9. TII, TII, TIGANE (Puh)

Liiri-lõõri… Tii-tii tihane

Puhja

x

TII, TII, TIGANE,
vaa, vaa varblane,
kos su kulla pesäke?
Tare taka tamme otsan.
Kos tamm jäie?
Vanamees raie maha.
Kos vanamees jäie?
Vanamees sures ärä.
Kos tedä mateti?
Pikä põllu pendrä pääle.
Kos pennär jäie?
Kana siblis üles.
Kos kana jäie?
Kana lendäs mõtsa vurr!

Liina Parts (42 a) (ERA II 30, 466 (19) < Puhja (> Tartu l) – Paul Ariste, 1930).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst