Vahtsõliina

________________________________________________________________________

1. MUL UM VIHA VELE PÄÄLE

*

MUL UM VIHA VELE PÄÄLE, kasso, masso,
paha parhillaki,
veli veie viina tuuhu viirde,
kosõ naasõ tuust veerest.
Tuu nurmõ nulga päält,
tuu kodo kolga päält.
Tu olll´ kolgah kõkõ kur´õmb ,
veereh kõgõ vihasamb .
Kõõ sa ihksi’ uma iä,
kaiõ’ uma kasupõlvõ.
Ärä’ sa sõki’ sõõruveere’,
pitsitelli’ jõõperve’,
ummi nisso nirgutõllõh,
ummi nänni näütelleh.
Veeri’ sa mu vele vildi ala,
kargsi’ sa mu vele kaabu ala,
sinisärgi siilo ala.

Tekst: E 29300/1, < Vastseliina – A. Suurkask (1896).

Read more... 0 comments