4. TENNÄKE’ MI VELJE (pilkamised)

*

Noorikut sõimati:

TENNÄKE’ MI VELJE,
avvustagõ’ ahkasärki,
kiä võtt´ iä istmast,
vana sao võtt´ saismast.

Peigmeest sõimati:

Alt orust tull´ vana orik,
päält mäe määrikahru
(mäe otsast määrikahru),
ost´ mii’ oiuvitsa,
kaubõl´ mii’ kasuvitsa. (võtt´ tütre är’)

Kaasitajad seisid teine teisel pool ja sõimasid vastamisi. Kummalgi poolel olid omad kaasitajad, kes ühte või teist kiitsid. Teinekord hakkasid kasvõi lööma. Kiriku juures lauldi kõvasti. Kaasitajate koormad sõitsid ees. Ka koju sõitsid nad ees, siis olid väravad tehtud, kust enne ei lastud sissegi, kui anti viina.

RKM II 65, 300/1 (37) < Karula – S. Porosson < Hels Pill, 82 a (< Antsla raj, Haabsaare k/n, Kaika k (1957).

Postitatud Karula