Blogi arhiiv

1. IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE (Urv) (Teng, hobu, lututamine)

Urvastõ Teng – hobõnõ. Sarvõpuhkminõ IIDU’, TIIDU’, TINGÄ LÖÜSE,tingäga ma hobõsõ osti.Lätsi üle suurõ söödü,löüse üte lutukõsõ.Naksi toda ajama.Koes helü kuuldu?Roodsu valda kuuldu.Roodsu s´aksa’ kakkõlõma,Peräkülä pini’ purõlõma.Kir-käär kivi maalta võti,pirr-päär pini pääle tulli,leie’s pinile nuki pääle,virr-varr veri vällä tulli. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

16. VISKA SISSE VILÄÕNNÕ (Urv)

Urvastõ Kadrilaulud 1 ÕnnistamineTänamineTänamineTänamine Kui sisse lasti, siis olid kaelkottis terad, millega õnne sisse külveti, siis lault. VISKA SISSE VILÄÕNNÕ, kadri,kalda sisse karjaõnnõ,peretütrele peiuõnnõ. Siin om tubli talurahvas,siin om ussõ’ hundiluusta,sagarõ’ sikusarvista,lagi lavvust, põrmand siidist,ahi hõpõst, keres kullast. 2 ÄraContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

15. KADRI’ OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ Kadrikoo laul KADRI’ OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, kadrikoo, kadrikoo,läbi pikä pilliruu,läbi suu sumba-samba,pilliruug mul silmä pisti,kastõhain mul kaala lõigas´. Laskõ’ kadrisantõ,Liisakõnõ, nõsta’ linki,Annõkõnõ, ava’ ust,soovi teele suurõ õnnõ,Kos´a’ tulgu’, tõiõsõ’ mingu’,sada saani lävel saisku’. Viis ja tekst: RKM II 65,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

14. KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’ (Urv)

Urvastõ Kadripäeva õhtu laul KADRI’ OMMA’ KAVVÕST TULNU’, kadri,Kadri küüdse’ külmetäse’,Kadri varba’ valutasõ’. Mii’ tulli pikkä pirdu müüdä,mii’ tulli lak´a lauda müüdä. Perenainõ, naisõkõnõ,aja’ tii iks aida poolõ,keerä’ tii keldre poolõ,Ei mi taha’ lehmäliha,pull´ oll´ lehmä nuhutanu’,ei mi taha’ lambaliha,oinasContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

13. TERE ÕDAKUT, PERENAINÕ! (Urv)

Urvastõ Kadrilaulu’ TERE’ ÕDAKUT, PERENAINÕ, kadri,tere’ õdakut, peremiis´!Mi olõmi’ kadri’, kaugõst tullu’,üle suu sopa-supa,läbi suurõ pilliruu.Pilliruug seo pistse silmä,kastõhain seo lõigas´ kaala. Laskõ’ kadri’ lämmäle!Kadril küüdse’ külmetäse’,kadril varba’ valutasõ’. Kui ti ei kuulõ’, sis mi koputa,kui ti ei lasõ’, sisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

12. KADRI ÕHTUL KÄISID TÜDRUKUD (kadriõhtu kombestikust) (Urv)

Urvastõ Kadripäeva kommetest * KADRI ÕHTUL KÄISID TÜDRUKUD “kadri-santidena” mööda küli. Neil ka eestvedajaks eneste seast üks valitud keda “Kadriks” ehk “emaks” hüüti. Ka oli neil “isa” (tüdruk poisi riides. Toas pritsis “Kadri” vett luuakontsule, mis sula ilma tähendas. PääleContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

22. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’ (Urv)

Urvastõ Mardisantide laulu’ 1. MÄRDI KÜÜDSE’ KÜLMETÄSE’, märti, santi,Märdi varba’ vallu nännü’.Märdi omma’ kaugõlt tulnu’,üle suurõ savisuu.Laskõ’ Märdi’ lämmä’älle!Peremiisi paikõnõ,perenainõ natukõnõ,kas ei olõ’ pirdu parsil,sõs haara’ hao ossakõisi,lüü’ kivist kildakõisi,kaksa’ sainast sambõliida!Laskõ’ Märdi lämmä’älle! 2. OLGÕ’ TERVE’, PEREMIISI, märti, santi,olgõ’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

21. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’ (Urv)

Urvastõ Märdilaulu’ 1. LASKÕ’ SISSE MÄRDI’ SANDI’, märti, santi,sisse, sisse, siidilidse’,maani’ massakarvalidse’.Ega Märdi’ maalt ei olõ’,Märdi’ omma’ taiva’õsta. Kas om luba tuppa tulla’,vai toolilõ toeda’,vai tarõna tandsida’? Hüpäke’, poja’, karakõ’, poja’!Peremiis´ and suurõ tükü,siin om iilä’ härgä tapõt,suuri sarvi sainaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

20. PERETÜTÄR, NEITSIKENE (Urv)

Urvastõ Tuli peab toas olema PERETÜTÄR, NEITSIKENE, märti,võta’ pirdu parsilt,puhksa’ tulda tuhkhavvast,lõõdsu’ lõhna põrmadust!Ku ei olõ’ pirdu parsil.sõs haara’ haku ahult,ku ei olõ’ haku ahuna,haara’ samblit saina vahelt,ku ei olõ’ samblit saina vahel,kaksa’ (hainu) kahrupersest. Viis: RKM II 65, 459Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

19. MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’ (Urv)

Urvastõ Sissepalumisel MÄRDI OMMA’ KAUGÕLT TULNU’, märdi-santi,läbi suu ja läbi raba,läbi pikä pilliruu,läbi paksu kastõaina,läbi suurõ vesiniidü.Pilliruug seo pisti silmä,kastõain seo lõigas´ kaala.Tsuug jäi suu pääle,viis jäi vii pääle,ärä’ hämssi hää jala,ärä’ kussi kura jala. Laskõ’ sisse Märdikeisi,Märdi küüdse’ külmetese’,MärdiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

18. PEREMIIS´, PEREMEHEKENE (Urv)

Urvastõ Taren laulminõ PEREMIIS´, PEREMEHEKENE, märti, santi (või: märti, märti,)perenainõ, perenaisõkõnõ,perepoissi saabasjalga,pereneitsi kuldakängä –tulgõ’ üles uutõ’õst,võta’ pirdu parsilta,puhksa’ tuli tuhkavvasta! Võta’ võti vaja päältä,astu’ vällä’ aidatiile,kiigu’ kelleri lävele,lõika’ liha, lõika leibä. Kae’, kos hoiõt Märdi osa!Märdi osa orrõ pääl,kirju kinkiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

17. LASKÕ’ SISSE MÄRDISANDI’ (kombestik, laulud) (Urv)

Urvastõ Mardiõhtu kombed ja laulud MÄRDIPÄÄVÄ KÄVEVÄ’ SANDI’. Vai õigõhe iks nii oll´ tuu, et nigu ummõn´ om märdipäiv, sõs täämbä õdagu kävevä’ niä’. Sõs naa’ sandi’ olliva’ iks viguridsõ’ ja kirevä’. Näil olliva’ iks naa’ kaska’ karvupite (karvupite –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

16. TERE’, TERE’, PERREKENE (Urv)

Urvastõ Mardiõhtu laul TERE’, TERE’, PERREKENE, märti,tere’, perretaadikõnõ,tere’, perreeidekene!Kas um luba tarrõ tulla’,rästä ala ajadõ’?Ku om luba tarrõ tulla’,rästä ala ajadõ’,sõs võta’ pirdu parrõstja puhu’ tuli tarrõ. Märdi küüdse’ külmetese’,Märdi varba’ valutõsõ’. Märt ei olõ’ maasta tullu’,Märt um tullu’ taiva’asta,tinastContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

15. MARDIKOMBESTIK (Urv)

Urvastõ Vanu mardikombeid MARDI- JA KADRIPÄEV OLI IGATI LÕBUS PÄEV vanade eestlaste juures. Mardiõhtul käisid “mardid” – noored mehed lauldes ja mängides mööda küla, et naljaga endale mitmesugusid andeid paluda. Rahvajutu järele olid nad Lutherusest saadik ilmas. Neil olla omalContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Süküs

2. KULLA VELI, HÄÄ VELI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Hobõsõmäng KULLA VELI, HÄÄ VELI, õllõle, lelläle, (või: ollalii, lellalii)kas ti es näe’ minu hobõst,õllõle, lelläle,es näe’ liina minevät,õllõle, lelläle,Valga poolõ vaovat,õllõle, lelläle? Määres olli ti hobõnõ,õllõle, lelläle? Linalehti, laugiotsa,õllõle, lelläle,õrasilmi, kaputjalga,õllõle, lelläle. Otskõ ti külä orassõ’,õllõle, lelläle,tandskõ küäContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. OLLALÕ, OLLALÕ! (Krl)

Karula Hobõsõotsja. Joululaul OLLALÕ, OLLALÕ!„Kas ti näi’ mi hobõsiid?”„Määnes olli ti hobõnõ?”„Linalehte, laugiotsa.Kas näi’ liina minevät,Valga poolõ vaovat?”„Es näe’ liina minevät,Valga poolõ vaovat.Otkõ’ ti külä orassilõ,tandskõ’ külä tatrikilõ!”„Mii’ iks otsõ orassilõ,mii’ tandsõ tatrikilõ.”„Ei olõ’ teil rokka jo ruvõn,ei olõ’ kaara’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. SII’ RINNAN RIBISÄSE’ (Urv) (mujale)

Urvastõ Tsigu laul * SII’ RINNAN RIBISÄSE’,sõkla’ kõtun kahisasõ’,kängä klõks’na,naadi vulkst! Tekst: H III 9, 617 (9) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1888).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

18. LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI (Urv)

Urvastõ Lõolaul * LÕOKÕNÕ, LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI,näütä’ päivä,kas om päiv korgõn,vai om karja lõunal. Tekst: H III 9, 905 (1) < Urvaste khk ja v – Gustav Seen (1890).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

15. TSIIRI-TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Vanamiis ja tsirk TSIIRI, TSÕÕRI TSIRGUKÕNÕ,kos sul kulla pesäkene?Varikun varva päälkuiva kuusõ ossa pääl.Kos tuu kuus jäie?Vanamiis ta maha ragi.Kos tuu vanamiis jäie?Ärä’ temä kuuli.Kohes tedä matõti?Tarõ taadõ pindre pääle.Kos to pinnär jäie?Must hobõnõ üles künd’.Kos tuu muld jäie?kana’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

13. TSIIRI-TSIIRI, TSIRGUKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Latsilaul *** TSIIRI,TSIIRI, TSIRGUKENE,lõõri, lõõri lõokõnõ,kos su kulla pesakene?Minu pesä pedäjän,kuiva kuuse ossa pääl.Kohe kuus jäi?Vanamiis maha ragusi.Kohes vanamiis jäi?Ärä’ timä kuuli.Kohes tedä matõti?Pikõ põllu pindredeMis sinnä’ pääle kasvi?Pinipütsik, lõikhain.Kos pütsik ja lõikhain jäi?Vikat maha’ niitse.Kohe vikat jäi?Kivi alaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

6. LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA (Urv)

Urvastõ Kurg kündmän LÄTSI MÕTSA HUMMUKULTA,varra inne valgõta.Näi ma kurõ kündevät,haraku atra ajavat.Lei ma kurõ kundi pääle,harakulõ hanna pääle.Kurg läts’ kodu kungatõn,harak handa siputõn. Viis: EÜS VII, 895 (85) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M. Pehka < Eeva Maalberg,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

2. KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo kuuk KUUGU’, KULLA KÄOKÕNÕ, kukku,laula’, laanõlinnukõnõ!Ega kägu mul ei kuugu’,laanõlindu mul ei laula’ –kägu kuuki kündijäle,kündijäle, külvijäle,peotävve pillijalõ,adratävve ajajalõ. Os seo kägu kätte saasi’,pihu mullõ peiu tulõsi’ –köost tii ma käteräti,pihust piinü piharäti,oravast tii olaräti,kalõvast tii kaalaräti. Viis:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

1. KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ! (Urv)

Urvastõ Kägo KUUGU’, KUUGU’, KÄOKÕNÕ,laula’, laanõlinnukõnõ!Olõs seo kägo kätte saanu’,pihulindu mino piiu –käost mina tennü’ käteräti,pihulinnust pikä põllõ,laululinnust laudlina. Lauli’ kar’usõ’. Viis ja tekst: EÜS VII 876 (14) & EÜS VII 1284 (90) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

34. MIS SA LAULAT, KUI SA EI MÕISTA’ (Urv)

Urvastõ Halv laulik MIS SA LAULAT, KU SA EI MÕISTA’,veeritat sa, ei sa viisi’,mis sa, tsiga, sorisõt,rotimagu rogisõt?Roti’ sullõ ruvva keedi’,padakunna’ paa mõsi’ –ruvva keedi’ rohilidsõ,pudru puhta piimälidse. Viis: EÜS VII 895 (86) < Urvaste khk, Uue-Antsla v – M.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

30. KOS MA LAULU LAOTÕLLI (Urv)

Urvastõ Saar laulust. Kalajõgi KOS MA NO LAULU LAOTÕLLI,sinnä’ kasvi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ mõtsa’ murdunõssõ,sinnä’ laanõ’ laskõnõssa.Puu’ küll, puu’ küll, hellä’ vele’,puu’ olli’ täüsi putukida,ossa’ täüsi oravida,ladva’ laululindusida.Jõgi juuski juurtõ alt,kala’ kullatsõ’ jõõn,haug oll’ suurõ’, laugi’ otsa’,purrul katõ’ kirju’ külle’. ViisContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

28. KUI MII LAULU LAOTASI (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Laulu võim. Kalajõgi KUI MII LAULU LAOTASI,sinnä’ kasusi’ suurõ’ saarõ’,sinnä’ langõ’ laskõnasõ’.Vesi juuski alt juurdõ,päält kallas’ kalajärv.Tulgõ’, poisi’, püüdke’ kallu,hõbõ’õdsi lutsukõisi!Kubijilõ kostis viiä’,rehepapilõ palgas;et and (sõs and) aigu adra köütä’,vannu vangõrdõ paranda’. Viis: EÜS VII 879 (30) < UrvasteContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

22. KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE (Krl, Urv)

Karula/Urvastõ Lauligu latsõpõlv KOST MA LATSI LAULU LÖÜSE,sõsar vaenõ sõna’ sai?Imel oll’ pall’u tüteriid,ülilajalt langukõisi.Pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.Pardsil ol’l’ pal’l’u sõnnu,suvilinnul liia’ laulu’.Säält ma sõsar sõna’ sai,vaenõlatsi laulu löüse.Imi pand hällü palumailõ,kand’ hällü karjamailõ.Imil olli helle hääli,imil olli kummõContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

20. MIS SAI TENNO MU IMÄLE (Krl)

Karula Imä vaiv. Lauligu latsõpõlv MIS SAI TENNO MU IMÄLE,kua kassu kasvatajal?Sau sai sanna kütmisest,silmävesi vihtmisõst.Kon iks näkk’ nõrga’ kõo’,säält tekk’ vipõ’ viha’,kon iks näkk’ kuiva’ kuusõ’,säält tekk’ helle’ puu’. Imä vei vihalda sanna,mäele tõi mähkmildä,pand’ iks pardsi hällütämä,suvilinnu liigutama.PardsilContinue Reading

Sildid , ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

10. OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ (Urv)

Urvastõ Laulu võim OLÕS MA LUUDU LAULIJASSÕ,laulijassõ, laskõjassõ –laulas mere ma maassõ,mere põhja põrmandus,mere kivi’ kilingissõ,mere vatu võismassõ,mere sõmõra sõiras.Olõs ma luudu laulijassõ,laulijassõ, laskõjassõ,laulas ma lamba laulijassõ,kitsõ kerikun kõndijassõ,oriku laulas opõtajas,immisse laulas esändässe,pahru pahta papissa. Viis ja tekst: EÜS VII,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast

9. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST (Urv, Krl) (Pikk tee)

Urvastõ/Karula Pikk tii 1. 2. LÄKE’ TIIDÄ TRIIBULIST,maada massakarvalist!Tii oll’ pikkä meile minnä’,maa kavvõdõ karada’.Jovva’ kivile visada’,jovva’ sõõrda’ sõmõrilõ:kivi peiu pudõsi,sõmmõr sõrmilõ lagusi. Viis 1: ERv 97 (730) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).Viis 2: EÜS VII 877Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq

5. LIUGLÕÕ, LAUGLÕÕ! (Krl)

Karula Lina’ pikäs! Kui liuglõma naksit, sis nakati laulma, et pikä’ lina’ kasusõ’: Liuglõõ, lauglõõ!Liuglõ’ lina’ pikäs!Saa ma sisse istumaie,liuglõõ, lauglõõ,mäest alla laskõmaie,liuglõõ, lauglõõ,liuglõ lina’ pikäs. Võisõt kah mes sõnnu ess’ panda’ ja iks livvõlda’, kuis neil inne nuu’ sõna’Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

4. LIUGLÕ, LAUGLÕ! (Krl)

Karula Livvulaskmisõst 1. 2. Nii söödetü tõsõ pühõ hummogu kõik eläjä’ är’ ja joba inne päävänõsõmist mintü suurõ riiga mäele. Mäelt sõidõtu sis alla ja lõbutsõtu sääl egätmuudu. Saaniga sõitmisõ man laultu: Liuglõ, lauglõ!VEEGE’ REGI MÄELE,liuglõ, lauglõ,saatkõ’ saan kalda’alõ,liuglõ, lauglõ.Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Talv´

3. LIUGÕLÕ’ LAUGÕLÕ’! (Urv)

Urvastõ Lina Liugõlõ’, laugõlõ’!KUI EI PÜSÜ’ PÖÖRÜSSIS,püüdke’ hüü pöörüssis,raigapaar rahkõs.Liugõlõ’ laugõlõ’!Nii pikäs mii’ lina’,nigu riitiikene.Liugõlõ’, laugõlõ’!Mii’ lina’ lõhiniidses,Lõhiniidses, lajas lehes.Liugõlõ’, laugõlõ’!Papi lina’ paiupudsus,köstre lina’ küüvitsas,praoski lina’ paiupudsus! Viis: RKM II 65, 464 (156) < Urvaste khk, Antsla l (< RõugeContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

2. LIULGÕMI, LAULGÕMI (Urv)

Urvastõ Liugõlõmisõ laul LIULGÕMI, LAULGÕMI,liulgõmi lina’ pikä’,laulgõmi kiu’ laja’!Papi lina’ paiupudsus,köstre lina’ küüvitsus!Mii’ lina’ lõhinitsis,lõhinitsis, kandlõkeelis! Viis ja tekst: EÜS VII, 875 (13) & EÜS VII, 1284/5 (89) < Urvaste khk, Vana-Antsla v, Haanja t – M. Pehka, R. TammContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Talv´

2. KUI EI LÕPÕQ, SIIÄQ JÄTÄ (Urv)

Urvastõ Põimulaul Ku or´aq mõisa nurmõ päält kesvä põimmast kodu pallõlsivaq, sis laulivaq: Lõpõlõ, lõpõlõ!Kui ei lõpõq, siiäq jätä,tsirkõ süvväq, nirku närriq! Mõisast vasta (or´aq esiq): Lõpõlõ, lõpõlõ!Viil um lõunaq lõikumadaq,kala kats´ki ragumadaq,lutsu luigaq heitemädäq! Viis ja tekst: EÜS VIIContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. KESEV KEERELDI MÄE OTSAN (Urv)

Urvastõ Hummal KESEV KEERELDI MÄE OTSAN,hummal´ ukõrdi oron,vesi läüke lätte’en.“Külä veli, hää veli,ajaq meid kotti, viiq meid kodo!”Kubijas keppi tirgutõli,mina pääga võngutõli. Laulti mõisateol kesvä põimõn 50 aasta iist. Viis ja tekst: EÜS VII 893 (79) & EÜS VII 1100/2Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

6. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Karjalatsõ laul VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,vihmakõnõ, velleken;saokõnõ sõsaragõnõ,saokõnõ sõsarakõn.Ärq sa meidä ämmäkugi,ärq sa meidä ämmäkug,karjalatsi kastõtaguq,karjalatsi kastõtag!Olõ-i meil kotu, kon mi kuiu,olõ-i meil kotu, kon mi kui,olõ-i tarrõ, kon mi tahenõ,olõ-i tarre, kon mi tahen –kodu kuiva kuusõ allõ,kodu kuiva kuusõContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

5. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Üle, vihm! VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,õõ-õõ-õõ, õõ-oo-oo,saokõnõ, mu sõsari,ärq sa minnu likõs tekuq,minnu vaest likõs valaguq!Olõ-õi kotu, kon ma kuiva,olõ-õi tarrõ, kon ma tahenõ.Kodu kuiva kuusõ alla,tarõ tammõlehe alla.Jõvva-i esä tarrõ tetäq,veli palki veeritädäq,sõsar palki tsõõritadaq.Teomeheq teiväq tarõ,palgalisõq panniq paariq.Sis saiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

4. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Vihm ja vaenõlats´ VIHMAKÕNÕ, VELEKENE,õõ-õõ-õõ, õõ-oo-oo,ärq sa minnu ärq leotaguq,ärq sa minnu ämmetäguq!Ei mul kotu, kon ma kuiva,ei mul tarrõ, kon ma tahenõ –kodu kuiva kuusõ all,tarõ tammõlehe all.Viiq vihma Vinnemaalõ,ajaq vihma Arjumaalõ,saadaq vihma Saarõmaalõ,tuuq kuiva Turjamaalõ!Vinnemaal viläq palassõq,ArjumaalContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

3. VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE (Urv)

Urvastõ Kar´alatsõ laul * VIHMAKÕNÕ, VELLEKENE,ärq sa minnu hämmäkuq,likõs tekkuq linnukõist.Ei olõq kotu, kon ma kuiu,ei olõq tarrõ, kon ma tahena,kodu kuiva kuusõ all,tarõ tammõlehe all. RKM, Mgn. II 99 b < Antsla raj, Tsooru k/n, /Rõuge < Urvaste/ –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok

16. LÄÄSIQ KODU, EI TOHEQ (Urv)

Urvastõ Võõras kodu LÄÄSIQ KODU, leeli, EI TOHEQ, leeliumma majja, ei manidsõq.Kotun ommaq kõik kurjaq,vihatsõbaq vellenaasõq.Köüdiq no kimpu kipõq vitsaq,vakja panti vaavaq roosaq,kelles muilõ kui meile,vaesilõ karjussilõ.Olõs olluq uma imä,olõs söönüq-joonuq olluq.Võõrasimä meil kotun,võõras armu ahu iin. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

14. LÄKEQ KODU, KÜLÄ KAR´USÕQ! (Urv)

Urvastõ Imä ja esä uutvaq koduq * LÄKEQ KODUQ, KÜLÄ KAR´USÕQ,koduq meidä oodõtassõ,üle aia uigutas.Imä uikõ, upin peon,esä kai, kala käen.Upin lõppi uikõn äräq,kala kätte kaedõn.Ei mi toheq koduq minnäq,kotun kurjaq perenaisõq,vihatsõmbaq vellenaisõq,unitsõmbaq onunaisõq.Ajamiq karja kavvõdallõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tanumidõ,konContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

12. EI MA TOHIQ KODU MINNÄQ (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Kuri kodu EI MA TOHIQ KODU MINNÄQ.kotun kurjaq perenaasõq,vihatsõmbõq vellenaasõq.Võtvaq kimbu kivi päält,vaava roosa vaja päält,pihlõnuia pingi päält,toomõnuia tooli päält.Ai iks karja kavvõlõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tanumilõ,kos ei kuulõq kikka hellü,tõsõ tarõ tõlva hellü.Kos iks kikkaq kulda sööväq,aniq all´astContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

8. KUULÕQ, KULLA KODUIMÄ (Urv)

Urvastõ Karjalaul KUULÕQ, KULLA KODUIMÄ,hõ-lõõ, hõ-lõõ, hõ-lõõ, hõ-lõõ,kas või karja kodu aiaq,kas om valmis vas´kõjuuk´,avvutõduq lehmäainaq?Kui ei olõq valmis vas´kõjuuk´,avvutõduq lehmäainaq,aja karja kaugõmballõ,ligi liina lepistikku,taga Tartu tammistikku,kos ei kuulõq kikka ellü,tõõsõ tarõ tõlva ellü. Viis ja tekst: ERA III 7,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

7. KUULÕQ, KULL´A KODUIMI (Urv)

Urvastõ Karjus taht kodu KUULÕQ, KULL´A KODUIMI,Maali, kull´a majaimi,kas om valmis vas´kajuuki,avvutõduq lehmiainaq?Kas miiq karja koduq ajavai kirja koduq käänä?Olõ-õi valmis vas´kajuuki,avvutõduq lehmiainaq –aja karja kavvõdallõ,kirja käänä kingumaalõ,sääl, kon kurõq kulda sööväq,aniq all´ast õbõ’õt,kanaq kaarapöörüssiid,kikas kesväuhakiid. Viis ja tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

5. IMÄKENE, ELLEKENE (Krl, Urv)

Karula/Urvaste Kari kodu * IMÄKENE, IMÄKENE, ELLEKENE,imäkene, imäkene, ellekene,kas ma karja, kas ma karja koduq aja,vai kirjä, vai kirjä koduq keerä?Kas um valmis, kas um valmis vas´kajuuk´,avvutõduq, avvutõduq lehmäainaq?Ku ei olõq valmis, ku ei olõq valmis vas´kajuuk´,avvutõduq, avvutõduq lehmäainaq,aja maContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Õdak

11. AETI MU MÕTSA UMMUKULT (Krl)

Karula Karjalatsõlaul AETI MU MÕTSA, AETI MÕTSA UMMUKULT,varra inne, varra inne valgõt,anti mul peiu, anti peiu pikk´ vits,kandli alaq, kandli alaq karjavits.Olõs´ mul olnuq, olõs´ mul olnuq uma imä,elänüq, elänüq uma esä,andnuq mul peiu, andnuq peiu piimämuru,kandli alaq, kandli alaqContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

7. SÜÜQ SÜVVÄQ, KARJAKÕNÕ (Urv)

Urvastõ Karja süütmine SÜÜQ SÜVVÄQ, KARJAKÕNÕ,õõ-õõ-oo, õõ-õõ-oo,juuq juvvaq, kirjäkene!Süüq, karja, kon ma söödä,lakuq, karja, kon ma lasõ!Süüq, kari, söödühaina,lakuq, karja, kon ma lasõ! Viis: ERA III 7, 48/9 (11) < Urvaste khk, Urvaste v – H. Tampere < Elisabet Teos,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

5. SÜÜQ, KARI, KALDÕN (Urv)

Urvastõ Kar´a süütmine. Vaenõ talu SÜÜQ, SÜÜQ, KARI, KALDÕN,esiq mängi mäe pääl,kua kuldakaputõt,vasitsidõ varrastõga.Kelles näüseq nuuq taluq?Nuuq näüseq nällä taluq,all´õtõsõq nällä aiaq.Tulgõq mi tarrõ kaema!Meil om tarõ terist tettü,orrõq pantuq ubinist,parrõq pantuq pardsimunõst.Teil saibaq saviga paigaduq,mulguq munaga topiduq. Viis: EÜSContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõunõq

1. PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ

Urvastõ Pääväle PÄIV, TULÕQ VÄLLÄ,ma lää sullõ käümä,vii pütü piimä,poolõ pätsi leibä. RKM, Mgn. II 100 d < Antsla raj, Tsooru k/n /Rõuge < Urvaste/ –  H. Tampere ja O. Niinemägi < Rosalie Hankov, 74 a (1957). Lit. E. TampereContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hummok