1. MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD (Jh)

Arg laulik
Jõhvi

2r_78lauljalaulmine_miksonkurvad_laul_1_
MIKS ON KURVAD MEIE KULLAD,
miks ei tüttared ilutse?
Kardavad suud kuluma,
kiele kanned katkemaie;
äbänevad äiäsida,
äbänevad ämmäsida!

Mis minul äväta äia,
mis minul äväta ämmä,
mis mul peiust pelgatava,
kaasast nuorest kardetava:
kivi suuri kesk külada,
ahervars on vainijulla –
sie minu äväta äia,
sie minu äväta ämmä,
sie minul peiust pelgatava,
kaasast nuorest kardetava!

Tekst ja viis: EÜS VI 1123 (297) ja EÜS VI_891_77 < Jõhvi khk, Illuka v, Nõmme k – A. Sildnik ja P. Penna < Lienu Kilk, 58 a (1909).

Sildid
Postitatud Lüürilised laulud maast ja ilmast