Blogi arhiiv

4. MARIA VENETA VESTI (Jh)

Laeva tegemine. Kannel Jõhvi Kiigelaul MARIA VENETA VESTI, Iiessu kaapi laiva kanti; sai sie vene vessetusta, laiva kaas sai kaabitusta, viedi nied vened vesije, lükkas laevad lüüdingeie. Tuodi vanad, tuodi nuored, pandi vanad sõudamaie, noored päälta vaatamaie. Vanad sõudsid, vanadContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. MARIA VENETA VESTI (Jh)

Laevasõit, Kannel Jõhvi Kiigelaul MARIA VENETA VESTI, Iiessu kaapi laiva kanti. Sai sie vene vessetusta, laiva kaas sai kaabitusta, viedi nied vened vesije, lükkas laevad lüüdingeie. Tuodi vanad, tuodi nuored, pandi vanad sõudamaie, noored päälta vaatamaie. Vanad sõudsid, ei nadContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.x

Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. EIVAD TEÄ MEIE NAISED (Lüg)

Laevasõit. Kalaluust kannel Lüganuse   EIVAD TEÄ MEIE NAISED, mida tegid meie mehed Viru kuuskede vilussa, Arju tammede tagana. Vened säälla vessetije, laiva kaata kaabitije. Viis õli meesta vestamassa, kuus õli kumma külle päälla, seitse vene servä päälla, kaheksa kabudeContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__K a n n e l__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA (Vai)

Mere pühkimine Vaivara Laevad ÜKS OLI NEIDU ÜKSILASTA, toine neidu toisilasta, kolmas oli kõrk külästa, neljas neidu nerme päälta, viis oli viiviku sulane, kuues se kubu emända, seitsemas sepä emända, kaheksas karile vaimu, üheksas üle kalade, küla neidu kümmenesta. Kogokamme,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__M e r e__p ü h k i m i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. MULL ÕLI KOLMI VENNAKESTA (Lüg)

Viru sepp. Sepa lapsed. Kuldnaine Lüganuse   MULL ÕLI KOLMI VENNAKESTA, kui kolmi oa ivada, kaksi kaura seeme´eida. Üks läks aiasta jõele, tõine palgista pajoje, kolmas sepästä Viruje. Mi läks aiasta jõgeje, see sööneb jõe kaluja, sügavava ahvenida, jõe laijuContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. OLI MULLE KOLMI VELJÄ (Vai)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara OLI MULLE KOLMI VELJÄ, kolmi kui uva-üvädä (ivada), kaksa kaura-siemenidä. Üksi oli putkina pajussa, toine ruogona meresse, kolmas sepänä virussa. Mis oli putkina pajussa, sie sõi putkija pajussa, vesi naatija viessä; sie oli putkista punane, vesiContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE (Vai)

Kuldnaine Vaivara Võtaks – kardan KÜLL MINA OSTAKS UUE KUUE – kardan karva veeremaje, paneks vööle pika mõega – kardan kanda puutumaje, küll mina võtaks noore naise – kardan noore nutamaje, ilusa igatsema, kätki tupa toodemaje, vibu parde painemaje. KüllContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. OLI MULLA KOLME VELJÄ (Vai)

Viru sepp. Kuldnaine Vaivara OLI MULLA KOLME VELJÄ, kolme kui uva-ivada kaksi kaura seemeneda, üheksa nisu hüvädä. Üks oli palkina pajossa, toine oli roogona meressa, kolmas seppanna Virussa. Mii oli palkina pajossa, see sõi putkija pajosta, vesi naatija veesta, seeContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. MEID OLI KOLMI VENNAKSEIDA (Lüg)

Kolm venda. Kuldnaine          Lüganuse MEID OLI KOLMI VENNAKSEIDA, kui kolmi ua-ivada, kaks oli kaura-seemekesta. Üks läks heinasta jõgeje, tõine pardista pajuje, kolmas sepasta Viruje. Mis läks heinasta jõgeje, see sööneb jõe kalada, jõe ausi augisida, jõe laia latikuida. MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__K u l d n a i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

7. KUI SALME SALUSSA KASVI (Lüg)

     Salme laul Lüganuse            KUI SALME SALUSSA KASVI, imme iiessa üleni! Salmel tulid kolmed kosjalased: tuli Kuu kuuvel ratsul, Päivikene viiel ratsul. Ei mina Kuule mennud, Pärg ei Päivile lubanud – Kuul paljo kombeeida: vahel kasvab, vahel kaheneb,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

6. OLI ENNE NOORI NAINE (Vai)

Salme laul Vaivara OLI ENNE NOORI NAINE, läksi karja saatamaie, leisi kana karja teelta, viis se kana koduje. Kanast kasvis inime, sula Salme neitsikene. Siis sell tulid kolmed kosjad: üks oli kuu, teine pääva, kolmas tähti poisikene. Tuli kuu, poisikene,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. KUKUS KOLMIDA KÄGUDA (Jh)

Kolm kägu. Salme laul Jõhvi KUKUS KOLMIDA KÄGUDA, üks kukus: oole, oole! Teine kukus: leina, leina! Kolmas kukus kulla kieli. Mis sie kukus: oole, oole, sene oolele ulatin; mis sie kukus: leina, leina, sene leinale lehitin, mis sie kukus kullaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. PALJO ILMALIST IMETA (Lüg)

Salme laul Lüganuse PALJO ILMALIST IMETA, ilmalist imeteguda, kui Salme salussa kasvi, imme iessa üleni: kasvi vüöta, kasvi tüöta, sie kasvi kahe käsita, ilma piimata ülenes, tõussi tuoja kummelita. Seda toiti mahlakaske, marjapõõsad elatid, Sai sie Salme kasvanessa, sai immeContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. KUI SALME SALUSSA KASVIS (Lüg)

Salme laul Lüganuse KUI SALME SALUSSA KASVIS, imme iiessa ülene, tulid salmel kõsjalased: Tuli kuu, tuli päiva, tuli tähti poisikene. Salme varsti vastatelle: “Ei mina kuule tule – kuul on kuusi ammetida, vahest kaob, vahest kasvab, vahest kaob kannikalle, vahestContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__S a l m e__l a u l__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

6. ÜLE LENDSI LINNUKENE (Jh)

Loomine Jõhvi ÜLE LENDSI LINNUKENE, üle lendsi ilma kõige, üle ilma, suure järve, üle ilmatse keriku. Õtsis maad munetessanna, aset autellessanna, ei saand maad munetessanna, aset autellessanna. Üle lendsi linnukene, üle lendsi ilma kõige, üle ilma, suure järve, üle ilmatseContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. KII-KIIKE, LAA-LAIKE! (Jh)

Loomine. Salme laul Jõhvi KII-KIIKE, LAA-LAIKE! Lenda’eli, linnukeine, lendas üle ilma kõige, üle ilma, suure järvä, üle ilmatse keriku. Lendas meie koppelije, otsis maad munetessanna, aset autelessanna – leidas põõsamaa punase. Põlga’eli, linnukeine, põlgas põõsamaa punase. Kii-kiike, laa-laike! Lenda’eli, linnukeine,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE (Vai)

Loomine. Meie ja teie küla poisid Vaivara PÜHÄ PÜRJE LINNUKENE, püha pürje, sine särge, lenda-eli linnukene, lenda-eli, liuge-eli. Lendab meie koppelie, otsis maad munedessa, aset poigi aududessa. Leidas pesa kulla-karva: „Sie pean pesa tegema, sie pean munad munema, sie pojadContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. KES NIED SELLE KIIGU TEINED?

Loomine. Kiigelaul Lüganuse   KES NIED SELLE KIIGU TEINED? Teopoisid kiige teinud, abivaimud raiund aisad, teinud kiige kitsaaksi, kiige lauvad laiemaksi – alt ei piast ani ujuma, pialt ei pääsuke pugema, siest ei siidilinnukene, vahelt ei rootsi värvälane. Tuli metsastContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. LENDAELI LINNUKENE (Jh)

Loomine Jõhvi LENDAELI LINNUKENE, lendaeli, liugeeli, lendas üle ilma kõige, üle ilmatse keriku, üle ilma, suure järve. Otsis maada munetessanna, aset autellessanna, pesa poigi tehessanna. Lendas meie kopelie, leidas põõsamaa (?) sinise – põlgas põõsa linnukene: „Ei või muni muneda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__L o o m i n e__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

10. KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA (Jh)

Mõõk (suga) merest Jõhvi KUULIN KIIGEL KIIGUTAVA, õunapuussa õisetava. Tõin kuused tua edeje, kased kammeri lävale. läksin kulles kuuskeeie, kallis kase latveeie, suga kuldaine käessa, õbedane täie-lauda. Suga sulbasti mereje, täie-lauda laineeie. Mina Peetri palveelle: „Oi Peeter, püha sulane, Andres,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

8. KUUSKE KASVI ÕUE ALLA (Lüg)

Suga meres. Mõõk merest Lüganuse KUUSKE KASVI ÕUE ALLA, kaske meie karja aias, vislapuu värava tagana. Päiv läks kulles kuuskeje, kulles kuuske, kallis kaske, armas läks aavikussa. Sääl ta sueb sulaste päida, kasib karjalaste päida, suga kuldane käessa, õbedane täielauda.Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

7. KUUSKE KASVI MEIL ÕUES (Lüg)

Suga meres Lüganuse KUUSKE KASVI MEIL ÕUES, kaske meie karja aias, vislapuu värava tagana. Päiv läks kulles kuuskeje, kulles kuuske, kallis kaske, armas läks aavikussa. Mina aga päiva päivakene, sääl suen sulaste päida, kasin karjalaste päida, suga kuldane käessa, õbedaneContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

6. MÕÕK MEREST (Lüg) (viis 501)

Saan. Mõõk merest Lüganuse   JAANIKENE, KAANIKENE, tee mul saksa saanikene, kalaluine karbikene, minu meel teeb teele minna – ma lään venda vaatamaie: kas on venda karjapoissi, või on orus ooste poissi. Vend nägi minu tulemaie, ajas karja kaldaaie, akkasContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

5. MÄNGIjÄD MÄGEDA ETSID (Vai)

Kolm õuna. Mõõk merest Vaivara MÄNGIjÄD MÄGEDA ETSID, tantsijad tasasta maada, üpimaada ümärgusta, laulumaada latsergusta. Mää löüsu männikusta, maa tasane tammikusta, üpimaa sain ümmärguse, laulumaa sain latserguse. Üksi oli õunapuu mäella, üksi oksa õunapuussa, üksi oli oksassa omena, seegi mitmesuguneContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

4. OI MINO VEIKE VENNAKENE (Jh)

Suga merde. Mõõk merest Jõhvi OI MINO VEIKE VENNAKENE, kui kuuled pühad tulema, Jaanipääv jalul õlema, Lihavõtted liugenemas – Kuused tõin tua etteje, kased kammeri lävele, lepad lie lõukeella. – Sääl suen sulaste piada, kasin karjalaste piada, arin piada armutumil.Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

3. LÄKSIN VENDA KATSELEMA (Jh)

Harja otsimine. Mõõk merest Jõhvi LÄKSIN VENDA KATSELEMA, kas on venda karjapoissi, või on venda obuse-poissi. Vend nägi minu tulemaie, ajas karja kaldaaie, akkas pääda arjamaie, kuldane suga piussa, õbedane täie lauda. Suga suisasti mereje täie lauda laaneeie (1). MinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

2. OH PEETER, PÜHA SULANE (Lüg)

Mõõk merest Lüganuse   OH PEETER, PÜHA SULANE, Paavel, Luoja palgaline, mene, tuo tuo suga merestä, mere aga laaga laaneesta! Ei läinud Peeter, ei läinud Paavel. Läksin ise illokene, müöda tiedä tillukene, müödä maad madalukene, läksin süllani sügävä, kanlani kalaContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. JU KUULIN PÜHAD TULEMA (Jh)

Harja otsimine. Mõõk merest Jõhvi JU KUULIN PÜHAD TULEMA, jaanipää jalul õlema, jooksin joostes käisin kiuste, astusin sammud saledad, sammu vahed valgeemmast, sammu otsad õigeemast. Tõin kuused tuua edeje, kased kammeri lävele, lepad lie lõukeelle. Läksin kulles kuuskeeije, kallis kaseContinue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__M õ õ k__m e r e s t__

Postitatud Müütilise sisuga laulud

.

Postitatud Müütilise sisuga laulud

1. KII-KIIKE, LAI-KIIKE (Vai 52) viisiviide

Suur  tamm. Kiigelaul Vaivara KII-KIIKE, LAI-KIIKE, kii-kiike kõrgeella, kõrgeella, kaugeella! Mida nägin kõrgeelta, kõrgeelta, kaugeelta? Tamme nägin kõrgeelta, kõrgeelta kaugeelta. Tamm tahi tõissa taevaaie, õksad pilveje pugeda. Õtsin tamme raijuida, puu pitka lühendajuida. Minu veike vennakene, ihu kirves, hiila mõeka,Continue Reading

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud

__S u u r__t a m m__

Postitatud Müütilise sisuga laulud