Blogi arhiiv

_(Enne kihlade kinnitamist)_

Postitatud Nuurus

*OLÕ-EI HÕLMA VÕTTIJAT*

Postitatud Nuurus

30.__***__

Postitatud Nuurus

29.__***__

Postitatud Nuurus

28. __***__

Postitatud Nuurus

27.__***__

Postitatud Nuurus

26. __***__

Postitatud Nuurus

25. __***__

Postitatud Nuurus

24. __***__

Postitatud Nuurus

23. __***__

Postitatud Nuurus

22. __***__

Postitatud Nuurus

21. __***__

Postitatud Nuurus

20.___***___

Postitatud Nuurus

19. MÕISAPOISI’, AUSA’ POISI’ (Vst) (Nekrutilaul)

Vahtsõliina Nekrutilaul * MÕISAPOISI’, AUSA’ POISI’,tii’ olt väega ilosa’.Ku õks tulõ süvä süküs,tasa talvõ alganõs,külh teid kabloh kor´atassõ,külh sis uh´oh otsitas.Võeda-s vigast väe pääle,haigõt sõaharo pääle,mõisapoisi’, ausa’ poisi’,tii’ olt väega ilosa’. Viis ja tekst: EÜS I 117 (11) < VastseliinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

18.- POOSÕKÕSÕ TIIJ MEHEKÕSÕ (Rg) (Nekrutilaul)

Rõugõ Nekruti laul. Sügisel soldatiks * POOSÕKÕSÕ TIIJ MEHEKÕSÕ,talopoja tiij tammõkõsõ,üteh uibuh ta ossakõsõ,üteh laanõh ta ladvakõsõ.Ku õks tulõ süvä süküs,tasa talvõ alganõssa,naadas poissa põimamaiõ,noori mehi nopimaie.Võeta-ai vigast väe pääle,haigõt sõa haro pääle.Sinnä viijäs sirge vello,virga viijäs Vinnemaale,punapõski Poolamaale.Kodo kordContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

17.- KUN ÕKS TULÕ SÜVVÄ SÜKÜS (Plv) (Nekrutilaul)

Põlva Nekruti laul. Sügisel soldatiks * KUN ÕKS, KUN ÕKS TULÕ TOO SÜVÄ SÜKÜS,naatas, naatas poisse är poimemaie,noori, noori tsurrõ är nopimaie.Võeta-i, võeta-i vigast joht väe pääle,haiget, haiget sõa no haro pääle.Virga, virga viiäse Vinnemaalõ,puna, punapõsõ hot Poolamaalõ. ERA IIIContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

16. POOSIKÕSÕ, TII’ MEHEKESE (Rp) (Nekrutiks võtmine)

Räpinä Nekrutiks võtmine POOSIKÕSÕ, TII’ MEHEKESE, poosikõsõ’, tii’ mehekese’,talopoja’ tii’ talopoja’ tii’ talopoja’ tammõkõsõ’,üteh uiboh ossakõsõ’,üte laanõ ladvakõsõ’.Kui iks tulõ süvä süküs,tasa talvõ alganõssa,naatas poissa põimõmaie,nuurimiihi nobimahe;võeta-i vigast väe pääle,haigõt sõaharo pääle;sinnä’ viiäs sirgõ vel’o,viksi viiäs Vennemaalõ,punapõski Poolamaalõ;kodo kõrd jääsContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

15. SÜKÜS TULÕ, SUVI LÕPÕB (Rp) (Nekrutilaul)

Räpinä Nekruti laul SÜKÜS TULÕ, SUVI LÕPÕS,tulõ meeste müümine,poissmeeste põimamine,noortõmeeste nobimine,kosilastõ korjamine.Imikene, maamakõnõ,mis sa minno sünnütellit,sünnütellit, kasvatõllit –võtnu’ rüppü, viinü’ vette,võtnu’ kangla, kannu’ kaivo.Innemb loonu’ lodjapuusta,paan´utanu’ purdõpuusta,kui sa lõit mu poisikõsõs,poisikõsõs, velekeses.Tartohe mu tahetigi’,Võrolõ mu veetigi’,sääl mu saisma säetigi’,musta mütsüContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14.- POISIKESE, MEHEKESE (Plv) (Nekrutilaul)

Põlva Nekrutilaul * POISIKESE, MEHEKESE,talopoja tammekese;üten uibun ossakese,üte laane ladvakese,kui tule süvä sükkus,tasa talve alganes.Naatas poissa põimamaie,noori mehi nopimaie.Ei võeta vigast väe pääle,haiget sõa haro pääle:senna viijas sirge vele,viksi viijas Venemaalre,punapõski Poolamaale.Kodo kõrd jääs kõverille,lugu lüvva lomberdille.Velekese, noorekese:üten koon kõneleme,velekeseContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. JUMMAL´ TEENES SII KÕRRA (Hrg) (Poiste tundmatu saatus)

Harglõ Poiste tundmata saatus. Tamm JUMMAL´ TEENES SII KÕRRA,kua tõsõ ajast-aja,kohe meid kua jäänenes –mõni meid viiäs Vennemaalõ,saadõtõs Saarõmaalõ,kositas Kuramaalõ,sõaleevä sõglijas,vainukalõ kastijas.Äij sõklu’ syaleibä,tõnõ kastku’ vainukalgõ!Esi’ ma sõglu ese leevä,esi’ kasta velle kalõ,esi’ ma pühi ese muru,esi’ laabi velle lauva,PühiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. HÕÕ-ÕI, VELLEKESE’! (Hrg) (Kus olid, kui otsisin)

Harglõ Kus olid, kui otsisin? HÕÕ-ÕI VELLEKESE’,hõõ-õi vellekese’,vellekese’ noorõkõsõ’!Kos sa, kos sa, kos sa olli’,kos sa olli’, ku ma otsõ? –Suun, suun, suun suurõ,suun suurõ soka all,laanõn, laanõn, laanõn laja,laanõn laja lihe all.Sääl mii’, sääl mii’ sääl mii’ seie’,sääl mii’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

11.- TUUP VIINA TUUDE (Rp) (Joodiku laul)

Räpinä Joodiku laul * TUUP VIINA TUUD’E, tuud’e, tuup viina tuud’e,klaas õlut kallati, kallati, klaas’ õlut kallati.Siid ma jõie rõõmuga, rõõmuga,lätsi kodo laaluga, laaluga.Nakas’ naane nurrama, nurrama,ma jäl’ vasta mürräma, mürräma.Tõrra sai päävä tõsõngos, tõsõngos,mürrä päävä minengos, minengos. Viis: ERVContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. KÕRTSINAANE KRÕÕTAKÕNÕ (Rp) (Kõrtsilaul)

Räpinä Kõrtsilaul KÕRDSINAAN’E JOS KRÕÕDAKÕNÕ,topsinaan’e Toorakõnõ!Är’ sa hinnäst heedütägu’,pall’o hinnäst pahandagu’!Tulli’ mii’ siiä’ suurõl summal,paha pall’o no rahvaga.Kõrdsi-naan’e meid naaraskõlli,mustakulmu muhahtõlli,et mii’ veeri viina mano,et mii’ litsi ligembälle.Mii’ jäl’ tiise iks, mis mii’ ütli;mis mii’ mõtli, tuud ka ütli.Ojo-os mi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. VIILU, VIILU, VIINA TA’ASI (Krl/Urv) (Joodiku laul)

Karula/Urvastõ Joodiku laul VIILU, VIILU, VIINA TA’ASI’,Juuli, Juuli, juvva ta’asi’!Kost ma no, Viilu, viina saa,kost ma, Juuli, juvva’ saa?Võt´ma’ tarõn imände käen,noorõ provva puusa pääl.Toogõ’ meile tuuda olut,angõ’ tuuda haanikõt,magõ’õt mii’ maitsa’.Oia’ ti sinidse’ sita vetä’,makõpütü’ maa kündä’.Toogõ’ meile tuudContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

8. KES AND VIINA VIHASILLÕ (Plv/Rg) (Õlu ja joomine)

Põlva/Rõugõ Vihane neiu. Õllekõne. Õlu ja joomine. Õitsi laul KES AND VIINA VIHASILLÕ,ollõtoobi torvikillõ?Viina andas vereville,ollõtuupi ilusillõ –neo’ tundva’ toobi juvva’,tundva’ kanni kalluta’.Viin ütläs – viidä’ siin,olu ütläs – olõ’ siin.Kaugõ kül’ viidä, viinakõnõ,kaugõ kül’ olõ, ollõkõnõ.Härg mul viiäs mõisa’allõ,kummõr´sarviContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. VIINAKÕNÕ VELEKENE (Rp) (Joodiku laul)

Räpinä Viin. Joodiku laul VIINAKÕNÕ, VELEKENE, õllõ – õllõkõnõ mu umatsõkõnõ!Õllõ, õllõ man iks ilotagõ’,viina, viina man iks veerätäge’!Kui mii’, kui mii’ õlut ilota’ joomõ’,õlu, õlu tõrdul sõs tõrõligi,viin sõs, viin sõs haamih haagutõlli.Pia piäme’ mii’ õllõlõ illo,tõõsõ, tõõsõ iloContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. ÜTS´KÕRD OLLI NOORIMEESI (Hrg) (Joodiku kojukutse)

Harglõ Joodiku kojukutse ÜTS´KÕRD OLLI NOORIMIISI,noorimiisi, illus´ poiss´.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.Kõrdsin seie, kõrdsin jõiõ,laulsõ kõrdsilauva pääl.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.Sääl tulli kutsija jo lävel’,sõnatuuja akna all’.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.„Tulõ’ no kuu, noorimiisi,nõrgu’ kuu, nõrka poissi.Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral- la-lla’.Sõsar´ sul kotun koolõman,Sõsar´ kotun koolõman.” –Trii-rilla’, -traa-ralla’,trii-ridi-ridiral-Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. VELEKENE NOORÕKÕNÕ (Vst) (Kõrtsiskäija)

Vahtsõliina Kõrtsiskäija VELEKENE MA NOORÕKÕNÕ,noorõkõnõ, helläkene.Ku ma olli väikokõnõ,üles kasvi kar´assõsta,saiõ adra nõudõjast,leeväpuu liitejäst.Ärä’ ma künni külä nurmõ,raiõ rannani’ variko,teie Riiani’ ma rüki,Talinani’ tatõrikka.Oo minno poisikõista,vaka hinge vaimokõista,panni sälgä sinisärgi,maani’ massakarvalidsõ.Turuh minno tunistõdi,alõvih ausast peedi.Ku ma olli nuuri meesi,nuuri meesi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. LÄTSI KÜLLA (Rp) (Ööhulkur)

Räpinä Ööhulkur LÄTSI KÜLLÄ, jo, kükkükalle, jo,hailos, leelos, jo, kükükala, jo,aija alta, jo, hargikalla, jo,hailos, leelos, jo, hargikalla, jo.Kaema külä, jo, kavalusi, jo,hailos, leelos, jo, kavalusi, jo,   kos sie neijo, jo, magama lätsi, jo,hailos, leelos, jo, magama lätsi, jo.Neljo kõnde,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. LÄTSI KÜLLA KÜKIKALLA (Vst) (Ööhulkur)

Vahtsõliina Ööhulkuja poiss * :,: Lätsi küllä, lätsi, lätsi küllä kükükalla, :,: kükükalla,:,: alta aia, alta, alta aia hargikalla, :,: hargikalla.:,: „Krõõt mu kulla, Krõõt mu, Krõõt mu kulla kabõhinõ, :,: kabõhinõ!Ava’ mullõ, ava, ava’ mullõ ussõkeista,ava’ mullõ, ava, ava’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. KUI MA INNE NOORÕMB OLLI (Rp) (Kui ma olin noorekene)

Räpinä Vigurlaul KU MÄ INNE NOORÕMB OLLI,noorõmb olli, nõrgõmb olli,sõs mä karo kinni’ võti,jänesselle järgi joosi.Panni parmu kammitsahe,kiholasõ köödi kimpo,sääske sälüle söödü pääle,kirbu kinni’ kesä pääle. Viis: ERA III 6, 196 (38) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma k –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. KU MA MUSTÕ NUURI OLLI (Hrg) (Kui ma olin noorekene)

Harglõ Kui ma olli noorekene KU MA MUSTÕ NUURI OLLI, vai, vai, vai,nuuri olli, nopõ olli, vai, vai, vai,sis ma kirbu kinni’ võti,jänesele järgi joosi,oravõlõ otsa lei,panni parmu kammitsõdõ,noorõ naasõ naritsõdõ. Viis: EÜS IV 213 (280) < Hargla khk –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

_P o i s t e__l a u l u d_

Postitatud Nuurus

* ÜTS´KÕRD OLLI NOORIMEESI *

Postitatud Nuurus

40. __***__

Postitatud Nuurus

39. ___**___

Postitatud Nuurus

38. __**___

Postitatud Nuurus

37.___**___

Postitatud Nuurus

36. ___**___

Postitatud Nuurus

35. ___**___

Postitatud Nuurus

34. SIIN OMMA’ POISI’ NIGU PULSTI’ (Krl) (Poiste pilge)

Karula Laul poistest SIIN OMMA’ POISI’ NIGU PULSTI’,noorõ’ ts´ura’ nigu nuusti’.Ts´ura’ käüvä’, tsuvva’ jalan,vanul poistõl viisu’ sällän,suust neil tulõ piibuhaisu,huulõ’ piibutsirdsiga.hobu neil iin ku hiireke,esi’ pääl ku paunakõ.Vot kos muial omma’ poisi’,omma’ priskõ’, ilusa’,egälütel saapa’ jalan,egäl ts´ural kalli’ kängä’.Suust eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

33. OH TI POISI’, HÄÜTÜ’ POISI’ (Rg) (Poiste pilge)

Rõugõ Poiste pilkamine OH TI POISI’, HÄÜTÜ’ POISI’,kuis ti tohit irvitelle’,ummi huuli hormitõllõ’!Suust teil juusk sinist suitsu,huulõkolgõst kunnaläkä.Täi’ teil haukva’ habõnin,kunna’ kakva’ kukrun,hiire’ piitskva’ persen.Käüt ti külä kõlgussin,ajat külä aganigun.Küpär´ jäi külä kõlgusallõ,särk´ jäi külä sängü ala’. Viis: RKM IIIContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

32. TULLI ÜLES HOMMUNGULT (RgI (Tore noormees)

Rõugõ Tore noormees TULLI ÜLES HOMMUNGULT,mõtsa lätsi varajalt.Hiidi sälgä udsuhammõ,ette pisti pilupõllõ.Lätsi orgu ubinillõ,mäe pääle pähkenille.Tull´ mull’ vasta nuurimeessi,kobatsi kats kõrdsimeessi.Hopõn´ alla üütähti,miis´ pääl päävätähti,kinda’ käen kerigukirjä. Viis: EÜS VII 15 (136) < Rõuge khk – J. Gutves (1910).Tekst: EContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

31.MINKE’ MÜÜDÄ, MUSTA’ MEHE’ (Rg) (Poiste pilge)

Rõugõ Poiste pilge MINKE’ MÜÜDÄ, MUSTA’ MEHE’,tõrkõ’ müüdä, tõrvaskannu’!Är’ ti siiä’ sisse tulkõ’,neidä asju ostõma,kar´avitsu kauplõma!Ku neo’ as´a’ ostõtas,kar´avitsa’ kaubõldas,as´ust andas hulka rahha,kar´avitsust kallist rahha.Är’ iks viiäs hää’ mehe’,kor´atasõ’ korgõ’ kübärä’,siiä’ jääse’ sinelõvva’,vana’ halli’ habõna’.Täi’ teil haukva’ habõnin,kunna’ rüükvä’ kukrun,suustContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

30. KAEGÕ’ MII’ NUURIMEHI (Plv) (Meie ja teie küla poisid)

Põlva Meie ja teie küla poisid KAEGÕ’ MII’ NUURIMIIHI,mii’ kolga kosilaisi.Meil umma’ poisi’ nigu pupi’,noorõ’mehe’ nigu nupi’.Kosilanõ kuldarikas,raudkäsi raharikas.Kotih umma’ kuldraha’,umma’ sanga [sangah?] saalidsõ’.Umma’ uhkõ’ uuriketi’,umma’ kalli’ kaalaräti’.Käävä’ hulgah nigu os´a’,käävä’ salgah nigu s´aksa’.Saa neil hulgah olt juvva’,saa neil salgahContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

29. KU MI KAIÕ SARU POISSÕ (Hrg) (Oma ja võõra valla poisid)

Harglõ Oma ja võõra valla poisid KU MI KAIÕ SARU POISSÕ,kaiõ Saru nuuri mihi,ku na kiirdi’ kerigu poolõ,joosi’ jumalasynalõ,esi’ oll´ pääl ku päävätäht´,hopõn´ all ku aotäht´.Üü oll´ öölen Riia ristest,küpär pään kerigukiräst.Ku mi kaiõ Mõnistõ poissõ,kaiõ Mõnistõ nuuri mihi –kuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

28. NU NOORÕ MEHE! (Rp) (Poiste pilge)

Räpinä Poiste pilge NUNNU, NUNNU, NUNNU, NOORÕ’ MEHE’,kui ti meele kurä’ olõt,sõs teid turul vahetõdas:viis vanna viiso vasta,kuus vanna kotti vasta,säidse vanna särki vasta,katõssa vanna kaskat vasta,ütessä üümütsü vasta. Viis ja tekst: EÜS VIII 176 (92) < Räpina khk, VerioraContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

27-. VELI VÕTI VEREVÄ NAISE (Urv) (Vrennanaine käseb tules magada)

Urvastõ Vennanaine käsib tules magada. Kus istun – iken * VELI VÕTI VEREVÄ NAASÕ,mustakulmu kur´a naasõ.Tuu käski tulõn maada’,kire alla keeritellä’.Vellekene helläkene,tii’ tinarihakõnõ,vala’ vaskihammõkõnõ –Tuuga või ma tulõn maada’,kire alla keeritellä’.Muidu olõsi nigu olõsi,muidu eläsi nigu eläsi,kos neo’ kur´a’ kuulutusõ’,ülihalva’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

26. MULL OLL VERREV VELLENAANÕ (Rg) (Vennanaine käseb tules magada)

Rõugõ Vennanaine käseb tules magada MUL OLL´ VERREV VELLENAANÕ,lepäpakust lellänaanõ –käsk´ mul tulõn keerutõlla’,tulõ vahel vallatada’.Imäkene, helläkene,Tii’ mullõ tinanõ hamõ’!Imäkene, armukõnõ!Vala’ mullõ vaski pallapuul´ –hää um mul tullõ minnä’,tulõ kesken keeritellä’,tulõ vahel vallatada’. Viis: ERA III 3, 93 (85) <Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

25. ÄR’ TI, MEHE’ MEIDÄ NAARKU’ (Rp) (Ärge naerge neidusid)

Räpinä Ärge naerge neidusid ÄR’ TI, MEHE’, ÄR TI, MEHE’, MEIDÄ NAARKU’,inemise’, inemise’ indsitägu’.Määrtse’ mehe’ meid iks naari’,inemise’ indsitelli’,nuu’ jo ammu’ naarõtava’,muistõ muidõ kõnõldava’.Mullõ tulgu’ tuu jo miissi,saagu’ tuu saapasiiri,kel oma’ viiso’ viis’ süldä,kabla’ takahn katõssa süldä.Saa täl pääväs pästäskellä’,ajastajasContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

24. MIS TI VAHIT, VALGÕ’SILMÄ’ (Krl/Hrg) (Poisid põlgavad)

Karula/Harglõ Siin ei ole sinu oma. Poisid põlgvad, pole ehteid MIS TI VAHIT, VALGÕ’SILMÄ’,kogõhõllõt, musta’kolmu’?Ega tii’ umma siin ei olõ’,marjakõist mii’ man –tii’ uma ärä’ koolu,marjakõnõ maalõ viidü.Viidi Viru kerikudõaeti Arju kammõridõ.Virulanõ viina tõiõ,kirulanõ kellä leie,arjulanõ hauva kaib´!Melles poisi’ meidäContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

23. KÄGU KUUK KUUSÕ OTSAN (Hrg) (Poisid põlgavad)

Harglõ Käost käterätt. Poisid põlgavad KÄGU KUUK KUUSÕ OTSAN,pihu laul pedäjüsen.Et see(-ks) kägu kätte saanu’,pihu piiu linnatanu’:käost (os) saanu’ käteräti,pihust pihme piharäti.Ega see kägu ilma kuugu’,ega see lindu ilma laula’:tahtsõ(-ks) süä laheda’,miili paha paugatuda’.Ennebi(-ks) lahes´ linnan hamõ’,paugatugi pallapuuli.Selle-ks poisi’ meidäContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

22. MELLES POISI MEIDÄ PÕLGVA’ (Hrg) (Poisid põlgavad)

Harglõ Poisid põlgavad. Ema haual MELLES POISI’ MEIDÄ PÕLGVA’,laitva’ laisas noorõ’mihe’?Et oll´ hamõ’ halvust linust,pallapuuli pakalaist.(Veli tekk´ lina’ liiva pääle,säält sai pall´u pakalaid,üleliiga lemmikeid.Mis mi iks või võõra’ tetä’,kua võõra’ minnä’ kohe?Kuul tekk´ meile kurjastõ,katsku ülikalõstõ.) Et iks ollu’ umaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

21. MILLE ÕKS POISI’ MEIDÄ PÕLI’ (Rg) (Poisid põlgavad)

Rõugõ Poisid põlgavad, pole ehteid a) b) MILLE ÕKS POISI’ MEIDÄ PÕLI’,noorõ’ mehe’ meidä naari’?Et mi õks olli’ ilma helmildä’,kasvi ilma kaalatsilda’.Illus mi olõ ilma helmildä’,tsõõrik suurõlda’ sõlõlda’.Ku mi õks elä, osta helme’,ku mi õks kasu, osta kaaladsõ’.Mille õks poisi’Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

20. NÄIOKÕNÕ, NOORUKÕNÕ (Plv) (Laidan laisale)

Põlva Laidan laisale * NÄIOKÕNÕ, NOORUKÕNÕ,mõsõ’ luits luigakõnõ,mõsõ’ annom as´akõnõ,mõsõ’ käsik käokõnõ.Mingu ei’ nuias nurmõ pääle,vääsäs vyyra vällä pääle!Kavvõst kaes kavval´ poiss´,üle nurmõ nuur´miis´,kui tu näio tüüd tegi,kui kabu kangast kudi –viis´ üüd, vass vüüd,kümme üüd, küünär kangast.Mii’ põlõ pikäleContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

19. KUULÕ’, TSÕÕRI TSÕDSÕKÕNÕ (Virkuse õpetus) (Rg)

Rõugõ Virkuse õpetus neiule KUULÕ’ IKS, TSÕÕRI TSÕDSÕKÕNÕ,tulõ’ iks üles hommungult,inne varra valgõt.Kängi’ ala aojala’,pääle kängi’ pääväjala’,keskehe kerigujala’.Mõsõ’ suu ja sui’ pää,köüdä’ kõrik korgõhe,pallapuuli parrahe.Vii’ tuli kotta,saada’ sau huunõhe,tii’ tii tiigi poolõ,aja’ jäle’ järve poolõ,aja’ rada ranna poolõ.Panõ’ sa vesiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

18. ÄRÄ’ UNI MULLÕ TULGU’ (Plv) (Uni, ära tule)

Põlva Une virutamine * ÄRÄ’ UNI MULLÕ TULGU’,haiku mullõ harinõgu’!Ei ma istu’ unõ rekke,lammõ’ rammu ratta’allõ.Unõ regi madala,rammul ratas kallaspooli.Kiä jõus´e unda virota’,kiä rammu raputa’,sii istõ ilotarõh,laul´e rõõmulavva man,ilopikeri peohna,ilokanni kangõlahna.Kiä es jõvva’ und virota’,rammu manta raputa’,sii istõ ikutarõh,laul´e leinälavvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

17-. UNI TULLI UIKUNA (Plv) (Ilu- ja ikutare)

Põlva Iku- ja ilotarehn * UNI TULLI UIKUNA,läbi laanõ lauldõna.Uni otsõ unista neiot,magajata Maiõkõista.Kiä iks istus unõ rekke,lammõ rammu ratta’allõ,tuu iks istus ikutarõh,laul ta leinälavva takah,ikku täl süvvä’, ikku juvva’,ikuga ta magama lätt,ikupikeri peohna,ikukanni kangõlanna.Kiä iks unda virotõlli,rammu manta raputõlli,tuuContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

16. ÄRGU’ UNI MULLE TULGU’ (Rg/Pl) (Uni, ära tule)

Rõugõ/Põlva Uni. Neidude laul ÄRGU’ UNI MULLÕ TULGU’,haiku mullõ harinõgu’,astu’ esi ajamalda,tulõ’ üles tuustimalda.Kes iks istõ unõ rekke,lammõs´ rammu rattilõ,tuu istus ikutarõh,laul leinälavva pääl;ikupilli om täl peohna,ikukandlõ kanglah.Ikku süvvä’, ikku müvvä’,ikku trilli-tralli lüvvä’.Ärgu’ uni mullõ tulgu’,haiku mullõ harinõgu’.Uni iks muilõ,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

15. NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rg) (Uni, ära tule)

Rõugõ Uninõ NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,noorkõnõ, nõrgakõnõ!Ärä’ hiitä’ unõ rekke,lamõgu õi’ rammu rattillõ,lumõlordsi lobotkahe.Unõl um regi madali,rammul ratas kallaspooli,lobotka um laonu’.Uni ei anna’ uuta kuubõ,magamine maani’ särki,unõst ei saa’ unikut,magamisõ iist massu. Ooda’, ooda’, unõkõnõ,anna’ aigu, haigukõnõ!Är’ sa inne mullõ tulgu’,haiku mullõContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14. TULLI ÜLES HUMMUGULA (Urv) (Hommikuhooled)

Urvastõ Hommikuhooled TULLI ÜLES HUMMUGULLA,varra inne valgõta.Mõsi suuda, suiõ päädä,kängse ala’ abujala’,pääle katõ päävä jala’.Lätsi vällä kaema:muidõ muru pühitü,minu muru pühkemätä.Imekene, hellekene,kingi’ mullõ kirstu võti,anna’ mullõ aida võti –kirstust võta kireviida,kirstu kaasõst kalõviida.Sälgä panõ säidse hamõt,ümbre ütesä kõrikat.Tõiõ ma vitsustContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. SUIGU, SUIGU MA VAENÕ (Rg) (Neiu puhtad anumad)

Rõugõ Neiu puhtad anumad SUIGU, SUIGU MA VAENÕ,nõrgu, nõrgu ma vaenõ!Ei ma suigu’ suvõ(?) [suurõ?, suurtõ?] peräst,ei ma nõrgu’ näiju(?) [nõo (vara)?] peräst:ma’ suigu suurõ tüü peräst,nõrgu varha nõsõngust.Varõs õks tulli varha jalalõ,inne aku hakikõnõ,inne päivä päästeläne,inne muidõ musta tsirku.MaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

12. TULLI ÜLES HUMMOGULT (Räp) (Karske neiu)

Räpinä Karske neiu TULLI ÕKS MA ÜLES HUMMOGULT,varra inne valgõt,lätsi ma õks mõtsa kõndimahe,hummogulta hulkumahe.Kiä õks mul vasta puttunõs,puttunõs õks, johtunõs?Vasta õks mul puttu vanamiis,ai jo õks ta rinda riidlõmahe,ai õks ta kaala kaklõmahe.Johtu õks vana vaiba väitse,kõrvalõ õks muContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

11. – ÄRÄ TUNNUS TUU NEIO (Krl) (Karske neiu)

Karula * ÄRÄ’ TUNNUS TUU NEIU,kiä maka poissõ man –suu musta, käe’ musta’,tuu istus ikutarõn,laul ikulavva pääle.Ikupikri peon,ikulaasi lavva pääl,ikutuupi tooli pääl,ikukanni kandõlin.Arä’ tunnus tuu neiu,kiä poissa man ei maka’ –suu valgõ, käe’ valgõ’,tuu istus ilutarõn,laul ilulavva pääle,ilupikri peon,ilulaasi lavvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Vst) (Hoiatus poiste eest)

Vahtsõliina Nii hoitke omma avvu NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,kähhärpääga kabokõsõ’,nii hoitkõ’ umma avvu,kui roidu ruvva pääl,põrmu rõõsa piimä pääl.Mingu-i’ meeleldä’ mehele,taiulda’ talopojalõ.Miis´ pand tüüle meeletülle,kaasa tüüle kangõ’õllõ –tüvest puud tõstõmahe,ladvast puud laasimahe.Tüsse tüve tõstõminõ,rassõ ladva laasiminõ.Miä tüvest tettänessä,miä ladvast lastanõssa?Tüvest tetti näioContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. NEIJOKÕSÕ NOORÕKÕSÕ (Rp) (Hoiatus poiste eest)

Räpinä Hoiatus poiste eest. Karskuse õpetus. Seni Näio-, näio-, näiokõsõ’ noorõkõsõ’,noorõkõsõ’, noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’!/:Kos tii’ käüde’:/ tiida(<ä) müüdä,/:tiida(<ä) müüdä,:/ maada    müüdä,/:pidäge’ tii’:/ pihtõ’ peohna,/: pihtõ’ peohna,:/ vassar’ käehnä./:Tulõ poiss’ teid:/ puttumaie,/:kelm teid kinni’:/ võttõmaie,/:naas’emiis’ teid:/ narrimaie, –/:lööge’ tälle:/ lõuga müüdä,/:koputagõ’:/Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. MEIE TAMM LÄEB TANTSIMAIE (Plv) (Tamm tantsima)

Põlva Tamm läheb tantsima MEIE TAMM LÄEB TANTSIMAIE,kõre kuusk läeb kõndimaie,viisakast läeb veeremaie,libedaste liikuma.Meie tammõl kullakingad,kullakingad, vaskipaslad.Uh-tsah-traa, valleraa,hõbedased ormad pääl.Tandsi’, tandsi’, tammõkõnõkõnni’, kõllõ kõivokõnõ,oiu’, uiboossakõnõ,veerü’, vitsaladvakõnõ,nõrku’, nitsenõõlukõnõ!Olõ-õi siin joht sedä miist,sedä poissi poolõ pääl,kiä pand tammõ tandsima,kõllõ kõivo kõndima,uiboossa oijuma,vitsaladvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’ (Plv) (Kuld jäle peal. Sepale)

Põlva Kuld jälje peal. Sepale NÄIOKÕSÕ’, NOORÕKÕSÕ’,eläge’ ti suvi hüvilde,siigi aigo armahe,siigi tunni tullevaheKõnkõ’, näio’, kôrvitsikku,pankõ’ jalga paaritsikku,pankõ’ ti jäle’ jarre (järre’?),pankõ’ ti sammo’ sakõ’.Miä teil sammolõ sadasi,miä jäie jäle pääle?Kulda jäie jäle pääle,hõpõ sammole sattõ.Kiä kulla maast võti,hõpõ sammoltaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’ (Rp) (Puud ei ole ühepikkused. Neiu linn)

Räpinä Puud ei ole ühepikkused. Neiu linn NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’Ärä’ põlku’ tõõn’etõistTõõn’etõsõ rõivitaKaegõ’ tuu mõtsa poolõVaht’kõ’ tuu var’ko poolõMito kõivo kõvõratMito haava halvõmbatKõik kokko kumardasõ’Ütte paika paan’otasõ’Näiokõsõ’ noorõkõsõ’,linapõllõ’ linnukõsõ’!Ärke’ no naarkõ’ tõõnõtõista,tõõnõtõõsõ rõivita!Eläge’ no sii suvi ilosastõ,siigi aiga ausastõ,siigi tunni tulosastõ.ÜteContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’ (Rp) (Ärge põlake teineteist)

Räpinä Kõik puud ei ole ühepikkused NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’,är’ ti põlku’ tõõn’etõista,tõõn’etõsõ rõivit.Kaege’ tuu mõtsa poolõ,vaht’kõ’ tuu var’ko poolõ –mito-ks kõivo kõvõrat,mito-ks haava halvõmbat?Ei na’ põlõ’ tõõn’etõista,tõõn’etõsõ rõivit.Üttekokko kumardasõ’,ütte paika paan’otasõ’,üttekokko juuskva’ juurõ’,üttekokko laskva’ ladva’. Viis: EÜS IV 634 (1414) <Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. LÄÄ MA SISSE SINEMÕTSA (Urv) (Tore neiu)

Urvastõ Tore näio LÄÄ MA SISSE SINEMÕTSA,alt vaba tuu variku.Mis sääl mullõ vasta puttõ?Varvamõtsa vasta puttõ.Mis sääl varva vahe’enna,kinä mõtsa keske’en?Talutütär tammõkõnõ,perepiiga linnukõnõ –kor´as´ ta maast maasikiid,ligi maada ta linnukiid.Kann´ kulladu käenä,pikõr´ hõpõdu peon,sõrmõ’ täüs iks sõrmussiid,käevarrõ’ vasitsiid.Pühäpäävä hummugultläts´ taContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. LÄÄ MA SISSE SINEMETSA (Krl) (Uhke neiu)

Karula Uhkõ näio LÄÄ MA SISSE SINEMÕTSA,alt vahadu [vaha-tuu?] varigu.Mis sääl mullõ vasta puttõ?Varvamõtsa vasta puttõ.Mis sääl varva vahe’õnna,kinä mõtsa keske’ennä?Talutütär’, tammõkõnõ,perepiiga, linnukõnõ,korjas’ maasta maasikida,ligi maada linnuhkida,kann’ oll’ kullatu käenä,pikõr’ hõpõnõ tiä peon,sõrmõ’ täüs’ iks sõrmussõida,käevarrõ’ vasitsida.Pühäpäivä ummukultaläts’ tä karjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. ILOTAGÕ, NALLATAGÕ (Krl) (Ei tule teist noorust)

Karula Ei tulõ’ tõist nuurust ILUTAGÕ’, NALL’ATAGÕ’,oma noorõlõ iäle,terävele tervüsele!Illus om noorõn ilutõ’,latsõpõlvõn lauliskõllõ’.Ei kiä anna’ tõist ellu,ei tõsõ’ tyni põlv’ –kui vanas saat, ei vallatõ’,naisõpõlvõn ei nall’atõ’.Juus mul jäie esikodu,vanik velle vaja otsa.Oh mu illust juussõkõistja vahalakka vanikut! Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1-. NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rg) (Iluaeg)

Rõuge Iluaeg * NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,no (nüüd, praegu) om lust sull luuritada,paras aigu, nalja hiitä.Küll saa siiska suulõ saista,keelel vaesõl vaiki olla,kui saat surma voodielle,õnni pikki õlgi pääle,valgõ laudu vaihhõllõ,keeruliiva keskeelle,tagamulla mustamättä,pikkäpiinü liiva sisse.Selle laulkõ laisa neijo,ilotõlgõ tüttarde imä,istkõ kavva ilomäella,ilolavvahnContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

_N e i d u d e__l a u l u d_

Postitatud Nuurus

*ILLUS OM NOORÕN ILUTÕ’*

Postitatud Nuurus

_____________***__________________

Postitatud Nuurus

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

40+. LÄTSI MÕTSA KÕNDEMALLE (Rp) (Ema haual)

Räpinä Ema haual. Vaeslapse laul LÄTSI MA MÕTSA, JO, KÕND´EMAIE, JO,udsutsõlla, jo, hummogulla, jo,varra inne, jo, val(õ)gõta, jo.Kuuli ma k´ao, jo, kuukõvata, jo,laanõlindu, jo, laulõvata, jo.Mõtli ma imä, jo, hõikuvata, jo,armu takah, jo, ajavata, jo.Istõ maha’, jo, ikkõmaiõ, jo,punasilmi, jo,Continue Reading

Postitatud Latsõigä

39+. VEERÜ’, VEERÜ’, PÄÄVAKENE (Krl)

Karula Vaesõlatsõ laul VEERÜ’, VEERÜ’, PÄÄVÄKENE,maalõ tsõõri’, marjakõnõ.Veerü’ velle avva viirde,tsõõri’ sõsarõ kirstu keske.Mis säält avvast löünes?Velle korgõ’ kübäre’,sõsarõgi suurõ’ sõlõ’.Veerü’, veerü’, pääväkene,maalõ tsõõri’, marjakõnõ.Veerü’ imä avva viirde,veerü’ esä kirstu keske.Säält näüse’ sorrõ’ suuräti’,näüse’ kärre’ käteräti’. Viis: EÜS VI 203Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

38-. OLIN MINA VÄIKE, EI MA TEADNUD (Kan) (Ema haual. Ema ja armud)

Kanepi * OLIN MINA VÄIKE, EI MA TEADNUD,kuhu ema mateti.Karjan käisin, leüsin mätta,kuhu ol’l ema matetu.Valge liiva mäe alla,halja mätta künga alla.„Ärka üles, emakene,tõuse üles, memmekene.Ma tee lippe livakule,lämmä vee teen länikule.Pese suu mant surma hais,kässi manta kääpa hais.“„Ei võiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

37+. VÄIKENE OLLI, ES MA NÄE (Kan) (Oma ja võõrasema)

Kanepi Vaeslats imä kääpä pääl VÄIKENE OLLI, ES MA NÄE,kui mul kooli esä-emä.Karan käve, löyse ma,kohes emä matetu:valge liiva mäe sisse,hal’la mättä kynkä ala.„Emäkene, tõsta’ pääd,Mina tõsta ristikeist!“„Rist om rassõ rindu pääl,Kääbäs rassõ kässi pääl.Rist ei anna ringuta,Kääbäs kässi kyinitä.“„Ui-ui-ui-ui,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

36+. VÄIKE OLLI, ES NÄE MINA (Rp) (Ema ja armud)

Räpinä Ema arm. Oma ja võõrasema VÄIKE OLLI, ES NÄE MINA,kui mul kooli oma imä.Karjas kävven löüse ma,oma ema matusse,valgõ liiva mäe seen,sinna ema matõti.„Ma sull kaiba, oma ema,Ms mull tegi võõras ema!Emakene, tõsta pääd,mina tõsta turbukest.“„Rist om rassõ rindoContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

35+. NEIOKENE NOOREKENE (Rp) (Lind lohutamas)

Räpinä Sinisiiba sirgukene NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,istõ iks maalõ ikkõmahe,siiä’ silmi pühkimähe.Kes sääl rüppü lindõnõs?Sinisiival tsirgukõnõ,vahajalga varbõlanõ,kuldapäädä pääsokõnõ.Küsüteli, nõvvatõli:„Midäs ikõt, näiokõnõ,Kahitsõlõt, kabokõnõ?A ku iks ikõt ehtit,puhut suuri puutit,rõõgut iks rõõmurõivit?“„Sinsiivo tsirgukõnõ,vahajalga varbõlanõ!Ikõ ei ehtit,puhu’ suuri puutit,rõõgu ei rõõmurõivit.“Näiokõnõ, noorõkõnõ,ikõ iks umma imäkeist,kallistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

34+. SIIN OM SUURÕ’ SOEMÕTSA’ (Hrg) (Isa haual. Oma ja võõrasisa)

Harglõ Neiud vastu ööd käimas. Esä haual. Oma ja võõrasesä SIIN OM SUURÕ’ SOEMÕTSA’,korgõ’ kahruvarigu’.Siiä’ susi surma tege,siiä’ kahr kaala murd.Siin om oja ussõ all,läte’ tarõ läve all.Siiä’ ojja upudõ,siiä’ lättede läpätede.Olõ-i siist ojast otsijat,ei lättest löüdijät.Ojast otsja ammu koolu’,lättestContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

33-. KÄGU KUUGI KUUSISTUN (Hrg) (Vaeslaps käoks)

Harglõ Vaeslaps käoks. Vaeslaps ema haual * KÄGU ÕKS KUUGI KUUSISTUN,pihu peti pedästün.Es see nu kuugu’ käokõnõ,es see nu petä’ pihukõnõ:see õks kuugi vaenõlats´,vaagi ummi vanõmbiid.Esä rutas´ vahra ärä’ koolda’,inne muida mulda minnä’;jätt´ mu vahra vaesõs,inneaigu armõtummas;jätt´ mu maha’ marjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

32-. IMÄ MUL KUULI VÄIKU’EN (Urv) (Ema haual)

Urvastõ Ema haual * IMÄ MUL KUULI VÄIKU’EN,kandija kattõ kanasõn.Jätse mu maha’ mar´asuuru,söödüle sõmõrasuuru.Lätsi ma tarõ lävele,Iki ma tarrõ nõstijat;lätsi ma kua lävele,iki kotta nõstijat;lätsi aida lävele,iki aita nõstijat,aidast söögi andijat.Külänaasõ’ naarativa’:nüüt jääse’ or´a’ otsimalda’,sulasõ’ lunastamalda’!Tulli üles ommugult,inne varravalgõt,mõsksõ suu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

31+. KOOLNU’ IME, KOOLNU’ ESE (Kan) (Ema haual)

Kanepi Ema haual KOOLNU’ IME, KOOLNU’ ESE,koolnu’ ime armukõnõ.Jätnü’ maha’ mar´akõsõ,põrmandulõ põrmukõsõ,kualäve korukõsõ,aidaläve arvulidse.Ei olõ’ kotta kutsujatta,e olõ’ aidast andõjatta.Koolnu’ ime, koolnu’ ese,koolnu ime armukõnõ.Võõras and´ raasa, ütel´ rassõs,and´ ta pala, ütel´ pall´os,and´ ta tükü, ütel´ tühäs.Istu maha’ ikkõmahe,mättä pääleContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

30+. EMÄ OLL, EI TIIÄ? (Krl) (Ema haual)

Karula Imä havva pääl EMÄ OLL’, EI TIIÄ’?Esä oll’, ei tiiä’?Ülti mu söödüst sündüvet,kannu alt kasuvõt.Es sünnü’ ma söödüstä,es kasu’ ma kannusta.Sündü ma imä jo süämestä,kasvi imä jo kaala alta.Siug söödüle sündü,siug kasvi kannu alt.Imä mul kuuli koolu aigu,esä kattõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

29+. ES MA SÜNNÜ SÖÖDÜ PÄÄLE (Krl) (Vara vaeslapseks)

Karula Varra vaeslatsõs. Imä havva pääl ES MA SÜNNÜ’ SÖÖDÜ PÄÄLE,es ma kasu’ kannu otsan.Sündü imä süämen,kasvi imä kangli all –rüpün rükä lõigatõn,kaalan karja saatõ’õn.Kuul iks mullõ kurja tennü’:võtt’ ärä’ imäkese.Maha’ jäi ma marja suuru,põrmandulõ põlvõ koru.Imä panti lautsilõ,armu lautsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

28+. ESÄ MU ÄRÄ’ TAPP´, KUUKU! (Rp, Rg) (Vaenelaps käoks)

Rõugõ Vaenelaps käoks ESÄ MU ÄRÄ’ TAPP´, KUUKU!Veli mu vere jõi, kuuku!Sõsar mu luu’ kokku kor´as´, kuuku!Köüt´ valgõ räti pääle’, kuuku!Vei mõtsa kõo latva, kuuku!Sääl mu Jummal´ käos lõi, kuuku! Viis: EÜS IX 1360 (351) < Räpina khk, Naha kContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

27+. KÄGU KUUKÕ KUMÕHÕDÕ (Hrg) (Käost käterätt)

Harglõ Käost käterätt KÄGU KUUKÕ, leelu, kumõhõdõ, leelu,laul’ laanen, leelu, helehede, leelu.O’s mi käo,leelu, kätte saanu’,leelu,suvilinnu, leelu, sulussõdõ, leelu,tennü mi’ kastest, leelu, käteräti, leelu,suvilinnust, leelu,, suurrräti, leelu,ohukõsõ, leelu, olaräti, leelu,teeme käpe, leelu, käteräti, leelu.Õga nee’ kuku, leelu, õigõ käo’, leelu,laula’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

26-. OLLI MINA VÄIKENE MEHEKENE (Kan) (Nutust järv)

Kanepi Nutust järv * OL’LI MINA VÄIKE MEHEKENE,põlve kõrru (koru) põnnikene,vaat luu-li, vaat luu-lii,põlve kõrru põnnike. Maha jäije marja suuru,põrmandulle põrmu suuru,vaat luu-li, vaat luu-lii,põrmandulle pormu suuru. Kos mina istse,sääl mina ikke,kos mina saise, saina likke,vaat luu-li, vaat luu-lii,kos minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

25+. MINA KÜLL VAENELATS (Rp) (Nutust järv)

Räpinä Vara vaeslapseks. Nutust järv 1 2 MINA KÜLL, MINA KÜLL VAENELATS,ilma imeta kanane,ilma pääta pääsokene,vahelt ilma vaimukene –jäije maana marä suuru,põrmandule põrmu suuru.Söödul iste sõmerasuuru,kua läve korrukene,aida läve arvoline.Lätsi ma oa lävele,es olõ kotta kutsijat,lätsi aida lävele,es olõ aidastContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

24+. OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´ (Rg) (Nutust järv)

Rõugõ Vara vaeslapseks. Nutust järv OLLI MINA VAENÕ VÄIKU LATS´,tinarõnda till´ukõnõ.Imä rühk´ mul inne koolda’,inne muida mulda minnä’.Jätt´ mu maalõ mar´akõsõ,liiva pääle linnukõsõ,aidaläve arvulidsõ,kualäve korgulidsõ.Ei ma tiiä’, ei ma mõista’,kas ma sündü söödü päälvai mina kasvi kannu pääl.Söödü’ minnu sünnüdi’,kannu’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

23+. IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ (Plv) (Ema arm. Nutust järv)

Põlva Ema arm. Nutust järv. Ema haual IMÄ VIIDI LÄVE POOLÕ,arm aeti aho kõrva.Imä viidi värete poolõ,arm aeti aida müüdä.Imä viidi tiid müüdä,arm läts´ tii viirt müüdä.Imä karas´ kalmihe,arm iih astõ.Imä hauda haarõtie,arm ala lamõsie. Tulli üles hummogulla,inne varravalgõda.Saadi kar´aContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

22+. EMA VIIDI USSEST VÄLLÄ (Plv) (Ema ja armud)

Põlva Ema ja armud. Ema haual * EMA VIIDI USSEST VÄLLÄ,arm aste aknast välla,emma viidi teed pitearm läits teeveert pite.Ema viidi kirikusse,arm astse altresse,emal hauda kaiveti,arm man kareli.Ema hauda lasti,arm ala lamesi.Olli mina väikokenepidi karja hoidma,leüsi isa-ema matusesuure mätta turbaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

21+. PÄIV LÄTS´ ALLA VERETELLEN (Hrg) (Ema haual)

Harglõ Ema haual PÄIV LÄTS´ ALLA VERETELLEN,imä iki-ks nõrõtõllõn.Jätt´ mu varha vaisõs,enneaigu armõtummas.Timä mõtõl´ kerigu kulladsõ ollõv,hauva mõtõl´ hõbõdsõ ollõv.Kerik olli külmist kivest,haud olli halvust sõmõrist.Imäl õks hauda kaavõti,armu ala lammõsi.„Tulõ’ üles, imäkene,karga’ üles, kasvataja.” –„Ei või’ minnä’, tütrekene,karadagi, kanasõkõnõ.Rist´Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

20-. IMI KOOLI, ARMU KATTE… (Rg) (Ema ja armud)

Rõugõ Ema ja armud * IMI KOOLI, leela, armu katte, leela,imi panti, leela, lautsielle, leela,Imi viidi, leela, lävest vällä, leela,armu aste, leela, akenista, leela,imi viidi, leela, üle muru, leela,armu aste, leela, alust piten, leela,imi viidi, leela, värtest vällä, leela,armu aste,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

19-. IMÄ MUL KUOLI VÄIKOUST (Rp) (Ema haual)

Räpinä Ema surm. Ema haual *

Sildid
Postitatud Latsõigä

18-. IKI, IKI, MA VAENÕ (Urv) (Lind lohutamas)

Urvastõ Lind trööstimas. Väsinud neiu * IKI, IKI, MA VAENÕ,iki alan marja-aian.Kis no tulli minnu kaema?Sinisiiva tsirgukõnõ,vahajalg vaimukõnõ,tuu no tulli minnu kaema.Küsütelli, nõvvatõlli:„Missa ikõd, näiu noori?Kassa ikõd ehtemiida?“„Ei ma ikõ ehtemiida,ikõ innist elukõist,kaunist kasupõlvõkõist.“Vässü, vässü, ma vaenõ,rammõtu ma, raasakõnõ.üle kõrrõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

17-. IMÄKENE HELLÄKENE (Rg)

Rõugõ Vaeslapse laul * IMÄKENE, HELLÄKENE,annid mu ilmal õppatta,annid vallal valitseda.Küla iks oppas küllipäädi,valda noomõ vastupäädi.Söa mul jo süüa küüsse:es ole söögi andijatta,isu kõrra kandijatta,hämme päält pästijättä.Mea iks vesi vitsa pääl,kaste kara haina pääl,tu ojus mu ola pääl,tu kallus muContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

16-. ISTE MAHA IKÕMA (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Lind lohutamas. Vaenelaps ja tsirk * ISTE MAHA, ISTE MAHA,iste maha ikkõma,muru pääle, muru pääle,muru pääle murõtama.Kes sääl mulle rüppü linnas?Zirk sääl mulle rüppü linnas,sinist siiva zirgukene,vahajalga varblane.Küsütelli, nõvvatõli:„Mis sa ikkõt iloehtit,vai kos sa rõhked rõõmu rõivit?”„Ei ma ikkeContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

15-. ISTE MAHA IKEMAIE (Plv) (Lind lohutamas)

Põlva Lind lohutamas. Vara vaeslapseks.Tiik * ISTÕ MAHA’, ISTÕ MAHA’ IKKÕMAIE,moro pääle murõtamma.Kes sääl mullõ rüppü linnas´?Tsirk sääl mullõ rüppü linnas´,vahastjalga varbalanõ,sinisiibu tsirgukõnõ.Küsüteli, nõvvatõli:„Mis sa ikõt ilmaehtit,mis sa rõhkat rõõmurõivit?”Ei ma ikõ’ ilmaehtit,ei ma rõhka’ rõõmurõivit:mina ikõ umma immä,umma kallistContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

14+. ISTÕ MAHA IKKÕMAIE (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Lind lohutamas. Vara vaeslapseks. Nutust järv ISTÕ MAHA IKKÕMAIE,siiä’ silmi pühkimäie,kahitsõma, kabokõnõ,nõrõtama, nõrgakõnõ.Nägünessä, kuulunõssa,kiä mu ligi liikunõssa,kiä mult küünüs küsümaie,nõrgakõsõlt nõudõmaie?Ligi linnas´ suvilindu,vahajalul varbõlanõ,kuldapääga kukulindu,siivulinõ sinitsirku.Nakkas mult iks perrä nõudma:„Miä sa ikõt, ilokõnõ,puhut, puna latsõkõnõ,murõhtõllõt, munakõnõ?Kas sa ikõt ummiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

13+. KOS MA ISTÕ, SÄÄL MA IKI (Rg) (Lind lohutamas)

Põlva Lind lohutamas KOS MA ISTÕ, SÄÄL MA IKI,kos ma kasvi, siäl ma kah(i)tsi.Istõ maaha ikkõmaie,moro pääle murõhtama.Kes sääl mullõ rüppü linnas´?Tsirk sääl mullõ rüppü linnas´:sinisiivu tsirgukõnõ,vahastjalga varbõlanõ.Küsütelli, nõvvatõlli:„Mis sa ikõt, tütäreni?Kas sa ikõt ilmaehtiidvai ka rõhkat rõõmurõiviid?”„Ei ma ikõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

12-. IKI, IKI, MINA VAENE (Kan) (Lind lohutamas)

Kanepi Lind lohutamas * IKI, IKI, MINA VAENÕ,iki, iki, iki, iki ma jo vaene,iki alan mar´aaian,iki alan, iki alan mar´aaian.Kes sys minno kaema tulli,Kes sys minno, kes sis minno kaema tulli?Sinisilmä tsirgukõnõ,sinisilmä, sinisilmä tsirgukõnõ,ilma päätä’ pääsokõnõ,ilma päätä’, ilma päätä’ pääsokõnõ,vaskijalgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

11-. ISTÕ MAHA IKÕMAIÕ (Rg) (Lind lohutamas)

Rõugõ Vaeslaste laul * E. Hummal: Too om väga pikk laul toot läts’ hulga aigu laulda, too om uma too om üits’ vaeslaste laul. Vaesest latsest. Too om sääne seto setorahva viie ja joro om too laul sääne. ISTÕ MAHA’,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

10+. IKI, IKI, MA VAENÕ (Urv) (Lind lohutamas. Ema ja armud)

Urvastõ Lind trööstimas. Tütar ei saa palka. Ema ja armud IKI, IKI, MA VAENÕ,iki alla marjaaida.Kis no sinnä kaema tulli?Sinijalga tsirgukõnõ,vahajalga varbõline,tuu no sinnä kaema tulli.„Misa ikõd, näiu noori?Kasa ikõd ehtemiid,vai taht tõisi rõivaiid?“„Ei ma ikõ ehtemiid,tahaii tõisi rõiviid;ma ikõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

9-. PERENAANE SEIJE PIIMA PUTI (Rp)

Räpinä Peretütar ja vaeslaps. Nutust järv (viis olemas lisada) * PERENAANE SEIJE PIIMAPUTI –mina tambe taariputi,perenaane seije võidu-leiba,kanamunne katusesta –mina sei sõõlust (sõõrust?) sõnajalgu,aija aita angerpistu.Siiski mu ihu ilosamb,siiski mu põsõ punatsemba.Siin ma iste, siin ma saisi,siin ma saisi, silmäContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

8+. TULÕ ÜLES HOMMUGULTA (Hrg)

Harglõ Vaeslapse laul TULÕ ÕKS ÜLES, LEELU, HOMMUGULTA, LEELU,varha enne, leelu, valgõ’õta, leelu.Mul om õks väigu, leelu, vällä pääl, leelu,noorõkõnõ, leelu, nurmõ pääl, leelu.Olõs õks elle, leelu, uma imä, leelu,uma kallis, leelu, kasvataja, leelu.Mul õks süä, leelu, süüvä’ taht, leelu,marjakõnõ,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

7+. ÄR IKS TUNNUS VAENELATS (Krl)

Karula Vaeslapse laul ÄR’ IKS TUNNUS VAENÕLATS´,ilma imäldä’ kananõkerikulõ minne’en,aldõrilõ astu’en –lätt iks aita ehtemäie,päälikulõ päädemäie,pand iks ette ikupõllõ,siirde mähk silmä vii.Är’ iks tunnus imäline –pand iks ette ilopõllõ,siirde mähk´ siidiräti. Viis ja tekst: ERA III 7, 877 (21) &Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

6+. PÄIV LÄTS´ ÄRÄ’ SEET(E) MAALT(Õ) (Krl)

Karula Vaeslapse laul PÄIV LÄTS´ ÄRÄ’ SEET(E) MAALT(Õ),päiv mu jätt´ pääle mäe,agu jäti askõlilõ.Tulli päivä jo tagasi,tulli kuu jo tagasi.Päiv mu löüs´ päält mäe,agu löüs´ alt mäe,Kuu mu löüs´ kolgitsõst.ka’ kos saisat, vaenõ lats´,ilma pääldä’ pääsükene –nii ku ninni niidüContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

5+. VÕÕRASIMÄ, VÕHLU IMÄ (Hrg)

Harglõ Oma ja võõrasema VÕÕRASIMÄ, VÕHLU IMÄ,võõras võhluarmulinõ:pääle kaes kainõtudõ,silmi hiit hirmutudõ.Näkki kauvõn tulõvõt,üle Väinä välkivet,üle piiri pilkuvõt:„Joba tulõ suuri süüjä,suuri süüjä, suuri juuja.Poolõ pätsi poolõndaja,nellä kiku neelätäjä.”Pall´us pand iks paa manu’,liias lihaliuva manu’.Kinni’ leie kirstu kaasõ,agarõdõ aida ussõ. UmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4-. IMÄ RUTTAS VARHA VÄLLA KOOLTA (Hrg)

Harglõ Vaeslapse laul * IMÄ RUTAS´ VARHRA VÄLLÄ’ KOOLDA’,enne muid mulda minnä’,jätt´ mu varhra vaesõs,enneaigu armõtus. Maha’ ma jäie marjasuuru,põrmandullõ põrmusuuru,liiva pääle linnu suuru. Sugu õks käske meid suuhe viiä’,võsa võrõngudõ hiitä’.Esä olli ette tõtõlik,tõtõlik ja mõtõlik.Võtt´ õks üte käeContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3+. OH MA VAGA VAENÕLATSI (Hrg)

Harglõ Vara vaeslapseks OH MA VAGA VAENÕLATSI,ilma päädä’ pääsukõnõ.Jäi iks maha’ marjasuuru,põrmandulle põrmu suuru.Lätsi kua lävele –is olõ’ kotta kutsujat,Lätsi aida lävele –is olõ’ aidast andijat,lätsi tarõ lävele –is olõ’ tarrõ tõstijat.Konh ma isti, sääl ma iksõ,konh ma saisi, saina’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2+. IME RUTAS´ VARRA KOOLDA’ (Hrg)

Harglõ Kullast kirikaed. Vara vaeslapseks IME RUTAS´ VARRA KOOLDA’,enne muid mulda minnä’.Mõtõl´ ta kerigu kulladsõ ollõv,avva mõtõl´ õbõ’õdsõ.Is olõ’ kerik kuldanõ,aud is olõ’ õbõ’õnõ –kerik oll´ külmist kivest,aud allist sõmõrõist.Jätt´ mu varra vaesõs,enne muid armõtummas,jätt´ mu maha’ linnusuuru,jätt´ mu maha’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1+. SUSI SÖÖNU SÖÖGI TUOJA (Rp)

Räpinä Pole ema, pole isa SUSI SÖÖNU SÖÖGITUOJA,lakatanu joogi laarja.Olõs võtti ime vüüla,taba taadi puusa pääl!Nüüd o võti võara vüül,taba targa puusa pääl,nüüd o zirgu söömätägi,läävä ilma lõuneeta. Etse tule, tuulekõnõ,hõlõtõlõ, hõngukõnõ –puhu higi hiusest,puhu pallav palgest.Higi rikke mu hiussekõse,pallavContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

__V a r a__v a e s l a p s e k s__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__.

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

__***__

Postitatud Latsõigä

6. MII’ IMÄ ÜTSIK NAANÕ (Rg) (Kolm hälli. Mitu halba ilma peal)

Rõugõ Mitu halba ilma pääl. Kust laulud saadud MII’ IMÄ ÜTSIK NAANÕ,ütsik naanõ, pall´u latsi. Kolm oll´ hällü mii’ imäl:üts´ oll´ kuusinõ kuana,tõõnõ tamminõ tarõna,kolmas kõivinõ muruna.Mis oll´ kuusinõ kuana,sedä hällüt´ süüki kiite’ennä,mis oll´ tamminõ tarõna,hällüt´ kanga kududõn,mis oll´ kõivinõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

5. IMÄKENE, ELLEKENE (Hrg)

Harglõ Ema õpetab tütart IMÄKENE, ELLEKENE/NÄIUKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,et sa kuulõ’, mia mi kuugu,miilde panõ’, mia mi pajadõ.Tulõ’ iks üles hommukult,varha enne valgõ’õt,sis õks liigudõ’ leeväimmä,soritsõ’ soolaessä.Tii’ õks tii tiigi viirde,jäle’ aja’ järve viirde.Kutsu’ ette esä elle,või (hõikus) kallis kasvataja. Tii’ õksContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

4. AITUMA MU IMELE (Plv)

Põlva Ei noomi sulaste kuuldes AITUMA MU IMELE,kats´ ilmast kadonulõ,kiä es lasõ’ laisas harida’,lasõ’ veerdä’ videlikus,lasõ’ no oppi’ unitsõs.Hoisõ ta kirstuh kipõ vitsa,kaasõ all kasvoladva,kui sutsõ, nii soputi,kui viise, ni viputi. Imä opas´ ussõ takah,imä nuumsõ nuka takah,es sunni’ taContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

3. EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST (Kolm hälli) (Plv, Rg)

Põlva/Rõugõ Kolm hälli EELÄ’ TULNU’ HULKIMAST,toona’ maad marsimast.Viil saapa’ saviga,kängäkundsa’ kollõriga.Olõ-õi hunds´ak minnu hoitnu’,kar´akutsik kasvatanu’,minnu hoit´ uma imä,kasvatõli kallis naanõ,rüpün rüä lõigatõn,kaalan karja saatõn.Kolm oll´ hällü mu imäl,üts´ oll´ kuusinõ kuan,tõõnõ tamminõ tarõn,kolmas oll´ kõivinõ murul.Kua olli kuusinõ kuan,hällüt´ ruugaContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2. KU MA POIGA KASVATÕLI (Urv) (Memme vaev)

Urvastõ Memme vaev KU MA POIGA KASVATÕLI,üsäkirjä ülendeli,kistu õs tuli mul tarõst,valu vanast huunõ’õst.Jala’ mul hällü hällüdi’,käe’ kumpli’ kuutslin. Mina iks hoisõ hobõstõ jalost,kaidsi karja tii päält,peon iks oll´ piimä kurnatõn,rüpün rükä lõigatõn.Olõ’ täl kühmä külle pääl,olõ’ nõtsku nõna pääl,olõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1. KUI IKS IME MINNU OLLI (Urv) (Memme vaev)

Urvastõ Memme vaev KU IKS IME MINNU OLLI,kallis ime minnu kandi,oisõ uman süämen,kand´ uma kandli all.Imä oll´ mul uibuupin,esä oll´ mull orsikas;imä jõi pikäst pihlõ’õst,esä orsikadsõst uibust. Imä uigi uibun,esä vilist´ vislapuin.Imä no hois´ hobõstõ jalust,kaits´ karja teie päält.Imä noContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

__M e m m e__v a e v__

Postitatud Latsõigä

__KUI IKS IME MINNU OLLI__

Postitatud Latsõigä

______***_____________

Postitatud Latsõigä

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_v

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

20-. UDSU JÄLIL TULÕ UNI (Plv)

Põlva Lugõminõ latsilõ * UDSU JÄLIL TULÕ UNI,läbi akna kaes tä,kas ehk latsõkõisi mõniüleväl piäs olõma.Kos neid löüd argsõlt sääl,tassa heit kulmu pääl.Heidä’ sa’, latsõkõnõ,rahulist sis hingämä. Imä opas’. Tekst: RKM II 208, 46 (5) < Põlva khk, Himmaste k,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

19-. ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U,äio, kallis latsõkõnõ,ää no ts’uu, latsõkõnõ,mesi memme mar’akõnõ,kallis hellä linnukõnõ! Tekst: RKM II 208, 629 (2) < Põlva khk, Põlva v, Himmaste k, Vainu t – H. Tampere < Marie Rosalie Juks, 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

18-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ Hällülaul * ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,tibukõnõ magama.Ää-äh, ts’uu, ts’uu,hää’ latsõ’ hällü sisse,kurja’ latsõ’ koti sisse.Hää’ latsõ’ tundas hällü,kurja’ latsõ’ tundas kotti. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 87 c < Antsla raj, V-Antsla k/n, Kauksi k / Urvaste /Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

17+. ÄÄ, ÄIU-ÄÄ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ, ÄIJU-ÄÄ, ÄÄ, ÄIU-ÄÄ,kasu’, latsõ, karjussõs,karjavitsa kandijas. Viis ja tekst: ERA III 3, 157 (155) < Hargla khk, Mõniste v – E. Oja < Pauliine Pihlak, 44 a (1930). Fon 280 b.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

16+. ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ,jää’, väiku, magamõdõ!Kasu’ pia karjussõs,pikä vitsa vedäjäs,suurõ koti kandjas!Ää-ää, till’ukõnõ! Viis ja tekst: ERA III 7, 138 (16) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi k – Herbert Tampere < Leena Karh, 78 a (1935). Fon 444 b

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

15+. ÄÄ-ÄÄ, TS’UU-TS’UU (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Hällütüslaul ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH,Kasu’, poja (tüti), kar’ussõs,pikä vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,maasikmar’a korjajas.Ää-äh, ts’uu-ts’uh. Seod laulu laulva’ Rõugu ja Vahtsõliina imäkese’ ummi väikeisi latsi hällüteh. Viis ja tekst: EÜS I 108 (2) < Rõuge khk < Vastseliina – J. Orav (1905).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

14-. TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS (Plv)

Põlva Latsi hällütämine * TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS,kasu’ mullõ kar’ussõs,kar’avitsa kandijas,ut’e mõtsa ajajas,lamba lauta lugõjas! Tekst: RKM II 208 160 (4) < Põlva, Põlva al/n, Himmaste k, Hansu t – Erna ja Herbert Tampere < Liidia Hurt, 44 a (1966).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

13-. ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U! (Kan)

Kanepi Latsõ äiotamisõ laul * ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,kuss’u, kallis latsõkõnõ,kasu’, kasu’ kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peiu võttijas,lehmä lõiga pandijas,lamba lauta laskijas,kitsõ kinni’ ajajas. Memm läts’ mõtsa marju otsma,tõi säält suurõ sukatävve,kadajatsõ kanni tävve,pedäjätse pütü tävve. Hää’ latsõ’ hällü sisse,kur’a’ latsõ’ koti sisse,sitarua’Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq