14. „TERE, TERE, TETRE!” (Ote)

Parmu matus

Otepää

„TERE, TERE, TETRE!”
„Kohes sa läät, kokrõ?”
„Ma lä parmu peijehe.”
„Kes parmu ärä tapp?”
„Tsiga uma sõraga,
lammas uma labajalaga,
obõnõ uma kabjaga.
(obne umbravvaga),
kits kipa kapaga,
(kits kibu nõnaga),
vanamees luuavarrega.

Üles kirjutanud G. Õis (Wulff) (H II 31, 626 (2) < Otepää, 1889), täiendatud (H III 22, 66 (8) < Otepää khk, Palupera – Joosep Silde < Ann Kütt, 1895) ja (H II 31, 178/9 (6) < Otepää – Villem Vaher, 1889).

TERE, TETRE, MUSTA KOKRE,
araku saba sinine,
varessel varvas verine.
Kas te mu sulast näiti –
turu pääle tulevad,
alevide astuvad;
kübär oil üte külle pääl,
särgi and oil takast lahki.

H III 22, 66 (10) < Otepää, palupera – Joosep Silde < Ann Kütt (1895).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst