21. LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE (Kan)

Kanepi

Kadriõhtul

1

LASKÕ’ SISSE, LASKÕ’ SISSE, kadri, kadri,
kadri’ omma’ kavvõst tulnu’,
läbi suu supa-sapa,
läbi vii vipa-vapa,
läbi kalõ kastõhaina.

Pilliruug sii pisti silmä,
kastõhain sii lõigas´ kaala.

Kadri’ küüdse’ külmetäse’,
Kadri varba’ valutasõ’!

Liiguta’ linki, Liisokõnõ,
ava’ usta, Annõkõnõ –
lasõ’ kadri põrmandulõ!

Sis tulli’ sisse, kadriimä võtt´ pihuga villä, visati põrmandulõ ja sis laulõti:

Viska sisse viläõnnõ,
Kadri’ toova’ kar´aõnnõ!

Mängiti ja tandsiti, sis nakati nurrama:

Pai peremehekene,
võta’ kotist krobisõjit,
tingelpungast tilisejit!

Ait´uma, ait´uma,
Jummal´ sinno õnnistagu’

Minti pernaisõ mano:

Pai pereeidekene,
näütä’ sa’ ka umma õnnõ,
võta’ võti vaja otsast,
aja’ tii aida poolõ,
lõika’ lihalipsukõista,
võta’ kapist karaskida.

Sis minti peretütre mano nurrama. Kui kõik sis umma õnnõ olliva’ näüdänü’, sis õnnistõdi:

2

JUMMAL´ TEID NÜÜD ÕNNISTAGU’, kadrikuu, kadrikuu,
sulutäüs suuri tsiko,
pahatäüs põrsakõisi,
tallitäüs täkukõisi,
laudatäüs lambakõisi.

Kui sisse es lasta’, sis sajatõdi:

Saagu’, saagu’, ma sajata,
saagu’ sullõ saadan sulgu,
saagu’ sullõ savitsõ’ latsõ’,
aida takan hargutama,
aia otsa kargutama.

Kadri sajatus vanapoisilõ, kui tuu es lasõ’ sisse:

Vannapoissi hauda viidi,
katõ musta pahruga,
vanalpoisil kellä lüüdi
katõ haavalastuga.

Viis 1: ERA III 6, 249 (176) < Kanepi khk, Erastvere v, Kanepi vaestemaja – K. Leichter < Mai Kirves, 66 a (1931).
Viis 2: EÜS X 1049 (443) Petseri < Põlgaste, Erastvere – A. O. Väisönen – Juuli (Jüri?) Tiggas, 53 a (sünd Võrus, Põlgastes ja Erastveres kuulnud laulu) (1913).
Tekst: RKM II 212, 406/9 (2) < Kanepi khk, Kanepi – R. Praakli < Marta Kleemeier, 59 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Süküs