2. TULI MULLE LAULUKÕRDA (Lüg) (viis 783)

Põll põrmune

Lüganuse

1)

  00_a_poll_pormune_2r_

2)

sept_45_tuli_mulle_1r_

TULI MULLE LAULUKÕRDA
kui küläle karjakõrda,
külälaste lammaskõrda
orgoje ouste kõrda,
varsa kõrda vainijule.

Läksin kõrda päästemaie.
panin ette uue põlle,
selgäje suure sõrike,
jalga uued ummiskengad.
Külä täis oli poisikeisi,
vald õli täisi vallatumi,
leiväd kurni koppelissa,
paugutid pajo nenässä.
Leiväd põrmu põlle-eni,
sõmera sõrikesini,
tahma tanu paulujani.
Mina itkedes kodoje,
aladessa alla õvve.
Küsiteleb eidekene,
targuteleb taadikeine:
“Mis sina nuttad, tüttär noori,
mis sa, ainike, alatsed?”
„Tuli mulle laulukõrda
kui küläle karjakõrda,
külälaste lammaskõrda
orgoje ouste kõrda,
varsa kõrda vainijule.
Läksin kõrda päästemaie.
panin ette uue põlle,
selgäje suure sõrike,
jalga uued ummiskengad.
Külä täis oli poisikeisi,
vald õli täisi vallatumi,
leiväd kurni koppelissa,
paugutid pajo nenässä.
Leiväd põrmu põlle-eni,
sõmera sõrikesini,
tahma tanu paulujani.”

“Ärä itke, tüttärlapsi,
Ärä, ainike, alatse!
Veel on soossa sooja vetta,
külä all on külmä vetta,
pese põrmud põllestasa,
udu ummiskengastasa,
tahma tanu pauludesta,
sõmera sõrikestessa!”
Tekst: H III 1, 717/9 (1) < Lüganuse khk – Emilie Bachmann (1890), viis: EÜS XII 1405 (2) Kerklaküla – V Rosenstrauch Oskar Köster < Linda Normak 1915; teine viis:  EÜS XII 1406 (13)  < Lüganuse khk, Saka k – V. Rosenstrauch, Oskar Köster < Ann Nimvalts (1915).

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud