1. MINA LÄÄ SIIDILÕ (Ote) (V-)

Loomad tööl

Otepää

x

MINA LÄÄ SIIDILÕ, Siidilõ, Siidilõ,
kai, mis Siidil tetti, tetti, tetti?
Siidil olli kura’k peni, kura’k peni,
kassi koiva kangast, kangast, kangast,
jänes jakas langa, langa, langa,
hiie öörät oie, oie, oie.
karu kaksõ kandõ, kandõ, kandõ,
susi kiitse suppi, suppi, suppi,
ai oinast vett tuuma, vett tuuma.
Oinas ütel: „Mää, mää, ää, ää,
küll mina (h)ommen lää, lää, ää, ää!”

ERA II 274, 44 (2) < Otepää khk, Vastse- Otepää v – Artur Kroon (1939).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst