1. LIIRI-LÕÕRI LÕOKE (Pai)

Paistu

Liiri-lõõri

*

LIIRI-LÕÕRI LÕOKE,
piiri-päärdä pääsuke,
kunnes sinu pesäke?
Mõtsan kuiva kuuse otsan.
Kunnes kuuseke?
Vanamiis rais kuusekse.
Kunnes sii vanamiis?
Vanamiis kooli ärä.
Kus temä mateti?
Pikä põllu piindres.
Kus temä säält jäi?
Kana sabits vällä.
Kus sii kanake?
Kana lennäs ruugu.
Kus sii ruuke?
Vikat niit ruukse.
Kus sii vikatike?
Vikat karas kandu.
Kunnes sii kannuke?
Karu jüräs kannukse.
Kunnes sii karuke?
Karu viirse vette.
Kunnes sii viike?
Must ärg jõi viikse.
Kunnes sii must ärg?
Must ärg läits lauta.
Kunnes sii laudake?
Tuli palut laudakse.
Kunnes sii tuleke?
Tuli läits taevase.
Kellek’ sinna järgi minna?
Tin’nege, tan’nege,
liudege, lusikidege,
ja padadege, pan’gege.

(Märkus: Teisik, vahetas read.)

Tekst: ERA II 24, 542/4 (3) < Türi, Särevere v – Richard Viidebaum < Ell Ilves (sünd 1851 < Paistu khk, Holstre v) (1930).

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid