7. KUUSKE KASVI MEIL ÕUES (Lüg)

Suga meres

Lüganuse

sept_3_kuuske_kasvi_2r_

KUUSKE KASVI MEIL ÕUES,
kaske meie karja aias,
vislapuu värava tagana.
Päiv läks kulles kuuskeje,
kulles kuuske, kallis kaske,
armas läks aavikussa.

Mina aga päiva päivakene,
sääl suen sulaste päida,
kasin karjalaste päida,
suga kuldane käessa,
õbedane täielauda.
Suga suisusti mereje,
täielauda laine´eie.
Mina Peeteri palveelle:
„Oi Peeter, püha sulane,
Paavel, Luoja palguline,
tuo mu suga meresta,
täielauda laine´esta.”

Peeter, püha sulane,
Paavel, Luoja palguline,
tegi tieda taivaaie,
raius rõõmuje radaje.

Läksin läbi rauase linna,
terestellin Maarijada:
„Maarija, püha emanda,
tule appi, ainekene!
Sugo suisasti mereje,
täielauda laineelle –
võta sie suga meresta,
täielauda laineesta,
miska arin allidani,
kasin kammervaarudani!”

Maarija, püha emanda,
võtis siis sua meresta,
täielauda laineesta,
miska arin allidani,
kasin kammervaarudani.
Tekst: H II 3, 630/2 (220) < Lüganuse khk, Uuemõisa k – H. Prants < Juula Kaabur (1890); viis: EÜS VI 879 (35) < Lüganuse khk, Väike-Saka k – August Sildnik, Peeter Penna < Ann Siitas (1908).

Sildid
Postitatud Müütilise sisuga laulud