6. HULKUSIN, UBA, KÜLASSA (Vai)

Venna sõjalugu
Vaivara


HULKUSIN, UBA, KÜLASSA,
käisin mee (mees) käbi talossa,
umaluija ostamassa,
villuja vahetamassa.

Sinne solgeni (sõlg) unostin,
kassa paulani kaotin.
Sõda sündis solestani,
katku kassa paulastani,
vaenu vase tükkista.

Toodi need soda sonumed.
ken meistä sodaje lähto:
kas läheb isä, vai läheb poiga,
vai läheb minia meesi?

Ei mänd isa, ei mänd poiga,
ei männüd minija meesi.

Oli mul nooremb veljekaine,
kaige nooremb, kaige norgemb,
kaige kangemb ja kavalamb.
Ehitelin veljekesta,
kübärie, kindaaie,
sadulie, saapaai.
Eite toi aidast halli kuvve,
isä toi kenä kübära,
väi toi tasase täkko,
lauku täkko latterista.

Siis mee obetan omada,
noun noorta veljekesta:
„Minu ella veljekaine,
kui sina sodaje soidad,
ärä siis eteje mene,
eigä siis tahaje jääne –
keera keskida väkeje,
ligi lippu kandiada,
ligi trummali toeta!”

Ninda tegi veljekaine:
ei ta eteje soitand,
eigä siis tahaje jäänud –
keeras keskeda väkeja,
ligi lippu kandajada,
ligi trummali tuetas.

Siis tuli sojast kodoe,
Soiti isa ovve pääle:
„Tule, isä, tunne poiga!”

Tuli isä ei – voind tunde:
vene mees vene hobone,
vene saarine sadula,
vene looka künnäpuine,
vene saapad jalassa,
vene sukkad saapaassa,
vene kindad käessa,
vene kindo (kiri) kindaassa.

Soiti emä ovve pääle:
„Tule, emä, tunne poiga!”
Tuli emä – ei voind tunde:
vene mees vene hobone,
vene saarine sadula,
vene looka künnäpuine,
vene saapad jalassa,
vene sukkad saapaassa,
vene kindad käessa,
vene kindo (kiri) kindaassa.

Soiti veljä ovve pääle:
„Tule, veli, tunne veljä!”
Tuli veli – ei voind tunde
vene mees vene hobone,
vene saarine sadula,
vene looka künnäpuine,
vene saapad jalassa,
vene sukkad saapaassa,
vene kindad käessa,
vene kindo (kiri) kindaassa.

Soiti oe ovve pääle.
„Tule, ode, tunne velja!”

Tuli ode – tunsi veljä
kabärista, kinnastesta,
sadulista, saabastesta.

Õde palus palvetella:
„Minu ella veljekeine,
pilu-päida peenikaine,
raami-särki raasukaine –
tule ratsulda mahaje,
tule maha, käi tubaje!
Mee veen lauku latterie,
tallie tasase täkko,
heinad ette, kaurad ette!”

Tuli tuppa, veljekaine,
lõi kübära lauva pääle –
veri poile permantule,
ise pääle itkemaie.

Mina küsitelin veljäkesta:
„Kas oli sojas naine armas,
naine armas, kaasa kallis?”

Veli moisti, kosti vasta:
„Ei old sojas naine armas,
naine armas, kaasa kallis –
sojas oli armas haljas meeka,
kallis kange-pää hobone,
kee toob mehe sojasta,
taluteleb tappelusta,
veeretab vere vahelta.
Kül on kodo naine armas,
naine armas, kaasa kallis!”
Tekst: H III 1, 18/22 (1) < Vaivara khk, Väike-Soldina v – Helene Kasikov (1888); viis: EÜS II 751 (111) < Järva v, Peetri k – P. Penna, K. Luud < Leena Tiismann (1905).

Sildid
Postitatud Lüro-eepilised laulud