6. KITS LÄITS KIINI (Ote)

Kits kile karja

Otepää

Kitse laul

KITS LÄITS KIINI,
üle mere mõtsa,
võtse puja perra,
poeg tõi mulle haina,
mina haina lehmale,
lehm mulle piima,
mina piima põrsale,
põrss mulle külge,
mina külle ämmale,
ämm tõi mulle villu
mina villa veinikule,
veinik tei mull’ verevä särgi:
maalse massa (maksa?)karvalisse.
Ma ai särgi sälgä.

Üles kirjutanud Bernhard Sööt (E 56865 (3) < Otepää khk, Vana-Otepää v, 1926), täiendatud (H II 31, 178 (5) < Otepää khk, Vana-Otepää v – Villem Vaher, 1889).

Sildid
Postitatud Laulu eläjist ja tsirkõst