7. OSSA ULLU KIIGUSSEPPÄ (Pai)

Paistu

Kiigu laul

*

OSSA ULLU KIIGUSSEPPÄ, kiigulee!
Kus ta tennu neiu kiigu?
Tennu vii veere pääle,
tennu oja otsa pääle,
tennu kajo kallakulle.
Mõtel mu ojja uppuvada,
mõtel vette veerevada,
mõtel kajju kalduvada.
Ma ole vii vellenaine,
ma ole ojale omane,
ma ole kajo kasvandikku,
ei ma upugi ojasse,
ei ma veerigi viisse,
ei ma`i kaldugi kajosse.
Mul om veli kiigu tennu,
veli kiigu kirjutenu,
kudanu kuke sulista,
aanu ani sulista,
pandan kokku pardsisulgist.
Kuramaalt tõi kuke sule,
Arjumaalt anede sule,
Paide jõest tõi pardsisulge,
meie maa mehika sulge.

Tekst: ERA II 24, 560/1 (14) < Türi, Särevere v – Richard Viidebaum < Ell Ilves (sünd 1851 < Paistu khk, Holstre v) (1930).

Sildid
Postitatud Kevad