Blogi arhiiv

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. ENNE MINA SIIT EI LIIGU (Lüg)

Hobune Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 61:11 (2) < Lüganuse k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Maali Kirikmar (1961).

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L a u l u d__l o o m a d e s t__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. VARES, VAGA LINNUKENE (Lüg)

Lüganuse Viis ja tekst: KKI, RLH 61:25 (22) < Lüganuse khk, Rebu k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Miina Männi (1961).

Sildid
Postitatud Ilmast Ilma, Laulud loomadest ja lindudest

1.VARES VAGA LINNUKENE (Lüg)

Vares, vaga linnukene Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 78:1 (8) < Lüganuse khk, Maidla k < Vilhelmine Lust (1978). VARES VAGA LINNUKENE lendis linna uulitsalle, säält ta lendis katuselle, kõrtsimamma matuselle. Linad lakkas, villad vakkas, koti kangas kuke nokas.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilmast Ilma, Laulud loomadest ja lindudest

__V a r e s,_v a g a_ l i n n u k e__

Postitatud Ilmast Ilma, Laulud loomadest ja lindudest

1. KUKEKENE, KANAKENE (Lüg)

Kukk ja kana Lüganuse   RKM_Mgn_II_743_f_

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__K u k e k e n e__k a n a k e n e__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA (Vai)

Suur härg Vaivara UIDU-TUIDU, TOODI HÄRGA, toodi härga Türgimaalta, tuhat süli (sülda) turja laia, sada süli sarved pikad. Mina jäin meesi mõtlemaie: kust saan härja tapjajuida, sini-sorka surmajuida? Kui läin hella heinamaale, leidsin mehe pisukese, piitsavarre pitkukese, olekorre oigukese. KämmeliltaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__S u u r__h ä r g__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. KITS OLI KENA NEITSIKENE (Vai)

Kitse ähvardus Vaivara KITS OLI KENA NEITSIKENE, tuli karjasta kojuje, lei küüned künniks(ele), sarved sauna katuse: „Peremies, peremehike, perenaine, naisuke, anna mulle eini süüa, einu süüa, kaeru süüa, jahurokka, joomaaega. Kui et anna eini süüa, eini süüa, kaeru süüa, jahurokkaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L o o m a d__k õ n e l e v a d__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

5. PERETÜTAR LUOME LAISKA (Lüg)

Kass kaevus Lüganuse PERETÜTAR LUOME LAISKA, ei sie viitsind vetta tuua: sie ai kassi vetta tuoma. Kass läks kaivuje paguje, saba pitte sai vedeje – kahju oli kassist, kahju oli kaivust, kahju oli küla külmast viest. Küla itke kaivutasa, pereContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. MULL OLI RIKKAS RISTI-ISA (Vai) (V-Vai 7)

Kits, krapp Vaivara x MULL OLI RIKKAS RISTI-ISA, kinkis mulle kitsekese. kits oli kerge kargamaie, kell oli kange plaksumaile. Hunt sõi kalli kitsekese, jättis järel kellukese, ma panin kella koera kaela, koer oli kärme jooksemaie, kell oli kange plaksumaie. HuntContinue Reading

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. LÄHME NOODAL, NOORED MEHED (Vai)

Kalapüük. Kass kaevus Vaivara LÄHME NOODAL, NOORED MEHED, võrgul, Võnnu poisikesed, lähme kiisku kiskumaie, vähki välja võttamaie, lähme järvele kalala, aru suure allikale. Sealt sain sada angerista, tuhat turja lutsukesta. Siis tulin kalalta koduje, panin aga kalad kuivamaie. Kes tuliContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE (Vai)

Seatapp. Kass kaevus Vaivara ÕITS MÄELE, ÕITS MÄELE, tuhni kivid, tuhni kannud, tuhni kolmat natukene. Küll oli seljasta sileda, küll oli kasnud kaelastagi! Kutsusin orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma – ei tulnud orja otsa lööma, palgapoissi pähe lööma. MullContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__K a s s__k a e v u s__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. „TERE, TERE, TEDRE REINU!” (Vai) (V_Vai 9)

Parmu matus Vaivara x Paarmu matuse lugu. „TERE, TERE, TEDRE REINU!” „Kuhu sa lähad, Rabase Reinu?” “Lähen paarmu matussele, vere kaanil viimseks saatjaks.” “Kes siis paarmu ära tapis?” “Kadri kaevu kookaga, Eeva ahjuluaga Viiu suure vemlaga.” “Lähme, lähme, matame, paarmuContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__P a r m u__m a t u s__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

6. KITS KILE KARJA (Lüg)

Kits kile karja Lüganuse       Mina lehe lambale, lammas mulle villa, mina villa vitsikule, karjalastel kapukad, sulasele suured sukad, pereme´le kusikübarad. RKM Mgn II 743 k < Irvala k – Herbert Tampere < Liisi Rikka (1962).

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

5. KITS KILE KARJA, (Vai) (vai 67)

Kits kile karja Vaivara x KITS KILE KARJA, ülemere marja, too mulle heina, mina heina lehmale, lehm mulle piima, mina piima possale, possa mulle külge, mina külge ämale, äm mulle kakku, mina kakku kaleville, kalev mulle rauda, mina rauda rebole,Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

4. KITS KILE KARJA (Lüg)

Kits kile karja Lüganuse 1153_KKI_RLH_61_14_19_

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. KITS KILE KARJA (Vai) (V_Vai_28)

Kits kile karja Vaivara x KITS KILE KARJA, üle mere marja! Tuo mulle eina, mina eina lehmale, lehma mulle piima, mina piima porsale, porsas mulle külge, mina külge kukele, kukke mulle lehte(e), mina lehte lamballe, lammas mulle villa, mina villaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. KITS KILE KARJA (Vai)

Kits kile karja Vaivara Vana eide sukka kudumise lugu. KITS KILE KARJA ja üle mere marja, too mulle heina, mina heina lehmale, lehma mulle piima, mina piima põssale, põss mulle külge, mina külge ämale, äma mulle kaku, mina kakku Kalevile,Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. KITS KÜLA KARJA (Jh)

Kits kile karja Jõhvi KITS KÜLA KARJA, üle mere marja, tuo mulle eina! Mina eina lehmale – lehm mulle piima. Mina piima põrsale – põrsas mulle külge. Mina külge ämmale – ämm mulle kakku. Mina kakku Kalele – Kale mulleContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__K i t s__k a r j a__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

4. ROI, ROI, ROI, ROI, ROTIL PULMAD (Vai 113)

Roti pulmad Vaivara x 1 ROI, ROI, ROI, ROI, ROTIL PULMAD, popsi tütar läks mehele, nirgi noorema pojale. Siis oli hiirel ikkemist ja kassil kõrva kratsimist. 2 Vui, vui, vui, vui, uhked pulmad, kukk tuli kullast kannustega, kana tuli hõbehamastegaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. OI-OI-OI-OI, ROTIL PULMAD (Vai) (V_Vai_31)

Roti pulmad Vaivara x OI-OI-OI-OI, ROTIL PULMAD, hiire tütär läks mehele nirgi noorema pojale. Kes olid uhked pulmalised? Puud olid uhked pulmalised, lehm ja lammas lapulised, hunt oli pulma olderman, rebane roa tegija, jänes oli vilgas peijupoiss, söödi tükk oliContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. OI ROI-ROI-ROI, ROTTIL PULMAD (Jh)

Roti pulmad Jõhvi OI ROI-ROI-ROI, ROTTIL PULMAD, iire tütar läks mehele, nirgi noorema pojale, Siis tulid uhked pulmalised: unt tuli viie viiuliga, karu tuli kahe kanneliga, kukk tuli kulla kannustega, kana tuli õbe ammastega. Tekst: EÜS VI, 930 (39) <Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. ROI-ROI-ROI-ROI, ROTILE PULMAD (Jh)

Roti pulmad Jõhvi ROI-ROI-ROI-ROI, ROTILE PULMAD, iire tüttar läks mehele nuore’ga nirgima pojale. Oi mis uhked pulmalised: unt oli uuve viiuliga, karu kuue kanneliga, tibu oli tina varvastega, kukk oli kulla kannustega. Tekst ja  viis: EÜS VI 963 (95) ja EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__R o t i__p u l m a d__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

4. OI IMETTA, OI IMETTA (Vai)

Imed Vaivara OI IMETTA, OI IMETTA, mis nägin mina imetta, mis nägin Näo külassa! – Koerad kündsid, härjad hauksid, tüttered regi tegiväd, vanad naised vankurida, poisid pookia kudusid, mehed mütsata murasid, naised tanuta taplesid! Tekst: H II 7, 44 (3)Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. IME ILMALE TULEKS (Vai)

Imed Vaivara IME ILMALE TULEKS: lammas laudile muneks, kanal oli kaksi tallekesta, kassil kolmi kutsikesta. Ime ilmale tuleks: kubjas kündis, siga sundis, junkur haukas ange otsas, koerad kõndsid, saapad jalas. Ime ilmale tuleks: härrad pandi härgadesta, ohvitserid orjadesta, junkrud karjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. OI IMETA, OI IMETA (Jh)

Imed Jõhvi OI IMETA, OI IMETA, mis nägin mina imeta! Mis nägin Näo külassa: siad juba leibuda segasid, naine tuhnis tuhlismaada, lammas läks laudile munele, kana tegi kaksi tallekesta, siga seitse põrsukesta! Tekst ja viis: EÜS VI 1077 (243) ja EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. OI IMETA, OI KUMMALIST (Jh)

Imed Jõhvi OI IMETA, OI KUMMALIST, mis nägin Näo külassa: ärjad auksid, kuerad kündsid, obo tõi valgepea vasika, lehm tõi laugo tpru-tprukese lammas läks laudile munele, kana tõi kaksi tallekesi, siga aga sõtkus naise leivad, naine tohnis tühja maada! Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__I m e d__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

6. KUKEKENE, KANAKENE (Vai) (V_Vai 5)

Lindude õlu Vaivara x Kadri laul. KUKEKENE, KANAKENE, lähme võidu siblimaie, kahekeste kablimaie rikka mehe reie alla, kehva mehe kõlgastiku – säält saame pihu linnaksida, kamalula kaerusida. Siis teeme joulusta õluta, kadrinasta kaljukesta, kukked kanad tulevad, löövad jalad mõlemad. EContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

5. LÄKSIN TIULE TINGA-TANGA (Jh)

Hiire seljas teole Jõhvi LÄKSIN TIULE TINGA-TANGA, koera seljas kotikene, kassi seljas karbikene, sia seljas sadulakene, männi oksas märsikene! Õdrakook oli kotissanna, kaeramämm õli märsissanna, kaks õli räimi rätikussa, niedgi õlid puolel mädaned! Tera õli suola nartsu siessa, pisut õliContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

4. MA TEGIN ODRAD OJASSE (Jh)

Loomad viljas. Tore noormees Jõhvi MA TEGIN ODRAD OJASSE, kaerad jõe kaldaasse, rukkid kõrve kuusikusse. Obu sõi odrad ojasta, karu sõi kaerad kaldaast, ärg sõi rukkid kuusikust. Mina obu müügemaie, ärga ära tappemaie, karu mahalaskemaie. Obust sain raha odava, ärjastContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. OI NIGULAS, NIREPIKENE

Loomad viljas Jõhvi OI NIGULAS, NIREPIKENE, metsküla kanepikene, tegid sina orguje orassed, mäe pääle keerud kaerad. – Tuli unti, sei obuse nahka, karu see pistas kaerad kinni. Oi Nigulas, nirepikene, tegi aia, jättas augu, küla sigade sibada, küla lammaste larada,Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL? (Jh)

Loomad tööl Jõhvi KISSI KÜNNAB VÕÕBU VÄILAL? Siga künnab, tuul äästab, vares õli valmis siemendama, kurg õli kuri lõikamaie, kuovitas kogomaie, nuaber napru laduma, üebik ümber riisumaie; pääsune pani piad piale, sitikas sisse vedama, arakas angumies; värvud reie peksamaies, tuuvikesedContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. LÄKSIME LELLELT TULDA TOOMA (Jh)

Mikult tuld toomas. Loomad tööl Jõhvi LÄKSIME LELLELT TULDA TOOMA, lelle kuera aukus minda, mina lelle riida piale, lelle riid(t)a kraksateli. Mina aknast vaataneli, mida tuas tehaneli: undil lasta uis(n?)utelli, karo küpsetas kalada, põdra pühkis põrmandida, jänes loppotas lusikuid. Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L o o m a d__t ö ö l__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

7. LEER, LEER, LINNUKENE (Vai) vai 68)

Liiri-lõõri Vaivara x LEER, LEER, LINNUKENE, kus sinu pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja mäni latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vana mees raijus maha. Kus see vana mees? Unikulle uinus. Kus see unik on? Tibukene siplis. KusContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

6. PRÄÄKSU, PRÄÄKSU, PÄÄSUKENE (Vai) (vai 65)

Liiri-lõõri Vaivara x PRÄÄKSU, PRÄÄKSU, PÄÄSUKENE, lõõri, lõõri lõõken, kus su kulla pesakene? Kuivand kuuse otsas. Kuhu see kuusk sai? Vanamees raidus maha. Kuhu see vanamees sai? Surm teda vei. Kuhu teda maeti? Pika põllu peenra. Kuhu se põllu peenarContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

5. KIUR-LIUR, LINNUKENE (Vai) (V Vai 64)

Liiri-lõõri Vaivara x Lõukese kaebtus KIUR-LIUR, LINNUKENE, kus sinu pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vanamees raius maha. Kus see vanamees? Karu murdis maha. Kus on see karu? Karu peitis pilliroogu.Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

4. LIIR-LIIR, LINNUKENE (Vai)

Liiri-lõõri Vaivara LIIR-LIIR, LINNUKENE, kus sinu kulla pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus see kuiv kuusk, kus see märg mänd? Vanamees raius maha. Kus see vanamees? Unnikule uinus. Kus see unnik? Tibukene siplis. Kus see tibukene? Kullikene kraapsas.Continue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

3. SIRIT-LIRIT LINNUKENE (Jh)

Liiri-lõõri Jõhvi SIRIT-LIRIT LINNUKENE, kus su kulla pesakene? Kuiva kuuse otsas, märja männi latvas. Kus on sie kuiv kuusk, kus on sie märg mänd? Vanamies raius. Kus on sie vanamies? Unnikulle uinus. Kus on sie unnikukene? Tihukene siplis. Kus onContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

2. TIBU-TIIRU, LINNUKENE (Jh)

Liiri-lõõri Jõhvi TIBU-TIIRU, LINNUKENE, kus su kulla pesakene? Kuiv(b)a kuuse õtsas, märja männi latvas. Kus seie kuiv kuusk, kus seie märg mänd? Vanamehe sauna taga. Kus siie vanamehe saun? Uinu sitaunnikul. Kus see Uinu sitaunnik? Kana siblis laiali. Kussa seeContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

1. TIRU AGA TIIRU, LINNUKENE (Jh)

Liiri-lõõri Jõhvi TIRU AGA TIIRU, LINNUKENE, kus sinu kulla pesakene? Kuiva kuuse latvas, märja männi latvas. Kus on sie kuiv kuusk, kus on sie märg mänd? Tulukene põletas. Kus on sie tulukene? Vesi kustutas. Kus on sie viekene? Must ärgContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

__L i i r i_-_l õ õ r i__

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest

.

Postitatud Laulud loomadest ja lindudest