10. KUI MINA AKKAN LAULEMAIE (Lüg)

Laulu võim. Laul laulust

Lüganuse

  juuli_laul_vii_536_1r

KUI MINA AKKAN LAULEMAIE,
laulemaie, laskemaie.
siis jääb valda vaatamaie,
kihelkund jääb kuulamaie,
vallakund valatamaie:
“Kust sie laps on laulud saanud,
ulluke sõnad omale?”
Mina laulan ullutani,
loetan rumalutani,
peksan kielta pienutani.
Ei õle ullul keelijada –
kie keelab külasta ullu,
tõreleb talu toasta,
valjastelleb vainujulta?
Uba keelab ullukese,
taba keelab taimekese,
vitsavarb ju vaeselapse.
Küla õiseb köömenilla,
küla väljad väävelilla,
küla muru munarebulla.
Tekst: H II 3, 637 (238) < Lüganuse khk, Uuemõisa k – H. Prants < Juula Kaabur (1890), viis: EÜS XII 1406 (10)< Lüganuse khk, Püssi v, Moldovi k – V Rosenstrauch, Oskar Köster < Miina Küllik (1915).

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast