6. MINU ELLA EIDEKENE (Lüg)

Haned kadunud. Suur tamm

Lüganuse

    juuni_2_947_1r_

MINU ELLA EIDEKENE,
ansi muile muida tüödä:
sulaselle suurta tüödä,
palgulisele parempa,
mulle tüödä albukesta –
ansi aned oidassenna,
luiked lugedessenna,
pardid paari pannessenna.
Ain mina aned vesile,
lugin luiked laineeie,
varvasjalad vainiulle,
kuldasiived koppelie.
Tuli augi alta vettä,
pää musta muda siesta,
ai minu aned vesilta,
lugi luiked laineesta,
varvasjalad vainiulta,
kuldasiivad koppelista.
Mina itkedes kodoje,
alevessa alle õuve.
Vasta eite, vasta taati,
vasta nie vanad mõlemad:
“Midäs itked poiga nuori?”
Mina vasta vastajelin:
„Minu ella eidekene,
ansi muile muida tüödä:
sulaselle suurta tüödä,
palgulisele parempa,
mulle tüödä albukesta –
ansi aned oidassenna,
luiked lugedessenna,
pardid paari pannessenna.

Ain mina aned vesile,
lugin luiked laineeie,
varvasjalad vainiulle,
kuldasiived koppelie.
Tuli augi alta vettä,
pää musta muda siesta,
ai minu aned vesilta,
lugi luiked laineesta,
varvasjalad vainiulta,
kuldasiivad koppelista.

Eite vasta vastajeli:
“Älä itke, poiga nuori!
Tallid on tua tagaja.
latterid on lauda iessa,
tallis on tasased ruunad
latteris on laugud ruunad.
Võtta alli allesa,
võtta kõrbi kõrvajasa,
musta muidu juoksemaie –
sõida sinne mõisaaie,
kusse paistub paavelsulgi,
anesulgi aljendeli,
kuresulgi kuumendeleb.”

Sõidin sinne mõisaaie,
kusse paistus paavelsulgi,
anesulgi aljandeli.
Tuoli alle tuodanesse,
patja pääle pandanesse
eneni ane-sulista.
tuodi mulle süiessenna
eneni ane lihake;
tuodi mulle juuveessenna
eneni ane vereke.

Vei mina vere vainijulle,
valin suure saare alle –
säält sie kasvi suuri tammi,
suuri tammi, laia latva.
Tamm õli suuri, tamm õli saari,
tamm oli üheksa-tahune,
kaheksama kandiline.
Tamm tahi tuissa taiva´aie,
õksad pilveje pugeda.
Õtsin tamme raijujuida,
puu pitkä lühendajaida.
Leisin veljä linnastani
õbedida ostemasta,
kuldija kulutamasta,
vaskija vahestamasta.
Mina veljä palve’elle:
„Minu ella veljekene,
tule tamme raijumaie,
puud pitkä lühendamaie –
tamm tahab tuissa taiva´aie,
õksad pilveje pugeda.”

Veli tull´ tamme raijumaie,
puud pitkä lühendamaie.
Mis sest tammest saadanekse?
Säält saab tuba viiel veljel,
kammeri kahe kälisse,
tüvist saaneb tünderida,
latvast lapse kätkisida,
vahelt viina vaatisida,
otsast õlle puolikuida.
Mis säält langeb liiga laastu,
säält saab pappi laululauda,
luukari luetuslauda,
kerik-erra kirja lauda.
Tekst: Weske kad. 61/2 (8) < Lüganuse, Püssi v, Kestla k – M. Weske (1875). (K. Krohni ärakiri 1883); viis: EÜS VI  879 (34) < Väike-Saka k – August Sildnik, Peeter Penna< Ann Siitas (1909) .

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud