! Kutsusin orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma – ei tulnud orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma. MullContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__K a s s__k a e v u s__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest