2. ESAKENE ENNEKENE (Kam)

Haned kadunud. Suur tamm. Venna kirvehaav

Kambja

11k_annekene_1r

ESAKENE ENNEKENE,
muile annid muida tööda,
sulastele suurta tööda –
mulle annid halba tööda:
mulle annid ani hoita,
ani hoita, kanad kaitsa.
Ai ma ani vesile,
kanad kulla kastele.
Tuli tuulta muialt maalta,
ai mu ani vesilta,
kanad kulla kastelta,
liiger-laager laintelta.

Lätsin ani otsimaie.
Vastu tulli kümme kündjad,
Üheksa tuli äestajad,
sada saadu rookijad,
tuhat tükki korjajat.
Võtti kündjal kõnelda,
äestajal heita häälta:
„Kas te näite minnu ani?”
Ei se kündija kõnele,
äestaja ei heita häälte.
Võtsin kündjal kübara,
äestajal hääh hobuse,
saadu rookije sadula –
joba kündja kõneles,
äestaja heitis häälta:
„Mänäs olli teie ani?”
„Kuldasiivu, karda-kaala,
hõbe nõtsiga mõlema!”
„Mine Mõõlo mõisehe,
sääl su ane tapetakse.”
Lätsi Mõõlo mõisehe,
vaatin mina vaatin,
mes mull süvve andanes –
anti oma ani liha;
mes mull juvva andanes –
anti oma ani verda.

Pistsin liha peosse,
käänin vere käisesse.
Viisin ma liha kodusse,
matsen põllu-pindrasse.
Vaatin mina vaatin,
mes säält välja kasvanesse –
välja kasvi suure tamme,
suure tamme, pikka oksa.
Tamm taht taivasta laota,
pikka oksa pilved pildu.
Võtsen vellele kõnelda:
„Velle hella poisikene,
ihu kirves kirju-varsi.
tao tuli-teravas,
siis mine tamme raiumaie!”

Veli läts tamme raiumaie,
ragus käe, raius jala,
ragus kümme külle luuta,
ragus katski kaala luuta,
veri karas versta maata.

Lätsin velle vaatamaie,
tei ma kolme kookikista:
üte tei sialihasta,
tõise kanamunasta,
kolmas piima päälistesta.
„Söö sa sia lihani,
kae kanamunani,
pista piima päälistesta!”
Veli vasto kostimaie:
„Söö esi sa sea lihani,
kae esi kanamunani,
pista piima päälisteni. –
Kui ma johu koolemaie,
tee mulle tinane kirstu,
raiu mulle rahane risti,
põdraluust tee põõnake,
sikka sarvest tee sagara.
Ärä mo vii reella,
ega vii ratastella –
ratta kurje raputama,
regi kurja riputama.
Vii mu viie sõrmene,
kanna katten käela,
siis pane mulda mu hingamaie.”

Viis: Mihkel Käärd (51 a) (EÜS V 143 (31) Kambja khk, Kammeri v – A. Kiiss, 1908), tekstHurda kogust (H III 21, 544/7 (7) < Kambja – S. J…?, 1894).

Sildid
Postitatud Ilujutulidse laulu