7. KUI LÄHÄN MINA KODOJE (Vai)

Oma ja võõrasema
Vaivara

2r_kuilahanminakojuje_vai_54_
KUI LÄHÄN MINA KODOJE,
ei ole tuojada tuassa,
auduja aseme päällä,
liel ei lieme keitijada –
vuoras vooriti toassa,
süda serviti siessa,
nenä lapiti laessa,
polle poigiti iessa.

Võõras ema, võegas ema,
kui kuuleb minu tulevä,
minu hääle häikivä,
kivimurrus kiljuvaie,
paemurrus paukumaie,
siis tema kambrista kõneleb:
„Üppa Anne, karga Kaie,
viere, veike Liisuke,
püöra püörale veräväd,
uksed umbeje rengaje –
jo tuleb see suuri süöja,
suuri süöja, suuri juoja,
viel enam küläje viejä,
palju paigale paneja!”

Oma eit oli eidekene,
kui kuuli minu tuleva,
minu hääli häikiva,
kivimurrus kiljuvaie,
paemurrus paukuvaie,
võttis hüüda kamberista:

„Jo tuleb tüdinud tütar,
jo tuleb väsinud vävi!”
Engastanud (?) eidekene,
kohe paneb piimad piesimaie,
lapse liemed lõigenema (leigenema).

Tekst: H II 1, 55/6 (70) < Vaivara khk, Puhkova k – M. Ostrov ja O. Kallas < Kuppari Ann Kontsa, 60 a. (1888); viis: EÜS II 754 (126) < Jõhvi khk, Pagari v./ m.?, Jõetaguse k – P. Penna ja K. Luud < Mari Räbin, 77 a. (1905)

Sildid
Postitatud Lapsepõlv