14. LIIRI-LÕÕRI, LÕOKÕNE (Ote)

Liiri-lõõri

Otepää

x

LIIRI-LÕÕRI, LÕOKÕNE,
piiri-pääri, pääsukõne,
kos su kulda pesäkõne?
Mõtsan, pikän pedäjen,
kuiva kuuse ossa pääl.
Kos pikk petäij jäi?
Vanamiis ragusi maha.
Kos vanamiis jäi?
Vanamiis ku’uli ärä.
Kohes tedä mateti?
Pikä palu pendrede.
Mis sinnä pääle kasvi?
Lõigehain, penipüt’sk.
Kohes lõigehain jäi?
Vikat niitse maha.
Kos vikat jäi?
Vikat läits kivvi.
Kos kivi jäi?
Kivi läits järve.
Kohes järv jäi?
Härg jõi ära
Kos härg jäi?
Härg karas lauta.
Kohes laut jäi?
Laut palli ärä.
Kohes lauda tuhk jäi?
Kikas tsibist lak’a.
Kos kikas jäi?
Kull’ viis taivade.
Kui’s sinna perra saab?
Vasitside vangerdega,
tinaste tel’giga,
raudratastega.

E 18403 (13) < Otepää, Palupera. – Johann Kukrus (1895).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst