Blogi arhiiv

2. JUBA LEHIB LEHTI PUUSSA (Lüg)

Kevad. Tore sõit Lüganuse JUBA LEHIB LEHTI PUUSSA, lehti puussa, rohtu maassa, aljendab oras arula, rukkioras ruugendelleb, kauraoras katab maada, ernes lehib lesteessa, uba uude riideeie. Ju sõidab Sämista sälgu, Pada mõisa paati ruuna, Kiikla mõisa kirju täkku, Varandi vanaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. LÄHME, LÄHME, KÄIME, KÄIME (Lüg)

Teekäigulaul Lüganuse LÄHME, LÄHME, KÄIME, KÄIME, käime teeda tipulista lipulista, lapulista maada maksakarvalista rohelista roosilista. Millal saame sinna maale, kus meid ammu oodetakse, vara ammu vaadetakse, kuhu tuul on toa teinud, vesi palgid veeretanud, sadu seinad sammeldanud, udu uued uksedContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__T e e k ä i g u l a u l u d__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. RISTITANTSI TANTSIGEME (Lüg)

Pillipuhujale Lüganuse RISTITANTSI TANTSIGEME, ristilaulu laulageme! Tants ei tunne tantsitusta, kui sai hästi mängitusta, laul ei tunne lauletusta, kui sai hästi lauletusta. Pillipuhja poisikene, kannel-lööja kaunikene, sarve-sõitija saleda – kui ei viitsi pillitelle, pillitelle, trallitelle, elimikka hellitelle, puru´ mina peksanContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L u s t i l a u l u d__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. MAGADA MINA TAHAKSIN (Lüg)

Öösel üksi. Hool ja mure Lüganuse MAGADA MINA TAHAKSIN, ei ole juure võttijada, käe pääle käänijada, sulal suu andijada. Eidaksin mina magama, ei lasnud mured mind maata, uoled suured uogaella, leinad laiad tukastella. Eidan õhtunna magama, viskan uole õrre päälle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1.EITÄKSIN MINA MAGAMA (Lüg)

Hool ja mure Lüganuse EITÄKSIN MINA MAGAMA – ei lassud mured ma’ata, ooled suured oogaella, lehed laiad lendajalla. Viskan oole õrre pääle, mure mina musta parre pääle, leina laia liepajale, kahju karja-aia pääle. Tuisen ommiku ülessa, võtan oole õrre päälta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__H o o l__j a__m u r e__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

.

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

18. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Laulud pulmades õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulemaie, külakund jäeb kuulamaie, vallarahvas vaatamaie. Panin aga väljad värisema, põllupeenrad põrisema. – Laulik oli minu isada, laulik oli minu emada, kust tulid luod minule, laulud lastele ladusad, sõnadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

17. ÜKS MUL ÜTLEB: „LAALA, LAALA!” (Lüg)

Laulu võim. Lust laulud õpitud Lüganuse ÜKS MUL ÜTLEB: „LAALA, LAALA,” teine jälle: „Luule, luule.” Ma pole loodud laulijaksi, ma olen loodud kündijaksi, kündijaksi, külvajaksi, musta mulla pöörajaksi. Kui mina hakkan luulamaie, luulamaie, laalamaie, tuleb küla kuulamaie, valda viis tulebContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

16. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Kust laulud õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulemaie, külakond jäeb kuulamaie, vallakond jäeb vaatamaie, teu aga selts jäeb seisamaie, mõni mees jäeb mõtlemaie, mõni naene nõudemaie: „Kost see laps on laulud võtnud, iljuke sõnad osanud?” Mina mõistsin, vastaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

15. KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Lüganuse KUI MINA HAKKAN LUULEMAIE, luulemaie, laalemaie, siis jäeb küla kuulamaie, vallakond jäeb vaatamaie, tütred teele seisamaie, kuulama minu lugusid. Kui mina akkan laulemaie, laulemaie, luulemaie, kihelkond jääb kuulamaie, vallakond jääb valatamaie, mõnd mies jäebContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

14. LAULA, LAULA, SUUKENE (Lüg)

Laula, suukene Lüganuse   LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnukeelekene – laula, laula, kui sind lassa, kuku, kuku, kui sind kässa! Küllalt tean seegi paiga, arvan senegi aseme, kus saab sõissa keele kinni, keele kinni, meele kinni, suu kinni, südame kinni,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

13. KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN (Lüg)

Arg laulik. Kust laulud saadud Lüganuse    KUI TOHIKSIN, SIIS LAULAKSIN, en tõhi tõesti laulda, kubjas kuuleneb külana, saksa mõistab mõisaaie – tullakse minulta küsima: “Et õle tehtud tütar tüöda, kui oled säädanud sõnuja, pannud kokku palveeida, lahutanud luuleeida.” MinaContinue Reading

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

12. KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE (Lüg)

Laulikute hooplemine Lüganuse   KUI MINA HAKKAN LAALAMAIE, laalamaie, laskemaie: ma laulan mere muruksa, mere ääred äädikaksa, mere kaldad kalaksa, mere põhjad põllumaaksa, mere liivad linnastesta. Kes tahab tulla meie vasta, ehk siis meie meeste vasta, poole riigi poiste vasta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

11. LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI (Lüg)

Arg laulik. Lauliku sõim. Laulu võim. Laulikute kiitlemine Lüganuse   Esimene neiu: LAULAKS, LAULAKS, EI TOHEGI, kardan koju kuulevada, ukse ette helkivada, paku peale paukuvada. Teine neiu: SUL POLLE LAULU, MIS SA LAULAD, sul pole viisi, mis veeredad, sull poleContinue Reading

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

10. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Laul laulust Lüganuse   KUI MINA AKKAN LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie. siis jääb valda vaatamaie, kihelkund jääb kuulamaie, vallakund valatamaie: “Kust sie laps on laulud saanud, ulluke sõnad omale?” Mina laulan ullutani, loetan rumalutani, peksan kielta pienutani. Ei õleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

9. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg)

  Laulu võim. Laulud laulust Lüganuse   KUI MINA AKKAN LAULEMAIE, laulemaie, luulemaie, kihelkond jääb kuulamaie, vallakond jääb valatamaie, mõnd mies jäeb mõtlemaie, mõni naine nuttemaie, tütar tööle seisamaie, kabu tööle katsumaie, luulema minu sõnuja, lapse alva laulueida. – LapsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

8. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Lüg) (viis 209)

  Laulu võim Lüganuse   KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, siis jääb valda vaatamaie, kihelkond jääb kuulamaie, tütred tüöle seisamaie, kuulama minu sõnuda, lapse ullu laulusida. “Kust see laps neid laulud võtnud, ulluke sõnad õsanud?” “Luud mina võtsin lutsu suusta, lauludContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

7. HELLAD VENNAD, NOORED MEHED (Vai)

Suude sulg Vaivara HELLAD VENNAD, NOORED MEHED – pange ratsut rakedeie, ruunad rubla tükideie, korvid karu nahkadeie: soidke meie alle oue, tooge mulle suude sulge, laua päälta laulu lehte, kirstu kapist keele kloksu. Siis mina laulan linnu viisi, teen häältaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

6. LAULA, LAULA, SUUKENE (Vai)

Kurb laulik (?) Vaivara LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnu keelekene, margu (?), marja meelekene, ilutse, südamekene! Kül saab siiski vaida olla, kui saab alla musta mulla, kena kirstu keskeella. Muru kasvab päälle mulla, aro-heinad päälle hauva. Söödä muru mullikalle, aro-heinadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. KÜLA MULL ÜTEL: „KUKKU, KUKKU!” (Vai)

Suude sulg Vaivara KÜLA MULL ÜTLEB: „KUKKU, KUKKU!”, külalapsed: „Laula, laula!” Mis ma kukkun, kurba lindu, või mis laulan, halba lapsi – mul jäänd kodo suude sulgi, laua pääle laulu-lehti, parsile pajates-vaipa, kirstu-kappi keele-kõlksu. Noored mehed, hellad vennad, pange raudjadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. KUI MINA HAKAN LUULEMAIE (Vai)

Laulu võim. Lauliku soost Vaivara KUI MINA HAKAN LUULEMAIE, luulemaie, laulamaie, moni mies jääb motlemaie, moni naine nauramaie, tütred tiele seisamaie, naised ajale asusivad, poisid puu riitadelle, kuulema minu sonäje. „Kust sie laps on laulud votand, ulluke sonad osanud?” MinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. LAULAKSIN LUGUDA KAKSI (Vai)

Arg laulik Vaivara Laulaksin. LAULAKSIN LUGUDA KAKSI, veeretaksin viisi, kuusi, en tohi tõesta laulda, hästi häälta kuulutada, ehk on kuulajad kurussa, hääle võtijad vsussa. Toomas kuulas toomingassa, Madi Matsu haavikussa, Peeter pikkassa pajussa. Ei tohi tõesta laulda, hästi häälta kuulutadaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Jh)

Kust laulud õpitud. Lauliku vaev Jõhvi KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, laulemaie, luulemaie, siis jääb küla kuulamaie, valdaje vaatamaie, mõni mies jääb mõtlemaie, mõni naene naeramaie, tütrik tüele seisamaie: ”Ei sie poiss õle tüeda teinud, tüeda teinud, vaeva näinud, see onContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD (Jh)

Arg laulik Jõhvi MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD, miks ei tüttared ilutse? Kardavad suud kuluma, kiele kanned katkemaie; äbänevad äiäsida, äbänevad ämmäsida! Mis minul äväta äia, mis minul äväta ämmä, mis mul peiust pelgatava, kaasast nuorest kardetava: kivi suuri keskContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L a u l __ja__l a u l m i n e__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

5. TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI (Lüg)

Suur tamm Lüganuse TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI, taab tuissa (tõusta) taivaaie, taab taivasta jägada, pilvekesta pillutada. Õksad juureie Jumala, lehed Luoja laua pääle. Kiho, rikas poisikene, tahi õiska´ õunapuie, tahi mahtu marjapuie, tahi tammeje raiuda, pikka puuda lühendada.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

4. TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI (Lüg)

Suur tamm Lüganuse TAMM ON SUURI, TAMM ON SAARI, taab tuissa (tõusta) taivaaie, taab taivasta jägada, pilvekesta pillutada. Õksad juureie Jumala, lehed Luoja laua pääle. Tulga tamme raijumaie, puud pitka lühendamaie – tamm ta’ab tuissa taivaaie, õksad juureie Jumala, lehedContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

3. HELISE, HELISE, METSA! (Lüg)

Helise, mets! Kägu kukub Lüganuse HELISE, HELISE, METSA, kumise, kumise, kõrbe, laula vasta, laanekene! Laan ei tunne laulajada, heinamaa helistajada, nurm ei kulla kukkujada. Kuku, kuku, käokene, helgi, heinalinnukene! Ei kägu minule kuku: kägu kukub karjatselle, helgib heinaniitajalle, laksub loovõttajalle.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilmaring, Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. ELISE, ELISE, METSA (Vai)

Helise, mets. Ei ole vastulauljat Vaivara ELISE, ELISE, METSA, kumise, kumise kõrbe, laula vasta, laanemetsa! Ei õle laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmel kullal kukkujuida, Lass kasvab kaasike metsa, tõuseb noori nõmestiku – siis saab laanel laulajuida, einamaal elistejuida, nurmel kulalContinue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__L o o d u s__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

2. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jõh)

Kolm metsa Jõhvi Kiigelaul KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada! Mis ma nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada? Mäe mina nägin kõrgeelta, kõrgeelta, kaugeelta, ligi pilveda pimeda, ligi taevasta tasada.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

1. KII-KIIKE, LAA-LAAKE! (Jh)

Kiige kidisemine. Kolm metsa Jõhvi   Kiige kidisemine KII-KIIKE, LAA-LAAKE! Kii-kiike, kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mis ma nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta? – Kolm oli kiike kõrvissute, üks oli kiike kulda-arja, tõine kiike õbe-arja, kolmas kiike vaske-arja. Mis oli kiike kulda arja,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast

__K o l m__m e t s a__

Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast