Suvi jaanitulõl

Jaan tull’ pikkä põldu müüdä
Jaan tull’ ummi latsi kaemõ
Kaaratsimm
Pühä’ läävä’ är’

_____________________________

Read more... 0 comments

_J a a n i l a u l u_

Read more... 0 comments

1. JAANI, SAANI (Hrg)

Hargla

Jaanipäävä kombist

2.

Jaanipäävä puulpäävä minti õdagu nurmõ. Käüti ümbre vilä ja pallõldi Jaani:

JAAN, SA OLÕT RIKAS MIIS,
jaani, jaani,
tulõq miiq tulitsõilõ,
tuuq meile pall’u vilja,
rüpütäüs rüki,
seegatäüs seätseid,
kausitäüs kaaru,
vakatäüs vannaraha.

Nurmõ lätsiq õnnõ uma perre liikmõq, esä, imä, latsõq jne. Es lauldaq mitte ümbre vilä kävven, a loeti hümisten. Tuud teiq õnnõ vanõmbaq inemiseq, a noorõq ja ütentulnuq latsõq niisama käveq.

Viis: RKM II 64, 434 (11) < Hargla (Valga raj) – Helgi Sirmais < Aliide Saag, 71 a (1957).
Tekst: E 73074/5 < Hargla khk, Mõniste v – Valga Poeglaste Gümnaasiumi õpilane < Hipp Jakobson (1931).

Tagged in: hargla_jaanilaulud_ Read more... 0 comments

2. JAAN TULL' PIKKÄ PÕLDU MÜÜDÄ (Hrg)

Hargla

Jaanilaul

2.

JAAN TULL’ PIKKÄ PÕLDU MÜÜDÄ, liiga, liiga,
Jaan tull’ kuldakondu müüdä, liiga, liiga,
ligi tõi ta liiaõnnõ, liiga, liiga,
kaasa tõiõ karjaõnnõ, liiga, liiga,
Jaan tõi pikä piimäpütü, liiga, liiga,
Jaan tõi korgõ koorõkanni, liiga, liiga,
madaliku võiupunna, liiga, liiga,
Jaan tõi rüä rüpüga, liiga, liiga,
kaara tõiõ kaindlõn, liiga, liiga,
kesvä tõiõ kindan, liiga, liiga.

Tekst ja viis: ERA Pl 24 B3 < Hargla khk, Taheva v, Hargla al – Heliplaadistatud Riigi Ringhäälingus < Liis Peltser, 78 a (1936).
Viis 2: ERA III 7, 127/8 (6) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere < Liis Peltser (sünd Mõniste v), 77 a (1935).

Tagged in: hargla_jaanilaulud_ Read more... 0 comments

3. JAAN TULL' SIIÄ’ MAALÕ (Hrg)

Hargla

Jaanilaul

*

JAAN TULL’ SIIÄ’ MAALÕ,
liiga, liiga,
ommi latsi üle kaema.
Mis na seivä’, mis na jeivä’?
Õlut jeivä’, saia seivä’.
Jaan tõi kesvi kindaga,
kaaru tõ kaputaga,
rüki tõie rüpüga.
Tõie pikä päälüsepütü.
Vatsk oll’ vakalaiunõ,
sõir oll’ sõglasuurunõ.
Jaanil naanõ kaonu’,
tõõsõl pääväl kätte saie.
Kuulõ’, vana jaaniimä,
kui ei anna’ sõirapiimä,
sis su lehmä’ ahtrõs jäävä’.
Kuulõ’, vana jaaniesä,
kui ei anna’ lämmind õlut,
sis sul kesvä’ hukka läävä’.

S. Lätt: No kus niimoodi lauldi?
A. Mesin: Jaanitulõ man. Kõik tandsõ’ ümbre jaanitulõ ja lauli’ ja mängiti ja mis tetti kõkkõ vigurit.

RKM, Mgn. II 746 a < Hargla khk, Mõniste v, Saru k – S. Lätt < Anne Mesin, 75 a (1962). Lit. E. Tampere (1983).

Tagged in: hargla_jaanilaulud_ Read more... 0 comments

4, JAAN TULL' UMMI LATSI KAEMÕ (Hrg)

Hargla

Jaanilaul

JAAN TULL UMMI LATSI KAEMÕ,
liigu, liigu,
mis nä söövä’, mis nä joova’.
Saia söövä’, olut joova’.
Jaan läts’ üle ninniniidü,
ninniniidü, kulla konnu.
Jaaniliht lõigas’ jala,
pilliruugu pistse silmä.

ERA III 7, 138/9 (17) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi t – H. Tampere < Leena Kahr (Karh), 78 a (1935)

Tagged in: hargla_jaanilaulud_ Read more... 0 comments

5, KAARA-JAAN, AI KAARA-JAAN (Kan)

Kanepi

Tandsulaul

*

AI KAARA-JAAN, AI KAARA JAAN,
ai karga’ vällä kaema,
kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,
kaara’ katsakandilidsõ’.
Ai kaara Jaan, ai kaara Jaan,
ai karga’ tarrõ kaema,
kas omma’ parrõ’ paaristikku,
vai omma’ vaia’ vastastikku.
Ai kaara Jaan, ai kaara Jaan,
ai karga’ vällä kaema,
kas om kikas kesvän käünü’,
säidse terrä ärä’ söönü’.

Viis: RKM, Mgn. II 1406 a < Tartu l < Kanepi – I. Rüütel < Rosalie Kelus (sünd 1904, pärit Puskarust) (1968).
Tekst: ERA II 36, 215 (1) < Kanepi khk, Erastvere v, Kanepi kirikumõis – R. Viidebaum < Liljanna Heimann, 7 a (kuuldud kirikumõisa teenijalt Alma Heiterilt, kes pärit Kanepi kihelkonnast) (1931). Fon 245 h.

Tagged in: jaanilaulud_kanepi_ Read more... 0 comments

6. KAARATSIMM (Kan)

Kanepi

Tandsulaul

*

AI KAARATSIMM, AI KAARATSIMM,
ai karga’ vällä kaema,
kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,
kaara’ katsakandilidsõ’.
Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ tarrõ kaema,
kas omma’ parrõ’ paaristikku,
vai omma’ vaia’ vastastikku.
Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema,
kas om kikas kesvän käünü’,
säidse terrä ärä’ söönü’.

Seo om üts vanaaignõ kaaratsimm, mis vanaimä meile opas’. Perän mi naksi tandsma kaaratsimmi, laulma Kaara-Jaani.

RKM, Mgn. II 1406 a < Tartu l – I. Rüütel < Rosalie Kelus, 64 a (pärit Puskarust, Kanepi khk) (1968). Lit. E. Tampere (1988).

Tagged in: jaanilaulud_kanepi_ Read more... 0 comments

7. ÄRÄ’ LÄÄVÄ’ PÜHIKESE’ (Rp)

 Räpinä

Pühä’ läävä’ är’

ÄRÄ’ LÄÄVÄ’ PÜHIKESE’,
ärä’ kaos kallis aigo,
ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema.

Tulkõ’ jälle’ tõõsõ kõrra,
astkõ’ jälle’ tõõsõl aas´tal,
ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema.

Tulkõ’ ilmal ilosal,
tulkõ’ taival tasatsõl,
ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema.

Lätsi ma kurku kumatõn,
lätsi sälgä sirotõn,
ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema.

Mõla kuusine kumasi
aar´o’ valgõ’ vahtõritse’,
ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,
ai karga’ vällä kaema.

Viis: EÜS VIII 168 (40) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < Alide V. (1912 < 1903/5).
Tekst: H II 32, 825/6 (7) < Räpina khk – J. Poolakess (1889).

Tagged in: jaanilaulud_räpina_ Read more... 0 comments