2. KES AIAN, KES AIAN? (Urv)

Urvastõ

Mesiaid, mäng

*

Kässist kinni’ hoitõn käüti ringi, lauldõn:

„KES AIAN, KES AIAN?”
”Mehiläne aian.”
„Mis nimi, mis nimi?”
”Manni timä nimi.”
”Olku nimi, mis om nimi,
seo aasta miist ei saa’.”

Käü’ läbi, käü’ läbi,
käü’ läbi roosipuhmõ
ja otsi’ kotust, kust sa saat
ja lükkä’ tõnõ sisse.

Tulõ vahtsõnõ mehiläne ja mäng kõrdus.

Tekst: RKM I 13, 542 < Karula khk, Urvaste v – Anna Pärsimägi (1976).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq