1. LÄHME, LÄHME, KÄIME, KÄIME (Lüg)

Teekäigulaul

Lüganuse

esmasp_lahme_kaime_1r_

LÄHME, LÄHME, KÄIME, KÄIME,
käime teeda tipulista
lipulista, lapulista
maada maksakarvalista
rohelista roosilista.

Millal saame sinna maale,
kus meid ammu oodetakse,
vara ammu vaadetakse,
kuhu tuul on toa teinud,
vesi palgid veeretanud,
sadu seinad sammeldanud,
udu uued uksed teinud.
Seal pole kuulda kuke healta,
kuke healta, kana keelta,
nõdra naese nutu healta,
ei lese naese leinamist.
Tekst ja viis: EÜS XII, 1491/3 (70) ja EÜS XII 1407 (20) < Lüganuse khk, Maidla v, Uniküla – V. Rosenstrauch, Oskar Köster < Miili Randmel (1915).

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast