10. KOS SA SÕIDAD HIIREKENE? (San)

Hiir metsa

Sangaste

1r_v70_EYS_VI_208_(77)

KOS SA SÕIDAD HIIREKENE, tsirku, nirku?
Mõtsa puid ragume, tsirku, nirku!
A ku puu pähä sattas, tsirku, nirku?
Ma karga kannu ala, tsirku, nirku!
Vaist sa sinna ära külmät, tsirku, nirku?
Ma tii tiele tulõkõsõ, tsirku, nirku!
Vaist kõtt ära kõrbes, tsirku, nirku?
Mina võija võismagõ, tsirku, nirku!
Kost sa tühi või saad, tsirku, nirku?
Noorõ naisõ nurmikust, tsirku, nirku,
vana naisõ vaksikust, tsirku, nirku!
 
Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 208 (77) < Sangaste khk, 1909), tekst: Eva Emers (60 a) ja Lotta Anderson (70 a) (EÜS VI 332/3 (15) < Sangaste khk, v., Ala-Laose t – A. Mõttus ja J. Sossi, 1911).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst