2. LIIRI LÕÕRI LÕOKE (Pai)

Paistu

Liiri-lõõri

*

LIIRI LÕÕRI LÕOKE,
piiri päädä pääsuke,
kun su kulla pesäke?
Mõtsan kuiva kuuse otsan.
Kun sii kuuseke?
Vanamiis rais kuusekse.
Kun sii vanamiis?
Vanamiis kooli ärä.
Kun temä mateti?
Pikä põllu piindres.
Kun sii piindreke?
Kana sabis piindrekse.
Kunnes sii kanake?
Kana lennäs ruugu.
Kun sii ruuke?
Vikät niit ruukse.
Kun sii vikätike?
Vikät karas kandu.
Kun sii kannuke?
Karu jüräs kannukse.
Kun sii karuke?
Karu viire merre.
Kun sii mereke?
Must ärg jõi merekse.
Kun sii must ärg?
Must ärg läits lauta.
Kun sii laudake?
Tuli palut laudakse.
Kun sii tuleke?
Tuli läits taeva.
Kelleg sel tulel järgi minnäs?
Padadege, pangege,
liudege, lusikidege.

Tekst: ERA II 11, 750/2 (9) < Türi, Alliku v – Lydia Puulbert < Ell Ilves, 77 a (< Paistu khk, Holstre v) (1929).

Sildid
Postitatud Mängud-dialoogid