9. KITS LÄT MÕTSA (San)

Kits kile karja

Sangaste

KITS LÄT MÕTSA,
võt poja perrä,
too minule hainu,
mina haina lehmäle,
lehm mulle piimä;
mina piimä põrsale,
põrs mulle külge;
mina külle ämmäle,
ämm mulle villu;
mina villa Vidrikele,
Vidrik mulle verevä särgi,
musta kuube kondsenegi,
sitikele siidi särgi,
parmulegi punatse püksi.

H II 44, 624 (77) < Otepää, Sangaste – J. Tammemägi (1893).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst