Blogi arhiiv

20. NIKA KOTON KUUGIJIDA (Kodu nutab tütreid)

* NIKA KOTON KUUGIJIDA,laanõ veeren laulijiid,kooni iks imäl tütäridä,kallil imäl kanasiid.Viidi tütäri’ kodust,viidi kana’ kasumast.Kuukva’ iks kotun kuiva’ kuusõ’,laulva’ ladvuta’ pedäjä’.Olgu’ iks terve’ mu imä,kavva saisku’ kasvataja,kiä iks hoitõ hobõstõ jalust,kand´ karja teie päält.Olõ-õi nõtsku nõna pääl,olõ-õi kühmä külle pääl.Continue Reading

Postitatud Karula

19. KIKAS ORRÕLÕ KIRGE (Mõrsja saatmine kodust)

* Mõrsja saatmine; kõik loomad võtavad pulmaärevusest osa. KIKAS ORRÕLÕ KIRGE:„Kirele, kirele!”Kana’ orrõlõ kaagiva’:„Munõnõ, munõnõ!”Hobu tallina tandsõ:„Tandsuta’, tandsuta’!”Lehm laudana müüge:„Leemeruug, leemeruug!”Lammas laudana määge:„Saja suust´, saja suust´!”Pini haukõ ask-unikun:„Jo tulõva’, tulõva’!”Mõrsja ikk´ kammõrin:„Jo minek´ om, minek´ om!”Nuur´miis´ uut´ lavva takan:„Tuu’ siia’,Continue Reading

Postitatud Karula

18. PIÄ’, POIG, SAISA’, SAAJ! (Noorik läheb mehekoju)

Pruudi saatja kaasitus mehekoju minekul * PIÄ’, POIG, SAISA’, SAAJ, kas´ke, kant´ge.Mina oppa umma last,noomi umma noorõkõist:olõ’ lahkõ mihe vasta,olõ’ kanatlik rahva vasta,sõs sa’ miilit mihele,olõt armas rahvalõ.Kui sa kuulõt kotun kurja,kui sa näet kotun halva,kata’ kinni’ katõ käega,mata’ kinni’Continue Reading

Postitatud Karula

17. KÜLÄRAHVAS, KÜHMÄSÄLÄ’!

* KÜLÄRAHVAS, KÜHMÄSÄLÄ’!Käske mihele minnä’,abikaasalõ karada’.Mis lähä ma mihele,vai karga abikaasalõ!Es ma tiiä mihe meele,kaasa kalõ jo süäme.Miis´ taht meelerõiviid,kaas kalliid hammiid.Kost võta ma’ vaenõ?Häbü ämmältä küstä’,naar naolt nuratõlla’.Ämm ütles: „Häbü olgu’!”Nadu ütles: „Naar olgu’!” * MIS SA SIIA’ SISSEContinue Reading

Postitatud Karula

16. OS’ MA SEDÄ ETTE TIIDNÜ (Pilkamine, kaasitus)

* OS’ MA SEDÄ ETTE TIIDNÜ,ette tiidnü, tarka olnu’,et siin hata’ haukuman,kireve’ lita’ kiuhkuman,kotost võtnu’ kotijahu,manu’ võtnu’ matijahu,sis tennü’ hatalõ hapatusõ,kireve litalõ lipatusõ. Seda lauldi vastu, kui millegagi pilkama hakati. Neid laulusid lauldakse praegugi veel Karula pool pulmades ja vististiContinue Reading

Postitatud Karula

15. OLÕS MA SEDÄ ETTE TIIDNÜ’

Kahetsemine * OLÕS MA SEDÄ ETTE TIIDNÜ’,ette tiidnü’, tarka olnu’,saatnu’ kosja’ kodu poolõ,viinalaasi veeremäie,võtnu’ iks tapist tarõ lävelt,ahuluvva aia päält. Tekst: EÜS VII 1252 (61) < Karula khk, V-Antsla v, Ähijärve k – R. Tamm < Mari Leinus, 75 aContinue Reading

Postitatud Karula

14. SÕSARAKÕNÕ, SÕTSIKÕNÕ

Kaasitus õele, kes läheb vanale mehele * SÕSARAKÕNÕ, SÕTSIKÕNÕ,oodit sa orust ubinit,päält mäe pähkimiid,tull´ iks orust märikahru.Ummõn´ sa ikõt umma nuurust,kurdat sa kaasa vanadust. Tekst: ERA II 143, 47 (9) < Urvaste khk ja v < Karula – Anna JeretContinue Reading

Postitatud Karula

13. LÄNG OLL´ LÄSÄLE MINNÄ’

Lesele läinud naise kaasitus * LÄNG OLL´ LÄSÄLE MINNÄ’,läng läsä sängü säädi’,käänd tä mullõ sällä poolõ,nakkas koolut mullõ kuulutama,apanut mullõ augutama.Ei pulma’ ma tälle putru kiitä’,ei talda’ ma tälle talutaari tetä’. Tekst: ERA II 143, 48 (10) < Urvaste khkContinue Reading

Postitatud Karula

12. HÄBÜ OM MUL KRUUNI KANDA’

Kui mees juba mitmendat naist võttis * HÄBÜ OM MUL KRUUNI KANDA’, kas´ke, kant´ge,tõistõl õlut, viina anda,elu ei anna’ häbenedä’,tühi kodu kurvastada’,vaenõlats´ taht valvata’,imätä’ lats´ hoolitsõda’. Tekst: ERA II 143, 49 (14) < Urvaste khk ja v < Karula –Continue Reading

Postitatud Karula

11. PARAS, PARAS, TSÄH, TSÄH

* PARAS, PARAS, TSÄH, TSÄH,kes käsk´ sul mihele minnä’,mihele minnä’, poisilõ tahta’,leivä’ tuld sul sängütulba’,värisivä’ alusvedru’.Miis´ tuu üskä üütüü,pähitsehe päävätüü,jalutsihe jalavaiva.Sakõs läävä’ su sammukõsõ’,latsõ pudrupotikõsõ’. Tekst: ERA II 143, 47 (8) < Urvaste khk ja v < Karula – AnnaContinue Reading

Postitatud Karula

10. KES OM ENNE SEDÄ KUULNU’

* Kui vana tüdruk pulma kaasitama tulõ, sõs kaasitudas vastu.Kaasitused vanatüdrukule vastu: KES OM ENNE SEDÄ KUULNU’,kuas enne sedä nännü’,att siiä’ aukma tulnu’,kahupää kaasitama.Piä’ sa suu, vanapiiga,olõ’ vakka, vanatütruk,sul om tsiga sõna’ söönü’,lammas su laulu lakatanu’.sul om kohus ärä’ koolda’,parasContinue Reading

Postitatud Karula

9. LAPULISTELE

* LAKU’ PERSET, LAPALANÕ,panõ’ perse’ pelda pääle,astu’ ahuargi pääle.Mii’ lats´ om lavva takan,kallis lats´ kaasa kõrval.Kui tii’ olõt uma’ ata’,sõs astkõ’ ahu taadõ,kui tii’ olõt külä ata’,sõs astkõ’ aia taadõ. Tekst: ERA II 143, 50 (15) < Urvaste khk jaContinue Reading

Postitatud Karula

8. KUULÕ’ SA TSÕÕRIK TSÕDSÕMIIS

* KUULÕ’ SA TSÕÕRIK TSÕDSÕMIIS,kaharpää tsõdsõkaas!Tulli’ sa neiot kosjõlõ,hanni kallist kauplõma,kiti’ sa kündev kümme hobõst,äestev sada äkli’.Sai iks neiu saanõnõs,kabu armas kaubõldus,künni’ sa üte kitsõga,äesti’ tõsõ härjäga.Kiti’ sa: siid kübärä pääl,karra’ kaosalvõ pääl.Sai iks tsõdsõ saanõnõs,tõistõ tallu veedenes:köüdsetükk oll´ kübäräContinue Reading

Postitatud Karula

7. MIS TI MII’ MÕRSIJAT MÕNITAT

* MIS TI MII’ MÕRSIJAT MÕNITATt, kas´ke, kant´ge,hääd last halvõndat –tiä jäi varra vaesõslatsõs,inneaigu ilma imätä’.Es olõ’ immä, kes taad oppas,Kallist immä, kes taad kasvatas.Uma imä oppas ussõ takan,nuum´ sinnu nulga takan,võõras oppas hulga siän,nuum´ noortõ poistõ man. Tekst: ERAContinue Reading

Postitatud Karula

6. PAKÕ’ NO PAKÕ’, NEIU NUURI (peigmees tuleb)

* PAKÕ’ NO PAKÕ’, NEIU NUURI,taba ütsä taadõ,võt´mõ viie vahele!Peig tulõ, pikä’ käe’,kaas tulõ, kalõ’ sõrmõ’.Saat peiu pikile käsile,kaasa kalilõ sõrmilõ. Tekst: EÜS VII, 1259a (68) < Karula khk, V-Antsla v, Ähijärve k – R. Tamm < Mari Leinus, 75Continue Reading

Postitatud Karula

5. OLÕ EI HÄPÜ HÄÄ MAN (nooriku kiitus)

* OLÕ EI HÄPÜ HÄÄ MAN,ei pelgü prissi man,ei ta suigu’ suu veeren,lamiskõlõ’ laanõ veeren.Tege ta mõtsa minnen,koda kodu tullõ’õn,telle’ tal umma’ tii veeren,nitse’ umma’ niidü veeren.Ku iks tekk´, sis tegüsi,ku lask´, sis laabusi. Tekst: EÜS VII, 1259a (67) <Continue Reading

Postitatud Karula

4. TENNÄKE’ MI VELJE (pilkamised)

* Noorikut sõimati: TENNÄKE’ MI VELJE,avvustagõ’ ahkasärki,kiä võtt´ iä istmast,vana sao võtt´ saismast. Peigmeest sõimati: Alt orust tull´ vana orik,päält mäe määrikahru(mäe otsast määrikahru),ost´ mii’ oiuvitsa,kaubõl´ mii’ kasuvitsa. (võtt´ tütre är’) Kaasitajad seisid teine teisel pool ja sõimasid vastamisi. KummalgiContinue Reading

Postitatud Karula

3. MII TSÕDSÕL SUURÕ’ HIIRU’ (Unenägu)

* MII TSÕDSÕL SUURÕ’ HIIRU’,suurõ’ hiiru’, kõva’ kõrvi’.Üle iks aja’ aiapaarist,üle saada’ saibapaarist.Meil iks uibu’ ussaian,tammõpuu tarõ lävel,kuslapuu kua lävel,visnapuu vii veeren.Kuslapuust iks kosja’ tulõva’,visnapuust juvvas viina’,sarapuust saava’ saja’,tammõpuust saa tands. Tekst: EÜS VII, 1257 (65) < Karula khk, V-AntslaContinue Reading

Postitatud Karula

2. PULMAKOMMETEST, KAASITAMISEST

* Vanast pidi pruudil pall´u värki olõmõ. Pruut´ pidi pilma rõiviid maha’ tiiaru pääle. Edemest puul´päivä pidi sanna keressele pandmõ paari sukkõ. Miheemäle andmõ pall´u asju. Mihevellele pidi ka andmõ. Miheesäle amõ’, kinda’, suka’. Emäle kõrd villatsiid rõiviid, amõ’, suka’,Continue Reading

Postitatud Karula

1. PULMAKOMMETEST

* Kirikust koju jõudes tõstetakse pruut kasukale, et tema südant heaks teha. Pruut aga püüab enne maha hüpata, et mitte näidata, et ta on halva südamega. Seda tehakse ka praegu. Pulmas käisid lapulised. Nad olid maskeeritud, pillid, söögid ja joogidContinue Reading

Postitatud Karula

22. ANKÕ’ NO VIINA VEEDÜKESE

* ANKÕ’ NO VIINA VEEDÜKESE,nabarohto natukõnõ.Kaasigo naba karanu’kõtupõhi põranu’.Raudkäsi, rao’ puid,sajavanõmb, kütä’ sann.Latsõ’, ots´kõ’ lapjit,külänaas´õ’, kühvlit!Kaasik um saani sitnu’,tõnõ tõlda tõherdanu’. Imekene helläkenemesimarja memmekene,tulõ’ vällä kaema:kas um minnij meeleline,pojanaan´õ naaruline,kas um puusõ puiõ tuvva’nimessit vii vitä’,vai um puusõst pusõldanu’nimesist nikõrdanu’.Continue Reading

Postitatud Põlva

21. OLÕ-I TAA MII’ UMA

* OLÕ-I TAA MII’ UMAmii’ tsõõri tsõdsõmiis´.Lubas´ sõlgõ sõglasuurut tuvva’ –kui sai näio saanus,armas ärä’ antus:es tuu’ ta sõlgõ sõrmõsuurut,telge tingäsuurut.Siin no saina’ saviga paigatu’,nuka’ tukiga toetu’.Tsih, tsih tsõdsõkõnõ,kes käsk´ kinäste kävvä’;üle nurmõ nobõ’õhe,üle silla sirgõ’õhe.Sääl iks näivä’ näläkugi,pal´aku’ panni’Continue Reading

Postitatud Põlva

20. ÄRÄ’ NUTA’, NUURI MIISSI (nooriku kiitus)

* ÄRÄ’ NUTA’, NUURI MIISSI,ärä’ pelgä’, peiokõnõ;olõ-i meil häpü hää man.tii-i ta tiko küläle,saada’ sõimu sõsarilõ,heidä’ hellü velile.Kuda esi’ kuldakanga,veeretäs ta vikõrvoki.Anna ei linno muidõ laapi’,anna-i kangast kangru kuta’.Tegi esi’, till´okõnõ,kudi esi’, kullakõnõ;tegi teolõ minnehnä,kudi kodo tullõhna.Pand´ ta peele’ pedäjähe,pand´Continue Reading

Postitatud Põlva

19. SÕIDA’, SÕIDA’, SÕNNIKÕNÕ

* Eksinud noorikud koju tuues SÕIDA’, SÕIDA’, SÕNNIKÕNÕ,rutta’, rutta’ ruunakõnõ;kunas saati peio kodo,saati peio perrehe.Sääl sull’ pingi’ valmis pantu’,tooli’ valmis toedu’,vadsa’ valmis valõdu’.munapudõr puhutu. Kodu jõudes: Kas jo kodo oodõti,siiä’ tallo taheti?Tere’, eme, tere’, ese,tere’, talo, tere’, taar´;tere’, livva’, tere’,Continue Reading

Postitatud Põlva

18. ÜLGE’ TI MEILE ULLÕLÕ (pruudi viimisel)

* ÜLGE’ TI MEILE ULLÕLÕ,kes varõs teile vaak´,kuldakägo teile kuuk´,et mi mõtsah mesipuu,mii’ saarõh saarõpuu.Viige’, viige’, mis ti viiti’,meile jääs viil mitu saarta,mitu saarta saarõpuida,kua taadõ kuusõmõtsa,maja kõrva kõomõtsa,säält võit rako’ rattapuid,kõrraliidsi kõdariid. Tekst: E 967 < Põlva khk, NaviContinue Reading

Postitatud Põlva

17. ÄRÄ’ PUTKU’ NEO’ POISI’ (Randa mehele)

* ÄRÄ’ PUTKU’ NEO’ POISI’,haargu’ neo’ haha’särgi’ –mul om muial musta’särgi’,Harjomaal omma’ haagõlidsõ’.Mina lää randa mehele,kalaranda kasuvallõ,koh juusk vili vettä müüdä,raha rannaruugu pite.Koh minno kullas kutsutie,hõbõ’õssa hõigutie. Tekst: H, Põlva 2, 13 (17) < Põlva khk – Jakob Hurt <Continue Reading

Postitatud Põlva

16. MIÄ SAA SUVÕ SUURÕST TÜÜST

* a) MIÄ SAA SUVÕ SUURÕST TÜÜSTtalvõ halvast asklõmisest (tallitusõst)?Anda-ai tarrõ saja saista’,anda-ai pinki peio istu’ –peio istõ pino takah,saja saisõ saan´a takah,mõrsijagi mõtsa takah. b) Tulõ’ iks kodo, neiokõnõ,siin om mesi muialt tuudu,puu juurõst kümnest,lilli häelmüst mitmõst. Tekst: H,Continue Reading

Postitatud Põlva

15. KIÄ SU, PINI, SIIÄ’ PETTE

* KIÄ SU, PINI, SIIÄ’ PETTE,kiä su, koira, siiä’ kuts´e,pini mii’ perreherakk mii’ rahvahe?Kas taa mõni mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´?Pää täl ku pähnämõts,ots iih ku oinatürä,jala’ all ku ahoroobi’,kõvõra’ ku kistavarrõ’.Silmä’ ku seto kausikõsõ’,nõna ku naistõ nõglatuus´,hamba’ ku rihäpidime’,suu kuContinue Reading

Postitatud Põlva

14. JUMMAL´ HOITKU’ SEDÄ NEIOT (joodikul mehel)

* JUMMAL´ HOITKU’ SEDÄ NEIOT,kiä johus joodikullõ,viinavaadi vahtijallõ,ollõpulga puttijallõ!Kõrtsi vei neio kõrika-a,pandis pand´ neio pallapoolõ.Kõrik kõrdsist kõnõlõsõ,pallapuul´ pandist pajatasõ:“Koh mu kulla kudajakõnõ,hellä hoi höörätäjä?Koh mu kallis tarõlävi,koh mu kallis tammõtüvi,koh ma linikit liiguti,ilostõ neid ehiti?” Tekst: ERA II 56, 97/8Continue Reading

Postitatud Põlva

13. IMÄKENE, HELLÄKENE

* IMÄKENE, HELLÄKENE,tulõ’ vällä kaema,kas om minnij meeleline,pujanainõ naarulinõ,kas om tõlva tõsõh käeh,kurikut kurah käeh,kas om armas mi anomillõ,kas om paras mi pangilõ,tukõv mii’ tuurjilõ.Kas mass mii’ vaiva,vai mii’ meeste vaiva,vai mi hulga hobõstõ vaiva?Kui ei massa mii’ vaiva,ega mii’Continue Reading

Postitatud Põlva

12. KOST SAI MII’ VÄÜMIIS´ (vastukaasitamised)

* Pruudipoolne kaasitaja on ühes pulmas laulnud: KOST SAI MII’ VÄÜMIIS´,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´?Susi sitnu’ silla pääle,pasand´ palgi otsa pääle. Kuid peigmehepoolne kaasitaja laulnud vastu: Jätke’ uma tsõdsõ kodo,pangõ’ papis paja ala,köstres aho külele,saba pangõ’ saina pääle,reis´ pangõ’ riida pääle,kutskõ’ MustiContinue Reading

Postitatud Põlva

11. NÄIME’ INNE NEIO KOTO

* NÄIME’ INNE NEIO KOTO,mehe’ musta’, naisõ’ laisa’,tütreko’ tümateh (?) [tühälise’? Urmas],üts´ lajah lavva pääl,tõõnõ pikkä pingi pääl,kolmas sälüle sängüh.Pini’ pühk´vä’ põrmandit,härä’ kündvä’ hannapäidi,lamba’ uhtva’ luitsiid-liudu,põrsa’ pühk´vä’ põrmandit. Tekst: ERA II 36, 67/8 (1) < Põlva khk, Koiola v, kContinue Reading

Postitatud Põlva

10. TSIH, TSIH, PARAS, PARAS (hooletule pruudile)

* TSIH, TSIH, PARAS, PARAS! (Leenakõnõ)Sedä sa ihksit eloiä,sedä sa kargsit kasupõlvõh.Sääl om põhku pilvini’,sassi saapaseerini’,sinnä’ omma’ sisse sivvu’ siginü’,padakonna’ paenu’.Hamõ’ sul mõstu hainaaigu,kaldsa’ kaarakülvi aigu,lamba’ sääl lakva’ luitsit,põrsa’ pühkvä’ põrmandut. Tekst: ERM 19, 112 (83) < Põlva – PaulContinue Reading

Postitatud Põlva

9. ES SA VIISI’ VIRKA OLLA’

Laisale pruudile: ES SA VIISI’ VIRKA OLLA’,käsitüüle kärmäs olla’.Saanu’ sajalõ suka’,kaasikillõ kaalaräti’.Kõttu põssit sa kõllakuul,nimessit ninnikuul.Annit harmi arstijallõ,kõrvi kõtuhõõrijallõ. Tekst: ERM 19, 111 (82) < Põlva – Paul Reim < Juuli Tint (1920).

Postitatud Põlva

8. ESI’ TEI MA, TILL´OKÕNÕ

Virga pruudi kaasik kingituste jagamise ajal: ESI’ TEI MA, TILL´OKÕNÕ,esi’ koi, kullakõnõ,teolt tullõn, teolõ minnen,et sai sajalõ suka’,kaasikillõ kaalaräti’. Tekst: ERM 19, 110 (81) < Põlva – Paul Reim < Liiso Lang (1920).

Postitatud Põlva

7. TUU’ TULD, LÄÜTÄ’ PIRDU

Kui pulmas halv toit oli TUU’ TULD, LÄÜTÄ’ PIRDU,kaas´kidõ vatsku kaia’.Kas omma’ siseh sika villa’,vai vaihõl vas´ka villa’?Kaas´kil omma’ pikä’ karva’,läbi rii ritsa-ratsa,läbi saani sadanuva’. Tekst: ERM 19, 109 (80) < Põlva khk – Paul Reim < Katre Treial (1920).

Postitatud Põlva

6. AJA’ SAADAN SUU POOLÕ

Kurjale pruudile: AJA’ SAADAN SUU POOLÕ,saada’ sunning Vinnemaalõ,kandkõ’ suurõ suu pääle,viige’ laja laanõ pääle,kohe ei kuulõ’ kukõ häält,ei tõsõ naisõ tõlva häält. Tekst: ERM 19, 108 (79) < Põlva khk – Paul Reim < Ann Ess (1920).

Postitatud Põlva

5. KOST SAI MII’ VÄÜ

* Peigmeest äritatud: KOST SAI MII’ VÄÜ,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´?Susi sittõ silla pääle,pasand´ palgi otsa pääle,säält sai mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´. Peigmeest meelitati: Kae’, kos tulõ mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´,jala’ all ku jaanilill´,pää pääl ku päävälill´. Tekst: ERM 19, 105 (76)Continue Reading

Postitatud Põlva

4. SUSI MINGU’ SULASÕLLÕ

* SUSI MINGU’ SULASÕLLÕ,kahr mingu’ kasvandullõ.Suuh omma’ sulastõ nurmõ’,paiuh palgapoisi põllu’.Suur olgu’ sulasõ nainõ,padi palgapoisi nainõ,ait säläh, taba kaalah.Olõ-õi hoonõht hulgijal,ega kõlgust kõndijal.Olgu’ suurõ’ suurõ’räti’,väega laja’ lavvaräti’,küläst suula küsüdä’,paaväke pallõlda’.Külh sa kumardat kooguasõnd,pääle pallõt paa-asõnd. Tekst: ERM 19, 104 (75)Continue Reading

Postitatud Põlva

3. ES TI TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’

* ES TI TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’,kõnd´kõ’, mehe’ kõrralidsõ’!Ammu’ oodõt sedä aigo,kunas saava’ velel saaja’,kunas tulõ seo tunnikõnõ. Tekst: E 70424 (10) < Põlva – Aino Tubin (1930).

Postitatud Põlva

2. KUULI KUAH KOLINAT

* KUULI KUAH KOLINAT,tõsõh tarõh tõrinat.mõtli võidu lüüdävät,nuurta kuurta kolk´tavat.Seo pesti peigmehi,kolgiti no kosilaisi. Tekst: H, Mapp 620 (37) – Põlva khk ja v, Vanaküla – Johann Semm < Katre Treial, 60 a (1903).

Postitatud Põlva

14. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

13. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

12. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

11. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

10. Pulmalaul

Postitatud Harglõ

9. Pulmakombestik

* Hargla kihelkonnan Mõniste vallan, vana saaja pidamise pruuk, ehk viis. Kui nooremehe rahvas, ehk noormees oma saaja rahvaga mõrsja poole läits – mis enambüsi iks pääle laulatuse Pühäpäiva, eespäival olli, – kui na perale saiva, ja kõik vankrist, saanistContinue Reading

Postitatud Harglõ

8. VELLEKENE, HELLÄKENE

* VELLEKENE, HELLÄKENE,ala’ keerdü’ aia pääle,aid taht andõid,ala’ keerdü’ kivi pääle,kivi taht kindõid,ala’ aiu’ kannu pääle,kand taht kaputõid. Lauldakse pruudi vennale, kui ta õde pulma ajal veab. Tekst: E 56505 (4) < Hargla khk, Mõniste – S. Lõhmus (1925).

Postitatud Harglõ

7. MII’ VELLEL KOLMI NURMI

* MII’ VELLEL KOLMI NURMI, ai,üts´ olli nurmi nisunurmi,tõõnõ nurmi tatriknurmi,kolmas nurmi kaaranurmi.Nisunurmi vellelegi,tatriknurmi mõrsijõilõ,kaaranurmi kaasikõilõ.Mii’ vellel kolmi niitü,üts´ om niitü ristikniitü,tõõnõ om niitü ninniniitü,kolmas niitü karitsniitü.Ristikniitü vellelegi.ninnikniitü mõrsijõilõ,karitsniitü kaasikõilõ.Mii’ vellel kolmi järvi,Üts´ om järvi viinajärvi,tõõnõ järvi mõdujärvi,kolmas järvi kalajärvi.ViinajärviContinue Reading

Postitatud Harglõ

6. SAIÕ’ SAJA’ PEETÜS (kubjas kutsumata)

* SAIÕ’ SAJA’ PEETÜS, kaske, kaniken.mis jäie tegemäldä’?Kubijas jäie kutsumalda’.Olõ’ rahul, mu kubijakõnõ,osa sul alalõ hoiõti,pala sul paigalõ pantikirbu kink´, parmu reis,sitike sinesaba. Tekst: E 56504 (2) < Hargla khk, Mõniste – S. Lõhmus (1925).

Postitatud Harglõ

5. ESI’ MA IKS ISTU VELLE KÕRVAL

* ESI’ MA IKS ISTU VELLE KÕRVAL,sinesärgi siilu pääl.Säe õks velle särgi siilu,kobista velle kübärekoldõ.Kon ma õks näie kuiva kuusõ,säält ma tõiõ kuiva puu,kon ma näie arukõo,säält ma tõiõ vipõ viha,minka mu veli vihutõdi,sagõhõdõ sannutõdi.Alla õks lätsi arutõn,mäele tulli mähken.Continue Reading

Postitatud Harglõ

4. TENNÄKE’ MII’ VELLE

* TENNÄKE’ MII’ VELLE,auvustagõ’ ahkasärki,keä võtt´ jäänü järve veerest,saistanu saarõ veerest,kulõtanu konnu veerest.Olõs jäänü’ kuu’ kuusõpakus,riida ette riidatulbas. No’ viiät kuu’ kuldanäiu,aida ette aotähes.Ega’ olõ’ näiu püssüle püvvet,ei ka näiu võrgulõ veetü.Näiu om ollõlõ otsitu,näiu om viinalõ veetü. Oll´et osiContinue Reading

Postitatud Harglõ

3. MIS MA NÄIE NEIU KOTUN

* MIS MA NÄIE NEIU KOTUN,näie neiu väre’in,kui ma lätsi neiu kuu’,vääni [?] neiu väre’ile.Näie ma ois´u orassõn,sinesarvõ siatsõn,kassi’ kangastõ kotti’,hiire’ lõiki’ lõuvõndida,rebäse’ reki tekki’,haragõ’ haku vetti’.Kikas hannastõ [?] kirg´,kana lõõrist munnõ lõi.Sii ma näie neiu kotun,näie neiu velissiin. Tekst:Continue Reading

Postitatud Harglõ

2. KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE (joodulaul)

* KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE, raudkäsi jakujee,kelles nii’ anumõ’ astusõ’,vai karnidsõ’ kallusõ’.Et sa juu’ mii’ kannist,maidsa’ mamma pikõrist,tuu’ siiä’ Riia raha,pästä’ Pärnu päninge’.Lahu’ uma laadi kaast,pooda’ uma punga suud.Sina iilä’ Riiast tulli’,toona’ pässi’ Pärnust,ala’ andu’ tühjä-tähjä,ala’ hiitü’ hiirepoiga,ala’ kakku’ kassipoiga,EtContinue Reading

Postitatud Harglõ

1. KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE (joodulaul)

* KELLES NII’ KIBU’ MINEMEDE, noori miisi jakujee,tuu’ siiä’ Riia raha’,pästä’ Pärnä peningeid.Sina iilä’ Riiast tulli’,toona’ pässi’ Pärnust,pooda’ uma punga suu,lahu’ uma laadi kaast.Ala’ andu’ tühjä-tähjä,ala’ hiitü’ hiirepoiga,ala’ kakku’ kassipoiga,et sa kisut killingeid (peningeid),poodat poolõ ruubõlõid,et sa vala’ vallust raha,etContinue Reading

Postitatud Harglõ

25. Pulmalaulud

Postitatud Räpinä

24. Pulmalaulud

Postitatud Räpinä

23. Pulmalaulud

Postitatud Räpinä

22. PULMA JA PULMAKOMBÕ

* KULLÕMINEKullõja ja sobitaja saadõte sis ja sinna, kui es olõ viil nooril hindel asä ärä plaanitsetu ja saadõte kah sis kui noorõ olliva paare minekuga nõus. A vana olliva kas tollõ vasta, vai üldse es olõ viil vanalõ paareminekostContinue Reading

Postitatud Räpinä

21. MII’ TSÕDSÕ, HÄÄ TSÕDSÕ (mõrsja kiitmine)

* MII’ TSÕDSÕ, HÄÄ TSÕDSÕ,Tull´ ta mängen mäele,tull´ ta tands´en tarõlões lüü’ ulli ussõ ala,väikokõista väreti ala.Võtt´ iks üskä, hüpütelli,võtt´ iks kaala, kargotõlli,pand´ ta peele’ peränukka,peränuka akna ala,kudi kangast kolinal,vidi kangast virinäl.Vidi kangast viie nitsega,kudi kangast kuvvõ nitsega.Mis sul vigaContinue Reading

Postitatud Räpinä

20. MII’ VELEL HÄÄ’ HOBÕSÕ’ (peigmehe kiitmine)

* MII’ VELEL HÄÄ’ HOBÕSÕ’,minnä’ tahi’ mi hobõsõ’,karata’ kaarasüüjä’,püsü ei vesi villa pääl,linaseeme’ lihi pääl,ärä’ pilvist haan´a seivä’,vika’kaarist vii jõiva’.Kui sii ruuna piisü minemätulda leivä’ tuima’ ravva’kibõnida külmä’ kivi’leivä’ liiva liinamuatükü’ Moskõvahe. Tekst: EÜS IX 1444 (24) < Räpina khk,Continue Reading

Postitatud Räpinä

19. JAAN, HELLÄ VELEKENE (peigmehele kaasitamine)

* JAAN, HELLÄ VELEKENE,mina ütle sinolõ,mõistat võtta’, mõista’ hoita’,ärä’ anku’ külä naarda’,külä naarda’, lastõ laita’,,külä kar´ustõ kadsatada’öödsiliste üles aia’.Oppa’ ulli ussõ takan,noomi’ nuuri nulga takan,ärä’ sun´ku’ sulastõ kuuldõn,n´aagutagu’ näütsikide näten,ärä’ käägu’ kärkin tarõna,sõrmi murdõn morola.Kui ta küdsä nädsä leevä,ärä’ söögu’Continue Reading

Postitatud Räpinä

18. MEIL UM MIISTA, MEIL UM MIILTÄ

* MEIL UM MIISTA, MEIL UM MIILTÄ,meil um päädä kübärätäüs,ega ei essü’ hirre man,kogahõllõ’ koogo man.Ärä’ püüd iks Pühäjärve,ärä’ laap´ iks laja järve.Sööge’, langu’, joogõ’, langu’,sööge’ mi suurõ järve sudakiid,laja järve latikiid,säläjärve säüniid.Ärke’, langu’, puuhu pankõ’,ärke’ laskõ’ lavva ala,ärke’ kakkõ’Continue Reading

Postitatud Räpinä

17. TULÕ’ ÜLES HUMMOGULTA (kaasitamine mõrsjale)

* TULÕ’ ÜLES HUMMOGULTA,varra inne valgõt,panõ’ tuli latõrnahe,mine’ lauta kaema,kas um poiga poolikul,kas um last lambal.Tuu’ vas´k vanõmba nätä’,till´o tallõ taadi nätä’.Imä sul vana väetikene,ei saa’ sanna saatõmada’,lavalõ ilma avitamada’,aja’ imä aho pääle,vii’ mano villavakk,kanna’ mano kakutu kuutsli. Tekst: EÜSContinue Reading

Postitatud Räpinä

16. KAS TAA MÜGER LEEVÄ MÜTT (kui pruut väga väike on)

* KAS TAA MÜGER LEEVÄ MÜTT,padakonn paa mõsk,kül’ ta palas pata mõskõn,sulas soola maitsmistõ,kül’ ta upus uaaida,kaos kapstalehe ala.Velekene helläkene,tii’ till´o redelikene,vala’ vaskivarvakõnõ,minkas otsit uaaiast,kaet kapstalehe alt. Tekst: EÜS IX 1440 (18) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k –Continue Reading

Postitatud Räpinä

15. KAS TAA MII’ VÄÜ (kaasikõlõmine peigmehe laituseks)

‘ KAS TAA MII’ VÄÜ,mii’ tsõõrik tsõdsõmiis´?Pää täl ku päsüläperä,hamba’ ku rihäpidime’,nõna ku nõglatuus´,suu ku soe sitamulk.Olõ-õi iin umma hobõst,vehmerinä vele hobõst,kõik´ uma’ küläst küsütü’,vallast vällä valitu’.Täku’ iin täi süüdü’,mago mart´kil aetu,regi perän pinirõõbõh,kaustvitsa’ kassi riistast,tingu’ täl pöksenä purõlõva’,täi’ haukva’Continue Reading

Postitatud Räpinä

14. PAEKÕ’ PARRÕ’, TAAKÕ’ TALA’

* PAEKÕ’ PARRÕ’, TAAKÕ’ TALA’,sisse tuudi sivvunõna,lõhnaga [lagipääga, lõugõga?] ta lõmma lahk,kirvõga ta pirda kisk.Kos mi pall´a panõmõ’,kos mi alastõ ajamõ’?Ahjo ajamõ’,sääl tuli palotas,parsile panõmõ’,sääl suits suuds´otas. Tekst: E 82254 (5) < Räpina khk, Meeksi v – Lehti Karindork <Continue Reading

Postitatud Räpinä

13. KUULI KÜL’, ET OLLI KURI (kuri pruut)

* KUULI KÜL’, ET OLLI KURI,näie kül’, et olli näri,kõgõ sund´e sulasit,näägutõli näütsikit.Karas´ kar´alastõ pääle,tõi puid, tõrõl´ muid,ai’ ahju, haugeteli,käve’ kärken tare mööda,sõr’mi muralden moro pidi.Alta põrmandu põrut´e,lahti leie laest palgi,leie hullu ussõ ala,nõrgakõsõ nõgõsihe.Es võta’ üskä hüpütellä’,es võta’ kaalaContinue Reading

Postitatud Räpinä

12. HELSE, HELLÄ SÕSARAKÕNÕ (paha ämm)

* HELSE, HELLÄ SÕSARAKÕNÕ,saat pininuki perrehe,raudnõna rahvahe.Sul on ämm sääl äkiline,iin sul juuskva’ hiiretii’,katsipidi kassitii’.Tulõt sa üles hummogult,varra inne valgõ’õt,kängit ala aujala’,pääle kängit pääväjala’;ei läpe’ otsi’ ojavett,ei läpe’ kaia’ kaavovett,vii’ silmillä veerüsse’,tõõsõ’ sarnulõ satassõ’,kolmanda’ rüppü rühk´vä’.Annat sa ussõlõ olut,saadat vettContinue Reading

Postitatud Räpinä

11. KAE’, IMÄ, KAALI ALA (kui minia ei meeldi)

* KAE’, IMÄ, KAALI ALA,nuhi’, imä, nuku ala,kas om nuia nuku all,kas om kaigast kaali all,vai tõlva tõõsõn käen.Kas om mini meeleline,pojanaan´e poolõline.Olõ-õi mini meeleline,ei pojanaan´e poolõline.vii’ vällä Viksi kätte,tuu’ vällä Tuksi kätte,lasõ’ Viksilla vidädä’,lasõ’ Tuksilla tukistada’.Ei olõ’ kõn´nu’ kõllatiidä,eiContinue Reading

Postitatud Räpinä

10. NÄIOKÕNÕ NOORÕKÕNÕ

* NÄIOKÕNÕ NOORÕKÕNÕ,kävevä’ sul kuvvõ’ kos´a’,nädälil viie’ viina’,es mõista’ sa kotost karata’,mõista’ paika panõskõlla’.Tulli jo orik orosta,märikahõr mäe alt,vei iks ärä’ mii tsõdsõ,kanni äräa imekana.Vei iks naas´e muilõ mailõ,linnu muilõ liivakile,koh es tiiä’ niidü nimme, tiiä’ sõõru sõõm´onimme.Niitü iks tiis´Continue Reading

Postitatud Räpinä

9. MIS TI, SANDI’, SAAJO PIÄTE’

* MIS TI, SANDI’, SAAJO PIÄTE’,tsianaha’, naisi võtatõ’,teil oma’ huunõ’ hulgõ-halgõ,tsiapaha’ tsilgõ-ts´algõ.Aia’ teil haosta tettü’,tarõ toet tunglil.Teil olli’ iks madala’ maja’,olli’ teil kasina’ kaartõ’.Tulkõ’ tii’ iks tassa tarrõ,hillä hellä huunihe,madala’ olli’ teil majategijä’,kasina’ kaartõlüüjä’. Tekst: EKS 8° 4, 101 (7)Continue Reading

Postitatud Räpinä

8. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’

* NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’,kas taa mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´?Hobo iih hiirekene,miis´ pääl paunakõnõ. Kirp täl kenä hobõnõ,täi till´o täkokõnõ.sikk sõõd´oruunakõnõ.Velel külh hää’ hobõsõ’,suurõ’ ruuna’, pakso’ paadi’.Näiokõsõ’ noorõkõsõ’,meil om veli hoolõline,hoolõline, meeleline,tennü’ ollõ umah kotoh,mõdu um´eh mõttis.Tull´e üles hummongulta,varra inne valgõ’õta,heit´ hiirolõContinue Reading

Postitatud Räpinä

7. NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’

* NÄIOKÕSÕ’ NOORÕKÕSÕ’noorõkõsõ’, nõrgakõsõ’,kaegõ’, kas taa mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´ –pää ku pähnämõts,jala’ all kui aholuvva’,nõna ku naistõ nõglatuus´,suu ku soe sitamulk.Kaegõ’, kas taa mii’ väü,mii’ tsõõri tsõdsõmiis´.Velekene noorõkõnõ,noorõkõnõ, helläkene,miä tõit mii tsõdsõlõ? –Tsõõritsuvva’, veeriviiso’,pääle paari päternit,sõlõ tõit ku soeContinue Reading

Postitatud Räpinä

6. NAKAS NÄIO KASUMAHE (nooriku kiitmine)

* NAKAS NÄIO KASUMAHE,siidipää sirgumahe.Tulli orik orosta,pal´aspää paio alt.Vei iks meil küläst kütse mar´a,veerest vei verevä mar´a. Velekene, noorõkõnõ,viige’, viige’, ei murõhta’,kasigõ’, kasigõ’, ei kahitsõ’,viige’ küllä kösterist,paio ala papista.Mii’ iks tsõdsõ hoolõline,hoolõline, meeleline,kõõ iks kõn´nu’ kõõvistoh,kõõ uiknu’ uiboh:Noori meesi, võta’Continue Reading

Postitatud Räpinä

5. TULLI ÜLES HUMMONGUL (kosjahobu kaebamine)

* TULLI ÜLES HUMMONGUL,inne varra valgõ’õl.Lätsi sulgu, suiõ hobõsõ,löüse hiiro ikkõvat,laugi vettä laskõvat,mustakõsõ murõhtavat.Mina küündü küsümaie,mina nõssi nõudõmaie: „Mis sa ikõt, hiirokõnõ,lasõt vettä, laugikõnõ,murõhtõlõt, mustakõnõ?“„Kuulõ’, peenü’ perremiis´,hellä haan´a heitijä,kalli kaara kandija,innemb ma sõõd´a sõa all,veerü venne väe all,kui veerü veleContinue Reading

Postitatud Räpinä

4. KAS TAA MASS MII VAAV´A

* KAS TAA MASS MII VAAV´A,mii’ vaav´a, meeste vaav´a,mii’ hulga hobõstõ vaav´a,pääle katsa kaasike vaav´a.Är’ no iks mass mii’ vaav´a,mii’ vaav´a, meeste vaav´a,mii’ hulga hobõstõ vaav´a,pääle katsa kaasike vaav´a.Tühält lätsi, tükü tõiõ,ao viidi, as´a saiõ,tõi kodo kukukõsõ,moro pääle munakõsõ,ussaida ubinakõsõ,saiõContinue Reading

Postitatud Räpinä

3. ETSA TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’

* ETSA TANDS´KÕ’, TARGA’ MEHE’,kõnd´kõ’, mehe’ kõrralidse’!Ammu’ oodit sedä aigo,kunas saava’ velel saja’,kunas tulõ tuu tunnikõnõ,astus tuu aokõnõ.Saamõ’ kalli’ karata’,piinü’ illo pidämä.Kaki saapa’ karatõh,pei kängä’ pillatõh.Visksi kondsa’ kua pääle,talla’ tarõ har´a pääle.Olkõ’ terveh hää veli,tegi saja külälegi,rõõmu ristirahvalõ.Häste tegi hääContinue Reading

Postitatud Räpinä

2. OH MU HÜVVI ANDIT

* OH MU HÜVVI ANDIT,kirivitä kindit!Mõtli ma herräle heitä’,mõtli ma säksolõ saata’,mõtli heitä’ esändile –saiõ no sand´ele jaka’,saiõ heitä’ hilbakile,närdsokõnõ näläkile,palakõnõ pal´akilõ. Tekst: EKS 4° 4, 150/1 (20) < Räpina khk, Veriora v – Joh. Kotli < Tsia Anne (1877).

Postitatud Räpinä

1. MUL UM VIHA VELE PÄÄLE

* MUL UM VIHA VELE PÄÄLE, kasso, masso,paha parhillaki,veli veie viina tuuhu viirde,kosõ naasõ tuust veerest.Tuu nurmõ nulga päält,tuu kodo kolga päält.Tu olll´ kolgah kõkõ kur´õmb ,veereh kõgõ vihasamb .Kõõ sa ihksi’ uma iä,kaiõ’ uma kasupõlvõ.Ärä’ sa sõki’ sõõruveere’,pitsitelli’ jõõperve’,ummiContinue Reading

Postitatud Vahtsõliina

22. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

21. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

20. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

19. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

18. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

17. Pulmalaulud

Postitatud Kanepi

16. KÜTI SANNA KÖÖMENISTÄ (vastulaulmised)

* Peigmehe puult pruudile: KÜTI SANNA KÖÖMENISTÄ,hausi vihta halapuusta.Mis sai mullõ velestä?tuudi kodo koogunõna,oll´ täl tõlv peona –nui oll´ nuku all –sellega küti küü küle’,härgütelli ämmä silmä’. – Mõrsja puult vastatas: Oi mu häidä andõida,kirividä kindiida,mõtli saja s´aksulõ anda’,mõtli heitä’Continue Reading

Postitatud Kanepi

15. KES SU, PINI, SIIÄ’ PETT´ (vastulaulmised)

* Pruudi puult sõimatas peigmiist: KES SU, PINI, SIIÄ’ PETT´,kes su, koira, siiä’ kuts´mii’ suurtõ sukko,mii’ võhi võsso?Mii’ suun suurõ’ mehe’,hõimuna hõpõkübärä’.Sugo saisõ saapin,hõim hõpõkübärin.Olõ-õi sul ummi hobõsida,küläst küsütü’ hobõsõ’,saadu’ sullõ sadula’.täi’ su täko söönü’,kirbu’ su kirivä ruuna,vagla’ su valgõContinue Reading

Postitatud Kanepi

14. OMMA’ SAISNU’ SAJAKIRÄ’

* OMMA’ SAISNU’ SAJAKIRÄ’kulõtanu’ kodovüü’,ei olõ’ kõnd´nu’ kõllakuul,ei nu mars´nu’ maranakuul.Kõttu põnnu’ kõllakuun,mako haudnu’ maranakuun,selle saisnu’ sajakirä’,kulõtanu’ kodovüü’. Tekst: EKS 8° 3, 319 (138) < Kanepi khk – J. Erlemann (1877).

Postitatud Kanepi

13. OODA OODA… (anna aega ehtida)

* OODA OODA USMI [OSMAS?] PULL´kannata karolu [karuli?] härg –annit aigu kasvatada’,sis anna’ aigu ehitädä’.Suust tull´ suur´ or´k,mäe alt märikaru. –Kaegõ’ mii’ nuurimehi –nigu os´a’ oro veeren,nigu luga lumbi veeren.Kaegõ’ tõõsõ nuurimehi –nigu siini sita all,vana tatti variku all. Tekst:Continue Reading

Postitatud Kanepi

12. OH NEID KALLIT ANDIT

* OH NEID KALLIT ANDITkirivit kindit,kulla’ viirde koedu’,vasõ’ viirde valõdu’.Peräst sai pini pidämä,heerits sälgä heitmä. Tekst: EKS 8° 3, 183 (21) < Kanepi khk – J. Erlemann (1877).

Postitatud Kanepi

11. ÄRÄ’ LÄÄ JA ÄRÄ’ TÕTTA (vastulaulmised)

* ÄRÄ’ LÄÄ JA ÄRÄ’ TÕTTA,ei mi inämb siiä’ tulõ’,siin omma aia’ arõnu’,ja katussõ’ ka kakõnu’,saina’ saviga paigatu’,ja nulga’ nuijõga toetu’.Ei mi inne siiä’ tulõ’,kui noorik nulka lätt,sis tuu vadsa vaopiiu,sõira tuu tsõõri suuru.Mis sa tõit mi velele?Nelli kirstutulbakõist,kats´ kasõlavvakõist,kivi’Continue Reading

Postitatud Kanepi

10. KES SU KOIRA SIIÄ’ KUTS´ (vastulaulmised)

* KES SU KOIRA SIIÄ’ KUTS´,kes su pini siiä’ pett´,mii’ suurtõ sukku,mii uhkõdõ hõimu?Mii’ suun suurõ’ mehe’,mii’ hõimun hõpõkübärä’. Peigmees: Sandi’ mullõ sõna tõiva’,kerjäjä’ jo kanni’ keele,ütli’ neidu ülikur´a,ülikur´a, ülihalva,ütli suuhtõ tulõ tekev,keele perän pirru kiskvat,lagipään lõmmu lahkvat.Tuudi ku tutikContinue Reading

Postitatud Kanepi

9. MELLES TI TSÕDSÕL KÜHMÄSÄLGÄ? (kaasitamised)

* Peigmehe poolt: MELLES TI TSÕDSÕL KÜHMÄSÄLGÄ?Teokotti kandõ’õn.Melles ti tsõdsõl käe’ kärnäl?Teoleibä lõigatõn.Melles ti tsõdsõl jala’ kõvõra’?Teotiid kõndidõn.Tennäke’ ti mii’ velle,avvustagõ’ hahkasärki,kes võtt´ sao [sauu?] saisamast,igitammõ istumast.Oll´ tä jäänü’ järve viirde,unõtanu oja viirde,jäänü’ ku jänes murulõ,vana ratas vankrõ ala. PruudiContinue Reading

Postitatud Kanepi

8. TSIIH, TSIIH PARAS, PARAS

* TSIIH, TSIIH PARAS, PARAS,Paras, paras mi memmele,kes käsk´ kõrdsin kitteledä’:mul om kolmi tüterida,kõik´ na saiva’ ka mehele,üts´ sai luvvasepä sellile,tõõnõ korsnapühkjä pojalõ,kolmas kokõ kutsarilõ. Imä jäi kodo kopõrdama,lavva taadõ lapõrdama,minnij iksõ mehe koton,meheimä kõrval kaiõ.Mes sa ikõt mu minijäkene?MisContinue Reading

Postitatud Kanepi

8. PIDÄGE’ KINNI’, PEIUPOISI’

* PIDÄGE’ KINNI’, PEIUPOISI’,laskõ’ saista’, sajarahvas,las ma kae, las ma katsu,kas om minnij meeleline,pojanainõ naarulinõ.Kas om tubli tuurilõ,paras paarõl pangõlõ.Kas taa mass mii’ meeste vaiva,hulga hobõstõ ajamise.nuur´miis´ kulut´ kuvvõ’ saapa’,hobu kulut´ kuvvõ’ ravva’,tuudi kui tutik tarõ lävele,lasti kui latik põrmandulõ.Continue Reading

Postitatud Kanepi

7. ÄRÄ’ VIIDI VIIVIDÄJÄ

* ÄRÄ’ VIIDI VIIVIDÄJÄ,Kaokoogu kangutaja,ussõlingi liigutaja,veivä’ mi võiutegijä,varastiva’ vadsaküdsäjä.Viidi suurt suud pite,lagõ’õt laant pite,kon ei kuulõ’ kukõ hellü,tõsõ tarõ tõlva hellü,muud ku hundi undamine,vana karo röökimine. Tekst: EKS 8° 3, 287 (108) < Kanepi khk – J. Erlemann (1877).

Postitatud Kanepi

6. EMÄKÕNÕ, MEMMEKÕNÕ

* EMÄKÕNÕ, MEMMEKÕNÕ,tulõ’ iks vällä kaema,kas om minnij meeleline,pojanainõ naaruline;kas om tukõv tuuvrilõ,paras viipaarilõ.Ei saa’ rotist ruvvakiitjät,Padakunnast paamõskjat.Langu’ uvvõ’, langu’ noorõ’,vahivastatsõ’ umatsõ’,tunnõt võtta’, tunnõt hoita’,ärä’ anna’ sulastõ sundi’,näidsiknäidu näägutada’.Mii’ pruut´ om väikene,nimessist om niidikene,keskest keerukablakõnõ.Panõti’ vett vidämä,panõti’ kandma kaalapuid,anna eiContinue Reading

Postitatud Kanepi

5. VEEGE’ NO SÕNA VESILE

* VEEGE’ NO SÕNA VESILE,vesi, vii sõna vellele:pangõ’ no linnassõ’ likku,odra’ otsõldõ ojja.Nooriku kõttu korgõnõssa,põllõpaela paisunõssa. Tekst: H III 26, 317 (9) < Kanepi khk, Kooraste v – J. Tedder < Ann Lubi (1895).

Postitatud Kanepi

4. KÜL’ OM KIRSTUN KIREVIID (veimevaka juures lauldud)

* KÜL’ OM KIRSTUN KIREVIID,kaanõ all kalliid.(ei) Olõ’ tennü’ teräsalvõ’,palka masnu’ jahumati’.Esi’ tennü’ till´ukõnõ,kudanu’ kõik´ kullakõnõ.Tei no teolõ minnehen,kudi kodu tullõhõn.Säädse peele’ piiri pääle.külä karjussõ’ kaki’ langa.Sääl aigu arutõn,poolõ päivä pästehen.Siski om kirstun kireviid,kaanõ all kalliid. Midä no sitta kittelet,asjanda’Continue Reading

Postitatud Kanepi

3. TUU’ TULD, LÄÜTÄ’ PIRDU (vastastikku kaasitamine)

* TUU’ TULD, LÄÜTÄ’ PIRDUkaas´kide vatsku kaia’,kas om sisen sika villa,vai om vahel vas´ka karva. Tõine hõim vasta: Pistä’ sa pirdu persehe,tuli karvulõ kaota’.Nii meil koogi’, kui mi küdsi,nii meil vadsa’, kui mi vali. Tekst: H II 56, 937/8 (4b)Continue Reading

Postitatud Kanepi

2. VELLENAINÕ LINNUKÕNÕ (õpetus mõrsjale)

* VELLENAINÕ LINNUKÕNÕ,olõ’ sa ommugu usina,inne valgõt varajanõ,jätä’ küdü külle pääle,nadu armas ahju pääle,võta’ kukku’ kuatiidä,Võta’ astu’ aidatiidä.mine’ sa laudalõ mäele,lövvät sa lehmäle vasika,lambal paari tallõkõisi,tuu’ rüpüle mäele,kanna’ põllõl põrmandulõ.Tuu’ tallõ taadõ kaia’,vasikas memme vaadata’.Sis olõt ää äiä meelest,äiä meelest,Continue Reading

Postitatud Kanepi

2. Pulmalaul (Räpina)

Postitatud Räpinä

1. Pulmalaulud (Rõuge)

Postitatud Rõugõ

1. OLÕS MA KUULNU’ KOTOST TULLÕN

* OLÕS MA KUULNU’ KOTOST TULLÕN,teedä’ saanu’ tii pääl,pannu’ puhu’ pudrujahu,kaukahe kamajahu.Tennü’ pinele lakõt,annu’ hatolõ lakõt.Pini’ tulnu’ purõlõma,hata’ tulnu’ habõlõma,kõtt näil kõrvoni’ tühi,kaal otsa kangõhtunu’,soolik kõttu sopsahtanu’. Tekst: H II 60, 36/7 (4) < Põlva – J. Rocht (kooliõp) (1897).

Postitatud Põlva

1. KELLES SEO KIBU MINNE’ESSA (rahakorjamine, tänamine)

* KELLES SEO KIBU MINNE’ESSA,kelles seo kappa kaldanõssa?Küläpoisilõ hääle,korgõhillõ kübärille,saabasseere sirgõhillõ.Et sa no juu’, et sa maidsa’,kül’ om makus makõkahi,kül’ om sakõ sajakahi!Inämb om mettä ku vettä,inämb esä õluta ku vele viretä. Veli läts´ vettä tuuma,tsõdsõ viretä varasti,tsõdsõ haari haanikust,nägiContinue Reading

Postitatud Kanepi

1. OH MI TSÕDSÕ, OH MI TSÕÕRI! (Halvale mehele)

* OH MI TSÕDSÕ, OH MI TSÕÕRI!Kes käsk´ sul kinäste kävvü’,üle nurmõ nobõ’õhe,üle välä väle’ehe,üle silla sirgõ’õhe?Sääl sinno nälägu’ näivä’,pal´agu’ panni’ tähele.oh mi tsõdsõ, oh mi tsõõri,kas mi taalõ tsõdsõ kasudi,taalõ Annõ avvustõli,taalõ suurõlõ soelõ,taalõ pikäle pinile,kiriväle kirepile,valgõlõ valõpilõ.Oh miContinue Reading

Postitatud Räpinä

15. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

14. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

13. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

12. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

11. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

10. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

9. Pulmalaulud

Postitatud Urvastõ

8. LAS MA KATSU, LAS MA KAE (pulmakaasitused)

* Kaasitus noorikullõ LAS MA KATSU, LAS MA KAE,kas täl om kirstun kirevit,all kaasõ kalõvit.Kui ei olõ’ kirstun kirevit,all kaasõ kalõvit,viimi’ kirstu mäele pallu,panõmi’ pallu palama,kaasiku’ manu’ karvu kuivatama.Sinnä’, kos kaasiku’ kusõsi,sinnä’ maasikõ’ kasvasi. Ära laida noorikut Mis ti miContinue Reading

Postitatud Urvastõ

7. MINA KAASIK KAN´ÕBATERÄ (kaasitamine)

* MINA KAASIK KAN´ÕBATERÄ,linaseemen linnukõnõ,las ma kae, las ma katsu,kes om siia’ sisse sõitnu’?Sisse sõitnu’ siidilidse’,maani massakarvalidsõ’.siin om nuuri, siin om vannu,siin om s´aksa, siin om santi,siin om ull´e undsakiid. Tekst: ERA II 115, 187/188 (6) < Urvaste khk, V-AntslaContinue Reading

Postitatud Urvastõ

6. LAS MA KATSU, LAS MA KAE (kaasitamised)

* Ku pruut ja peigmiis saja hummogu üles tulliva’, siis laulti näile: LAS MA KATSU, LAS MA KAE,kas um kuku kurja tennü’,kas um kanna kannustanu’,kas um neio uman näon.Üü oll´ hullu hundi käen,kahru katõ käpä vahel. Kaasitaja esimene kaasitus pulmataluleContinue Reading

Postitatud Urvastõ

5. KAS MASS MII’ VAIVA (kaasitamised)

* KAS MASS MII’ VAIVA,vai mii’ meeste vaiva,vai mi täku tandsuvaiva.Kui ei massa’ mii’ vaiva,ei mii’ meeste vaiva,ei mi täku tandsuvaiva,vii’ vällä väreti taadõ,panõ’ kivi kõtu pääle,haava hannaroodsu pääle.Kui mass mii’ vaiva,ja mii’ meeste vaiva,ja mi täku tandsuvaiva,las pojal püüdä’Continue Reading

Postitatud Urvastõ

4. TII’ TULD, TUUL’DA’ MULKU (tuletegemise laul)

* TII’ TULD, TUUL’DA’ MULKU,panõ’ puid, paista’ perst,aja’ aku, argida’ arku.Kutsu’ peig piistlemä,kutsu’ kaas kaema.Peig ütles: perse’ palas,kaas ütles: karva’ kõrvõsõ’. Tekst: EÜS VII 1087 (129) < Urvaste khk, Vaabina v – R. Tamm < Mari Utsal (kerjaja) (1910).

Postitatud Urvastõ

3. ENNE NO MI OLLI’ SUU LANGU’ (kaasitamine)

* ENNE NO MI OLLI’ SUU LANGU’,suu langu’, laanõ langu’.Peräst no mi saa umas umatsõs,ligimädses linnukõsõs.Sedä no mi rõiva’ rõõgi’,sedä kõriga’ kõnõli’.Seo no talo tantsimista,higisärgi hiitemistä,kundsakängä kopsimista. Tekst: EÜS VII 1082 (122) < Urvaste khk, Vaabina v, Anni t –Continue Reading

Postitatud Urvastõ

2. MINA IKS KAASIK KAN´EPITERÄ (kaasikute kiitus ja laitus; kosjahobu söötmine)

* MINA IKS KAASIK KAN´EPITERÄ,mina siimnelinnukõnõ,taa kaasik tatijuur´,seo kaasik seenejuur´. Paekõ’ parrõ’, taakõ’ tala’,joba tuvvas tulinõ kuri,tulõ tuldõ lüvve’en,kibõnid keerutin,tuld iks leie’ tuima’ ravva’. Tulõlõ tuudi tulinõ kurat´,hämäräle äkiline.Jätä’ sa küdüu külle pääle,nadu armas ahu pääle. Aja’ sa tii aidaContinue Reading

Postitatud Urvastõ

1. JUU’, JUU’, MAIDSA’, MAIDSA’ (rahakorjamise laul)

* JUU’, JUU’, MAIDSA’, MAIDSA’.kül’ om makus makõkahi,kül’ om sakõ sajakahi.Ei sa’ tihka’ tenga anda’,puista’ poolõrublanõ!Kül’ om makus makõkahi,Juu’, juu’, maidsa’, maidsa’,kui sa maidsat, sis sa massat. Tekst: E 2405 < Urvaste khk (1914).

Postitatud Urvastõ

VALIK PULMALAULE

Postitatud Urvastõ

2. Pulmakombestik (teine päev)

Vanasti pulmad kestsid siinpool kolm päeva. Pulmad algasid tavaliselt laupäeval ja lõppesid esmaspäeval. Laupäeval oli hõimuõhtu. Pruudi ja peigmehe sugulased tulid peigmehe poole kokku. Pruuti hõimuõhtul ei olnud. Hõimuõhtul oli tavaliseks söögiks kapsad lihaga. Järgmisel päeval sõideti pruudi poole. ParastContinue Reading

Postitatud Urvastõ

1. Pulmakommetest (esimene päev)

Tütrukuid pulma ei lubatud. Kes tuli, sellele aeti rangid kaela ja saadeti tagasi. Kui noorik koju toodi, tõsteti ta kasuka pääle maha, et siis kasvavat hästi lambad (teise seletuse järele: siis saab noorikul pehme süda). Pulmas oli “Raud käsi” –Continue Reading

Postitatud Urvastõ

KOMBESTIK

Postitatud Urvastõ

Rõugõ

________________________________________________________________________

Postitatud