Blogi arhiiv

12. S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ (Urv/Krl) (Kättemaks sakstele)

Urvastõ/Karula Kättemaks sakstele S´AKSA’ VIIÄS PÕRGULÕ,tõmmatasõ’ tõrvahauda.Ütes iks oll´ hüdsehaud,tõnõ oll´ tõrvahaud,kolmas kuuma kivi haud.Saagu’ iks s´aksa’ santimaie,ummiskängä’ hulkumaie,punapüksi’ puid raguma,talupoisi’ tantsimaie. Viis: EÜS VII 874 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

10. KUR´A’ PANTI’ KUBIJIS (Urv) (Kättemaks kupjale)

Urvastõ Kättemaks kubjale KUR´A’ PANTI’ KUBIJIS,varga’ vallapäälikis.Mis mi anna kubijillõ,mis mi kingi kilterille?Pütü tuld, tõsõ tõrva,kolmada kuumi hütsi. Viis: EÜS VII 872 (1a) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Hantsi t – M. Pehka, R. Tamm < Mari Hantsi, 70 aContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

9. OI MI ILLUST HERRÄKEIST (Krl/Urv) (Kättemaks sakstele)

Karula/Urvastõ Palve sakstele. Kättemaks. Mõisast varastamas OI MI ILLUST HERRÄKEIST, oi-jandali,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaavatas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´,konContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Külä ja sulasõq

2. KURAT SUNDKU SUURI SAKSÄ (Urv) (Sulase raske töö)

Urvastõ Halval maal kündmine KURAT´ SUND´KU’ SUURI SAKS(U),kärväku Käru esänd(id),ke meid pandi maade künd(mä),sinna suurde soie pääl(e),madalide maie pääl(e)!Külvi kesvä keerulids(es),kaara katse kandilids(es),kon vesi virvetel(les),põllupinnär pinetel(les) –saa obeste ojut(a),valla varsu valid(a). Viis ja tekst: ERA III 7, 152 (30) &Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

12-. OI MI ILUST HERRÄKEIST (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Kuri mõis. Kättemaks sakstele * OI MI ILUST HERRÄKEIST,oi mi puhast provvakõist!Tulõ’ ussõ tooli pääle,kae’, kuis valda vaav´atas,perisvalda piinatas!Siin iks kõnd´va’ kõomalga’,siin iks liikva’ lepätüme’,purus lüüdi hamõ’ linanõ,purus peenü pallapuul´.Mine’ iks muialõ mõisilõ,konnõs peetäs peenü hamõ’,peetäs peenü pallapuul´ –konContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

4. TERE’, ILLUS HERRÄKENE (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Palve sakstele. Kuri mõis TERE’, ILLUS HERRÄKENE,kuldakruuni provvakõnõ,tulõ’ üles tooli pääle,saista’ saani leeni pääle,kae’, kuis valda vaivatas,perisvalda piinatas! –Valda aias varda perrä,perisvalda pirru perrä. Viis: EÜS IX 1292 (72) < Urvaste khk, V-Antsla v – A. O. Väisänen, R.Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

2. SEO MÕISA, PÕRGU MÕISA (Urv) (Kuri mõis)

Urvastõ Kuri mõis SEO MÕISA PÕRGU MÕISA,kuratidõ koolimõisa.Siin nuu’ ulli’ opatõsõ’,Siin nee’ noorõ’ noomitõsõ’,lahki lüvväs hamõ’ linanõ,purus peenü’ pallapuul´,siin aias iks enne aguda.Hukka läts´ iks or´a uni,vaesõlatsõ vaivauni.Minge’ muia mõisa’elle,astkõ’ muia alõvõllõ –vot kus piinül peetässe,vot kus kallõl kannõtas. ViisContinue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

1. SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’ (Urv) (Setud)

Urvastõ Setu’ * SETU’ OMMA’ SIIÄ’ JÕUDNU’, taah,perenaisi perrä nõudma, taah.Kuulgõ’, kulla perenaisõ’, taah,ots´kõ’ kokku nirdsu’-ńardsu’, taah!Anna teile üvvä siipi, taah,pääle seebi suuri nõklu, taah,pääle nõklu latsõpille, taah.Pill´ oll´ helle pedäjäne, taah,kannõĺ kummõ kadajanõ, taah. Tekst: H III 9, 629Continue Reading

Sildid
Postitatud Külä ja sulasõq

14. NO-NO-NO-NO, NOORÕ’ MEHE’ (Urv) (Tilluke naine)

Urvastõ Pisikene naine NO-NO-NO-NO, NOORÕ’ MEHE’,kis ti, kis ti kenä’ poisi’,ku ti is tunnõ’ meidä võtta’,meidä võtta’, meidä kaia’,kül’ ti käüti’ kümme küllä,sandit sada tarõläpe.Sai naanõ natukõnõ,häräsarvõ suurukõnõ –tuugi uppu ubalehte,tuugi kattõ kastõhaina.Tii’ tille rihakõnõ,vala’ vaskivarrõkõnõ –tuuga otsi’ ubalehest,tuuga kauri’Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

4-. VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ (Urv) (Must naine)

Urvastõ Must naine * VELI VÕTSÕ VEREVÄ NAASÕ,mullõ jätse musta naasõ,mis sest mustast mutsuta’,mis sest vanast vatsuta’.Muu’ lätsi’ kerikulõ,mina umma ojutama,nakas´ kurat´ külmetämä,panni ahu otsa pääle.Säält sattõ tuhkhauda,Palut´ poolõ pääd ärä’.  Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 99 j <Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

3. PANTI MU PAGANAGA PAARI (Krl/Urv) (Kuri mees)

Karula/Urvastõ Kurjal mehel PANTI MU PAGANAGA PAARI,juhatõdi joodikulõ,saadi minnu saadanilõ.Kuul mul käve’ kuvvõ’ viina’,kuvvõ’ viina’, kuvvõ’ kruusi’.O’s ma sedä ette tiidnü’,ette tiidnü’, targa ollu’,et mu kur´alõ kositi,vihatsõlõ viina’ juudi’,et mu saadi saadanilõ –ollu’ ma kotun kuus´ suvvõ,viitünü’ viis´ ajastaiga.Kur´as panniContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

11. VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ (Krl/Urv) (Kaugele mehele. Kodus käimas)

Karula/Urvastõ Kodu käimas VIIDI MU KAVVÕDÕ KANANÕ,üle vete ütsi latsi.Hopõn iih hirnati,sõlõ tele’ teräti’,helmekõrra’ kõrati’.Esekene, hellekene,imekene, hellekene,tulõ’ iks vällä kaema.Imi tull´ vällä kaema,mõtõl´ päävä nõsõvat,mõtõl´ kuu tulõvat. –Seo iks kulla kodutütär,seo väiku väi’kene.Imä pand´ piimä piisümä,lihaleeme löügemä. Viis: EÜS IXContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

8. TSÕDSÕKÕNÕ, TSÕÕRIKÕNÕ (Krl) (Sõnakera. Koju sõna saatmine)

Karula Kuri kodu. Sõnakera TSÕDSÕKÕNÕ, TSÕÕRIKÕNÕ,hani armas linnukõnõ,kui sullõ kur´astõ tetäs,kainõlikult pääle kaias,viska’ sa kerä vette,lasõ’ kerä lainilõ,viska’ sa kerä vette –tuu vii sõna sõsarilõ,viird sõna velile. Viis: EÜS IX 1279 (24) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – A. O.Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

6. KU MA ELLI ESÄKOTUN (Urv) (Kodus käimas)

Urvastõ Kodu käimas. Ilus juus. Poisid põlgavad, pole ehteid. Karske neiu KU MA ELLI ESE KOTUN,veeritelli velle veeren,hius oll´ pikkä kui pirdu,palõ’ lag´a nii kui lauda.Hius oll´ sorrõ sugimalda’,lahvõ’ ilma laabõmalda’ –mõtsa sugara’ sukkõ’,mõtsa ladva’ lahutõlli’.Oh mu ilusat hiusõkõist,vahalatva vanikukõistContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

27. JAANIKÕNÕ, VELLEKENE (Urv) (Õpetus kosilasele)

Urvastõ Oppus kosilasõlõ JAANIKÕNÕ, VELLEKENE,ärä’ sa võtku’ toda naista,kelles pilutõdu’ piinü’ põllõ’.Seo lätt aita amõt ajama,piinüid põlli pilutama.Võta’ nainõ vaesõt paigast,hobu osta’ rikkast paigast,ärä’ sa võtku’ toda naista,kes ei mõista’ putru kiitä’ega talutaari tetä’.Seo tegi pudru purutsõ,talutaari tahmatsõ. Viis: EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

20. OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ (Urv/Krl) (Halvad kosjad)

Urvastõ/Karula Halva’ kosja’. Poisõst ei olõ’ puudust OH MINU ESÄ, OH MINU IMÄ,anni’ ti minnu, panni’ ti minnu,anni’ minnu halvõmbilõ,panni’ minnu pall´akilõ.kas külän poissõ puudusvai vällän väümihi?Ennembä lõpõsõ’ lõhmusmõtsa’,ennembä puusõ’ puumõtsa’,kui küläst poisi’ lõpõsõ’,vällä väü’ vähänese’. Muu’ neiu’, mu sõsarõ’,är’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Abielo

14. NO NO NO NO NOORÕ’ POISI’ (Urv) (Saksa naine)

Urvastõ S´aksa naanõ NO NO NO NO NOORÕ’ POISI’,kes ti, kes ti kenä’ poisi’.vai ti saiskõ’ samõtinvai tii lipskõ’ siidilindin –egas minust tii’ ei saa’.Minust saa jo s´aksa naanõ,poodipoisi pruudikõnõ,lihuniku linnukõnõ,kodaniku kukukõnõ.Teivä’ juttu neio pääle,poolõ juttu poisi pääle.Poiss´ oll´ puhasContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

13. TÜTÄRENI, ARMÕ’ÕNI (Urv) (Sulasele)

Urvastõ Suisa solasõlõ * Vaata postitust TÜTÄRENI, ARMÕ’ÕNI, kas´ke,madaliku marjakõnõ,lätsi’ sa suisa solasõlõ,päise päävä viitjäle.Sulanõ-poiss´ künd suuviirt,palgapoiss´ paiustut.Määnes sul süä söögi viiä’,määnes miil´ manu’ minnä’.Esäpoig künd illust maad,talupoig tasast maad.Süä om ää söögi viiä’,miil´ ää manu’ minnä’. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielo

20-. POIG MUL MÄELE KÜND (Urv) (Neiu meelitamas)

Urvastõ Neiu meelitab poissi * POIG MUL MÄELE KÜND, kaśke,verevile, veitsilõ,kirevile härisilõ.Sinna ti sõsar taia tsiiret,tsia tsiirit, karja kargut’.Sõir täl ol’l sõba all,vatsk valgõ räti sisen.Kut’s mu poja kuusistullõ,pet’t poja pedästullõ,haugutilli aavistullõ,ala tä sõkk sõnajala’,pääle kat’t kastehaina. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. KES SÄÄL KUUSÕN KUUGANÕS (Hrg/Urv) (Tore neiu)

Harglõ/Urvastõ Tore neiu KES SÄÄL KUUSÕN KUUGANÕS,kes sääl vahtren vahtinõs?Neio no kuugõn kuugunos,neio vahtran vahtinõs.„Tulõ no maalõ, Maalikõnõ,ilmalõ, ilusakõnõ.“„Ei ma, Maali, manu lähä,ilmalõ ilusakõnõ –tii mulle tinatreppi,vala vaski varvakõnõ.Sis ma, Maali, maha lää,ilmalõ, ilusakõnõ!“ Laulsivad tütarlapsed. Viis: EÜS IV 212Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

9. VIILU, VIILU, VIINA TA’ASI (Krl/Urv) (Joodiku laul)

Karula/Urvastõ Joodiku laul VIILU, VIILU, VIINA TA’ASI’,Juuli, Juuli, juvva ta’asi’!Kost ma no, Viilu, viina saa,kost ma, Juuli, juvva’ saa?Võt´ma’ tarõn imände käen,noorõ provva puusa pääl.Toogõ’ meile tuuda olut,angõ’ tuuda haanikõt,magõ’õt mii’ maitsa’.Oia’ ti sinidse’ sita vetä’,makõpütü’ maa kündä’.Toogõ’ meile tuudContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Nuurus

14. TULLI ÜLES HUMMUGULA (Urv) (Hommikuhooled)

Urvastõ Hommikuhooled TULLI ÜLES HUMMUGULLA,varra inne valgõta.Mõsi suuda, suiõ päädä,kängse ala’ abujala’,pääle katõ päävä jala’.Lätsi vällä kaema:muidõ muru pühitü,minu muru pühkemätä.Imekene, hellekene,kingi’ mullõ kirstu võti,anna’ mullõ aida võti –kirstust võta kireviida,kirstu kaasõst kalõviida.Sälgä panõ säidse hamõt,ümbre ütesä kõrikat.Tõiõ ma vitsustContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. LÄÄ MA SISSE SINEMÕTSA (Urv) (Tore neiu)

Urvastõ Tore näio LÄÄ MA SISSE SINEMÕTSA,alt vaba tuu variku.Mis sääl mullõ vasta puttõ?Varvamõtsa vasta puttõ.Mis sääl varva vahe’enna,kinä mõtsa keske’en?Talutütär tammõkõnõ,perepiiga linnukõnõ –kor´as´ ta maast maasikiid,ligi maada ta linnukiid.Kann´ kulladu käenä,pikõr´ hõpõdu peon,sõrmõ’ täüs iks sõrmussiid,käevarrõ’ vasitsiid.Pühäpäävä hummugultläts´ taContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

32-. IMÄ MUL KUULI VÄIKU’EN (Urv) (Ema haual)

Urvastõ Ema haual * IMÄ MUL KUULI VÄIKU’EN,kandija kattõ kanasõn.Jätse mu maha’ mar´asuuru,söödüle sõmõrasuuru.Lätsi ma tarõ lävele,Iki ma tarrõ nõstijat;lätsi ma kua lävele,iki kotta nõstijat;lätsi aida lävele,iki aita nõstijat,aidast söögi andijat.Külänaasõ’ naarativa’:nüüt jääse’ or´a’ otsimalda’,sulasõ’ lunastamalda’!Tulli üles ommugult,inne varravalgõt,mõsksõ suu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

18-. IKI, IKI, MA VAENÕ (Urv) (Lind lohutamas)

Urvastõ Lind trööstimas. Väsinud neiu * IKI, IKI, MA VAENÕ,iki alan marja-aian.Kis no tulli minnu kaema?Sinisiiva tsirgukõnõ,vahajalg vaimukõnõ,tuu no tulli minnu kaema.Küsütelli, nõvvatõlli:„Missa ikõd, näiu noori?Kassa ikõd ehtemiida?“„Ei ma ikõ ehtemiida,ikõ innist elukõist,kaunist kasupõlvõkõist.“Vässü, vässü, ma vaenõ,rammõtu ma, raasakõnõ.üle kõrrõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

10+. IKI, IKI, MA VAENÕ (Urv) (Lind lohutamas. Ema ja armud)

Urvastõ Lind trööstimas. Tütar ei saa palka. Ema ja armud IKI, IKI, MA VAENÕ,iki alla marjaaida.Kis no sinnä kaema tulli?Sinijalga tsirgukõnõ,vahajalga varbõline,tuu no sinnä kaema tulli.„Misa ikõd, näiu noori?Kasa ikõd ehtemiid,vai taht tõisi rõivaiid?“„Ei ma ikõ ehtemiid,tahaii tõisi rõiviid;ma ikõContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

2. KU MA POIGA KASVATÕLI (Urv) (Memme vaev)

Urvastõ Memme vaev KU MA POIGA KASVATÕLI,üsäkirjä ülendeli,kistu õs tuli mul tarõst,valu vanast huunõ’õst.Jala’ mul hällü hällüdi’,käe’ kumpli’ kuutslin. Mina iks hoisõ hobõstõ jalost,kaidsi karja tii päält,peon iks oll´ piimä kurnatõn,rüpün rükä lõigatõn.Olõ’ täl kühmä külle pääl,olõ’ nõtsku nõna pääl,olõ’Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

1. KUI IKS IME MINNU OLLI (Urv) (Memme vaev)

Urvastõ Memme vaev KU IKS IME MINNU OLLI,kallis ime minnu kandi,oisõ uman süämen,kand´ uma kandli all.Imä oll´ mul uibuupin,esä oll´ mull orsikas;imä jõi pikäst pihlõ’õst,esä orsikadsõst uibust. Imä uigi uibun,esä vilist´ vislapuin.Imä no hois´ hobõstõ jalust,kaits´ karja teie päält.Imä noContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsõigä

18-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ Hällülaul * ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,tibukõnõ magama.Ää-äh, ts’uu, ts’uu,hää’ latsõ’ hällü sisse,kurja’ latsõ’ koti sisse.Hää’ latsõ’ tundas hällü,kurja’ latsõ’ tundas kotti. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 87 c < Antsla raj, V-Antsla k/n, Kauksi k / Urvaste /Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

18. SUSI SUUN, SARVÕ’ PÄÄN (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * SUSI SUUN, SARVÕ’ PÄÄN,jänes mõtsan, jala’ all,kahru karjan, kampson sälän,suurt särki sukugi. Tekst: H III 9, 709 (26) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

17. KUTSA HAUK’ KOPÕLIN (Urv) (Loomade häälitsemised)

Urvastõ Eläjide helü’ * KUTSA HAUK’ KOPÕLIN:„Luid saa ürrä’.“Märä mänge mäe pääl:„Pulma sõita’.“Lammas laudanõ määge:„Mõrsja särki.“ Tekst: H II 36, 200 (260) < Urvaste khk, Karula – Gustav Seen < mitu “roomakõistõ” naist (1893).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

15. UDINA’ ADINA’ SEKSE SEM (Urv)

Urvastõ Latsilugõminõ * UDINA’ ADINA’ SEKSE SEM,vesper valla, kupõr koi,tits’ kits’, tibõna tits’,tammõ kriiska. Tekst: H III 9, 795 (7) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

12. ÜKSI’ TÜKSI’, TOOMÕ TILKA (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * ÜKSI’ TÜKSI’, TOOMÕ TILKA,viksi’ vaksi’, vainas kukku,sullõ olgu’ tille tibu,nall’a nabu,kooga mõtsa,kolaku leib. Tekst: H III 9, 795 (6) < Urvaste kh., Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

7. IISPÄ IKÕTI (Urv) (Nädalapäevad)

Urvastõ Nädälipäävä’* IISPÄ IKÕTI,tõsõpä tõrõldi,kolmapä koira tapõti,neläpä nahka niluti,riidi riiht pesti,puulpä putru pombati,pühäpä püüdlit lasti. Tekst: H III 9, 904 (3) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (gümn. õpilane) (1888).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

2. ÄTT AI HÄRÄ JORRU (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * ÄTT AI HÄRÄ JORRU,nänn kastsõ karaskit,paa sisse, pangi sisse,kirevädse kipi sisse. Tekst: H III 9, 709 (25) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid ,
Postitatud Liisulugõmisõq

1. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA (Urv)

Urvastõ Paamäng * ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA!Mul tulli’ võõra’ Võnnust,taadõ hõimu Tarvandusta,velle hõimu Villändistä,esä hõimu Helmeʼestä. Mul om muna keedemäde,aniliha audõmadõ,pardsiliha paistõmadõ,herne’ helistämäde,ua’ ulistamadõ,läädsä’ läbi laskõmada. Koes sa panni’ tuu paa,mis ma sullõ iilä’ anni? Panni paa ma tulõlõ,veeri vetteContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. OTSÕ MINA LINNASSIID (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Linnassidõ otsmisõ mäng. Joulumäng * OTSÕ MINA LINNASSIID,pühis ollõs,kallis aos aanikas. Külä veli, hää veli,anna’ meile linnassiid,pühis ollõs,kallis aos aanikas. Ma kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu vitsalõ. Juu’ mii’ toobista,maidsa’ mamma pikõrist!Ku juut mii’ toobista,maidsat mamma pikõrist,ku juut, juubnus jäät,ku maidsat,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. KES AIAN, KES AIAN? (Urv)

Urvastõ Mesiaid, mäng * Kässist kinni’ hoitõn käüti ringi, lauldõn: „KES AIAN, KES AIAN?””Mehiläne aian.”„Mis nimi, mis nimi?””Manni timä nimi.””Olku nimi, mis om nimi,seo aasta miist ei saa’.” Käü’ läbi, käü’ läbi,käü’ läbi roosipuhmõja otsi’ kotust, kust sa saatja lükkä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. KASUTAMATA VIISID (Hrg, Urv)

1 EÜS I 797 (72) < Hargla khk, Taheva v – J. Aavik < Leenu Kond,  64 a (1904) 2 EÜS VII 89 (73) < Urvaste khk – M. Pehka < Marie Villemson, 65 a (1910) 3 EÜS IX 1291Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KUNAS TULÕ SIIMANI SEELE (Urv)

Urvastõ Siimani Seele mäng. Joululaul Seda laulu tunneb terve Urvaste kihelkond läbi ja läbi, aga ikka ainult tükati; keegi ei teadnud aga selles laulus ettetulevaid sõnu ära seletada. Teati ainult seletada, et teda palju aja eest jõulu ajal on lauldud,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv)

Urvastõ Ritku kakminõ Mängjä’ istusõ’ moro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ ümbrelt kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken pako otsan istus perremiis. Tõõsõlt puult tulõ võõras miis, kaabu pään, kott sälän ja lapju käen, lüü piidsaga esi’ õhku, juusk ümbretsõõri jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Laulumäng. Ritkukakminõ Mängjä’ istusõ’ muro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ pihast kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken, pako otsan istus miis, kepp käen ja kott ola pääl, tuu om ritku perremiis. Tõõsõlt puult, kavvõmbast, tulõ tõõnõ miis, kaabu pään, kottContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

6. KES MEIL OM ÄRÄ’ KOOLNU’? (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Vanapoisi ja vanatütrigu mäng * KES MEIL OM ÄRÄ’ KOOLNU’?Uh-ah-ha, uh-ah-haa!Kes meil om ärä’ koolnu’,jump-vai tirivere, jämme puu,jump-vai tirivere, jämme puu! Vanatütrik ärä’ koolnu’,uh-ah-ha, uh-ah-haa!Vanatütrik ärä’ koolnu’,jump-vai tirivere, jämme puu,jump-vai tirivere, jämme puu! Kohes tedä mateti?uh-ah-ha, uh-ah-haa!Kohes tedä matõti,jump-vaiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJA! (Urv)

Urvastõ Koolõtamisõ mäng KOOLÕ’, KURBA MÕRSIJA! Koolõ’, kurba mõrsija!Joba su imä koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su esä koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su veli koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su sõsar koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija!Joba su miis koolõnõs, koolõ’, kurba mõrsija! Tõsõ’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

32. HIIR HÜPÄS´, KASS KARAS´ (Hiir hüppas…) (Urv)

Urvastõ Latsilaul HIIR HÜPÄS´, KASS KARAS´,vana kahr lei trummi,kirp aknõst vällä,nahkpüksi’ jalga! EÜS VII 881 (38) < Urvaste khk, Vaabina v, Jakobi t – M. Pehka, R. Tamm < Meos Kolk, 75 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

26. KIIGU’, LIIGU’, LAIVAKÕNÕ (Imemaa) (Urv)

Urvastõ Imemaa. Lambakar´a laul KIIGU’, LIIGU’, LAIVAKÕNÕ,touka’ takast, tuulõkõ!Läämi’ sinna’ saardõ,saarõn omma’ saaja’.Sääl pini puhksõ pilli,sääl kass´ mängse kannõld,vana lammas laulsõ,tallõkõnõ tandsõ. Viis ja tekst: ERA III 7, 46 (6) & ERA II 56, 53 (3) < Urvaste khk jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

20. KITS LÄTS´ KIINI (Kits kile karja) (Urv)

Urvastõ Kits kile karja * KITS LÄTS´ KIINI,üle mere miini.Tõi lehmäle hainu,lehm and´ pippi,pipi anni põrsalõ,põrss and´ kaka,kaka anni Kalõvalõ,Kallõv andsõ rauda,ravva anni raudsepäle,raudsepp and´ kirvõ,kirvõ anni puulõ,puu and´ lämmind,lämmi läts´ läbi paja vällä,tsoss, puss! RKM, Mgn. II 99 gContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

8. LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA (Kass keldris) (Urv)

Urvastõ Kui kassi vällä kõtsitõdas LÄTSI MÕTSA, TEI MÕNDA,tulli kodu, tei kurja,tei vellile viha,minijile meelepaha:lasi kassi kammõrilõ,pini piimähuunõllõ.Kassi maha kallutõlli,pini perä lakatõlli. Viis: EÜS VII, 878 (25) < Urvaste khk, Sibula t (Karula khk, Vana-Antsla v, Ähijärve k, Sibula t.)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE (Urv) (Teng, hobu, lututamine)

Urvastõ Teng – hobõnõ. Sarvõpuhkminõ IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE,tingäga ma hobõsõ osti.Lätsi üle suurõ söödü,löüse üte lutukõsõ.Naksi toda ajama.Koes helü kuuldu?Roodsu valda kuuldu.Roodsu s´aksa’ kakkõlõma,Peräkülä pini’ purõlõma.Kir-käär kivi maalta võti,pirr-päär pini pääle tulli,leie’s pinile nuki pääle,virr-varr veri vällä tulli. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. VISKA SISSE VILÄÕNNÕ (Urv)

Urvastõ Kadrilaulud 1 ÕnnistamineTänamineTänamineTänamine Kui sisse lasti, siis olid kaelkottis terad, millega õnne sisse külveti, siis lault. VISKA SISSE VILÄÕNNÕ, kadri,kalda sisse karjaõnnõ,peretütrele peiuõnnõ. Siin om tubli talurahvas,siin om ussõ’ hundiluusta,sagarõ’ sikusarvista,lagi lavvust, põrmand siidist,ahi hõpõst, keres kullast. 2 ÄraContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

15. KADRI’ OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ Kadrikoo laul KADRI’ OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, kadrikoo, kadrikoo,läbi pikä pilliruu,läbi suu sumba-samba,pilliruug mul silmä pisti,kastõhain mul kaala lõigas´. Laskõ’ kadrisantõ,Liisakõnõ, nõsta’ linki,Annõkõnõ, ava’ ust,soovi teele suurõ õnnõ,Kos´a’ tulgu’, tõiõsõ’ mingu’,sada saani lävel saisku’. Viis ja tekst: RKM II 65,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Urv)

Urvastõ Kadripäeva õhtu laul KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadri,Kadri küüdse’ külmetäse’,Kadri varba’ valutasõ’. Mii’ tulli pikkä pirdu müüdä,mii’ tulli lak´a lauda müüdä. Perenainõ, naisõkõnõ,aja’ tii iks aida poolõ,keerä’ tii keldre poolõ,Ei mi taha’ lehmäliha,pull´ oll´ lehmä nuhutanu’,ei mi taha’ lambaliha,oinasContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

13. TERE ÕDAKUT, PERENAINÕ! (Urv)

Urvastõ Kadrilaulu’ TERE’ ÕDAKUT, PERENAINÕ, kadri,tere’ õdakut, peremiis´!Mi olõmi’ kadri’, kaugõst tullu’,üle suu sopa-supa,läbi suurõ pilliruu.Pilliruug seo pistse silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Laskõ’ kadri’ lämmäle!Kadril küüdse’ külmetäse’,kadril varba’ valutasõ’. Kui ti ei kuulõ’, sis mi koputa,kui ti ei lasõ’, sisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. KADRI ÕHTUL KÄISID TÜDRUKUD (kadriõhtu kombestikust) (Urv)

Urvastõ Kadripäeva kommetest * KADRI ÕHTUL KÄISID TÜDRUKUD “kadri-santidena” mööda küli. Neil ka eestvedajaks eneste seast üks valitud keda “Kadriks” ehk “emaks” hüüti. Ka oli neil “isa” (tüdruk poisi riides. Toas pritsis “Kadri” vett luuakontsule, mis sula ilma tähendas. PääleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

22. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’ (Urv)

Urvastõ Mardisantide laulu’ 1. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’, märti, santi,Märdi varba’ vallu nännü’.Märdi omma’ kaugõlt tulnu’,üle suurõ savisuu.Laskõ’ Märdi’ lämmä’älle!Peremiisi paikõnõ,perenainõ natukõnõ,kas ei olõ’ pirdu parsil,sõs haara’ hao ossakõisi,lüü’ kivist kildakõisi,kaksa’ sainast sambõliida!Laskõ’ Märdi lämmä’älle! 2. OLGÕ’ TERVE’, PEREMIISI, märti, santi,olgõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

21. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’ (Urv)

Urvastõ Märdilaulu’ 1. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’, märti, santi,sisse, sisse, siidilidse’,maani’ massakarvalidse’.Ega Märdi’ maalt ei olõ’,Märdi’ omma’ taiva’õsta. Kas om luba tuppa tulla’,vai toolilõ toeda’,vai tarõna tandsida’? Hüpäke’, poja’, karakõ’, poja’!Peremiis´ and suurõ tükü,siin om iilä’ härgä tapõt,suuri sarvi sainaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

20. PERETÜTÄR, NEITSIKENE (Urv)

Urvastõ Tuli peab toas olema PERETÜTÄR, NEITSIKENE, märti,võta’ pirdu parsilt,puhksa’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmadust!Ku ei olõ’ pirdu parsil.sõs haara’ haku ahult,ku ei olõ’ haku ahuna,haara’ samblit saina vahelt,ku ei olõ’ samblit saina vahel,kaksa’ (hainu) kahrupersest. Viis: RKM II 65, 459Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

19. MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ Sissepalumisel MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, märdi-santi,läbi suu ja läbi raba,läbi pikä pilliruu,läbi paksu kastõaina,läbi suurõ vesiniidü.Pilliruug seo pisti silmä,kastõain seo lõigas´ kaala.Tsuug jäi suu pääle,viis jäi vii pääle,ärä’ hämssi hää jala,ärä’ kussi kura jala. Laskõ’ sisse Märdikeisi,Märdi küüdse’ külmetese’,MärdiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

18. PEREMIIS´, PEREMEHEKENE (Urv)

Urvastõ Taren laulminõ PEREMIIS´, PEREMEHEKENE, märti, santi (või: märti, märti,)perenainõ, perenaisõkõnõ,perepoissi saabasjalga,pereneitsi kuldakängä –tulgõ’ üles uutõ’õst,võta’ pirdu parsilta,puhksa’ tuli tuhkavvasta! Võta’ võti vaja päältä,astu’ vällä’ aidatiile,kiigu’ kelleri lävele,lõika’ liha, lõika leibä. Kae’, kos hoiõt Märdi osa!Märdi osa orrõ pääl,kirju kinkiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

17. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (kombestik, laulud) (Urv)

Urvastõ Mardiõhtu kombed ja laulud MÄRDIPÄÄVÄ KÄVEVÄ’ SANDI’. Vai õigõhe iks nii oll´ tuu, et nigu ummõn´ om märdipäiv, sõs täämbä õdagu kävevä’ niä’. Sõs naa’ sandi’ olliva’ iks viguridsõ’ ja kirevä’. Näil olliva’ iks naa’ kaska’ karvupite (karvupite –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

16. TERE’, TERE’, PERREKENE (Urv)

Urvastõ Mardiõhtu laul TERE’, TERE’, PERREKENE, märti,tere’, perretaadikõnõ,tere’, perreeidekene!Kas um luba tarrõ tulla’,rästä ala ajadõ’?Ku om luba tarrõ tulla’,rästä ala ajadõ’,sõs võta’ pirdu parrõstja puhu’ tuli tarrõ. Märdi küüdse’ külmetese’,Märdi varba’ valutõsõ’. Märt ei olõ’ maasta tullu’,Märt um tullu’ taiva’asta,tinastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

15. MARDIKOMBESTIK (Urv)

Urvastõ Vanu mardikombeid MARDI- JA KADRIPÄEV OLI IGATI LÕBUS PÄEV vanade eestlaste juures. Mardiõhtul käisid “mardid” – noored mehed lauldes ja mängides mööda küla, et naljaga endale mitmesugusid andeid paluda. Rahvajutu järele olid nad Lutherusest saadik ilmas. Neil olla omalContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KULLA VELI, HÄÄ VELI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Hobõsõmäng KULLA VELI, HÄÄ VELI, õllõle, lelläle, (või: ollalii, lellalii)kas ti es näe’ minu hobõst,õllõle, lelläle,es näe’ liina minevät,õllõle, lelläle,Valga poolõ vaovat,õllõle, lelläle? Määres olli ti hobõnõ,õllõle, lelläle? Linalehti, laugiotsa,õllõle, lelläle,õrasilmi, kaputjalga,õllõle, lelläle. Otskõ ti külä orassõ’,õllõle, lelläle,tandskõ küäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula Hobõsõotsja. Joululaul OLLALÕ, OLLALÕ!„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”„Määnes olli ti hobõnõ?”„Linalehte, laugiotsa.Kas näi’ liina minevät,Valga poolõ vaovat?”„Es näe’ liina minevät,Valga poolõ vaovat.Otkõ’ ti külä orassilõ,tandskõ’ külä tatrikilõ!”„Mii’ iks otsõ orassilõ,mii’ tandsõ tatrikilõ.”„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,ei olõ’ kaara’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. SII’ RINNAN RIBISÄSE’ (Urv) (mujale)

Urvastõ Tsigu laul * SII’ RINNAN RIBISÄSE’,sõkla’ kõtun kahisasõ’,kängä klõks’na,naadi vulkst! Tekst: H III 9, 617 (9) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1888).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI (Urv)

Urvastõ Lõolaul * LÕOKÕNÕ, LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI,näütä’ päivä,kas om päiv korgõn,vai om karja lõunal. Tekst: H III 9, 905 (1) < Urvaste khk ja v – Gustav Seen (1890).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIIRI-TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Vanamiis ja tsirk TSIIRI, TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ,kos sul kulla pesäkene?Varikun varva päälkuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu kuus jäie?Vanamiis ta maha ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ temä kuuli.Kohes tedä matõti?Tarõ taadõ pindre pääle.Kos to pinnär jäie?Must hobõnõ üles künd’.Kos tuu muld jäie?kana’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

13. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI,TSIIRI, TSIRGUKENE,lõõri, lõõri lõokõnõ,kos su kulla pesakene?Minu pesä pedäjän,kuiva kuuse ossa pääl.Kohe kuus jäi?Vanamiis maha ragusi.Kohes vanamiis jäi?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikõ põllu pindredeMis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsik, lõikhain.Kos pütsik ja lõikhain jäi?Vikat maha’ niitse.Kohe vikat jäi?Kivi alaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA (Urv)

Urvastõ Kurg kündmän LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA,varra inne valgõta.Näi ma kurõ kündevät,haraku atra ajavat.Lei ma kurõ kundi pääle,harakulõ hanna pääle.Kurg läts’ kodu kungatõn,harak handa siputõn. Viis: EÜS VII, 895 (85) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M. Pehka < Eeva Maalberg,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo kuuk KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ, kukku,laula’, laanõlinnukõnõ!Ega kägu mul ei kuugu’,laanõlindu mul ei laula’ –kägu kuuki kündijäle,kündijäle, külvijäle,peotävve pillijalõ,adratävve ajajalõ. Os seo kägu kätte saasi’,pihu mullõ peiu tulõsi’ –köost tii ma käteräti,pihust piinü piharäti,oravast tii olaräti,kalõvast tii kaalaräti. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ!Olõs seo kägo kätte saanu’,pihulindu mino piiu –käost mina tennü’ käteräti,pihulinnust pikä põllõ,laululinnust laudlina. Lauli’ kar’usõ’. Viis ja tekst: EÜS VII 876 (14) & EÜS VII 1284 (90) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

34. MIS SA LAULAT, KUI SA EI MÕISTA’ (Urv)

Urvastõ Halv laulik MIS SA LAULAT, KU SA EI MÕISTA’,veeritat sa, ei sa viisi’,mis sa, tsiga, sorisõt,rotimagu rogisõt?Roti’ sullõ ruvva keedi’,padakunna’ paa mõsi’ –ruvva keedi’ rohilidsõ,pudru puhta piimälidse. Viis: EÜS VII 895 (86) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

30. KOS MA LAULU LAOTÕLLI (Urv)

Urvastõ Saar laulust. Kalajõgi KOS MA NO LAULU LAOTÕLLI,sinnä’ kasvi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ mõtsa’ murdunõssõ,sinnä’ laanõ’ laskõnõssa.Puu’ küll, puu’ küll, hellä’ vele’,puu’ olli’ täüsi putukida,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõgi juuski juurtõ alt,kala’ kullatsõ’ jõõn,haug oll’ suurõ’, laugi’ otsa’,purrul katõ’ kirju’ külle’. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

28. KUI MII LAULU LAOTASI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Laulu võim. Kalajõgi KUI MII LAULU LAOTASI,sinnä’ kasusi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ langõ’ laskõnasõ’.Vesi juuski alt juurdõ,päält kallas’ kalajärv.Tulgõ’, poisi’, püüdke’ kallu,hõbõ’õdsi lutsukõisi!Kubijilõ kostis viiä’,rehepapilõ palgas;et and (sõs and) aigu adra köütä’,vannu vangõrdõ paranda’. Viis: EÜS VII 879 (30) < UrvasteContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Lauligu latsõpõlv KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE,sõsar vaenõ sõna’ sai?Imel oll’ pall’u tüteriid,ülilajalt langukõisi.Pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.Pardsil ol’l’ pal’l’u sõnnu,suvilinnul liia’ laulu’.Säält ma sõsar sõna’ sai,vaenõlatsi laulu löüse.Imi pand hällü palumailõ,kand’ hällü karjamailõ.Imil olli helle hääli,imil olli kummõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

20. MIS SAI TENNO MU IMÄLE (Krl)

Karula Imä vaiv. Lauligu latsõpõlv MIS SAI TENNO MU IMÄLE,kua kassu kasvatajal?Sau sai sanna kütmisest,silmävesi vihtmisõst.Kon iks näkk’ nõrga’ kõo’,säält tekk’ vipõ’ viha’,kon iks näkk’ kuiva’ kuusõ’,säält tekk’ helle’ puu’. Imä vei vihalda sanna,mäele tõi mähkmildä,pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.PardsilContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ (Urv)

Urvastõ Laulu võim OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ,laulijassõ, laskõjassõ –laulas mere ma maassõ,mere põhja põrmandus,mere kivi’ kilingissõ,mere vatu võismassõ,mere sõmõra sõiras.Olõs ma luudu laulijassõ,laulijassõ, laskõjassõ,laulas ma lamba laulijassõ,kitsõ kerikun kõndijassõ,oriku laulas opõtajas,immisse laulas esändässe,pahru pahta papissa. Viis ja tekst: EÜS VII,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula Lina’ pikäs! Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’: Liuglõõ, lauglõõ!Liuglõ’ lina’ pikäs!Saa ma sisse istumaie,liuglõõ, lauglõõ,mäest alla laskõmaie,liuglõõ, lauglõõ,liuglõ lina’ pikäs. Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

4. LIUGLÕ, LAUGLÕ! (Krl)

Karula Livvulaskmisõst 1. 2. Nii söödetü tõsõ pühõ hummogu kõik eläjä’ är’ ja joba inne päävänõsõmist mintü suurõ riiga mäele. Mäelt sõidõtu sis alla ja lõbutsõtu sääl egätmuudu. Saaniga sõitmisõ man laultu: Liuglõ, lauglõ!VEEGE’ REGI MÄELE,liuglõ, lauglõ,saatkõ’ saan kalda’alõ,liuglõ, lauglõ.Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

3. LIUGÕLÕ’ LAUGÕLÕ’! (Urv)

Urvastõ Lina Liugõlõ’, laugõlõ’!KUI EI PÜSÜ’ PÖÖRÜSSIS,püüdke’ hüü pöörüssis,raigapaar rahkõs.Liugõlõ’ laugõlõ’!Nii pikäs mii’ lina’,nigu riitiikene.Liugõlõ’, laugõlõ’!Mii’ lina’ lõhiniidses,Lõhiniidses, lajas lehes.Liugõlõ’, laugõlõ’!Papi lina’ paiupudsus,köstre lina’ küüvitsas,praoski lina’ paiupudsus! Viis: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

2. LIULGÕMI, LAULGÕMI (Urv)

Urvastõ Liugõlõmisõ laul LIULGÕMI, LAULGÕMI,liulgõmi lina’ pikä’,laulgõmi kiu’ laja’!Papi lina’ paiupudsus,köstre lina’ küüvitsus!Mii’ lina’ lõhinitsis,lõhinitsis, kandlõkeelis! Viis ja tekst: EÜS VII, 875 (13) & EÜS VII, 1284/5 (89) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja t – M. Pehka, R. TammContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

2. KUI EI LÕPÕQ, SIIÄQ JÄTÄ (Urv)

Urvastõ Põimulaul Ku or´aq mõisa nurmõ päält kesvä põimmast kodu pallõlsivaq, sis laulivaq: Lõpõlõ, lõpõlõ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,tsirkõ süvväq, nirku närriq! Mõisast vasta (or´aq esiq): Lõpõlõ, lõpõlõ!Viil um lõunaq lõikumadaq,kala kats´ki ragumadaq,lutsu luigaq heitemädäq! Viis ja tekst: EÜS VIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. KESEV KEERELDI MÄE OTSAN (Urv)

Urvastõ Hummal KESEV KEERELDI MÄE OTSAN,hummal´ ukõrdi oron,vesi läüke lätte’en.“Külä veli, hää veli,ajaq meid kotti, viiq meid kodo!”Kubijas keppi tirgutõli,mina pääga võngutõli. Laulti mõisateol kesvä põimõn 50 aasta iist. Viis ja tekst: EÜS VII 893 (79) & EÜS VII 1100/2Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Karjalatsõ laul VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,vihmakõnõ, velleken;saokõnõ sõsaragõnõ,saokõnõ sõsarakõn.Ärq sa meidä ämmäkugi,ärq sa meidä ämmäkug,karjalatsi kastõtaguq,karjalatsi kastõtag!Olõ-i meil kotu, kon mi kuiu,olõ-i meil kotu, kon mi kui,olõ-i tarrõ, kon mi tahenõ,olõ-i tarre, kon mi tahen –kodu kuiva kuusõ allõ,kodu kuiva kuusõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

5. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Üle, vihm! VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,õõ-õõ-õõ, õõ-oo-oo,saokõnõ, mu sõsari,ärq sa minnu likõs tekuq,minnu vaest likõs valaguq!Olõ-õi kotu, kon ma kuiva,olõ-õi tarrõ, kon ma tahenõ.Kodu kuiva kuusõ alla,tarõ tammõlehe alla.Jõvva-i esä tarrõ tetäq,veli palki veeritädäq,sõsar palki tsõõritadaq.Teomeheq teiväq tarõ,palgalisõq panniq paariq.Sis saiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

4. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Vihm ja vaenõlats´ VIHMAKÕNÕ, VELEKENE,õõ-õõ-õõ, õõ-oo-oo,ärq sa minnu ärq leotaguq,ärq sa minnu ämmetäguq!Ei mul kotu, kon ma kuiva,ei mul tarrõ, kon ma tahenõ –kodu kuiva kuusõ all,tarõ tammõlehe all.Viiq vihma Vinnemaalõ,ajaq vihma Arjumaalõ,saadaq vihma Saarõmaalõ,tuuq kuiva Turjamaalõ!Vinnemaal viläq palassõq,ArjumaalContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

3. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Kar´alatsõ laul * VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,ärq sa minnu hämmäkuq,likõs tekkuq linnukõist.Ei olõq kotu, kon ma kuiu,ei olõq tarrõ, kon ma tahena,kodu kuiva kuusõ all,tarõ tammõlehe all. RKM, Mgn. II 99 b < Antsla raj, Tsooru k/n, /Rõuge < Urvaste/ –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

16. LÄÄSIQ KODU, EI TOHEQ (Urv)

Urvastõ Võõras kodu LÄÄSIQ KODU, leeli, EI TOHEQ, leeliumma majja, ei manidsõq.Kotun ommaq kõik kurjaq,vihatsõbaq vellenaasõq.Köüdiq no kimpu kipõq vitsaq,vakja panti vaavaq roosaq,kelles muilõ kui meile,vaesilõ karjussilõ.Olõs olluq uma imä,olõs söönüq-joonuq olluq.Võõrasimä meil kotun,võõras armu ahu iin. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

14. LÄKEQ KODU, KÜLÄ KAR´USÕQ! (Urv)

Urvastõ Imä ja esä uutvaq koduq * LÄKEQ KODUQ, KÜLÄ KAR´USÕQ,koduq meidä oodõtassõ,üle aia uigutas.Imä uikõ, upin peon,esä kai, kala käen.Upin lõppi uikõn äräq,kala kätte kaedõn.Ei mi toheq koduq minnäq,kotun kurjaq perenaisõq,vihatsõmbaq vellenaisõq,unitsõmbaq onunaisõq.Ajamiq karja kavvõdallõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tanumidõ,konContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

12. EI MA TOHIQ KODU MINNÄQ (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Kuri kodu EI MA TOHIQ KODU MINNÄQ.kotun kurjaq perenaasõq,vihatsõmbõq vellenaasõq.Võtvaq kimbu kivi päält,vaava roosa vaja päält,pihlõnuia pingi päält,toomõnuia tooli päält.Ai iks karja kavvõlõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tanumilõ,kos ei kuulõq kikka hellü,tõsõ tarõ tõlva hellü.Kos iks kikkaq kulda sööväq,aniq all´astContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

8. KUULÕQ, KULLA KODUIMÄ (Urv)

Urvastõ Karjalaul KUULÕQ, KULLA KODUIMÄ,hõ-lõõ, hõ-lõõ, hõ-lõõ, hõ-lõõ,kas või karja kodu aiaq,kas om valmis vas´kõjuuk´,avvutõduq lehmäainaq?Kui ei olõq valmis vas´kõjuuk´,avvutõduq lehmäainaq,aja karja kaugõmballõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tammistikku,kos ei kuulõq kikka ellü,tõõsõ tarõ tõlva ellü. Viis ja tekst: ERA III 7,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

7. KUULÕQ, KULL´A KODUIMI (Urv)

Urvastõ Karjus taht kodu KUULÕQ, KULL´A KODUIMI,Maali, kull´a majaimi,kas om valmis vas´kajuuki,avvutõduq lehmiainaq?Kas miiq karja koduq ajavai kirja koduq käänä?Olõ-õi valmis vas´kajuuki,avvutõduq lehmiainaq –aja karja kavvõdallõ,kirja käänä kingumaalõ,sääl, kon kurõq kulda sööväq,aniq all´ast õbõ’õt,kanaq kaarapöörüssiid,kikas kesväuhakiid. Viis ja tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

5. IMÄKENE, ELLEKENE (Krl, Urv)

Karula/Urvaste Kari kodu * IMÄKENE, IMÄKENE, ELLEKENE,imäkene, imäkene, ellekene,kas ma karja, kas ma karja koduq aja,vai kirjä, vai kirjä koduq keerä?Kas um valmis, kas um valmis vas´kajuuk´,avvutõduq, avvutõduq lehmäainaq?Ku ei olõq valmis, ku ei olõq valmis vas´kajuuk´,avvutõduq, avvutõduq lehmäainaq,aja maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

11. AETI MU MÕTSA UMMUKULT (Krl)

Karula Karjalatsõlaul AETI MU MÕTSA, AETI MÕTSA UMMUKULT,varra inne, varra inne valgõt,anti mul peiu, anti peiu pikk´ vits,kandli alaq, kandli alaq karjavits.Olõs´ mul olnuq, olõs´ mul olnuq uma imä,elänüq, elänüq uma esä,andnuq mul peiu, andnuq peiu piimämuru,kandli alaq, kandli alaqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

7. SÜÜQ SÜVVÄQ, KARJAKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Karja süütmine SÜÜQ SÜVVÄQ, KARJAKÕNÕ,õõ-õõ-oo, õõ-õõ-oo,juuq juvvaq, kirjäkene!Süüq, karja, kon ma söödä,lakuq, karja, kon ma lasõ!Süüq, kari, söödühaina,lakuq, karja, kon ma lasõ! Viis: ERA III 7, 48/9 (11) < Urvaste khk, Urvaste v – H. Tampere < Elisabet Teos,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

5. SÜÜQ, KARI, KALDÕN (Urv)

Urvastõ Kar´a süütmine. Vaenõ talu SÜÜQ, SÜÜQ, KARI, KALDÕN,esiq mängi mäe pääl,kua kuldakaputõt,vasitsidõ varrastõga.Kelles näüseq nuuq taluq?Nuuq näüseq nällä taluq,all´õtõsõq nällä aiaq.Tulgõq mi tarrõ kaema!Meil om tarõ terist tettü,orrõq pantuq ubinist,parrõq pantuq pardsimunõst.Teil saibaq saviga paigaduq,mulguq munaga topiduq. Viis: EÜSContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ

Urvastõ Pääväle PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,ma lää sullõ käümä,vii pütü piimä,poolõ pätsi leibä. RKM, Mgn. II 100 d < Antsla raj, Tsooru k/n /Rõuge < Urvaste/ –  H. Tampere ja O. Niinemägi < Rosalie Hankov, 74 a (1957). Lit. E. TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok