Blogi arhiiv

1-. OLLI MINA ORJAS OTEMBAN (Kan) (Hollandi sulane)

Kanepi Hollandi sulane. Hobune varastatud. Soome sild * OLLI MINA ORJAS OTEMBAN,käve mina karjan Kammerin.Mes mulle palgas pakuti,aastas jo arvati?Vana’ viisu’, vana’ räti’,vana’ kakenu’ kasukatükü’ –ei mina võta’ vellekene.Anti lammas, paari poiga –ei mina võta’, vellekene.Anti tsiga, säidse poiga –eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

6. KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE (Kan) (Kuri mõis. Palve sakstele)

Kanepi Palve sakstele. Mõisa rehel KUULÕ’, ÄRTSU ÄRRÄKENE,rikas Riia provvakõnõ!Tulõ’ üles tooli pääle,saisa’ saali veere pääle,kae’ vällä akõnasta,kuis su valda vaivatassõ,perisvalda piinatassõ:kubijas meid lassi vallal’,rehepappi panni kinni’,pand´ ta koodilõ kuluma,rihavarsilõ vajuma.Koodi’ olli’ kuslapuusta,rihavarrõ’ vahtõritsõ’.Neo’ koodi’, kohe’i kulu’,rihavarrõ’, kohe’i vaju’.Edu ellu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

13. ÄRÄ’ VÕTKU’ PIKKÄ NAIST! (Kan) (Tilluke naine)

Kanepi Tilluke naine ÄRÄ’ VÕTKU’ PIKKÄ NAIST,pikk´ ei painu’ pingile,panõmusõ, panõmusõ, pihhai-jaa,muhhai-reehu-ralla!Võta’ nainõ till´okõ,tsia sõra suurunõ.Lamba hanna laiunõ,kitsõ kõrva korgunõ,Nainõ lätsi mõtsa karja saatma,kattõ kastõhaina sisse.“Pai sepäsellikene,tii’ mul ravvast rihakõnõ!Rehitse’ mu naisõkõvällä kastehaina seest!”eRitsik tedä maha’ lei,prussak tedä ärä’ sei.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

42. OLÕS SINA INNE MULLÕ TULLU’(Kan) (Miks mullu ei tulnud)

Kanepi Miks    mullu ei tulnud * OLÕS SINA INNE, joeda, mullõ tullu’joeda mullõ tullu’ai-lii, mullõ tullu’, jo! Ma’lõs sullõ ammu’, joeda, kambrõ tennü’,joeda, kambrõ tennü’,ai-lii, kambrõ tennü’, jo! Kanamunõst, joeda, kambrõ tennü’,joeda, kambrõ tennü’,ai-lii, kambrõ tennü’, jo! Pardsimunõst, joeda,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

34. NÄIE NÄIDU KASUVATA (Kan) (Kosjalaulud)

Kanepi Kos´aobu süütmine. Soomõ sild. Olõs. Kosilanõ laisan talun NÄIE NÄIDU KASUVATA,pilupihta paisuvata.Võti ma uulta oiõlda’,võti sälgu säeldägi.Läbi lae lassi rokka,läbi pilu pisti aina.Aganist mina anni kaara,ilma imä nägemädä’,ilma esä tiidämädä’.Sis sai täkku tävvelt söönüs,tävvelt söönüs, tävvelt joonus.Panni ma sisContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

33. KÜL’ MA TUNNÕ TUIMA NEIU (Kan) (Tunnen tuima)

Kanepi Laisk neiu. Tunnõ tuima. Kosilanõ laisan talun KÜL’ MINA TUNNÕ TUIMA NEIU,kül’ mina laida laisa neiu:tuimal neiul tuka’ pikä’,laisal neiul laka’ pikä’,vedeläl vüü madalan,kahtõl musta’ silmäkarva’. Panõ mina hiiru sadulalõ,kõrvi ruuna kõrval juuskma.Joosõ sinnä’, joosõ tännä’,joosõ, kohe ma juhata,konContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

32. LÄTSI MINA KOIGO VALDA (Kan) (Koiku kosja)

Kanepi Koiku kosja LÄTSI MINA, LÄTSI MINA KOIGO VALDA,johto toolõ, johto toolõ talolõ,kon olli’, kon oll´ kullatsõ’ koodiladva’,hõbõ’õtsõ’, hõbõ’õtsõ’ aiavitsa’,vasõst olli’, vasõst olli’ väretevarva’.Ooda’-ooda’, ooda’-ooda’, rummu-rummu!Las ma tulõ, las ma tulõ tõista kõrda.Mul om viisi, mul om viisi vesihiiru,kuus´ oll´Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

26. ELLEKENE, VELLEKENE (Kan) (Võta naine)

Kanepi Võta’ nainõ, muidu narri neiusit ELLEKENE VELLEKENE,naida’ mullõ naisõkõnõ,vala’ mullõ vastuline.Kui ei naida’ naisõkõistaega vala’ vastulista,mina soessa sugõnõ,mõtsakoira karvalidses.Ei ma murra’ mullikida,ei ka tapa’ tallõkõisi –mina naida neidusida,tapa talutüterida. Minu esäl suurõ’ nurmõ’,suurõ’ nurmõ’, laja’ vällä’,otsa’ joosiva’ ojalõ,põllupindre’ Peipsihe.SäälContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

24. KULLA MAMMA, TSIRGU MAMMA (Kan) (Kosjad toa taga)

Kanepi Kosja’ kua takan * Viis 2: KULLA MAMMA, TSIRGU MAMMA, kosja’ omma’ kua takan.Kulla tütär´, tsirgu tütär´, lasõ’ näil sisse tulla’.Kulla mamma, tsirgu mamma, kos mi nemä’ istma panõ?Kulla tütär´, tsirgu tütär´, peränukka pingi pääle.Kulla mamma, tsirgu mamma, misContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

23. KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ (Kan) (Kosjad toa taga)

Kanepi Kosja’ kua takan * Viis 2: KULL´A IMÄ, TSIRGU IMÄ,kosja’ omma’ kua takan. Tontoi luuli, tontoi luuli kosja’ omma’ kua takan.Kull´a tütär´, tsirgu tütär´,mine’ kutsu’ nimä’ sisse. Kull´a imä, tsirgu imä,mis mi näile süvvä’ anna? Kull´a tütär´, tsirgu tütär´,munnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

17. SIBI, SIBI SEINA MÜÖDA (Kan) (Tule tasa)

Kanepi Tule tasa SIBI, SIBI SEINA MÜDÄ,sibi seina veerta müdä.Ärä sa tule tuhka pitti,tuha pääle jäävä jäle.Ärä sa kõnni kõrsi pitti,õlekõrre kõriseva.Tule takkast taari tõrdu.Ärä sa astu aani pääle,ega putku pulga kül’ge. Viis: ERA III 6, 247 (163) < KanepiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. ESA LÄTS IMEGA MAGAMA (Rg/Kan/Vst) (Öösel üksi)

Rõugõ/Kanepi/Vahtsõliina Naksi kirbuga kepsi lööma ESA LÄTS IMEGA MAGAMA,ja veli vele naisega.Kingas ma vaene külütelle?Latsi ma nuttes nullgalle,tüke tühjä sängule.Naksi kirbuga kepsi lööma,lutigiga lusti pidämä.Kirp oll kõrk, es kõnele,luttik laisk, es lauso sõnna. Viis: ERA III 1, 11 (1) <Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Nuurus

5. TULLÕNU ÕNNIS ÕDDAGUKÕNNÕ (Rg/Kan) (Öösel üksi)

Rõugõ/Kanepi Öösel üksi TULLÕNU ÕNNIS ÕDDAGUKÕNNÕ,kuu lä ma õks maggama?Ega üts lätt ummaga,ega miis umma naasega,velli läts noore noorikõga,tüü pois’ läts tüdrukuga.Kinka ma vaene piä minnema?Ma õks ikkõ nulga poole,tükki tühha sängu poole.Hellisässõ veere lavva,kollisassõ kolme lavva,põrrisassõ perrä lavva.Kõik ummaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

4. ESÄ LÄTS EMAGA MAGAMA(Kan) (Öösel üksi)

Kanepi Öösel üksi ESÄ LÄTS EMAGA MAGAMA,nooremb veli noorikega.Kohes länne ma vaene?Vana kask mo kaasakene.vana särk mo sängükene.Kääna suu saina poole,lutikuga lusti pita,kirbuga kenaste elada,Lutik laisk, es lausu sõnna,kirp ol’ kõrk, es kõnele.Sis ma uigi, sis ma hõigi,uigi oma uinutajat,hõigiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2-. ISA LÄTS EMAGA MAGAMA (Kan) (Öösel üksi)

Kanepi Öösel üksi * ESÄ LÄTS´ IMÄGA’ MAGAMA,noorõmb veli noorikõga’,koes ma vaenõ lähä?Vana särk´ mu sängükene,vana kask mu kaasakõnõ.Käänä no suu saina poolõ,kirbuga kenäste kõnõlda’,kirp oll´ kõrk´, es kõnõla’,lutik laisk, es lausu’ sõnna,sõs mina uigi, sõs mina iki,uigi umma uinutajat,kaskasiiluContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. MAKKAS ÜTSI, MAKKAS KATSI (Kan) (Öösel üksi)

Kanepi Öösel üksi MAKKAS ÜTSI, MAKKAS KATSI,makkas mõni mõisenikku,mõni mõisene emanda,mõni poiss ja pruudikene.Magama minagi tahassi,Märdi musta mantelille,Andsu aha kuvve alla,Siimu siidi riidelilla,Piebu pikkile linulle.Ima läits esaga magama,veli läits nuore nuorikuga –kellega lää mina vaene?Vana särk muo sängikene,vana kask muoContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

38-. OLIN MINA VÄIKE, EI MA TEADNUD (Kan) (Ema haual. Ema ja armud)

Kanepi * OLIN MINA VÄIKE, EI MA TEADNUD,kuhu ema mateti.Karjan käisin, leüsin mätta,kuhu ol’l ema matetu.Valge liiva mäe alla,halja mätta künga alla.„Ärka üles, emakene,tõuse üles, memmekene.Ma tee lippe livakule,lämmä vee teen länikule.Pese suu mant surma hais,kässi manta kääpa hais.“„Ei võiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

37+. VÄIKENE OLLI, ES MA NÄE (Kan) (Oma ja võõrasema)

Kanepi Vaeslats imä kääpä pääl VÄIKENE OLLI, ES MA NÄE,kui mul kooli esä-emä.Karan käve, löyse ma,kohes emä matetu:valge liiva mäe sisse,hal’la mättä kynkä ala.„Emäkene, tõsta’ pääd,Mina tõsta ristikeist!“„Rist om rassõ rindu pääl,Kääbäs rassõ kässi pääl.Rist ei anna ringuta,Kääbäs kässi kyinitä.“„Ui-ui-ui-ui,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

31+. KOOLNU’ IME, KOOLNU’ ESE (Kan) (Ema haual)

Kanepi Ema haual KOOLNU’ IME, KOOLNU’ ESE,koolnu’ ime armukõnõ.Jätnü’ maha’ mar´akõsõ,põrmandulõ põrmukõsõ,kualäve korukõsõ,aidaläve arvulidse.Ei olõ’ kotta kutsujatta,e olõ’ aidast andõjatta.Koolnu’ ime, koolnu’ ese,koolnu ime armukõnõ.Võõras and´ raasa, ütel´ rassõs,and´ ta pala, ütel´ pall´os,and´ ta tükü, ütel´ tühäs.Istu maha’ ikkõmahe,mättä pääleContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

26-. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE (Kan) (Nutust järv)

Kanepi Nutust järv * OL’LI MINA VÄIKE MEHEKENE,põlve kõrru (koru) põnnikene,vaat luu-li, vaat luu-lii,põlve kõrru põnnike. Maha jäije marja suuru,põrmandulle põrmu suuru,vaat luu-li, vaat luu-lii,põrmandulle pormu suuru. Kos mina istse,sääl mina ikke,kos mina saise, saina likke,vaat luu-li, vaat luu-lii,kos minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

12-. IKI, IKI, MINA VAENE (Kan) (Lind lohutamas)

Kanepi Lind lohutamas * IKI, IKI, MINA VAENÕ,iki, iki, iki, iki ma jo vaene,iki alan mar´aaian,iki alan, iki alan mar´aaian.Kes sys minno kaema tulli,Kes sys minno, kes sis minno kaema tulli?Sinisilmä tsirgukõnõ,sinisilmä, sinisilmä tsirgukõnõ,ilma päätä’ pääsokõnõ,ilma päätä’, ilma päätä’ pääsokõnõ,vaskijalgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

13-. ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U! (Kan)

Kanepi Latsõ äiotamisõ laul * ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,kuss’u, kallis latsõkõnõ,kasu’, kasu’ kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peiu võttijas,lehmä lõiga pandijas,lamba lauta laskijas,kitsõ kinni’ ajajas. Memm läts’ mõtsa marju otsma,tõi säält suurõ sukatävve,kadajatsõ kanni tävve,pedäjätse pütü tävve. Hää’ latsõ’ hällü sisse,kur’a’ latsõ’ koti sisse,sitarua’Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

12-. KIIGU’, KIIGU’ KERIKO POOLÕ (Kan)

Kanepi Uinutamise laul * KIIGU’, KIIGU’ KERIKO POOLÕ,jala’ musta mulla poolõ,pää valgõ päävä poolõ,käe’ risti rindu pääle. Tekst: ERA II 36, 208 (5) < Kanepi khk, Erastvere v (vaestemaja) – Rich. Viidebaum < Mari Kirves, 66 a (1931). Fon. 253f.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7-. ÄÄ-ÄÄ, ÄBÄ-LALL’A (Kan)

Kanepi Hällülaul * ÄÄ-ÄÄ, ÄÄ-ÄÄ, ÄBÄ LALL’A,ts’uu, ts’uu, ts’ud’su tulõ,susi suun, sarvõ’ pään,jänes mõtsan, jala’ all. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1335 g < Põlva raj, Kanepi al /Kanepi/ – H. Tampere, S. Lätt < Hilda Akken (Aken) (sündContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

6+. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U! (Kan)

Kanepi Hällülaul 1 2 ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,saa’, latsõ, suurõmpas,kasu’, latsõ, kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peon pidäjäs,lehmä kodo ajajas,nots’o sulgu pandijas. Viisid ja tekst: RKM II 246, 113 (2) & RKM II 246, 112 (1) < Kanepi khk – Laura Pihlapuu < HildaContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3-. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Kan)

Kanepi Hällülaul * HällülaulSeo salmiga uinut’ memm minnu magama. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ!Küll sul tulõva’ tõõsõ’ päävä’,tõõsõ’ päävä’, rassõ’ vaiva’:tulõ kar’al kõndiminõ,tulõ õitsil hõl’uminõ. Tekst: H III 29, 676(5) < Kanepi – Johann Sööt (1901).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5. KORR KARR, KOS SA LÄÄT? (Kan)

Kanepi Kassi laul * KORR KARR, KOS SA LÄÄT?Nurr, narr, nurmõ.Mirr, marr, midä otsma?Hirr, härr, hiiri.Tarr, tärr, tuu’ mullõ kah! Tekst: E 56384 (8) < Kanepi khk, Kõlleste v – Ev. Grünberg < Anna Himalane, 62 a (1925).

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

13. ÜKSIS TUKSIS TOOMÕ TILKU (Kan) (lisatud mängu kirjeldus)

Kanepi Mäng, lugõminõ * ÜKSIS, TUKSIS TOOMÕ TILKU,veeme kolku,sullõ olgu’ tille tipu,tille tipu, vällä näpu,kulaku leht. – Latsõ’ loiva’ seod tsõõrin saistõn, egä sõnaga ütte näüdäten; kink(kelle) pääle “kulaku leht” sattõ, tuu pidi midägi tegemä, miä inne oll’ är’ määrät.Continue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

10. MIS NIMI? (Kan)

Kanepi Lugõminõ * MIS NIMI? – Nipitiri.Mis väärnimi? – Väidse ots.Mis kolmas nimi? – Koira saba.Mis neläs nimi? – Nelliku nisa.Mis viies nimi? – Viksi Villem.Mis kuvvõs nimi? – Kuputil.Mis säitsmes nimi? – Karva Kõrvõkõnõ.Mis ütsäs nimi? – Hülbi Hansukõnõ.MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

4. TII’ PÄTSI, TIPPA PÄTSI! (Kan)

Kanepi Latsilõ laul * TII’ PÄTSI, TIPPA PÄTSI,luu’ pätsi, tuppa pätsi;tsiiri tsialihaga,kaari kanamunaga.Heidä’ ahjo, haara’ vällä,suvvõ lopst. Tekst: H II 45, 67 (2) < Kanepi khk – J. Väggi (1892).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

6. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Kan)

Kanepi Hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oja onolõ,läbi laanõ lelläle,Tännäsilmä tädile.Esä tõi leibä,sarviliidsi saiu.Ono tõi ubinit,kausitävve kallu.Tsõdsõ tõi sõira,kõo otsast vitsõ.Tädi tõi kotitävve kirpõ. Viis: RKM II 64, 481 (107) < Hargla khk, Mõniste v ja k – Helgi Sirmais <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1. SEO MU SINNIN SEEMENNAKÕR (Kan)

Kanepi Nakrimäng * Seo mängo man istusõ’ tõõsõ’ maan ja üts käü ümbre ja laul. Nakrõkakkaja om vaest kavvõmban, ku laulja är’ lätt, sis tulõ ja võtt üte, kes nakrõs om istutõt, hinele, ja lätt är’. Nüüd tulõ laulja vaiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. LIIGU’, LIIGU’, ELLERO (Kan) (mängu selgitus)

* LIIGU, LIIGU, ELLERO,liinakene, ellero.Sii liina, ellero,siidiliina, ellero,sii kallis, ellero,kaubaliina, ellero.Sisen siidi, ellero,müüdenessä, ellero,kalõvita, ellero,kaubõldas, ellero. (Jne.) See laulu aigu omma’ kõik poisi’ ja tütriku’ istnuva’ ümbretsõõri ütstõistõlõ üskä ja sis omma’ õll’utanuva’ ütstõist põlvi pääl ja laulnuva’ sedä laulu.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’ (Kan)

Kanepi Värehtimäng, Pühhi aol JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’Mis ti, sandi’, siin saisadõ’?Mii’, saisa väräil.Teil väräjä’ katski,mingas tii’, parandat?Siigõ ja kullaga.Kost sa sitt sii, sai’,kusiand kulla sai’?Veli mul iilä’ Riiast tull’,toona’ pässi Pärnält.Kui ei usu’ tulõ’ kaema,Hobu ussõn meil härmäne,saanikirja’ sadõʼõtsõ’,loogaküüdse’ lumitsõ’,kaputContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

7. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’ (Kan)

Kanepi Lekeri’ läävä’. Tallipoisis * Pühhilaul. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’?Mis lekeri’ tahtva’?Lekeri’ tahtva’ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, heiku lüvvä’selle kinäle talulõ,selle uvvõlõ murulõ.Tõsõ’ lekeri’ läävä’,mis lekeri’ tahtva’?Mii’ ei taha’ kulda,mii’ ei taha’ hõpõt.Meil om kotun kuldaseppi,tii veeren tinaseppi,vaanial om vaskõseppi.Mii’ taha herrä,saiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. POMP-POMP, POORI-LOORI (Kan) (Lambamäng)

Kanepi Lambamäng * POMP-POMP, POORI-LOORI,tii’ ümber teibäs, saibas,rao’ ümbre rauda-aida,ega susi sisse ei saa’,ega kahru kargama,ega varas vargilõ –peni, kae’ sa perrä,ma lähä kodu pehme pätsi perrä. Seo mängo man omma’ tõõsõ’ kõik lamba’ ja istusõ’ ümbretsõõri maan, kiä pinisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ (Kan) (Lambamäng)

Kanepi Lambamängu laul * TULÕ’ KARJA, UNDIKÕNÕ,võta’ ärä’ äiä lammas,äiä lammas, ämmä lammas! Mina kaidsa memme karja,mina oia memme uttõ.Memm tiip mullõ uvvõ kuvvõ,kalõvitsõ kaalaräti. Tähendüs: Seo laulu aigu omma’ latsõ’ ts’auku saisnuva’, üts om sis varjulõ lännü’ undis jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

24. MINA LÄTSI SIIDILE (Imed. Loomad tööl) (Kan)

Kanepi Imme’. Eläjä’ tüül * MINA LÄTSI SIIDILE,Siidile, Siidile,Siidil olli’ kur´a’ pini’.Kae’, mis Siidil tetti:kass´ kudi kangast,hiir´ höörät´ hoiõ,jänes jakas´ langa,orrav mõsksõ tarrõ,kahr kor´as´ kandõ,susi kiitse ruuga.Ai oinast vett tuuma.Oinas ütel´: “Mää,kül’ ma hummõn lää!” RKM, Mgn. II 250 eContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

23. LÄTSI MINA SIIDILE (Imed. Loomad tööl) (Kan)

Kanepi Imme’. Eläjä’ tüül * LÄTSI MINA SIIDILE,Siidil olli’ kur´a’ pini’.Kargsi saani veere pääle.Lätsi tarrõ kaema,mis sääl tarõn tetäs.Rebäne tegi riikeist,orrav uurist´ mulku,susi sugisi linno,kahr kaksõ kuutslit,hiir´ höörät´ hoiõ,kass´ kudasi kangast,vana lammas kiitse ruuga,ai oinast vett otsma,oinas ütel´: “Mää,ei lää’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

7. LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI (Kan) (Loomad kõnelevad)

Kanepi Eläjä’ kõnõlõsõ’ LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI, leela, leela, leela-mus leela.Lätsi mina lauta lehmä tapma, leela, leela, leela-mus leela.Lehm nakas´ mino keeli kõnõlõmma, leela, leela, leela-mus leela.“Ärä’ sa minno ärä’ tapku’, leela, leela, leela-mus leela,suvõl anna sullõ suurõ piimä, leela, leela,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

21. LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE (Kan)

Kanepi Kadriõhtul 1 LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE, kadri, kadri,kadri’ omma’ kavvõst tulnu’,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi kalõ kastõhaina. Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´ kaala. Kadri’ küüdse’ külmetäse’,Kadri varba’ valutasõ’! Liiguta’ linki, Liisokõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ –lasõ’ kadri põrmandulõ! Sis tulli’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

20. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi Kadriõdagu laul 1 KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadriku, kadriku,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi kalõ kastõhaina,läbi pikä pilliruu.Kastõhain seo lõigas´ kaala,pilliruug sii pisti silmä. Kadril küüdse’ külmetäse’,Kadril varba’ valutasõ’.Ega neo’ Kadri’ iks ei tulõ’ –olgu’ tund´, ku tulõva’. Laskõ’ sisseContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

28. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Kan)

Kanepi Märdiõdagu santõ laul 1. MÄRDI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, märti,läbi suu supa-sapa,läbi vii vipa-vapa. Märdi küüdse’ külmetäse’,Märdi varba’ valutasõ’. Laskõ’ sisse märdisandi’! Siin omma’ ussõ’ uibidse’,ussõpiida’ pihlakadsõ’. Liiguta’ linki, Liisõkõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ! 2. Taren laulmine HÜPÄKE’, LATSÕ’, KARAKÕ’, LATSÕ’, märti!viskaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

27. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (Kan)

Kanepi Märte laul No see on ka veel vanaema laul. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’, märti, santi,Märdi’ tulnu’ kaugõlt maalt,läbi suu sopa-sapa,läbi vii vipa-vapa,läbi pikä pilliruu,läbi kalõ kastõhaina.Pilliruug sii pisti silmä,kastõhain sii lõigas´ kaala. Liiguta’ no linki, Liisakõnõ,ava’ usta, Annõkõnõ,lasõ’ sisse märdisandi’.MärtContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

5. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI (Kan)

Kanepi Kägo, käopoig 1. 2. KÄGU KUUKSÕ, MÕTS KUMISI,pihu laulsõ, mõts pimeti,sisask laulsõ, mõts sineti.Kost se kägu kätte saassi,kost see pihu peiu saassi –käo kätte käkistäsi’,pihu peiu pitsitäsi’.Pihust tiissi piinü põllõ,käost tiissi käteräti,sisaskist tiissi siidiräti. Viis 1: EÜS IX 1337Continue Reading

Sildid , , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

39. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’! (Kan)

Kanepi Laulkõ, muido laida ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’,laisa’ virve’, veeritäge’!Ku ti ei laula’, mina laida,laida laisalõ mehele,pikä puu palutajalõ,halu ahju heidijälle,kel oll’ viisu’ viisi süldä,kapla katõssa vaguda,rätti kümme künneridä.Sääl läts’ aigu arutõnna,puuli päivä pästehennä.Sinnä’ kullu’ kulla tunni’,keväjätse’ kesäkünnü’,sügüsetse’ söödükünnü’.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

38. KUI MINA NAKKA LAULÕMAIE (Kan)

Kanepi Laulu võim LAS MINA NAKKA LAULÕMAIE,peesü sõnnu pillumaie!Tulgõ’ külä kullõmaie,viisi valda vaatamaie.Ega jõvva’ uh’a’ hoita’,uh’a’ hoita’, köüdse’ köütä’.Mes uh’a’ minusta hoitva’,mes ne köüdse’ minusta köütvä’ –uh’a’ hoitku hobõsida,köüdse’ köütku koorõmida. Lauldud. Viis ja tekst: EÜS V 160 (117) &Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

35. LAALASIGI MITO LUKU (Kan, Plv)

Kanepi Lauligu laitminõ *** LAALASIGI MITO LUKU,mito viit ma veeretäsi’.Olõs mul imä kuulõmanna,sõsar sõnno võttõmanna.Võõras veese viisi vesile,lask mino laalu lainõ’illõ.Laidõtumb mino laulõminõ,kõnõldumb mino kõndiminõ,arvat jala astuminõ,sorit suu mõskõminõ. Mis ma no anna sorijallõ,kingi keelepessijälle?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmandama kuumõ kivve.Hussi’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

29. KON MA LAULU LAHOTI (Kan)

Kanepi Laulu võim. Kalajõgi *** KON MA LAULU LAHOTI,sinnä’ no kasvi suuri saari,sinnä’ no mõtsa murdunõssa,sinnä’ laanta langõnõssa. Küll näet, küll näet, hellä’ vele’,puu’ om täüsi putukita,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõõ’ juuskva’ juurtõ alta,kala’ kullatsõ’ jõõna.Havvõl suurõ’ laugu’ otsa’,hiherüsel katõ’ kirju’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. NAKSI MA TUPA TEGEMA (Kan) (Imelik maja)

Kanepi Imelik maja NAKSI MA TUPA TEGEMÄ,tua nulkõ nukõrdama.Sõitsõ müüdä mõnda s’aksa,küüsüteli’, nõvvatõli’:„Kospuul Riia, kospiil Valka,kospuul soolaliinakõnõ?”„Ei olõ’ Riia, ei olõ’ Valka,ei olõ’ soolaliinakõnõ.Seo om sandi sannakõnõ,vaesõmehe var’okõnõ –ei olõ’ suula sukugi!” Viis ja tekst: ERA III 7, 65 (47)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

11. MEID OLL’ VIISI VELITSIT (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIT,kuvvõkõsõ kurvitsit.Kelle kõrd oll’ sõtta sõita’ –noorõmbal vai vanõmbal?Vanõmb pall’o vaiva nännü’,pall’o varsu valitsõnu’,pall’o härgi häälitsenü’.Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,ei ka püssä olga heitä’.Noorõmba kõrd oll’ sõtta sõita’.Esa opas’ umma poiga:“Pojakõnõ, noorõkõnõ,kui sina üleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

9. MEID OLL’ VIISI VELITSIDÄ (Kan)

Kanepi Vele sõalugu MEID OLL’ VIISI VELITSIDÄ,kuvvõkõisi kurvitsida.Kelle kõrd om sõtta sõita’,noorõmbal vai vanõmbal?Nuur ei jõvva’ nuuli kanda’,pinipüssü pihta anda’,vana om pall’u vaiva nännü’.Keskmitse kõrd om sõtta minnä’.Nakas’ poiga jalgu kängmä,nakas’ imä ikõma.Imä opas’ umma poiga:“Kui sina üle mere lähät,ärä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

21. LAISA’ OODI’ ÕDAKUTA (Kan) (hobune varastatud)

Kanepi Hopõn varastõt. Hobõsõ otsja * LAISA’ OODI’ ÕDAKUTA,vetel päävä veeremistä.Mina oodi hummukuta,vahtsõ valgõt pääväkeistä.Mina hummugu sulanõ,pikä päivä poisikõnõ.Üü mina oitsõ, päivä kaitsõ,üü oitsõ esä obõsit,päivä kaitsõ velle karja.Kes säält karjast ärä’ kattõ?Kattõ velle verrev ratsu,taadõ kallis linalakka.Ai mina ulliContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

6. KAARATSIMM (Kan)

Kanepi Tandsulaul * AI KAARATSIMM, AI KAARATSIMM,ai karga’ vällä kaema,kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,kaara’ katsakandilidsõ’.Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ tarrõ kaema,kas omma’ parrõ’ paaristikku,vai omma’ vaia’ vastastikku.Ai kaaratsimm, ai kaaratsimm,ai karga’ vällä kaema,kas om kikas kesvän käünü’,säidse terrä ärä’ söönü’. SeoContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

5, KAARA-JAAN, AI KAARA-JAAN (Kan)

Kanepi Tandsulaul * AI KAARA-JAAN, AI KAARA JAAN,ai karga’ vällä kaema,kas omma’ kesvä’ keerulidsõ’,kaara’ katsakandilidsõ’.Ai kaara Jaan, ai kaara Jaan,ai karga’ tarrõ kaema,kas omma’ parrõ’ paaristikku,vai omma’ vaia’ vastastikku.Ai kaara Jaan, ai kaara Jaan,ai karga’ vällä kaema,kas om kikas kesvänContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Suvi

4. VELI MEILE HÄSTE HÄLLÜ TENNÜ’ (Kan)

Kanepi Hällü pääle kutsmine. Lihavõttõlaul VELI MEILE HÄSTE HÄLLÜ TENNÜ’,häädü ei hää kõika.kiiga’ häste kinni’ lüüdü’,häädü ei hää kõika.Imä häit´ häidistä,veli keerut´ villusta.Keä tulõ, tulgu’ siiä’,toogõ’ kana, toogõ’ muna,toogu’ paar´ pardsimunnõ,till´okõisi tedremunnõ,kats´kümmend kanamunna.Ei mi siiä’ ilma võta’!Hälke’ üüd, hälke’ päivä,eiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Kevväi

3. LÄTSI MINA NURMÕ LINNA KAKMA (Kan)

Kanepi Linakakmisõlaul * LÄTSI MINA NURMÕ LINNA KAKMA,joo-eda- all´eloo, linna kakma, joo.Linna kakkõn likõs saiõ.Tulli kodo rõivit kuivatama.Perenainõ kuri pahandama:“Häbemädäq tütrik, kasimadaq!Linanurmõ häppü jätset!“ Vanaimä käest miilde jäänüq. Viis ja tekst: RKM, Mgn.II 1186 a & RKM 212, 679/80 (3)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

16. RÜHIQ, RÜHIQ, RÜÄKENE! (Kan)

Kanepi Kasuq, vili! Lõpõlõ, lõõrilõ!RÜHIQ, RÜHIQ, RÜÄKENE,lõpõlõ, lõõrilõ,tõttaq, tõuviläkene!Rühiq sina kasu’õnna,mina tõtta põimõ’õnna.Kui ei rühiq kasu’õnna,ei ma tõttaq põimõ’õnna –jätä karja kakkuq,lammastõ üle laskõq,jätä siiäq tsirgu süvväq,jätä siiäq kaarna kakkuq,jätä tedre teritädäq,hobõsõq olilõ ajavaq. Viis: EÜS IV 580 (1291) <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

15. LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ! (Kan)

Kanepi Lõpõq, põld! Jätä tsirgu süvväq LÕPÕQ, LÕPÕQ, PÕLLUKÕNÕ,lõpõlõ, lõõrilõ,saaq otsa, saarõkõnõ,käüq kokko, käärükene,väheneq sa, väläkene!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,siiäq jätä tsirgu süvväq,tsirgu süvväq, nirgi närriq,lõokõsõ lõpõtadaq,kurõkõsõ kumardaq. Inämb ei mäletäq. Kõik om vanaimä käest kuuldu. Viis: ERA III 6,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

13. KODU LÄÄSSI, KUI TOHISSI (Kan)

Kanepi Kuri kodu KODU LÄÄSSI, KUI TOHISSI,õõ, ooh-oo,majja läässi, kui mahussi –kõik mu turjulõ tulõssi,juussõlatva laskõmasi.Neoq lääväq läbi süäme,läbi ihu, läbi enge,neoq pistväq pihaluid,neoq pesväq kaalaluid.Kodu minnäq, kuis om teedäq,vai om üüdä mõtsan maadaq –par´õmb süvväq pajuossõ,tulusamba toomõossõ. Viis: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

10. OODAQ, OODAQ, ÕLLÕ, ÕLLÕ (Kan)

Kanepi Karjusõlaul OODAQ, OODAQ, õllõ õllõ,oss´utamiq, õllõ õllõ,minu mamma mas´sutamiq.Las kui toss´u kodu tulõp,sis ma mass´u mahaq võta.Säält saap toss´ul ihutoidust,minu mammal maomääret. EÜS V 155 (88) < Kanepi khk, Valgjärve v, Mäha t – A. Kiiss, E. Eisenschmidt <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

9. AAMÕQ PULLIQ PUSKÕLÕMMA (Kan)

Kanepi Karjusõlaul AAMÕQ PULLIQ, õo-õõ,puskõlõmma, õo-õõ,kirjuq ärjäq kiskõlõmma.Minu pulli punasarvõ,sinu kirjul kitsõsarvõq,kisup üles kiviq, kannuq,liigutaq iks lepäpuhmaq. Laulmise perrä üles kirotõt. EÜS V 155 (89) < Kanepi khk, Valgjärve v, Mäha t – A. Kiiss, E. Eisenschmidt < Aado Mõrd,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

8. AAQ SINA SELLE POOLÕ (Kan)

Kanepi Kari kodu. Karja kodukutsmisõ laul AAQ SINA, tsõõ, tsõõ, tsõeq-oo,selle puulõ, tsõõ, tsõõ, tsõeq-oo,mina tõuka tollõ puulõ!Kos me kullaq kokku saamõq,esiq elläq ütte läämeq?Kullaq kokku kutsuti,elläq ütte õigati.Emä kutsõ kua lävelt,esä õigas´ aida lävelt.“Tulõq kodu, toomik-lehmä,saaq kodu, saarik-lehmä,üle piiri,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. MA LÄÄ ÜLES MÄTTÄ OTSA (Kan)

Kanepi Kar´alaulukõnõ õllõtamisõga Var: MA LÄÄ ÜLES, õllõ, õllõ,mättä otsa, õllõ, õllõ,keerä üles kingu otsa,kost või ma karja kaiaq.Kui om valmis vasigajuuki,vai om lehmäl ruhen süüki,pis´okõsõl pinil mollin süüki,kutsikalõ piimäjuuki,sis või kar´akõist kodo keerdäq. Viis: EÜS I 997 (18 a)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

2. AJAQ MÕTSA, UNITSIGA (Kan)

Kanepi Laisk kar´us AJAQ MÕTSA, UNITSIGA,õõ-õõ, oo-ooh,saaq mõtsa, savipada,tulõq mõtsa, tuharuhi! Vastus: Mis sa, tikõ, tiriset,padakonn sa parisõt,maamükrä, müriset!? Viis: ERA III 6, 250 (179) < Kanepi khk, Erastvere v, Kanepi vaestemaja – K. Leichter < Mai Kirves, 66 aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

9. NAKSI MA KÜÜDSILÄ KÜNDEMÄ (Kan)

Kanepi Laisk kündjä. Uni NAKSI MA KÜÜDSILÄ KÜNDEMÄ,päkil päädä toitõmahe.Lei ma adra aida vasta,kõvõriku kõivo vasta.Ega neoq küüdseq maad ei künnäq,ega neoq päkäq pääd ei toidaq.Künni uvvõ kütüsse,mati maa matussõ –kütüs tõi uvvõ kübärä,matus tõi maaniq särgi. Viis: ERA IIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq