20-. UDSU JÄLIL TULÕ UNI (Plv)

Põlva

Lugõminõ latsilõ

*

UDSU JÄLIL TULÕ UNI,
läbi akna kaes tä,
kas ehk latsõkõisi mõni
üleväl piäs olõma.
Kos neid löüd argsõlt sääl,
tassa heit kulmu pääl.
Heidä’ sa’, latsõkõnõ,
rahulist sis hingämä.

Imä opas’.

Tekst: RKM II 208, 46 (5) < Põlva khk, Himmaste k, Hansu t – Erna ja Herbert Tampere < Liidia Hurt, 44 a (1966).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq