1. MEID OLI VIISI VENNAKSIDA (Jh)

Ema haual
Jõhvi

aa_30_viru1_EYS_VI_906_148_vaesl

MEID OLI VIISI VENNAKSIDA
ja siis kaksi kaksikuida.
Ulgume kirikuteeda,
igirätikud käessa –
teine pühib teise silmi
teine teise palgeeida.

Sa isata, ma emata,
sa läed isa aua peale,
ma läen ema aua peale,
(koorijani (?) kandijani koopa peale,
auduja südame peale.

Astun eide aua pääle,
kivi suur on keske auda,
paas on laia rindudella.
kiigutan mina eide kerstu,
liigutan mina eide risti.
„Tõise üles, eidekene,
tõise mu pidu pidama
tõise juotu juotamaie!”

Eite muistis, kuida kostis:
„Ei saa tõusta, tütar vaene,
ei saa tõusta alta aua,
kirstu seesta kindelasta,
valge laudade vahelta. –
Palu võerasta emada,
kes tuleb pidu pidama,
kes tuleb juotu juotamaie
kes tuleb sukka suoritama
ja siis kindaid keeritama!”

„Tõise ikka, eidekene!
Tõise mu pidu pidama
tõise juotu juotamaie!”

„Ei või tõissa, tütar noori,
ei või tõissa, ei erata –
kivi suur on keske auda,
paas on laia rindudella,
silmil on sinine liiva,
kulmul on kulu punane,
muru kasvand pääle mulla,
arueinad pääle auda.”

„Tõise ikka, eidekene!
tõise mu pidu pidama
tõise juotu juotamaie!
Muru ma süödan mullikulle,
arueinad ärgidelle,
murul mul´l´ikad lihavad,
arueinal ärjad suured!”

„Ei või tõissa, tütar noori,
ei või tõissa, ei erata –
võeras sinu piu pidagu
võeras sinu jau jagagu!”

Viis: Mari Aadermann (55 a) (EÜS VI 906 (148) < Jõhvi khk, Järve v, Peeri k – A. Sildnik ja P. Penna, 1909), tekst: Kadri Mölder (60 a) (H II 1, 447/9 (612) < Jõhvi khk, Kurtna v, Räätsma t < Illuka v – M. Ostrov ja O. Kallas, 1888), täiendatud (H II 1, 354/5 (507) < Jõhvi khk, Toila k – M. Ostrov ja O. Kallas < Jüri Adorf, (67 a), 1888).

Sildid
Postitatud Lapsepõlv