4. OH MU KULLA KIIGUTEJE (Pai)

Paistu

Kiigu laul

*

OH MU KULLA KIIGUTEJE,
õbe ella äl’lüteje,
ärä visake vihaste,
ärä tõmmake tõeste.
Siin om kivi alla kiigu,
siin om auda alla äl’lü,
sügäv auda, rauda põhja,
öhessä süldä sügäve,
kahessa süldä kavale.
Johtup mul kul’lus kukuteme,
ristikene rihvateme,
margake maha sadame,
ei ole esät, ei ole emät alla äl’lü,
kes mu kul’lasta koguve,
kes mu marga maasta võtap,
kes mu risti maasta riisup.
Venelene alla ällü,
sii mu risti maasta riisup,
sii mu marga maasta võtap,
sii mu kul’lasta kogup.

Tekst: ERA II 24, 556/7 (11) < Paistu khk, Holstre v ( < Türi khk, u. 30 a) – Richard Viidebaum < Ell Ilves (sünd Ritson) (sünd 1851) (1930).

Sildid
Postitatud Kevad