5. KES MINU ÄRA TAPSE? (Ote) (V-)

Vaenelaps käoks

Otepää

x

Vaenelaps käona
Käo laul.
 
KES MINU ÄRA TAPSE, kukkuu?
Ämmäk minu ära tapse kukkuu!
Kes minu liha sei, kukkuu?
Esa minu liha sei, kukkuu!
Kes minu vere jõi, kukkuu?
Veli minu vere jõi, kukkuu!
Kes minu sõrme sei, kukkuu?
Sõsar minu sõrme sei, kukkuu!
 
Vanast olli ämmak vaese latse ära tapnu, liha ära kietnu; esale liha süvva, vellele vere juvva, sõsarale sõrme süvva andnu! Vaese latse vaim lennanu mõtsa ja kukk prõlla sääl. Säält om kägu saanu vaesest latsest.
 
H II 31, 260 (2) < Otepää khk. – Hans Nugin (1889).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst