8. SIIRI-LIIRI LINNUKENE (Puh)

Liiri-lõõri

Puhja

x

SIIRI-LIIRI LINNUKENE,
kos su kulla pesäke?
Taretake tammi otsan.
Kus tamm jäi?
Vanamiis ragus maha.
Kos vanamiis jäi?
Vanamiis sures ärä.
Kos temä mateti?
Pika põllu pendre ala.
Kos pennär jäi?
Pennär üles künneti.
Kos ader jäi?
Ader laits katski.
Kos ta sis jäi?
Tuli palut ärä.
Kos tuli jäi?
Vesi kistut ärä.
Kos vesi jäi?
Must lehm jõi ära.
Kos lehm jäi?
Lehm süüdi ärä.

Kadri Helgilt (sünd. 1850) (ERA II 85, 261/2 (41) < Tartu < Puhja – H. Tera, 1933).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst