1. KIÄ AIAN, KIÄ AIAN? (Rg) (lisatud mängu selgitus)

Rõugõ

Mehiläne, ringmäng

KIÄ AIAN, KIÄ AIAN?
Mehiläne aian:
Miä nimi, miä nimi?
Peru Piitre nimi.

Olku nimi, mis täl om,
seo aasta naist ei saa’.

(Vai: Olku nimi, mis täl om, seo aasta naasõ saa.)

Käü’ läbi, käü’ läbi;
läbi lilli lehti,
ku sa otsit, sis sa saat,
pallõ’ tõõnõ asõmõl.

On naisterahvas ringi sees, on mesilane ehk mingi taime lille nimi, on aga meesterahvas ringi sees, lauldakse „tõrvaskannu“ ehk mõni muu sõimu nimi. Nimede vahetus on selles laulus kõige tähtsam ja kas talle naist ehk meest lubatakse ehk ei.

Mängu kirjeldus.
Mängijaid võib olla õige palju. Valitakse välja üks meesterahvas ja teine naisterahvas. Teised moodustavad käest üksteisel kinni võttes ringi. Need kaks väljavalitut asuvad ringi sisse. Omavahel lepivad nad kokku, kumb “mehiläne”, kumb püüetav. Kui mees on “mehiläne”, siis ringis lauljad laulavad ka mehe nime. “Mehiläne” on ringi tsentris, kuna püüetav käib ligi teisi, s.t. ringi ääres. Kõik liiguvad tasakesi kuni sõnadeni “Käi läbi!” j.n.e. Nende sõnade juures ringi moodustavad mängijad jäävad seisma ja tõstavad käed ülesse üksteise käest ikka kinni hoides. “Mehiläne” hakkab oma ringikaaslast püüdma, kuna viimane ees põgeneb. Saab “mehiläne” oma püüetava enne kätte, kui püüetav kolmest väravast, s.t. kolmest paigast käte alt, läbi käinud, siis pääseb ta “mehiläsest” ära, kuna püüetav peab olema “mehiläne”. Endine “mehiläne” läheb ringi moodustavate sekka ja saadab uuele “mehiläsele” partneri (püüetava), kas mehe või naise. On uus “mehiläne” naine, siis peab püüetav olema mees ja ümberpöördult.

Kui aga endine “mehiläne” oma püüetavat kätte ei saa kolmanda väravani, siis peab ta ise uuesti “mehiläseks” jääme, kuna püüetav saadab talle enda asemele ringisseisjatest partneri, mehele naise ja naisele mehe.

Märkus: Praegu pole ma seda mängu kuskil näinud mängitavat. Küll aga mängiti teda mõni aeg tagasi.

Viis: EÜS V 1195 (1 v) < Rõuge khk – Jaan Gutves (1908).
Tekst: ERA II 102, 256/8 (5) < Rõuge khk, Nursi v – O. Maran < Mai Maran, umb 70 a (1935).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq