3. ÜLES MAASTA, LAISKA MAITA (San)

Puhja

Üles karja saatma

puh_1_728_(59)_1r

Perenaese pilkamine

ÜLES MAASTA, LAISKA MAITA, üles, üles, üles,
üles lehmi nüssemaie, üles, üles, üles,
üles karja saatemaie, üles, üles, üles!
Joba kuu kua lävela, üles, üles, üles,
agu aida räästäenna, üles, üles, üles! –
Küllap kõivo karja saadap, üles, üles, üles,
küllap leppä lehmä nüssäp, üles, üles, üles!

Laulnud Mari Jürgenson (72 a) (42. EÜS VI 728 (59) ja (EÜS VI, 777 (40) < Puhja khk, Konguta v – E. Eisenschmidt, 1909).

Sildid
Postitatud Ommugu