Talv´ livvumäe pääl

Livvulaulu’
Liugõlõmisõst
Lina’ pikäs!
Vastlapäävä laul

___________________________

Read more... 0 comments

_V a s t l a l a u l u'_

Read more... 0 comments

1. LÄÄ'KS MII’ L'UUGÕLÕMA (Hrg)

Hargla

Livvulaul

LÄÄ’KS MII’, MIHE’, L’UUGÕLÕMA,
oll´ulõõ, hõll´ulõõ,
l’uugõlõma, laugõlõma!
Nii pikäs mii’ lina’,
kui sii riitiikene!
Kiä ei tulõ’ l’uugõlõma,
l’uugõlõma, laugõlõma,
tuul lina’ lemmikeis,
paiupudsus pakalõis –
meil lina’ miiste piius,
miiste piius, naistõ valgõs!

Viis: ERA III 7, 141 (20) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi k – H. Tampere < Leena Kahr (Karh), 78 a (1935). Fon 444 f.
Tekst: H II 32, 164 (134) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1888).

Tagged in: harglavastlad_ Read more... 0 comments

2. LIULGÕMI, LAULGÕMI (Urv)

Urvastõ

Liugõlõmisõ laul

LIULGÕMI, LAULGÕMI,
liulgõmi lina’ pikä’,
laulgõmi kiu’ laja’!
Papi lina’ paiupudsus,
köstre lina’ küüvitsus!
Mii’ lina’ lõhinitsis,
lõhinitsis, kandlõkeelis!

Viis ja tekst: EÜS VII, 875 (13) & EÜS VII, 1284/5 (89) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja t – M. Pehka, R. Tamm < Krõõt Luik, 60 a (1910).

Tagged in: urvaste_vastlad_ Read more... 0 comments

3. LIUGÕLÕ’ LAUGÕLÕ’! (Urv)

Urvastõ

Lina

Liugõlõ’, laugõlõ’!
KUI EI PÜSÜ’ PÖÖRÜSSIS,
püüdke’ hüü pöörüssis,
raigapaar rahkõs.
Liugõlõ’ laugõlõ’!
Nii pikäs mii’ lina’,
nigu riitiikene.
Liugõlõ’, laugõlõ’!
Mii’ lina’ lõhiniidses,
Lõhiniidses, lajas lehes.
Liugõlõ’, laugõlõ’!
Papi lina’ paiupudsus,
köstre lina’ küüvitsas,
praoski lina’ paiupudsus!

Viis: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< Rõuge khk, Haanja) – S. Porosson, A. Garšnek < Kadri Prääts (sünd 1873) (1957).
Tekst: H II 36, 196 (254 a) < Urvaste, Karula – Gustav Seen < mitu “roomakõistõ” naist (1893) & H III 9, 774 (8) < Urvaste khk, Vaabina v – Gustav Seen < Eeva Tiganik (1889).

Tagged in: urvaste_vastlad_ Read more... 0 comments

4. LIUGLÕ, LAUGLÕ! (Krl)

Karula

Livvulaskmisõst

1.

2.

Nii söödetü tõsõ pühõ hummogu kõik eläjä’ är’ ja joba inne päävänõsõmist mintü suurõ riiga mäele. Mäelt sõidõtu sis alla ja lõbutsõtu sääl egätmuudu. Saaniga sõitmisõ man laultu:

Liuglõ, lauglõ!
VEEGE’ REGI MÄELE,
liuglõ, lauglõ,
saatkõ’ saan kalda’alõ,
liuglõ, lauglõ.

Suurõ rüselemise ja rabõlõmisõga, miä sääl saaniga sõitmisõl oll’, johtunu’ vaihõl ka õnnõtuisi: saan sadanu’ ümbre ja tõnõkõrd sadanu’ mõnõ’ ütsigu’ sõitja’ saanist vällä.

Viis 1: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< Rõuge khk, Haanja) – S. Porosson, A. Garšnek < Kadri Prääts (sünd 1873) (1957).
Viis 2: EÜS VII, 875 (13) < Urvaste khk, V-Antsla v, Haanja t – M. Pehka < Krõõt Luik, 60 a (1910).
Tekst: E 67697 < Karula khk ja v – V. Karro (Valga Poeglaste Gümnaasiumi õpil) (1930).

Tagged in: Karula_urvaste_vastlad_ Read more... 0 comments

5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula

Lina’ pikäs!

Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’:

Liuglõõ, lauglõõ!
Liuglõ’ lina’ pikäs!
Saa ma sisse istumaie,
liuglõõ, lauglõõ,
mäest alla laskõmaie,
liuglõõ, lauglõõ,
liuglõ lina’ pikäs.

Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’ tulli’.

Jõulu aol oll’ pääliuglõminõ. Edespidi, võidsõ kah livvõlda’. Jõulu aol olle tuu algus. Tetti vahel peris külläsõitõ, et linna pikäs livvõldõ’: kaimi’, et jõuluaig, tullimi küllä, et linna pikas livvõlda’.

Viis: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< Haanja) – S. Porosson, A. Garšnek < Kadri Prääts (sünd 1873) (1957).
Tekst: ERA II 284, 624/5 (598) < Sangaste khk ja v < Karula khk (Karula khk, Sangaste v, Korijärve k, Viidakoja t – seal elasid Karolinid. – Evar Saare märkus) – Liis Pedajas < Viimi Karolin (sünd 1892) (1940).

Tagged in: Karula_urvaste_vastlad_ Read more... 0 comments

6. LIUGÕ, LAUGÕ, LINA’ PIKÄ’! (Vst, Rp)

Vahtsõliina/Räpinä

Vastlapäävä laul

Ku vastlapäävä lummõ satas, saavat pall’o vaklo. Livvõldas ja lauldas:

Liugõ, laugõ!
LIUGÕ LINA’ PIKÄ’!
Mii’ lina’ lin’ke piiu’,
valla lina’ vassa piiu’,
külä lina’ küündre piiu’;
villa’ vakka vannusõ’.

Viis: Erv 370 (2373) < Vastseliina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: H II 32, 612 (50) < Räpina – J. Poolakess (1889).

Tagged in: räpinä_vahtseliinavastlad_ Read more... 0 comments