Blogi arhiiv

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_v

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

20-. UDSU JÄLIL TULÕ UNI (Plv)

Põlva Lugõminõ latsilõ * UDSU JÄLIL TULÕ UNI,läbi akna kaes tä,kas ehk latsõkõisi mõniüleväl piäs olõma.Kos neid löüd argsõlt sääl,tassa heit kulmu pääl.Heidä’ sa’, latsõkõnõ,rahulist sis hingämä. Imä opas’. Tekst: RKM II 208, 46 (5) < Põlva khk, Himmaste k,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

19-. ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * ÄIO, ÄIO, KUSS’U, KUSS’U,äio, kallis latsõkõnõ,ää no ts’uu, latsõkõnõ,mesi memme mar’akõnõ,kallis hellä linnukõnõ! Tekst: RKM II 208, 629 (2) < Põlva khk, Põlva v, Himmaste k, Vainu t – H. Tampere < Marie Rosalie Juks, 80Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

18-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ Hällülaul * ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,tibukõnõ magama.Ää-äh, ts’uu, ts’uu,hää’ latsõ’ hällü sisse,kurja’ latsõ’ koti sisse.Hää’ latsõ’ tundas hällü,kurja’ latsõ’ tundas kotti. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 87 c < Antsla raj, V-Antsla k/n, Kauksi k / Urvaste /Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

17+. ÄÄ, ÄIU-ÄÄ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ, ÄIJU-ÄÄ, ÄÄ, ÄIU-ÄÄ,kasu’, latsõ, karjussõs,karjavitsa kandijas. Viis ja tekst: ERA III 3, 157 (155) < Hargla khk, Mõniste v – E. Oja < Pauliine Pihlak, 44 a (1930). Fon 280 b.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

16+. ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ (Hrg)

Harglõ Hällütüs ÄÄ-ÄÄ, TILL’UKÕNÕ,jää’, väiku, magamõdõ!Kasu’ pia karjussõs,pikä vitsa vedäjäs,suurõ koti kandjas!Ää-ää, till’ukõnõ! Viis ja tekst: ERA III 7, 138 (16) < Hargla khk, Taheva v, Kirepi k – Herbert Tampere < Leena Karh, 78 a (1935). Fon 444 b

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

15+. ÄÄ-ÄÄ, TS’UU-TS’UU (Rg, Vst)

Rõugõ/Vahtsõliina Hällütüslaul ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH,Kasu’, poja (tüti), kar’ussõs,pikä vitsa võttijas,kar’a mõtsa ajajas,maasikmar’a korjajas.Ää-äh, ts’uu-ts’uh. Seod laulu laulva’ Rõugu ja Vahtsõliina imäkese’ ummi väikeisi latsi hällüteh. Viis ja tekst: EÜS I 108 (2) < Rõuge khk < Vastseliina – J. Orav (1905).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

14-. TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS (Plv)

Põlva Latsi hällütämine * TS’UU-TS’UU SUURÕMBAS,kasu’ mullõ kar’ussõs,kar’avitsa kandijas,ut’e mõtsa ajajas,lamba lauta lugõjas! Tekst: RKM II 208 160 (4) < Põlva, Põlva al/n, Himmaste k, Hansu t – Erna ja Herbert Tampere < Liidia Hurt, 44 a (1966).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

13-. ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U! (Kan)

Kanepi Latsõ äiotamisõ laul * ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,kuss’u, kallis latsõkõnõ,kasu’, kasu’ kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peiu võttijas,lehmä lõiga pandijas,lamba lauta laskijas,kitsõ kinni’ ajajas. Memm läts’ mõtsa marju otsma,tõi säält suurõ sukatävve,kadajatsõ kanni tävve,pedäjätse pütü tävve. Hää’ latsõ’ hällü sisse,kur’a’ latsõ’ koti sisse,sitarua’Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

12-. KIIGU’, KIIGU’ KERIKO POOLÕ (Kan)

Kanepi Uinutamise laul * KIIGU’, KIIGU’ KERIKO POOLÕ,jala’ musta mulla poolõ,pää valgõ päävä poolõ,käe’ risti rindu pääle. Tekst: ERA II 36, 208 (5) < Kanepi khk, Erastvere v (vaestemaja) – Rich. Viidebaum < Mari Kirves, 66 a (1931). Fon. 253f.

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

11+. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Rp)

Räpinä Hällülaul MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ,tud’u’, tud’u’, tuvikõnõ!Mar’al aigu maada’,ullil aigu uinuda’,tuvil aigu tud’oda’.Kunas sii kud’u (=kana) kodo tulõ,kunas sii tibu tööle lätt,kunas sii mari magama jääs,kunas sii ulli uinus. Laulti latsõ hällütämise man. Viis ja tekst: EÜS IXContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

10+. UINU’, UINU’, ULLIKÕNÕ (Rp)

Räpinä Hällülaul UINU’, UINU’, ULLIKÕNÕ,maka’, maka’, mar’akõnõ!Mar’al aigu magada’,ullil aigu uinuda’.Tulõva’ sul tõsõ’ päavä’,tõsõ’ päävä’, mitmõ’ vaiva’:pandas öütsi uikumahe,päivä karja kaitsõmahe.Maka’, maka’, mar’akõnõ,uinu’, uinu’, ullikõnõ,kenä lina küle all,teki’ tettü’ triibulidsõ’. Viis ja tekst: EÜS IX 1364 (373) & EÜS IXContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

9+. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Rp)

Räpinä Latsõ hällütämise laul MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ.Pää all sul pehme’ padi,küle all om kenä lina,triibulinõ tekikene,kruudõlinõ kotikõnõ. Viis: EÜS IX 1335 (238) < Räpina khk, Toolamaa v, Leevako k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Kristina Zerning,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

8-. UNI USSÕST TULGU’ (Plv)

Põlva Latsõ äiotaminõ * UNI USSÕST TULGU’,tili silmä mingu’,silmä’ kinni’ pangu’,latsõl rahu angu’. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1170 d < Põlva raj, Mooste k/n, Miiaste k /Põlva/ – O. Kõiva < Emilie Kottise, 75 a (1966). Lit. E.Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7-. ÄÄ-ÄÄ, ÄBÄ-LALL’A (Kan)

Kanepi Hällülaul * ÄÄ-ÄÄ, ÄÄ-ÄÄ, ÄBÄ LALL’A,ts’uu, ts’uu, ts’ud’su tulõ,susi suun, sarvõ’ pään,jänes mõtsan, jala’ all. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1335 g < Põlva raj, Kanepi al /Kanepi/ – H. Tampere, S. Lätt < Hilda Akken (Aken) (sündContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

6+. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U! (Kan)

Kanepi Hällülaul 1 2 ÄIU-ÄIU, KUSS’U-KUSS’U,saa’, latsõ, suurõmpas,kasu’, latsõ, kar’ussõs,kar’a perän kõndijas,vitsa peon pidäjäs,lehmä kodo ajajas,nots’o sulgu pandijas. Viisid ja tekst: RKM II 246, 113 (2) & RKM II 246, 112 (1) < Kanepi khk – Laura Pihlapuu < HildaContinue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5+. UNI TULÕ UIKÕN (Kan)

Kanepi Hällülaul 1 UNI TULÕ UIKÕN,läbi laanõ lauldõn,kats patja kangli all,olõkubu ola pääl. Viis ja tekst: RKM II 246, 113 (3) < Kanepi khk – Laura Pihlapuu < Hilda Akken (Aken) , 69 (sünd Erastvere v, Tori t) (1967) &Continue Reading

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

4-. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Urv)

Urvastõ Hällülaul * ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,kuss’u, kulla latsõkõnõ,tsirgu silmäteräkene,esä-emä õnnõs, rõõmus,Eesti riigi ausas mehes.Liiri-lõõri lõokõnõ,piiri-pääri pääsukõnõ,hüppä’ üle ua-aia,karga’ üle kapsta-aia,üle mõtsa: vurr! Tekst: RKM II 65, 367/8 (86) < Urvaste khk, Antsla l – S. Porosson, A. Garšnek <Continue Reading

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3-. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ (Kan)

Kanepi Hällülaul * HällülaulSeo salmiga uinut’ memm minnu magama. MAKA’, MAKA’, MAR’AKÕNÕ,uinu’, uinu’, ullikõnõ!Küll sul tulõva’ tõõsõ’ päävä’,tõõsõ’ päävä’, rassõ’ vaiva’:tulõ kar’al kõndiminõ,tulõ õitsil hõl’uminõ. Tekst: H III 29, 676(5) < Kanepi – Johann Sööt (1901).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2-. ÄÄ-ÄH, TS’UU-TS’UH (Krl)

Karula Kasu’ kar’ussõs * Tütärlatsõlõ tuudi kõoors, poisslatsõlõ kuusõors. Kandsust köüdeti lakkõ. Tuu peenenb ots jäi kaugõmbalõ. Sinnä’ köüdeti häll nellä nöörige otsa. Mõnõl oll’ puunõ häll, vähä piklik, mõnõl oll’ rõivagõ lüüdü. Oll’ nöörikene hällü küllen. Jalg panti pääle.Continue Reading

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1+. ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U (Krl)

Karula Latsõ äiotaminõ ÄIU, ÄIU, KUSS’U, KUSS’U,väiku pois’u magama! Viis ja tekst: RKM II 307, 397 (13) < Karula khk, Kaagjärve k, Kalda t – Vaike Sarv < Miili Simmul, 74 a (1973).

Sildid
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_L a p s e__ä i u t a m i s e d_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7. SUSI OPAS’ UMMA POIGA (Krl)

Karula Susi oppas poiga SUSI OPAS’ UMMA POIGA,ütle’ petero,Kahr kattõ latsõkõist,ütle’ pilato,mine’ üles Jaani mäele,ütle’ petero,kae’ kos kari kallunõssa,ütle’ pilato.Kae’ kos vas’ka’ varjunessa,kae’ kos lamba’ lammõnõssa,kae’ kos kitsõ’ kirgõnõssa. (2 kõrda) Viis ja tekst: EÜS VI 198 (20) & EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

18. SUSI SUUN, SARVÕ’ PÄÄN (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * SUSI SUUN, SARVÕ’ PÄÄN,jänes mõtsan, jala’ all,kahru karjan, kampson sälän,suurt särki sukugi. Tekst: H III 9, 709 (26) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

6. KURR-KARR , KOS SA KÄVE’? (Hrg)

Harglõ Latsilugõminõ * KURR-KARR, KOS SA KÄVE’?Nurr-närr nurmõn käve.Mis sääl tetti?Liha süüdi.Kas sullõ ka anti?Anti küll üts palakõnõ.Kas sa mu kattõ poiga näit?Näi küll.Konnõs olli’?Pendre all magasi’.A ku sa vahest vällä sei’?Is süü’, is süü’.Riiru, Riiru, ärä’ puttu’ sa minnu,maContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

5. KORR KARR, KOS SA LÄÄT? (Kan)

Kanepi Kassi laul * KORR KARR, KOS SA LÄÄT?Nurr, narr, nurmõ.Mirr, marr, midä otsma?Hirr, härr, hiiri.Tarr, tärr, tuu’ mullõ kah! Tekst: E 56384 (8) < Kanepi khk, Kõlleste v – Ev. Grünberg < Anna Himalane, 62 a (1925).

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

35. ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSS (Rg)

Rõugõ Latsilugõminõ ÜTS VÄIKENE VERREV PÕRSSütel no suurõlõ tsialõ:“Oi läämi’ mõtsa tsungma,ja tsungma ja toitma pääd!”Tsiga tsungõ, silmä’ tsilgõ’,orik künde, pää higusi. Viis: ERA III 3, 217 (235) < Rõuge khk, Tsooru v – E. Oja < Miili Purk (1980).Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst

4. AHTER VAHTER VILKIN VIKS (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ Latsi vana’ mäng * Järgmädse’ sõna’ loetasõ’ rian saisvidõ latsi pääle, egäleütele üts sõna. Ku kõrd läbi, loetasõ’ vahtsõst kooni’ kõik sõna’ läbi. Kink pääle viimäne sõna trehväs, tuu nakkas tõisi kinni’ püüdmä. Püüdmise man tetäs tälle segämises kasContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. ANGO TANGO TILLA TOO (Rg) (lisatud mängu kirjeldus)

Rõugõ Latsi vana’ mäng * Latsõ’ säädvä’ hindä rinda, nii mitu, ku näid om, ütstõõsõ ligi. Juhataja lugõ egäüte pääle käega näüdaten sääntsit sõnno, ekä sõnna rõhutõn: “ANGO TANGO TILLA TOO,tsetter vaavõr viiver vooamm tamm rittes tammviidi viidi hani kammunContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. TRIHVATAAR (Rg)

Rõugõ Mäng, mängu kirjeldus * KON TALON MITU TARRÕ, vai jäl’ sängü’ ja kapitagodsõ’ nii omma’, et latsõ’ taadõ ja ala hinnäst är’ käkmä mahusõ’, sääl mängitäs “trihvatar’i” nii: Kiäki lask sandikivi ehk lõmmukivi pääle põlvikula vai kummalõ maaha, pandContinue Reading

Sildid
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

17. KUTSA HAUK’ KOPÕLIN (Urv) (Loomade häälitsemised)

Urvastõ Eläjide helü’ * KUTSA HAUK’ KOPÕLIN:„Luid saa ürrä’.“Märä mänge mäe pääl:„Pulma sõita’.“Lammas laudanõ määge:„Mõrsja särki.“ Tekst: H II 36, 200 (260) < Urvaste khk, Karula – Gustav Seen < mitu “roomakõistõ” naist (1893).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

16. SINGÕL VINGÕL NÕNAPRILL (Kan)

Kanepi Lugõminõ * SINGÕL VINGÕL NÕNAPRILLmeil oll’ koton krookutill,krookutill tekk’ pall’o nall’a,ai latsõ’ tarõst vällä. Tekst: E 56384 (7) < Kanepi khk, Kõlleste v – Ev. Grünberg < Anna Himalane, 62 a (1925).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

15. UDINA’ ADINA’ SEKSE SEM (Urv)

Urvastõ Latsilugõminõ * UDINA’ ADINA’ SEKSE SEM,vesper valla, kupõr koi,tits’ kits’, tibõna tits’,tammõ kriiska. Tekst: H III 9, 795 (7) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

14. ENTEL, TENTEL TRIKA TREI (Vst)

Vahtsõliina Latsilugõminõ * ENTEL, TENTEL TRIKA TREI,viibõr, vaabõr, kupõrkoi,Ints, tints tibula tamm kriisk. Tekst: ERA II 60, 573 (23) < Vastseliina khk, v, as – Vambola Erik, 10 a (Vastseliina as. algkool) (1933).

Postitatud Liisulugõmisõq

13. ÜKSIS TUKSIS TOOMÕ TILKU (Kan) (lisatud mängu kirjeldus)

Kanepi Mäng, lugõminõ * ÜKSIS, TUKSIS TOOMÕ TILKU,veeme kolku,sullõ olgu’ tille tipu,tille tipu, vällä näpu,kulaku leht. – Latsõ’ loiva’ seod tsõõrin saistõn, egä sõnaga ütte näüdäten; kink(kelle) pääle “kulaku leht” sattõ, tuu pidi midägi tegemä, miä inne oll’ är’ määrät.Continue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

12. ÜKSI’ TÜKSI’, TOOMÕ TILKA (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * ÜKSI’ TÜKSI’, TOOMÕ TILKA,viksi’ vaksi’, vainas kukku,sullõ olgu’ tille tibu,nall’a nabu,kooga mõtsa,kolaku leib. Tekst: H III 9, 795 (6) < Urvaste kh., Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

11. TÄITAPJA JA KOTINÕKLJA (Krl)

Karula Sõrmi nime’ * Sõrmi opati latsõlõ. TÄITAPJA, päss,Kotinõklja, edimäne sõrm,Pikk Piitre, tõõnõ,Nimetä Mats, kolmas,Väikene Ants, väiku sõrm. Tekst: RKM I 13, 518 < Karula – Anna Pärsimägi (1976).

Postitatud Liisulugõmisõq

10. MIS NIMI? (Kan)

Kanepi Lugõminõ * MIS NIMI? – Nipitiri.Mis väärnimi? – Väidse ots.Mis kolmas nimi? – Koira saba.Mis neläs nimi? – Nelliku nisa.Mis viies nimi? – Viksi Villem.Mis kuvvõs nimi? – Kuputil.Mis säitsmes nimi? – Karva Kõrvõkõnõ.Mis ütsäs nimi? – Hülbi Hansukõnõ.MisContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

9. MIS ÜTS? EI MIDÄGI! (Hrg)

Harglõ Latsilugõminõ * MIS ÜTS? – EI MIDÄGI!Mis kats? – Kats silmä pään.Mis kolm? – Kolmõ jalaga latsõ pudrupott.Mis neli? – Lehmäl neli nissa.Mis viis? – Mihel viis päkkä peon.Mis kuus? – Hopõn um kuuõ naalaga rauan.Mis säidse? – SäidseContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

8. MIS ÜTS? (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * MIS ÜTS? – Üts ei olõ’ midägi.Mis kats? – Kats silmä pään.Mis kolm? – Kolm latsõ pudrupoti jalga.Mis neli? – Neli lehmä nissa.Mis viis? – Viis sõrmõ peon.Mis kuus? – Kuus hobõseravva mulku.Mis säidse? – SäidseContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

7. IISPÄ IKÕTI (Urv) (Nädalapäevad)

Urvastõ Nädälipäävä’* IISPÄ IKÕTI,tõsõpä tõrõldi,kolmapä koira tapõti,neläpä nahka niluti,riidi riiht pesti,puulpä putru pombati,pühäpä püüdlit lasti. Tekst: H III 9, 904 (3) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (gümn. õpilane) (1888).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

6. IISPÄ – ERNET KÜLVETI (Urv) (Nädalapäevad)

Urvastõ Nädälipäivi tüü’ * IISPÄ – ERNET KÜLVETI,tõsõpa – tõugu tetti,kolmaba – kottõ koeti,nelläbä – joba niideti,riidi – riiht pesti,puulba – putru keedeti,pühäbä – kerkun käüti. Tekst: ERA II 2, 347 (6) < Urvaste khk, Vana-Antsla v – Herbert TampereContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

5. TII’ PÄTSI, KASTA’ KAKKU (Krl)

Karula Latsõlõ laulti * TII’ PÄTSI, KASTA’ KAKKU,hiidä’ ahju, võta’ vällä,tsiirudõ tsia liha,kapudõ kana liha.Hampsti! Pai, hampsti! Tekst: RKM II 394, 36 (12) < Karula khk – A. Pärsimägi < Anna Pärsimägi (sünd 1887), (1976).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

4. TII’ PÄTSI, TIPPA PÄTSI! (Kan)

Kanepi Latsilõ laul * TII’ PÄTSI, TIPPA PÄTSI,luu’ pätsi, tuppa pätsi;tsiiri tsialihaga,kaari kanamunaga.Heidä’ ahjo, haara’ vällä,suvvõ lopst. Tekst: H II 45, 67 (2) < Kanepi khk – J. Väggi (1892).

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

3. LUU’ PÄTSI! (Plv)

Põlva Lugõminõ * LUU’ PÄTSI,kuku pätsi,pai pätsi,panõ’ ahjo,võta’ vällä,anna’ mullõ ka amps!Pai, pai, pai! Inne lüvväs kässi kokko ja peräst tetäs pai. Tekst: RKM II 208, 140 (27) < Põlva khk, Eoste k, Ala t – Erna ja Herbert TampereContinue Reading

Sildid
Postitatud Liisulugõmisõq

10. LÜÜ’ KOKKO, KASTA’ KAKKU (Rg)

Rõugõ Mängitüslaul Var: Lüvväs peopessi kokko ja esi’ lauldas: Lüü’ kokko, kasta’ kakku,heidä’ ahjo, võta’ vällä!Süü’ esi’, anna’ mullõ kah!Pai, pai-pai-pai-pai,pai, pai-pai-pai-pai. (“Pai” aigu tetas paid üle näo) Viis: ERA III 3, 57 (50) <Rõuge khk, Haanja v – J.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

9. LÜÜ’ KOKKO, KASTA’ KAKKU (Rg)

Rõugõ Mängitüslaul Latsõlõ laula kässi kokko lüvveh: Lüü’ kokko, kasta’ kakku,hiidä’ ahjo, võta’ vällä,tsilguda’ tsialihaga,karguda’ kanapasaga:hamm, ham, ham, haas. – Viis: ERA III 3, 57 (50) <Rõuge khk, Haanja v – J. Gutves < E. Oja, 63 a (1930).Tekst: ERAContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

8. KEEDÄ’ PUTRU, PORI NAANE (Plv)

Põlva Latsilõ * KEEDÄ’ PUTRU, PORI NAANÕlasõ’ jauha, Jaagu naanõ,tuu’ piimä, Peebu naanõ,heidä’ suula, Hindo naanõ.Anna’ maitsa’ harakulõ,anna’ maitsa’ varõssõlõ,ampsti kah! Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1174 c < Põlva raj, Mooste k/n ja as – O . Kõiva,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

7. TSÕI, TSÕI TSÕDSÕLÕ (Hrg)

Harglõ Latsõ hupatamisõ laul TSÕI, TSÕI, TSÕDSÕLÕ,üle aia onulõ,läbi lepistü lellile,üle tänävä tädile.Mis sääl aia all om?Meri aia all om.Mis sääl mere keskel om?Tulp mere keskel om.Mis sääl tulba otsan om?Säng tulba otsan om.Mis sääl sängü sisen om?Padi sängü sisenContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

6. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Kan)

Kanepi Hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oja onolõ,läbi laanõ lelläle,Tännäsilmä tädile.Esä tõi leibä,sarviliidsi saiu.Ono tõi ubinit,kausitävve kallu.Tsõdsõ tõi sõira,kõo otsast vitsõ.Tädi tõi kotitävve kirpõ. Viis: RKM II 64, 481 (107) < Hargla khk, Mõniste v ja k – Helgi Sirmais <Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

5. SÕIT, SÕIT SÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Latsõ hupataminõ * SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle, oja onolõ,Tännässilmä tädile.Tädi tõi täie,ono tõi ubinit,lell tõi leibä. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1202 d < Põlva raj, Põlva al/n, Kiuma k /Põlva/ – E. Liiv < Maria Kool, 82 aContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

4. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oro onolõ,tiid müüdä tädile!Ptruu, ptruu Riiga,toomõ’ latsilõ saia!Liinasaia’ sarvilidsõ’,liinakringli’ keerolidsõ’. Niisama jorutus latsilõ, määnestki viit täl ei olõ’. Viis ja tekst: RKM II 208, 609/10 (3) < Põlva khk ja v, Eoste k, Kahuotsa tContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

3. SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ (Plv)

Põlva Latsõ hupataminõ SÕIT, SÕIT TSÕDSÕLÕ,üle oja onolõ,tiid pite tädile,maad pite mammalõ. Viis ja tekst: RKM II 208, 643 (1) < Põlva khk, Mooste v, Kooskora k, Kitserosoo t – H. Tampere < Emilie Katai, 76 a (1966).

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2. TII, TII, TIGANÕ (Plv)

Põlva Latsi nal’atmisõ laul * TII, TII, TIGANÕ,raa, raa raganõ,osta’ mullõ hobõnõ,mina lää liina,tuu sullõ saia.Suurõ saia sarvilidsõ,kulatski kolmõkopkalidsõ. Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1178 c < Põlva raj, Mooste k/n, Kauksi k /Põlva/ – O. Kõiva < AlmaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1. TII TIHANÕ (Krl)

Karula Latsi tiitämine TII-TII, TIHANÕ,vaa-vaa, varblanõ!Hüpäs’ üle uaaia,karas’ üle kapstaaia,üle mõtsa, vurrr! Viis ja tekst: RKM II 307, 397 (12) < Karula khk, Kaagjärve, Kalda t – Vaike Sarv < Miili Simmul, 74 a (1973)

Sildid ,
Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

2. ÄTT AI HÄRÄ JORRU (Urv)

Urvastõ Latsi lugõminõ * ÄTT AI HÄRÄ JORRU,nänn kastsõ karaskit,paa sisse, pangi sisse,kirevädse kipi sisse. Tekst: H III 9, 709 (25) < Urvaste khk, Koigu v – Gustav Seen (1889).

Sildid ,
Postitatud Liisulugõmisõq

5. KES LÄTS’ KESVI PÕIMÕMAIE (Rp) (Sõrmemähkimise mäng)

Räpinä Sõrmõmähkmise laul KES LÄTS’ KESVI PÕIMÕMAIE, tseio, leio?Mari läts’ kesvi põimõmaie, tseio, leio.Lõõgas’ kesvä, lõõgas sõrmõ, tseio, leio.Tulli peiu kaema, tseio, leio,võtt’ siidi kaabu päält, tseio, leio,mähke Mari sõrmõ kinni’, tseio, leio. Viis ja tekst: SKS Lindpere 46 (104)Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_M ä n g i t a m i s e d_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

_*_

Postitatud Vahtsõmbaq mängoq

1. TSÄKU, NÄKU (Rg)

Rõugõ Lugõmisõ mäng * Ütlejäl um kirvõs käehn, rago vasta puud ehk palki ja lugõ: „TSÄKU, NÄKU, täku, täku, täi ludi,kes ei usu’ tulkõ kaema, et siin um viistõist,“ ja lüü nii võimalikult ruttu lukõhn 15 tsälka puu sisse. Tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Liisulugõmisõq

_M ä n g u l i s e d__l u g e m i s e d_

Postitatud Liisulugõmisõq

_*_

Postitatud Liisulugõmisõq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. MII’ AUSTA TALOPOIGA (Rg)

Rõugõ Talopujamäng MII’ AUSTA TALOPOIGA,mii’ austa talopoiga,kuis nii väega illos saa,illos illos saa! Seo talopoig võtt’ naasõ,seo naanõ võtsõ latsõ,seo lats sis võtsõ ammõ,seo amm sis võtsõ suladsõ,seost sulatsõst sai talopoig.Seo talopoig lahku naasõst,seo naanõ lahku latsõst,seo amm lahku jne.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

3. ROOSI ISTÕ VANGITORNIN (Rg)

Rõugõ Tsõõrimäng * Mängijaid võib olla piiramatul arvul mehi ja naisi. Üks naine (Roosi) on peategelane. Roosi nimetab teistest mängijatest endale isa, ema, venna, õe ja peigmehe. Igaüks peab oma osa meeles pidama. Roosi istub keset ruumi tooli pääle. KõikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

2. AADAMAL OLL’ SÄIDSE POIGA (Hrg)

Harglõ Tsõõrimäng AADAMAL OLL’ SÄIDSE POIGA,säidse poiga Aadamal.Na es süü’, na es juu’,na es tunnõ’ armastust.Nimä’ ellive’ kõik ütenja siis teive’ nimä’ nii: Mängjä’ liigusõ’ tsõõrih, üts kesken. Laulu viimätside sõnno man tege kesken olija määntsegi liigutusõ, midä tsõõr perräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

1a. Viisid (Hrg, Krl)

Sama laulu viisivariandid: 1 ERA III 7, 147 (27) < Karula khk ja v, Apja as – H. Tampere < Els Püss, 81 a (1935). 2 ERA III 7, 134 (12) < Hargla khk, Taheva v – H. Tampere  <Continue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

1. LÄTT LÄTT MINU ELU (Jõulumäng) (Krl)

Karula Joululaul LÄTT LÄTT, MINU ELU,lätt lätt, minu õnnõ,lätt lätt, minu armas armukõ.Kos lätt, minu elu,kos lätt, minu õnnõ,kos lätt, minu armas armukõ?Riiga lätt, minu elu,Riiga lätt, minu õnnõ,Riiga lätt, minu armas armukõ.Mis lätt, minu elu,mis lätt, minu õnnõ,mis lätt,Continue Reading

Postitatud Viisega laulumängoq

1. KUUS, KUUS, KULLILÕ (Kullimäng) (Krl)

Karula Kullimäng * KUUS, KUUS KULLILÕ,kuus kulli pojalõ. Määndse’ kulli silmäkese’?Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Nigu taivatähekese’.Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Määndse’ kulli küüdsekese’?Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Nigu külä ahuluua’.Kuus, kuus kullilõ,kuus kulli pojalõ. Määne kulli nanakõnõ?Kuus, kuus kullilõ,kuusContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_M i t me s u g u s e d _ m ä n g u d_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. TII’ AIDA, TEIBÄ-AIDA (Krl)

Karula Nakrimäng * TII’ AIDA, TEIBÄ-AIDA,tinatsilõ teibeile,vasitsilõ vaibõilõ. Seo mu sinni seemennakõr,seo mu kirrev keedinakõr.Tohe-i varaski varastõ’,karjalatsõki kakatõ’. ”Peremiis, tere’!” – „Jummalnimme.””Mis sul sääl kasus?” – „Nakri.””Kas mullõ kah saa?” – „Kos sa tuu panni’, mis ma eelä’ andsõ?””Lätsi ojjaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. SEO MU SINNIN SEEMENNAKÕR (Kan)

Kanepi Nakrimäng * Seo mängo man istusõ’ tõõsõ’ maan ja üts käü ümbre ja laul. Nakrõkakkaja om vaest kavvõmban, ku laulja är’ lätt, sis tulõ ja võtt üte, kes nakrõs om istutõt, hinele, ja lätt är’. Nüüd tulõ laulja vaiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_N a e r i m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. LAINA’, LAINA’, LANGUKÕNÕ! (Krl)

Karula Sõglamäng * LAINA’, LAINA’ LANGUKÕNÕ!Mis ma laina, langukõnõ?Sul suurõmba suladsõ,ülemeeligu minijä,viidi sõgla’ saanikulõ,vakakõsõ’ vaanikulõ. Tsiga sei sõglaperä,varsakõnõ vakaperä. Võta’ kuast, võta’ koogust,võta’ aidast, võta’ hangust,võta’ tagakambrõst! Tekst: H II 36, 22/3 (24) < Karula (Urvaste) khk, Vana-Antsmõisa v –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ (Krl)

Karula Sõglamäng * LAINA’ SÕKLA, LANGUKÕNÕ!Mis ma laina langukõnõ?Sul suurõba suladsõ,ülemeeligu minijä,jätke’ sõgla’ saanikullõ,vakakõsõ’ vaanikullõ. Tsiga lahki sõglaperä,varsakõnõ vakaperä,latsõ’ länigu lahki’. Võta’ kuast, võta’ koogust,võta’ aidast, võta’ angust,võta’ peräkambrõst! Tekst: H II 36, 103/4 (115) < Urvaste (või Karula) khk,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_S õ e l a m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

3. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA! (Hrg)

Harglõ Paamäng * Tekst: H II 32, 28 (18) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1888).

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. KOS SA SEO PAA PANNIT? (Krl)

Karula Paamäng (poolik) * Vastatsidõ katõkõisi loimi’: KOS SA SEO PAA PANNIT?Panni paa tulõlõvali vett veeretasa.Karksi esi’ no kaema,pada lahki paugati. Võta’ pada kuast,võta’ aidast,võta’ angust,võta’ peräkambrist! Ait’uma, ait’uma, imäkene,ää paa andija. Anni’ paa paarilidsõ,katõ-kolmõkandilidsõ.Palli ilma puidõ, tõrvatsitõ,ilma üüvlilastõta. EdeotsaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA (Urv)

Urvastõ Paamäng * ARMAS HÕIM, ANNA’ PATA!Mul tulli’ võõra’ Võnnust,taadõ hõimu Tarvandusta,velle hõimu Villändistä,esä hõimu Helmeʼestä. Mul om muna keedemäde,aniliha audõmadõ,pardsiliha paistõmadõ,herne’ helistämäde,ua’ ulistamadõ,läädsä’ läbi laskõmada. Koes sa panni’ tuu paa,mis ma sullõ iilä’ anni? Panni paa ma tulõlõ,veeri vetteContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_P a j a m ä n g_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

2. OTSÕ MINA LINNASSIID (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Linnassidõ otsmisõ mäng. Joulumäng * OTSÕ MINA LINNASSIID,pühis ollõs,kallis aos aanikas. Külä veli, hää veli,anna’ meile linnassiid,pühis ollõs,kallis aos aanikas. Ma kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu vitsalõ. Juu’ mii’ toobista,maidsa’ mamma pikõrist!Ku juut mii’ toobista,maidsat mamma pikõrist,ku juut, juubnus jäät,ku maidsat,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

1. KÜLÄ VELI, ÄÄ VELI (Krl)

Karula Humalit pallõldas * anna’ mullõ umaliid,umaliid linnassiid,mulle jõulus ollõs tetä’,takan üüse aanikõs.Küll ma teid kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu virnalõ! Külä sõts, ää sõts,anna’ mullõ umaliid,umaliid, linnassiid,mullõ ommõn ollõs tetä’,takan üüse aanikõs.Küll ma teid kutsu kurnalõ,tõsta tõrdu virnalõ. Jahva Jaani linnassiid,sõkuContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

__L i n n a s t e__o s t m i n e__

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_*_

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

__*__

Postitatud Laulumängoq katõkõnnõga

_M u u d__l a u l u m ä n g u d__

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

2. KES AIAN, KES AIAN? (Urv)

Urvastõ Mesiaid, mäng * Kässist kinni’ hoitõn käüti ringi, lauldõn: „KES AIAN, KES AIAN?””Mehiläne aian.”„Mis nimi, mis nimi?””Manni timä nimi.””Olku nimi, mis om nimi,seo aasta miist ei saa’.” Käü’ läbi, käü’ läbi,käü’ läbi roosipuhmõja otsi’ kotust, kust sa saatja lükkä’Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. KIÄ AIAN, KIÄ AIAN? (Rg) (lisatud mängu selgitus)

Rõugõ Mehiläne, ringmäng KIÄ AIAN, KIÄ AIAN?Mehiläne aian:Miä nimi, miä nimi?Peru Piitre nimi. Olku nimi, mis täl om,seo aasta naist ei saa’. (Vai: Olku nimi, mis täl om, seo aasta naasõ saa.) Käü’ läbi, käü’ läbi;läbi lilli lehti,ku sa otsit,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_K e s__a i a s?_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. KASUTAMATA VIISID (Rg)

1 EÜS IX 1323 (181) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Sohvi Kallion, umb 60 a (1912/13). 2 EÜS IX 1323 (182) < Rõuge khk, Vana-Roosa v, Savika k –Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. LIIGU’, LIIGU’, ELLERO (Kan) (mängu selgitus)

* LIIGU, LIIGU, ELLERO,liinakene, ellero.Sii liina, ellero,siidiliina, ellero,sii kallis, ellero,kaubaliina, ellero.Sisen siidi, ellero,müüdenessä, ellero,kalõvita, ellero,kaubõldas, ellero. (Jne.) See laulu aigu omma’ kõik poisi’ ja tütriku’ istnuva’ ümbretsõõri ütstõistõlõ üskä ja sis omma’ õll’utanuva’ ütstõist põlvi pääl ja laulnuva’ sedä laulu.Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. MIS LIIN, ELLERUU? (Krl)

Karula Kauba ostmisõ mäng 1 2 MIS LIIN? ELLERUU!Seo liin, elleruu,kallis liin, elleruu,kauba liin, elleruu.Sisse, sisse, elleruu,noorõ’ mihe’, elleruu,sisse kaupa, elleruu,ostamaie, elleruu. Seo aalit, elleruu,ammõ liin, elleruu,sisse, sisse, elleruu,noorõ’ mihe’, elleruu,sisse ammit, elleruu,ostamaie, elleruu! Seo säärit, elleruu,särgi liina, elleruu.Sisse, sisse,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. TULKÕ SISSE, ELLERU (Krl)

Karula Kaubamäng TULKÕ SISSE, ELLERU,noorõ’ mehe’, elleru,siin om otav, elleru,särgi kaupa, elleru.Tulkõ sisse, elleru,noorõ’mehe’, elleru,siin om otav, elleru,kübäre kaupa elleru.Tulkõ sisse, elleru,noorõ’mehe’ elleru,siin om otav, elleru,piibu kaupa, elleru.Tulkõ sisse, elleru.noorõ’mehe’ elleru,siin om otav, elleru,saapa kaupa, elleru.Tulkõ sisse elleru,noorõ’mehe’ elleru,siin omContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_K a u b a m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. KASUTAMATA VIISID (Hrg, Urv)

1 EÜS I 797 (72) < Hargla khk, Taheva v – J. Aavik < Leenu Kond,  64 a (1904) 2 EÜS VII 89 (73) < Urvaste khk – M. Pehka < Marie Villemson, 65 a (1910) 3 EÜS IX 1291Continue Reading

Sildid , ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. KUNAS TULÕ SIIMANI SEELE (Urv)

Urvastõ Siimani Seele mäng. Joululaul Seda laulu tunneb terve Urvaste kihelkond läbi ja läbi, aga ikka ainult tükati; keegi ei teadnud aga selles laulus ettetulevaid sõnu ära seletada. Teati ainult seletada, et teda palju aja eest jõulu ajal on lauldud,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. KOES LÄTS’ SIIMANNI SEELE (Krl)

Karula Siimani-seeli. Tsõõri- ja torupillilaul Koes läts’ Siimanni Seele,koes läts’ Pirelilli herrä,koes läts’ Tsilepu nall’a?Riiga läts’ Siimanni Seele,Riiga läts’ Pirelilli herrä,Riiga läts’ Tsilepu nall’a. Mis sinnä’ Siimanni Seele,mis sinnä’ Pirelilli herrä,mis sinnä’ Tsilepu nall’a?Pruudi perrä Siimanni Seele,pruudi perrä Pirelilli herrä,pruudiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. LÄTT SIIMANI SEELI (Krl)

Karula Siimanimäng 1 2 KOS LÄTT SIIMANI SEELI,kos lätt perelilli herrä,kos lätt tsilepuu nall’a?Riiga lätt siimani seeli,Riiga lätt perelilli herrä,Riiga lätt tsilepuu nall’a. Mis Riiga siimani seeli,mis Riiga perelilli herrä,mis Riiga tsilepuu nall’a?Proua perrä siimani seeli,proua perrä perelilli herrä,proua perräContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_S i i m a n i m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

4. JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’ (Kan)

Kanepi Värehtimäng, Pühhi aol JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’Mis ti, sandi’, siin saisadõ’?Mii’, saisa väräil.Teil väräjä’ katski,mingas tii’, parandat?Siigõ ja kullaga.Kost sa sitt sii, sai’,kusiand kulla sai’?Veli mul iilä’ Riiast tull’,toona’ pässi Pärnält.Kui ei usu’ tulõ’ kaema,Hobu ussõn meil härmäne,saanikirja’ sadõʼõtsõ’,loogaküüdse’ lumitsõ’,kaputContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ? (Krl)

Karula Joulumäng MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ, juuli, kuldsõ’ värejä’?Mii’ saisa värejen, juuli, kuldsõ’ värejä’.Teil värte’ jo laonu’ juuli, kuldsõ’ värejä’.Küll mi esi’ parandõgi juuli, kuldsõ’ värejä’.Mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’?Siidigõgi, kullagõgi, juuli, kuldsõ’ värejä’.Kos ti sitt sii sai’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. MIS TI, SANDI’, SIIN SAISAT? (Krl)

Karula Värehtimäng MIS TI SANDI’ SIIN SAISAT, juuli, kuldsõ’ värejä’? Mii’ saisa värejidä, juuli, kuldsõ’ värejä’. Tii’ värre’ katski, juuli, kuldsõ’ värejä’,mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’? Siigõ, kullagõ, vereve niidigõ, juuli, kuldsõ’ värejä’. Kost sa’, räbäk, sii sait, juuli,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. MIS TII’, SANDI’, SIIN SAISADÕ’ (Krl)

Karula Värehtimäng. Lihavõttõlaul MIS TII’, SANDI’, SIIN SAISADÕ’, juuli, kuldsõ’ väreiin?Mii’ saisa väreide, juuli, kuldsõ’ väreiinTii’ värre’ katski, juuli, kuldsõ’ väreiinMii’ esi’ parandõ, juuli, kuldsõ’ väreiin.Minka tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ väreiin?Siigagi, kullagagi, juuli, kuldsõ’ väreiin.Kost sa, sant (sitt), sii sai’,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_V ä r a v a m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

5. LÄTSI UJJA UHTMA (Vst)

Vahtsõliina Ritku otsma * Ritku perremiis pand rida’ (latsõ’) maaha istma põrmandu pääle, üte õks tõõsõ jalgu vaihõlõ, kässiga võtva’ tagomadsõ’ edimäidsil ümbre kihä kinni’ //[PILT] 1-2,2-3 jne.//, esi’ jääs ligi saisma. Nüüd tulõ ostja: „Perremiis, tere’, mis aid?“Perremiis: „Ritkuaid.“Ostja:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

4. RIDA (RITKU) OTSMINÕ (Rg) (mängu selgitus)

Rõugõ Mängo seletüs * Latsõ’ istusõ’ maaha, põrmandu pääle vai maa pääle, ütstõõsõ üskä. Üts näist jääs saisma, võtt üte toki (nuia), istus toolõ ratsamuudu sälgä ja sõit nii mõnõ kõrra ümbre istjidõ. Peräkõrd jääs saisma, tõmbas kats kõrda põrmandutContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

3. PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ! (Krl)

Karula Ritkuvõtmisõ laul PTRUU RIIGA RITKU PERRÄ!Lüü’ obõst, oia’ innäst,tuu’ pütt kulda,tuu’ pütt suula,kats püttü kaupa,latsilõ saia,noorilõ nuia,vanulõ tubakut! Ku nakati kaksama: Seo om sinnin seemenakõr,seo om kirriv keedinakõr,Tohi-i varas jo varastõ’,karjalatsi kaksadõ’!Teiras-teiras,nakõr kaksat – naba jätet. Viis ja tekst:Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

2. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv)

Urvastõ Ritku kakminõ Mängjä’ istusõ’ moro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ ümbrelt kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken pako otsan istus perremiis. Tõõsõlt puult tulõ võõras miis, kaabu pään, kott sälän ja lapju käen, lüü piidsaga esi’ õhku, juusk ümbretsõõri jaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

1. TPRUU RIIGA RITKU PERRÄ (Urv, Krl)

Urvastõ/Karula Laulumäng. Ritkukakminõ Mängjä’ istusõ’ muro pääl tsõõrin, jala’ pikän, kässiga ütstõõsõ pihast kinni’ hoitõn. Tsõõri kesken, pako otsan istus miis, kepp käen ja kott ola pääl, tuu om ritku perremiis. Tõõsõlt puult, kavvõmbast, tulõ tõõnõ miis, kaabu pään, kottContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq

_R i t k u m ä n g_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

_*_

Postitatud Viisega laulumängoq

7. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’ (Kan)

Kanepi Lekeri’ läävä’. Tallipoisis * Pühhilaul. KOS LEKERI’ LÄÄVÄ’?Mis lekeri’ tahtva’?Lekeri’ tahtva’ leiku lüvvä’,leiku lüvvä’, heiku lüvvä’selle kinäle talulõ,selle uvvõlõ murulõ.Tõsõ’ lekeri’ läävä’,mis lekeri’ tahtva’?Mii’ ei taha’ kulda,mii’ ei taha’ hõpõt.Meil om kotun kuldaseppi,tii veeren tinaseppi,vaanial om vaskõseppi.Mii’ taha herrä,saiContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq