2. PULMAKOMMETEST, KAASITAMISEST

*

Vanast pidi pruudil pall´u värki olõmõ. Pruut´ pidi pilma rõiviid maha’ tiiaru pääle. Edemest puul´päivä pidi sanna keressele pandmõ paari sukkõ. Miheemäle andmõ pall´u asju. Mihevellele pidi ka andmõ. Miheesäle amõ’, kinda’, suka’. Emäle kõrd villatsiid rõiviid, amõ’, suka’, linnu, tekke. Kõigilõ pulmapoisõlõ paar´ kindiid.

Pruudi puult kaasitõsõ’ naasõ’:

Oodi ma orust ubinõt, kas´ke, kas´ke,
päält mäe pähkemiid.
Tull´ orust vana orik,
päält mäe märikahru.
Pett´ mu neiu pedästüle,
augut´ neiu aavistulõ,
neiul võsi vakõssõl,
peiul mesi kindal.

Sis kaasiti’ peigmihe naasõ’ umma laulu:

Mammakõni, sõsarõkõni,
olõ’ sa virk ommukulõ,
varajanõ valgõ’õlõ,
tii’ tii’ tiigi poolõ,
raja’ tii’ aida poolõ.
Sis iks istut ilutarõl,
laulat ilulavva otsal,
ilupiker´ sul peol,
ilukaarik kangõlil.

AES, MT 50, Karula 4/5 (3) – E. Jaska < Maarja Treier, 70 a (1927. a suvi).

Postitatud Karula