Blogi arhiiv

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_v

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

20-. UDSU JÄLIL TULÕ UNI (Plv)

Põlva Lugõminõ latsilõ * UDSU JÄLIL TULÕ UNI,läbi akna kaes tä,kas ehk latsõkõisi mõniüleväl piäs olõma.Kos neid löüd argsõlt sääl,tassa heit kulmu pääl.Heidä’ sa’, latsõkõnõ,rahulist sis hingämä. Imä opas’. Tekst: RKM II 208, 46 (5) < Põlva khk, Himmaste k,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

19-. ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U,äio, kallis latsõkõnõ,ää no ts’uu, latsõkõnõ,mesi memme mar’akõnõ,kallis hellä linnukõnõ! Tekst: RKM II 208, 629 (2) < Põlva khk, Põlva v, Himmaste k, Vainu t – H. Tampere < Marie Rosalie Juks, 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

18-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ Hällülaul * ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,tibukõnõ magama.Ää-äh, ts’uu, ts’uu,hää’ latsõ’ hällü sisse,kurja’ latsõ’ koti sisse.Hää’ latsõ’ tundas hällü,kurja’ latsõ’ tundas kotti. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 87 c < Antsla raj, V-Antsla k/n, Kauksi k / Urvaste /Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

17+. ÄÄ, ÄIU-ÄÄ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ, ÄIJU-ÄÄ, ÄÄ, ÄIU-ÄÄ,kasu’, latsõ, karjussõs,karjavitsa kandijas. Viis ja tekst: ERA III 3, 157 (155) < Hargla khk, Mõniste v – E. Oja < Pauliine Pihlak, 44 a (1930). Fon 280 b.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

16+. ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ,jää’, väiku, magamõdõ!Kasu’ pia karjussõs,pikä vitsa vedäjäs,suurõ koti kandjas!Ää-ää, till’ukõnõ! Viis ja tekst: ERA III 7, 138 (16) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi k – Herbert Tampere < Leena Karh, 78 a (1935). Fon 444 b

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

15+. ÄÄ-ÄÄ, TS’UU-TS’UU (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Hällütüslaul ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH,Kasu’, poja (tüti), kar’ussõs,pikä vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,maasikmar’a korjajas.Ää-äh, ts’uu-ts’uh. Seod laulu laulva’ Rõugu ja Vahtsõliina imäkese’ ummi väikeisi latsi hällüteh. Viis ja tekst: EÜS I 108 (2) < Rõuge khk < Vastseliina – J. Orav (1905).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

14-. TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS (Plv)

Põlva Latsi hällütämine * TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS,kasu’ mullõ kar’ussõs,kar’avitsa kandijas,ut’e mõtsa ajajas,lamba lauta lugõjas! Tekst: RKM II 208 160 (4) < Põlva, Põlva al/n, Himmaste k, Hansu t – Erna ja Herbert Tampere < Liidia Hurt, 44 a (1966).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

13-. ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U! (Kan)

Kanepi Latsõ äiotamisõ laul * ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,kuss’u, kallis latsõkõnõ,kasu’, kasu’ kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peiu võttijas,lehmä lõiga pandijas,lamba lauta laskijas,kitsõ kinni’ ajajas. Memm läts’ mõtsa marju otsma,tõi säält suurõ sukatävve,kadajatsõ kanni tävve,pedäjätse pütü tävve. Hää’ latsõ’ hällü sisse,kur’a’ latsõ’ koti sisse,sitarua’Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

12-. KIIGU’, KIIGU’ KERIKO POOLÕ (Kan)

Kanepi Uinutamise laul * KIIGU’, KIIGU’ KERIKO POOLÕ,jala’ musta mulla poolõ,pää valgõ päävä poolõ,käe’ risti rindu pääle. Tekst: ERA II 36, 208 (5) < Kanepi khk, Erastvere v (vaestemaja) – Rich. Viidebaum < Mari Kirves, 66 a (1931). Fon. 253f.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

11+. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Rp)

Räpinä Hällülaul MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ,tud’u’, tud’u’, tuvikõnõ!Mar’al aigu maada’,ullil aigu uinuda’,tuvil aigu tud’oda’.Kunas sii kud’u (=kana) kodo tulõ,kunas sii tibu tööle lätt,kunas sii mari magama jääs,kunas sii ulli uinus. Laulti latsõ hällütämise man. Viis ja tekst: EÜS IXContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

10+. UINU’, UINU’, ULLIKÕNÕ (Rp)

Räpinä Hällülaul UINU’, UINU’, ULLIKÕNÕ,maka’, maka’, mar’akõnõ!Mar’al aigu magada’,ullil aigu uinuda’.Tulõva’ sul tõsõ’ päavä’,tõsõ’ päävä’, mitmõ’ vaiva’:pandas öütsi uikumahe,päivä karja kaitsõmahe.Maka’, maka’, mar’akõnõ,uinu’, uinu’, ullikõnõ,kenä lina küle all,teki’ tettü’ triibulidsõ’. Viis ja tekst: EÜS IX 1364 (373) & EÜS IXContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

9+. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Rp)

Räpinä Latsõ hällütämise laul MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ.Pää all sul pehme’ padi,küle all om kenä lina,triibulinõ tekikene,kruudõlinõ kotikõnõ. Viis: EÜS IX 1335 (238) < Räpina khk, Toolamaa v, Leevako k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Kristina Zerning,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

8-. UNI USSÕST TULGU’ (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * UNI USSÕST TULGU’,tili silmä mingu’,silmä’ kinni’ pangu’,latsõl rahu angu’. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1170 d < Põlva raj, Mooste k/n, Miiaste k /Põlva/ – O. Kõiva < Emilie Kottise, 75 a (1966). Lit. E.Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7-. ÄÄ-ÄÄ, ÄBÄ-LALL’A (Kan)

Kanepi Hällülaul * ÄÄ-ÄÄ, ÄÄ-ÄÄ, ÄBÄ LALL’A,ts’uu, ts’uu, ts’ud’su tulõ,susi suun, sarvõ’ pään,jänes mõtsan, jala’ all. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1335 g < Põlva raj, Kanepi al /Kanepi/ – H. Tampere, S. Lätt < Hilda Akken (Aken) (sündContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

6+. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U! (Kan)

Kanepi Hällülaul 1 2 ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,saa’, latsõ, suurõmpas,kasu’, latsõ, kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peon pidäjäs,lehmä kodo ajajas,nots’o sulgu pandijas. Viisid ja tekst: RKM II 246, 113 (2) & RKM II 246, 112 (1) < Kanepi khk – Laura Pihlapuu < HildaContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5+. UNI TULÕ UIKÕN (Kan)

Kanepi Hällülaul 1 UNI TULÕ UIKÕN,läbi laanõ lauldõn,kats patja kangli all,olõkubu ola pääl. Viis ja tekst: RKM II 246, 113 (3) < Kanepi khk – Laura Pihlapuu < Hilda Akken (Aken) , 69 (sünd Erastvere v, Tori t) (1967) &Continue Reading

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

4-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ Hällülaul * ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,kuss’u, kulla latsõkõnõ,tsirgu silmäteräkene,esä-emä õnnõs, rõõmus,Eesti riigi ausas mehes.Liiri-lõõri lõokõnõ,piiri-pääri pääsukõnõ,hüppä’ üle ua-aia,karga’ üle kapsta-aia,üle mõtsa: vurr! Tekst: RKM II 65, 367/8 (86) < Urvaste khk, Antsla l – S. Porosson, A. Garšnek <Continue Reading

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3-. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Kan)

Kanepi Hällülaul * HällülaulSeo salmiga uinut’ memm minnu magama. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ!Küll sul tulõva’ tõõsõ’ päävä’,tõõsõ’ päävä’, rassõ’ vaiva’:tulõ kar’al kõndiminõ,tulõ õitsil hõl’uminõ. Tekst: H III 29, 676(5) < Kanepi – Johann Sööt (1901).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2-. ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH (Krl)

Karula Kasu’ kar’ussõs * Tütärlatsõlõ tuudi kõoors, poisslatsõlõ kuusõors. Kandsust köüdeti lakkõ. Tuu peenenb ots jäi kaugõmbalõ. Sinnä’ köüdeti häll nellä nöörige otsa. Mõnõl oll’ puunõ häll, vähä piklik, mõnõl oll’ rõivagõ lüüdü. Oll’ nöörikene hällü küllen. Jalg panti pääle.Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1+. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Krl)

Karula Latsõ äiotaminõ ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,väiku pois’u magama! Viis ja tekst: RKM II 307, 397 (13) < Karula khk, Kaagjärve k, Kalda t – Vaike Sarv < Miili Simmul, 74 a (1973).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_L a p s e__ä i u t a m i s e d_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

10. LÜÜ’ KOKKO, KASTA’ KAKKU (Rg)

Rõugõ Mängitüslaul Var: Lüvväs peopessi kokko ja esi’ lauldas: Lüü’ kokko, kasta’ kakku,heidä’ ahjo, võta’ vällä!Süü’ esi’, anna’ mullõ kah!Pai, pai-pai-pai-pai,pai, pai-pai-pai-pai. (“Pai” aigu tetas paid üle näo) Viis: ERA III 3, 57 (50) <Rõuge khk, Haanja v – J.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

9. LÜÜ’ KOKKO, KASTA’ KAKKU (Rg)

Rõugõ Mängitüslaul Latsõlõ laula kässi kokko lüvveh: Lüü’ kokko, kasta’ kakku,hiidä’ ahjo, võta’ vällä,tsilguda’ tsialihaga,karguda’ kanapasaga:hamm, ham, ham, haas. – Viis: ERA III 3, 57 (50) <Rõuge khk, Haanja v – J. Gutves < E. Oja, 63 a (1930).Tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

8. KEEDÄ’ PUTRU, PORI NAANE (Plv)

Põlva Latsilõ * KEEDÄ’ PUTRU, PORI NAANÕlasõ’ jauha, Jaagu naanõ,tuu’ piimä, Peebu naanõ,heidä’ suula, Hindo naanõ.Anna’ maitsa’ harakulõ,anna’ maitsa’ varõssõlõ,ampsti kah! Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1174 c < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O . Kõiva,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7. TSÕI, TSÕI TSÕDSÕLÕ (Hrg)

Harglõ Latsõ hupatamisõ laul TSÕI, TSÕI, TSÕDSÕLÕ,üle aia onulõ,läbi lepistü lellile,üle tänävä tädile.Mis sääl aia all om?Meri aia all om.Mis sääl mere keskel om?Tulp mere keskel om.Mis sääl tulba otsan om?Säng tulba otsan om.Mis sääl sängü sisen om?Padi sängü sisenContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

6. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Kan)

Kanepi Hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oja onolõ,läbi laanõ lelläle,Tännäsilmä tädile.Esä tõi leibä,sarviliidsi saiu.Ono tõi ubinit,kausitävve kallu.Tsõdsõ tõi sõira,kõo otsast vitsõ.Tädi tõi kotitävve kirpõ. Viis: RKM II 64, 481 (107) < Hargla khk, Mõniste v ja k – Helgi Sirmais <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5. SÕIT, SÕIT SÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Latsõ hupataminõ * SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle, oja onolõ,Tännässilmä tädile.Tädi tõi täie,ono tõi ubinit,lell tõi leibä. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1202 d < Põlva raj, Põlva al/n, Kiuma k /Põlva/ – E. Liiv < Maria Kool, 82 aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

4. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oro onolõ,tiid müüdä tädile!Ptruu, ptruu Riiga,toomõ’ latsilõ saia!Liinasaia’ sarvilidsõ’,liinakringli’ keerolidsõ’. Niisama jorutus latsilõ, määnestki viit täl ei olõ’. Viis ja tekst: RKM II 208, 609/10 (3) < Põlva khk ja v, Eoste k, Kahuotsa tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Latsõ hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oja onolõ,tiid pite tädile,maad pite mammalõ. Viis ja tekst: RKM II 208, 643 (1) < Põlva khk, Mooste v, Kooskora k, Kitserosoo t – H. Tampere < Emilie Katai, 76 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2. TII, TII, TIGANÕ (Plv)

Põlva Latsi nal’atmisõ laul * TII, TII, TIGANÕ,raa, raa raganõ,osta’ mullõ hobõnõ,mina lää liina,tuu sullõ saia.Suurõ saia sarvilidsõ,kulatski kolmõkopkalidsõ. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1178 c < Põlva raj, Mooste k/n, Kauksi k /Põlva/ – O. Kõiva < AlmaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1. TII TIHANÕ (Krl)

Karula Latsi tiitämine TII-TII, TIHANÕ,vaa-vaa, varblanõ!Hüpäs’ üle uaaia,karas’ üle kapstaaia,üle mõtsa, vurrr! Viis ja tekst: RKM II 307, 397 (12) < Karula khk, Kaagjärve, Kalda t – Vaike Sarv < Miili Simmul, 74 a (1973)

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_M ä n g i t a m i s e d_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq