5. KITS KILE KARJA, (Vai) (vai 67)

Kits kile karja
Vaivara

x
KITS KILE KARJA,
ülemere marja,
too mulle heina,
mina heina lehmale,
lehm mulle piima,
mina piima possale,
possa mulle külge,
mina külge ämale,
äm mulle kakku,
mina kakku kaleville,
kalev mulle rauda,
mina rauda rebole,
rebo mulle kulda,
mina kulda tammele,
tamm mulle lehte,
mina lehte lambale,
lammas mulle villa –
karja lastele kapukad,
peremehel pikad püksid.

H II 36, 372 (43) < Vaivara – H. Masing (1893).

KITS KÜLA KARJA,
ülemere marja,
too mulle heina,
mina heina lehmale.
lehm mulle piima,
mina piima põssale,
põssa mulle pekki,
mina pekki ämmale,
äm mulle kakku,
mina kakku kasele,
kask mulle lehte,
mina lehte lambale,
lammas mulle villa,
mina villa villukalle –
sulaselle suured sukad,
peremehel pikad püksid.

H II 36, 372 (44) < Vaivara – H. Masing (1893).

Sildid
Postitatud Laulud loomadest ja lindudest