10. KUR-KUR, KUREKENE (Puh)

Liiri-lõõri

Puhja

x

KUR-KUR, KUREKENE,
kus su kulla pesäkene?
Tare takka tamme otsan.
Kos tamm jäi?
Kirves maha ragus.
Kos kirves jäi?
Kivi katski lei.
Kos kivi jäi?
Merte viirusi.
Kos meri jäi?
Must härg ära jõi.
Kos must härg jäi?
Talu lauta läits.
Kos talu laut jäi?
Tuli ära palat.
Koe tuli jäi?
Vihm ära kistut.
Kos vihm jäi?
Maa alla vajus.
Kos maa jäi?
Ader üles künd.
Kos ader jäi?
Sepile viidi.
Kos sepp jäi?
Temä ärä kooli.
Kos temä mahti?
Pikä põllu pendra pääle.
Kellega ta viidi?
Tulitsite tungerdega,
veritsite vehmerdega.

Liis Sütt (65 a) (E 59387/8 < Puhja khk – A. Vahkal, 1927).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst