1. RISTITANTSI TANTSIGEME (Lüg)

Pillipuhujale

Lüganuse

esmasp_ristit_1r_

RISTITANTSI TANTSIGEME,
ristilaulu laulageme!
Tants ei tunne tantsitusta,
kui sai hästi mängitusta,
laul ei tunne lauletusta,
kui sai hästi lauletusta.

Pillipuhja poisikene,
kannel-lööja kaunikene,
sarve-sõitija saleda –
kui ei viitsi pillitelle,
pillitelle, trallitelle,
elimikka hellitelle,
puru´ mina peksan puised pillid,
rood mina roojaje vajutan.
Lasen veerda venna pilli,
taadi kanneli kajada –
venna pill on veerusam,
taadi kannel kaunikene.
Tekst ja viis: EÜS XII 1461/3 (49) ja EÜS XII 1406 (16) < Lüganuse khk, Erra v – V. Rosenstrauch, Oskar Köster < Mai Alasi, 80 a (1915).

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast